26. ALDIZKARIA - 2010eko otsailaren 26a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

21/2010 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Justiziako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko esparruari dagozkion lanpostuen zerrenda jendaurrean jartzen duena. Lanpostu horiek eskaintzen zaizkie Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoan sartzeko probak gainditu dituztenei. Lanpostuak, barne igoerako txandakoak, Justiziako zuzendari nagusiak deitu zituen azaroaren 13ko 310/2008 Ebazpenaren bidez.

378/2010 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, turismoko jardueretako ofizial izateko lanpostu batzuk oposizio bidez betetzeko deialdian proba guztiak gainditu arren lanposturik lortu ez duten izangaien zerrenda eta azken-aurreko ariketa gainditu dutenena argitara eman eta deialdian eskatutako tituluak aurkezteko epea ezartzen duena.

382/2010 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, turismoko enpresa eta jardueretako teknikarien zerrenda bat hautaproben bidez osatzeko deialdia onesten duena, praktikaldiko kontratuen bidez aritzeko, Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo Departamentuan sortzen diren premien arabera.

18/2010 EBAZPENA, otsailaren 9koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foruzaingoko inspektoreorde izateko 17 lanpostu Nafarroako Polizia Kidegoetako kideen igoeraren eta oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko deialdia onesten duena.

27/2010 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, azaroaren 2ko 188/2009 Ebazpenean atzemandako akatsa zuzentzen duena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile izateko lanpostu batzuk oposizio bidez betetzeko deialdiaren III. eranskina (Proba fisikoak) aldatu zen.

175/2010 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan erizaintzako laguntzaile izateko 89 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia onesten duena.

176/2010 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan APTE (Anatomia patologikoko teknikari espezialista) izateko 9 lanpostu huts, LTE (Laborategiko teknikari espezialista) izateko 14 lanpostu huts, ETE (Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista) izateko15 lanpostu huts, DTE (Dietetikako teknikari espezialista) izateko lanpostu huts bat, ETTE (Erradioterapiako teknikari espezialista) izateko 8 lanpostu huts eta ODTE (Osasun Dokumentazioko teknikari espezialista) izateko 3 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzeaz betetzeko deialdia onesten duena.

136/2010 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errektoreak emana, Unibertsitateko Irakaskidegoetako zazpi lanpostu sarbide-lehiaketa publikoaren bidez betetzeko deialdia egiten duena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, 2010eko urtarrilaren 18koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Abiadura Handiko Trenaren geltoki berriaren eremua eta Iruñeko antzinako tren geltokiaren eremua garatzeko udalez gaindiko plan sektoriala" onesten duena. Sustatzailea Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentua da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

18/2010 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako mailetan testu-liburuak erosteko, 2009-2010 ikasturteko laguntzetarako deialdia behin betiko ebazten duena.

62/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 25koa, Nafarroako Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, 2008-2009 ikasturteko Aparteko Sarien deialdia egiten duena.

BERRIKUNTZA, ENPRESA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA. LEAD ERA programa europarrean parte hartzeko epeak irekitzea.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2010eko otsailaren 15ean hartua, etxebizitza arloko jarduketa babesgarrietarako mailegu kualifikatuei aplikatuko zaien interes-tasa efektiboa finkatzen duena, 1995ean finantza-entitateekin egindako lankidetza hitzarmenen gerizan.

3/2010 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lurralde Aberastasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Lurralde Aberastasunaren Erregistroan 2009ko azaroaren 30etik aurrera inskribatutako ondasun higiezinen balioak, urte horretakoak, eta erregistro administratibo horretan 2010eko otsailaren 25ean daudenak, onesten dituena.

303/2010 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, 2010eko deialdiak onesten dituena Nafarroako Foru Komunitateko ehizarako lehenbiziko lizentzia administratiboa lortzeko beharrezko gaitasun probak egiteko.

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA. Iragarkia. i3 programaren sarrera iraunkorraren lerroan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea irekitzea.

ERABAKIA, Nafarroako Mendekotasun Agentziako Gobernu Kontseiluak 2009ko abenduaren 21ean hartua, erakunde autonomo horrek zuzenean edo zeharka kudeatzen dituen zerbitzuak emateko tarifak eta horiek aplikatzeko arauak aldatzen dituena.

ERABAKIA, Gizarte Kontseiluarena, Nafarroako Unibertsitate Publikoak 2010eko ekitaldirako duen aurrekontua eta bestelako arau osagarriak onesten dituena.

Gizarte Kontseiluaren ERABAKIA, Unibertsitateko Kiroldegia 2009/2010 ikasturtean erabiltzeko prezio publikoak aldatzen dituena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, elikagaien industriako teknikari izateko
4 lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izangai onartu
eta baztertuen behin-behineko zerrenda

Deialdia, albaitari izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko. Gai zerrendaren idazketa eguneratua eta izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Sakanako Mankomunitateko Hondakin Zerbitzuko
arduradunaren lanpostua betetzeko deialdia:
izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda
(106/2010 Ebazpena)

Hondakin Zerbitzuko arduradun izateko lanpostua
betetzeko deialdia: akats zuzenketa

HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO 10. EREMUKO MANKOMUNITATEA

Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, administrari laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

2/2010 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

3/2010 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

ANDOSILLA

2010eko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

AÑORBE

2010eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARAKIL

Etxarrengo 8. poligonoko 82 eta 83. lurzatien xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ARGUEDAS

Jarduerarako lizentzia. Baimena

ARTAZU

Lankidetza hitzarmena

AZAGRA

2010eko aurrekontua. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Ordenantza fiskala, Barañaingo Udalak antolatu eta udal telezentroan egiten diren prestakuntzako lantegietan ikasteagatik ordaindu beharreko prezio publikoa arautzen duena.
Behin betiko onespena

Lagunak Udal Zerbitzuaren 2010. urterako ordenantza fiskal
eta prezio publikoak. Hasierako onespena

Aurrekontuko 15/2009 aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontuko 16/2009 eta 17/2009 aldaketak.
Behin betiko onespena

2010eko diru-laguntzen deialdia, Kultur Alorrerako

BARASOAIN

Alkatetza bertze baten esku uztea

BAZTAN

Urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

BERA

2010eko aurrekontua. Hasierako onespena

2010eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Birzatiketa proiektuko aldaketa, Berriobeitiko Udal Planeko Artiberri sektorean. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa eta hura garatzeko erregelamendua bete beharrez"> "Udalaren informazioa bidaltzeko" izeneko fitxategia sortzea,
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa eta hura garatzeko erregelamendua bete beharrez

"Bideozaintza" izeneko fitxategia sortzea, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa eta hura garatzeko erregelamendua bete beharrez

BIDAURRETA

2010eko karga-tasak. Onespena

BURLATA

Erroldatik ofizioz kentzeko jakinarazpen ediktua

BURUTAIN

Aldaketa ordenantzetan. Behin betiko onespena

CABREDO

Aldaketa Cabredoko udal mugapeko landa bideak eta bide publikoak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena

CAPARROSO

Aurrekontuko 3/2010 aldaketa. Hasierako onespena

Aurrekontuko 2/2010 aldaketa. Hasierako onespena

CASCANTE

Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean Cascanteko Udalak sustaturiko aldaketa, nekazaritzako biltegiak lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko baldintza partikularrei dagokienez (determinazio xehakatuak). Hasierako onespena

Cascanteko Udalaren 2010eko ekitaldiko plantilla organikoa. Hasierako onespena

KASEDA

Xehetasun azterlana Artosan (1/163 lurzatia). Hasierako onespena

CINTRUÉNIGO

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ZIRITZA

2010eko karga-tasak. Onespena

CORELLA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ETXARRI ARANATZ

2010eko lan egutegia

EZKABARTE

Aldaketa puntuala Udal Planeko determinazio xehakatuetan,
SOR-1 unitateari dagokionez. Behin betiko onespena

GARDE

Egiturazko aldaketa udal planean. Hasierako onespena

GENEVILLA

Jabari publikoa aprobetxatzeko tasa. Behin betiko onespena

GESALATZ

Udal ordenantza, Gesalazko udal mugapeko herrilurren aprobetxamenduak arautzen dituena. Hasierako onespena

GIRGILLAO

Lankidetza hitzarmena

HIRIBERRI AEZKOA

Ordenantza fiskala, Hiriberri Aezkoako Udalaren multimedia aretoaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

UHARTE

2010eko lan egutegia

ITURMENDI

UE-49ko aldaketa. Behin betiko aldaketa

LARRAGA

UOM-1 unitateko konpentsazio batzordearen estatutuak.
Hasierako onespena

LEITZA

2010eko aurrekontu orokor eta bakarra.
Behin betiko onespena

LIZOAIN

Birzatiketa eta urbanizazio proiektua, ARL-S2 sektorean, Lizoainen. Behin betiko onespena

LODOSA

Aurrekontuko zazpigarren aldaketa. Behin betiko onespena

Arau Subsidiarioak. Eraikuntzari buruzko ordenantza
orokorraren 9. artikulua. Hirigintzako antolamendu
xehekatuko determinazioen aldaketa

Xehetasun azterlana U.C.-2an
(1. poligonoa, 1125. lurzatia). Behin betiko onespena

Arau Subsidiarioetako U.E.-5, U.E.-6 eta U.E.-7 unitateak
(El Medianil pasealekuaren parean).
Antolamendu xehakatuko aldaketa puntuala

LONGIDA

Udaleko kideen ordainsariak eta bilkura-sariak

MARTZILLA

2010. urteko plantilla organikoko aldaketa. Behin betiko onespena

MENDABIA

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Herrilurraren desafektazioa. Hasierako onespena

MENDIGORRIA

Andion Haur Eskola arautzen duen ordenantza
Hasierako onespena

MURILLO EL FRUTO

Aldaketak aurrekontuan (2009ko aurrekontu bateratua).
Behin betiko onespena

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

Langileen plantilla organikoa 2010. urterako

NARKUE

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

NOaIN (ELORTZIBAR)

Ordenantza fiskala, Instalazio, eraikuntza eta obren
gaineko zerga arautzen duena. 1. ordenantza
Behin-behineko onespena

2009ko aurrekontuko aldaketen espedientea
Behin betiko onespena

OTSAGABIA

Aldaketa aurrekontuan

OLAZTI

Alkateordeen izendapena

OLTZA ZENDEA

Bake epaile titularraren kargua hutsik

ORONTZE

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

OTEITZA

Aldaketa 2009ko aurrekontuetan. Behin betiko onespena

Aldaketa 2009ko aurrekontuetan. Behin betiko onespena

Aldaketa 2009ko aurrekontuetan. Behin betiko onespena

Aldaketa 2009ko aurrekontuetan. Behin betiko onespena

IRUÑA

Jarduketa unitate batzuen behin betiko
likidazio kontuaren preskripzioa. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana Manuel de Falla kaleko 3. eta 5.ean
igogailua jartzeko. Behin betiko onespena

Diru-laguntzen deialdia, 65 urtetik gorako pertsonak zine
saioetara joan daitezen (2010. urtea)

"San Fermin 2010" kartel lehiaketarako oinarriak

AZKOIEN

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

2010eko aurrekontua. Behin betiko onespena

PITILLAS

Aldaketa Kirol instalazioak erabiltzeko tasak arautzen dituen udal ordenantzaren 5. artikuluan. Behin betiko onespena

RIBAFORADA

2010eko tasa eta ordainarazpenak

JAITZ

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

Plantilla organikoa. Behin betiko onespena

SANTSOL

Santsolgo Udalaren datu pertsonaleko fitxategien zerrenda

SORLADA

Ordenantza. Behin betiko onespena

TAFALLA

2010eko jaiegunen egutegia

TIRAPU

2010eko zerga-tasak. Behin betiko onespena

TORRES DEL RÍO

Hitzarmena Lizarrako jabetza erregistroarekin

1/2010 aldaketa aurrekontuan

TUTERA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Erdi mailako teknikari (B maila) izateko lanpostuak.
Izendapen proposamena

UHARTE ARAKIL

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ULTZAMA

Aldaketa Planeamenduko Arau Subsidiarioetan (determinazio xehakatuak). Behin betiko onespena

UNDIO

2010eko aurrekontuak. Hasierako onespena

UTERGA

2010eko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

2010eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2010eko zerga-kargak. Behin betiko onespena

VIANA

Behin betiko likidazioaren kontua. Hasierako onespena

ATARRABIA

Atarrabiako trafikoa arautzen duen ordenantza.
Behin betiko onespena

DEIERRI

Datu pertsonalen fitxategien sorrera. Onespena

Lehen aldaketa, Zorupean, zoruan eta hegalkinean hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen okupazioa arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ZUBIETA

Oihan enkantea

ZUÑIGA

Lankidetza hitzarmena

KOKORIKO MENDIKO BILTZARRA

2010eko aurrekontu arrunta. Behin betiko onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Iruñerrian taxi zerbitzu bateratua emateko eremuko taxi zerbitzuaren ordenantza teknikoa. Behin betiko onespena

LEITZA, GOIZUETA, ARESO ETA ARANOKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2010eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

LEITZA, GOIZUETA, ARESO ETA ARANOKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2010eko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

ALLO ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

ELZren ordenantzako aldaketa. Hasierako onespena

ARRATOZ UR MANKOMUNITATEA

Plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GIZARTE SEGURANTZAREN DIRUZAINTZA OROKORRA

Iragarkia. Ondasun higiezinen enkantea (TVA-603)
(127/09 enkante-espedientea)

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

Iragarkia. ERREF.: 2009-A-42

Iragarkia. ERREF.: 2009-P-705

Iragarkia. ERREF.: 2009-S-532

Iragarkia. ERREF.: 2007-A-240

KANTAURI ALDEKO UR KONFEDERAZIOA

Jendaurreko informazioa

Aprobetxamendu hidroelektrikoaren kontzesioa
(gehienez 5.000 kVA-ko potentzia)

Iragarkia. Espedientea: A/31/02680

Jendaurreko informazioa

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

AGOIZKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
1. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 4/2010 falta-judizioa

Ediktua. 982/09 hipoteka-betearazpena

AGOIZKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
2. EPAITEGIA

Enkante publikoa. 549/2009 betearazpena

LIZARRAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
1. EPAITEGIA

Enkante publikoa. 576/2008 betearazpena

Enkante publikoa. 1121/2009 betearazpena

LIZARRAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
2. EPAITEGIA

Enkante publikoa. 973/2009 hipoteka-betearazpena

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 2. EPAITEGIA

204/2010 jabari-espedientea

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 3. EPAITEGIA
(FAMILIA EPAITEGIA)

Ezkontzaz kanpoko seme-alabei buruzko neurrien prozedura. Adostasun gabeko 288/2009 prozedura

Ezkontzaz kanpoko seme-alabei buruzko neurriak. Adostasun gabeko 130/2009 prozedura

Adostasun gabeko dibortzioaren gaineko 1029/2009 prozedura

Behin-behineko neurrien aldaketa.
Adostasun gabeko 411/2009 prozedura

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen zedula. 1637/2009 -D hitzezko judizioa (PZL 2000)

Ediktua. 172-10-C jabari-espedientea

Enkante publikoa. 728-09-C betearazpena

Enkante publikoa. 1274/2009-C hipoteka-betearazpena

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 5. EPAITEGIA

Enkante publikoa. 366/2009 betearazpena

Ediktua. 754/2009 betearazpena

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 6. EPAITEGIA

Ediktua. 1265/2008 judizio arrunta

Enkante publikoa. 1410/2009 -B betearazpena

Enkante publikoa. 0002012/2009 betearazpena

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 7. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 1083/2008 judizio arrunta

Enkante publikoa. 1721/2009 hipoteka-betearazpena

Jakinarazpen ediktua. Hitzezko judizioa, 1117/2008

Enkantea. Hipoteka-betearazpenaren gaineko
1721/09 ediktuaren zuzenketa

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 2. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 478/2009 falta-judizioa

Jakinarazpen ediktua. 83/2009 berehalako falta-judizioa

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 3. EPAITEGIA

Ediktua. 243/2009 falta-judizioa

Jakinarazpen ediktua. 29/2009 falta-judizioa

Zitazio ediktua. 305/2009 falta-judizioa

Ediktua. 238/2009 falta-judizioa

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 294/2009 falta-judizioa

Ediktua. 24/2010 falta-judizioa. Zitazio zedula

IRUÑEKO LAN ARLOKO 1. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 198/2009 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 25/2010 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 102/2009 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 178/2009 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 183/2009 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 226/2009 betearazpena

Zitazio ediktua. 744/2009 demanda

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 0000887/2009 demanda

Jakinarazpen ediktua. 127/2009 betearazpena

Ediktua. 0000361/2009 demanda

Ediktua. 0000105/2009 betearazpena

Ediktua. 0000105/2009 betearazpena

Ediktua. 148/2009 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 0000021/2009 betearazpena

Ediktua. 0000720/2008 demanda

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 76/2009 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 21/2010 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 597/2009 demanda

Jakinarazpen ediktua. 175/2009 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 137/2009 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 591/2009 demanda

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 0000731/2009 demanda

Jakinarazpen ediktua. 0000146/2009 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 1038/2009 demanda

Jakinarazpen ediktua. 0000589/2009 demanda

TAFALLAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
1. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 3/2010 falta-judizioa

TAFALLAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
2. EPAITEGIA

Enkante publikoa. 847/2009 hipoteka-betearazpena

TUTERAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
2. EPAITEGIA

Ediktua. 0000024/2010 jabari-espedientea

998/2009 jabari-espedientearen prozedura

Ezkontza-deuseztasunaren gaineko 572/2009 prozedura

TUTERAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
3. EPAITEGIA

1101/2009 hitzezko judizioa (PZL 2000)

TUTERAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
4. EPAITEGIA

Enkante publikoa. 1105/2009 hipoteka-betearazpena

Enkante publikoa. 1104/2009 hipoteka-betearazpena

ZARAGOZAKO INSTRUKZIOKO 11. EPAITEGIA

Ediktua. 501/2009 falta-judizioa

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edicto de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES,
FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE

Dirección General de Asuntos Sociales
y Cooperación al Desarrollo
Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Corrección de errores

ARANGUREN

Edicto. Expediente 40/2009

BARAÑÁIN

Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes

Notificación de pliego de cargos

BERIÁIN

Desestimación de recurso de reposición
(Referencia: 00003/2010)

Propuesta de resolución
(Referencia: 00003/2010)

Resolución de sanción
(Referencia: 00004/2010)

BERRIOPLANO

Notificación de denuncia
(Referencia: 00001/2010)

BERRIOZAR

Desestimación de recurso de reposición
(Referencia: 00002/2010)

Resolución de sanción
(Referencia: 00006/2010)

Notificación de denuncia
(Referencia 00006/2010)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00002/2010)

BUÑUEL

Notificación de sanción

BURLADA

Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes

Resolución de sanción
(Referencia: 00006/2010)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00006/2010)

Propuesta de resolución
(Referencia: 00005/2010)

CADREITA

en el Padrón Municipal de Habitantes de Cadreita""> Notificación expedientes de "Baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes de Cadreita"

CASCANTE

Notificación de denuncia

CINTRUÉNIGO

Resolución de sanción
(Referencia: 00006/2010)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00006/2010)

CORELLA

Notificación de infracción

Notificación de sanción

Notificación de infracción

Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes

EGÜÉS

Notificación de las liquidaciones de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

Desestimación de recurso de reposición
(Referencia: 00001/2010)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00006/2010)

Propuesta de resolución
(Referencia: 00003/2010)

Resolución de sanción
(Referencia: 00006/2010)

FALCES

Resolución de sanción
(Referencia: 00002/2010)

GALAR

Resolución de sanción
(Referencia: 00004/2010)

IZA

Notificación liquidaciones impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

LEOZ

Notificación morosidad

Anuncio relativo a anulación de recibos y embargo por impago
de impuesto de circulación de vehículo NA-0269-N

MILAGRO

Notificación de denuncia
(Referencia: 00002/2010)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00002/2010)

MURCHANTE

Notificación de denuncias

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Desestimación de recurso de reposición
(Referencia: 00001/2010)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00005/2010)

OLITE

Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes

Propuesta de resolución
(Referencia: 00001/2010)

Resolución de sanción
(Referencia: 00004/2010)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00003/2010)

CENDEA DE OLZA

Edicto de notificación

ORKOIEN

Edicto vehículos abandonados

PAMPLONA

Inicio de expediente de restauración del orden urbanístico
en calle Cendea de Olza, 15 bajo derecha.

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

Anulación, denegación tarjetas de residente y desestimación de recursos de reposición contra denegación de tarjetas de residente

Edicto

PERALTA

Resolución de sanción
(Referencia: 00006/2010)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00006/2010)

Negociado de Orden Público. Notificación a Belhaj Azzi

RIBAFORADA

Notificación de denuncia
(Referencia: 00005/2010)

SANGÜESA

Desestimación de recurso de reposición
(Referencia: 00001/2010)

Resolución de sanción
(Referencia: 00002/2010)

TAFALLA

Resolución de sanción
(Referencia: 00006/2010)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00006/2010)

TUDELA

Edicto notificación de incoación de expediente por solicitud
de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

Edicto notificación bajas de oficio padrón

VILLAFRANCA

Notificación de infracción

Notificación de propuestas de resolución

Notificación de sanción

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

VILLAVA

Notificaciones de requerimientos sobre vehículos abandonados

Relación de nichos/columbarios caducados

YERRI

Edicto de notificación. Expediente: ORDEJC 2009/1

ZIZUR MAYOR

Edicto notificación liquidación expedientes del impuesto
de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Notificación de pliego de cargos

Propuesta de resolución
(Referencia: 00003/2010)

Resolución de sanción
(Referencia: 00006/2010)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00006/2010)

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE

Corrección de errores de edicto de notificación de deuda

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Cedula de notificación

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto de propuesta de resolución de expediente 1696/2009

Edicto

Edicto

Edicto de notificación

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto sobre notificación a deudores

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles

Notificación de embargo de Bienes Inmuebles a través de anuncio (TVA-502)

Notificación de cancelación de aplazamiento

Resolución de desestimación de alta

Edicto de notificación de la providencia
de apremio a deudores no localizados

Edictos de notificación de la providencia de apremio
a deudores no localizados

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de Notificación

Cédula de notificación. Actas de infracción y liquidación

Cédula de notificación. Resoluciones. Actas de infracción

Cédula de notificación. Actas de infracción