19. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 13a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru Legeak eta Legegintzako Foru Dekretuak

AKATS ZUZENKETA, 2009ko ekitaldirako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 24ko 21/2008 Foru Legea.

1.1.2. Foru Dekretuak

4/2009 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 19koa, adingabeak telebistaren aurrean babesteko mekanismoen erabilera arautzen duena.

9/2009 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 26koa, "Las Balsas-Alaizko Mendilerroko parke eoliko esperimentala" izeneko udalez gaindiko proiektu sektorialean aurreikusita dauden obrak interes orokorrekoak direla deklaratzen duena. Proiektuaren sustatzailea Energia Berriztagarrien Zentro Nazionala (CENER) da.

1.1.3. Foru Aginduak

2/2009 FORU AGINDUA, urtarrilaren 12koa, Gizarte Ongizate, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, Nafarroako Kirolaren Institutua erakunde autonomoaren egitura garatzen duena.

1.1.4. Ebazpenak

71/2009 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Zergen Kontrolerako 2009ko Plana gidatzen duten irizpide orokorrak onesten dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

124/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 19koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, abenduaren 17ko 3860/2008 Ebazpenean, erdarazko edizioan, atzeman den akatsa zuzentzen duena. Horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak izendatu ziren, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako Onkologia Medikoaren barrutiko sendagile espezialista lanetan aritzeko, eta lanpostu hutsak esleitu zitzaizkien.

94/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Anestesiologia eta Erreanimazioko barrutiko fakultatibo espezialista izateko hiru lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez esleitzen duena.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko industriako ingeniari tekniko izateko 2 lanpostu oposizio bidez betetzeko

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

3/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko kirolaren eta gazteriaren arloko erdi mailako teknikari izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

5/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 27koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erekunde autonomoan ingeniari tekniko izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

6/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko topografiako ingeniari tekniko izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena, epaimahaia osatuko duten langileen ordezkariak izendatzen dituena eta 6.1 oinarria aldatzen duena, oposizioaren lehenbiziko ariketa egiteko tokia, eguna eta ordua finkatzeko.

101/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 19koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 105 atal, bulego eta unitate parekaturen burutza merezimendu lehiaketa bidez betetzeko otsailaren 25eko 609/2008 Ebazpenaren bidez onetsitako deialdiari dagokionez, bi atalburutzaren epaimahaiak aldatzen dituena.

296/2009 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Erizaintzako laguntzaile izateko lanpostu hutsak oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

28/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 8koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, abenduaren 9ko 2079/2008 Ebazpeneko akatsak zuzentzen dituena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

0006/2009 FORU AGINDUA, urtarrilaren 12koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak emana, Baztango Udal Plana Elbeteko 18. poligonoko 30. eta 192. lurzatietan aldatzeko espedientea, Industrias Pevi, S.A.k sustatua, behin betikoz onesten duena.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

3/2009 FORU AGINDUA, urtarrilaren 14koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "Pirinioetako A-21 autobia, 5. tartea: Esa-Probintziako muga" eraikitzeko proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

4/2009 FORU AGINDUA, urtarrilaren 23koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "LO-20 eta N-232 errepideak Iruña-Logroño Autobiari lotzea. Tartea: Recajo-Logroño" eraikuntza proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideak desjabetzeko espedientea ireki eta jendaurrean paratzen duena.

7/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 3koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "Pirinioetako Autobiaren 3. tarteko (Izko-Judasen Benta) 2. proiektu aldatuan" adierazitako trazadura aldaketak ukituko dituen ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean egoteko aldia ebatzi, proiektua behin betikoz onetsi eta ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten diena.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Carcarren instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari eta proiektuaren onespenari buruzkoa eta zehazki haren onura publikoa deklaratzekoa. sat08647-jaa/jlp espedientea.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

6/2009 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana. Nafarroako Landa Garapenerako 2007-2013 Programaren barruan, aldez aurreko erretiroa hartzeko eskaerak aurkezteko epea behin-behinekoz ixten duena.

10/2009 FORU AGINDUA, urtarrilaren 12koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, nekazaritzako kooperatibei nekazaritzako makinerian inbertsioak egiteko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezarri zituen maiatzaren 28ko 264/2008 Foru Agindua aldatu eta 2009ko deialdia onesten duena.

28/2009 FORU AGINDUA, urtarrilaren 23koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadurako kontseilariaren apirilaren 24ko 167/2008 Foru Agindua aldatu eta 2009. urteko deialdia onesten duena. Agindu haren bidez kalitatezko zeinu bereiziekiko nekazaritzako elikagai babestuak sustatzeko elkarteak eta kontseilu arau-emaileak sortu eta garatzeko laguntzak emateko arauak ezarri ziren.

699/2008 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, gradudunentzako beka bat emateko deialdia egiten duena (Nekazaritzako ingeniaria edo Nekazaritzako ingeniari teknikoa), Nafarroako Mahastizaintza eta Enologia Zentroaren mendeko mahastien erregistro ofizialen funtzionamendu, erabilera eta kontrolerako laguntza emateko. Erregistro horiek Mahastizaintza Atalaren eta Kudeaketa Administratiboaren Atalaren lankidetzarekin garatuko dira.

0273/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 20koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak eman eta kudeatzen dituen zenbait diru-laguntzatarako 2009ko gastua egiteko baimena ematen duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

BERRIKUNTZA, ENPRESA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

1.3.6. Beste batzuk

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko urtarrilaren 26an hartua, "Nafarroako Ikus-entzunezko Arteen eta Zinematografiaren Institutuaren (NIAZI) Fundazioa" fundazio publikoa sortzen duena.

1/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 9koa, Euskarabideko zuzendari kudeatzaileak emana, Euskarabideko Zerbitzuen Gutuna onesten duena.

3573/2008 EBAZPENA, abenduaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Haur eta Gazteen Aho-hortzetako Osasun Laguntzaren Programako zerbitzuak 2009. urtean emanen dituzten mediku estomatologoak edo odontologoak eta elkarteak hautatzen dituena.

0002/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Lekarozen (Baztan) goi hornidura egiteko proiekturako, Baztango Udalak sustaturik.

116/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendari nagusiak emana. Haren bidez Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira 2008. urtean Nafarroako nekazariek jasotako prezioen indizeetan izan diren aldaketak.

2515/2008 EBAZPENA, abenduaren 24koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Ingurumen baimen integratua ematen duena oilaskoak gizentzeko ustiategi baten jarduerarako, Olloko udal mugapean (Saldise). María Victoria Azcarate Latasak sustatu du.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

BASABURUA

Aldaketa Ur saneamenduaren eta horniduraren zerbitzua arautzen duen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

BERIAIN

Ordenantzak behin betiko onetsita

Ordenantzak. Behin betiko onespena

CABANILLAS

Ordenantza, Kontribuzio bereziena. Hasierako onespena

Ordenantza fiskala, Agiriak luzatu eta tramitatzeko tasak arautzen dituena. Hasierako onespena

Ordenantza fiskalaren hasierako onespena

Ordenantza fiskal orokorraren hasierako onespena

Ordenantza, Ur horniduraren tasak arautzen dituena (zoladura, saneamendua edo hornidura). Hasierako onespena

CADREITA

Aldaketa, Datu pertsonalen fitxategiak egokitzeko udal ordenantzan. Behin betiko onespena

2009ko lan egutegiaren onespena eta egun baliogabeen deklarazioa

CORELLA

Legarretetarako udal planaren aldaketa eta lizentzien etendura. Hasierako onespena

Udal Planeko aldaketa puntuala, 17. poligonoko (AR-5) 511, 512, 654, 658, 659 eta 660. lurzatiei dagokiena. Hasierako onespena

Udal Planeko aldaketa puntuala (AC3/Industriarako eremu finkatua). Behin betiko onespena

BBBPBko aldaketa puntuala. Behin betiko onespena

ESPARTZA

Ordenantza. Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

Ordenantza fiskala, kontribuzio bereziak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Kalez kaleko salmentari loturiko erabilera pribatiboak, aprobetxamendu bereziak, zerbitzuak eta jarduerak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskala, Udalaren Musika Eskolako ikastaroetan izena eman eta parte hartzeko prezio publikoak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Udal elementuak erabiltzeko prezio publikoa arautzen duen ordenantza fiskala. Behin betiko onespena

Etxarri Aranazko Udalaren Kultur areto eta guneak erabiltzeko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskala, Udalak antolatzen dituen kultura arloko ikastaro eta jardueretako sarrera, izen emate edo matrikulen prezio publikoak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskala, Udalaren lokalak erabiltzeko prezio publikoak arautzen dituena

Ordenantza, Udalaren kirol instalazioak, pilotalekua eta beste erabiltzeko prezio publikoa arautzen duena. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskala, Erabilera publikoko lurretan zangak, laginketak eta zuloak irekitzeko eta eremu publikoko zoladuran edo espaloietan edozein mugimendu egiteko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoko lurzoruaren, hegalkinaren eta zorupearen erabilpen pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Ordenantza, Udal ordenantza eta erabakietan aurreikusitako ikuskapenen tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskal orokorra. Behin betiko onespena

Ordenantza, Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzian tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ETXARRI-ARANATZ

2009ko ekitaldiko zerga-tasak

2009ko lan egutegia

GARDE

2009ko karga-tasak

ITURMENDI

2009ko zerga-tasak eta tasa

ELIZAGORRIA

Elbarriendako aparkatzeko txartelak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

MENDABIA

Udal Planeko aldaketa. Hasierako onespena

MENDAVIA

Aprobación inicial de modificación plan municipal

MENDAZA

2009ko zerga-tasak

MENDIGORRIA

Ordenantza, Mendigorriko hiriguneko trafikoa arautzen duena. Behin betiko onespena

OLAZTI

Udalaren ordenantza, udalerriko auzobideen eta mendiko pista zein bideen erabilera, baita eroritako arbolen aprobetxamedua ere, arautzen dituena. Hasierako onespena

OLORITZ

2009ko zerga-tasak. Onespena

ORKOIEN

2009ko lan egutegia

GARES

Ordenantza fiskaletako aldaketak eta tasen eta prezio publikoen finkapena 2009ko ekitaldirako. Hasierako onespena

ERRONKARI

2009rako ordenantza fiskalak eta karga-tasak

Hirigintzako Udal Planeko 6. aldaketa (egiturazkoa). Hasierako onespena

TUTERA

Ordenantza, Tutera (Nafarroa) hirirako turismoarena. Behin betiko onespena

TULEBRAS

Udal hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta tasak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

ULTZAMA

Udalaren 2009ko ekitaldiko tasa, prezio publiko eta zergen karga-tasak. Behin betiko onespena

BIDANKOZE

2009ko karga-tasak

ARGUEDASKO, VALTIERRAKO, VILLAFRANCAKO, MILAGROKO ETA CADREITAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren (E.L.Z.) ordenantzako tasak 2009ko ekitaldirako. Hasierako onespena

2009ko lan egutegia eta epeak kontatzeko baliogabeak izanen diren egunak

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskala. Hasierako onespena

TULEBRASKO ETA BARILLASKO EHIZA MANKOMUNITATEA

Ordenantza, Monteagudoko (Nafarroa) ehiza barruti publikoan (matrikula: NA-10369) Tulebras eta Barillasko Ehiza Mankomunitateak duen atalean ehiza egiteko baimenaren prezio publikoa arautzen duena. Behin betiko onespena

ESKA-ZARAITZUKO HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa tasetan. Hasierako onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
LERGA

Kargu publikoen ordainsariak

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
AIEGI

2009ko plantilla organikoa

ESPARTZA

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

FUNES

Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, Funesko Udaleko administrari laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdian

GALOZE

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

GARDE

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

GORZA

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

LERGA

2009ko plantilla organikoa

ERRONKARI

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

SARTZE

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

TUTERA

Nafarroako Administrazio Auzitegiaren 3222/2008 Ebazpena betearaztea

Erdi mailako teknikariaren deialdia, bete gabe

Tramitazioko laguntzailearen deialdia, bete gabe

VIANA

Administrari laguntzaile bat oposizio bidez hartzeko deialdian onartu eta bazterturiko izangaien behin-behineko zerrenda eta epaimahaiaren osaeraren aldaketa

BIDANKOZE

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

AZKOIEN ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

IRUÑEKO UDALAREN HAUR ESKOLAK

Iruñeko Udalaren Haur Eskoletako 2009. urteko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
BERRIOBEITI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

ESTERIBAR

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

LERIN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

MENDABIA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

ORKOIEN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

TAFALLA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ULTZAMA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
BERRIOZAR

Lizitazioa, Berriozarko alde zaharreko zoladura, saneamendua eta telefoniako zein behe tentsioko kableak lurperatzeko lanen kontrataziorako

Lizitazioa, Berriozarko Ilargi parkean estalkia egiteko eta kirol pista hobetzeko obretarako

Nabe bat eraikitzeko lizitazioa, Berriozarko Udalaren obra, lorategi eta garbiketa zerbitzurako

BURLATA

Erripagañan belar artifizialeko futbol zelaia eta harmailak egiteko obren lizitazioa

Burlatako udal igerilekuetako tabernako obren lizitazioa

Burlatako Udal Jauregitxoa zaharberritzeko obren lizitazioa, 2. fasea

GALAR

Obra lizitazioa, Cordovillako industrialdeko A kalea berrurbanizatzeko

IRUÑA

Obren lizitazioa, Buztintxuriko haur eskolarako

TUTERA

Nahitaezko diru-bilketa. Iragarkia. Ondasun higiezina enkantean

ZUBIETA

Herriko Ostatuaren errentamendua

2.3.3. Nahitaezko desjabetzeak
CADREITA

Nahitaezko desjabetzea

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
AIEGI

2009ko aurrekontua

BARASOAIN

Barasoaingo Udalaren 2008ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BERIAIN

Aurrekontuko aldaketa (08/08 esp.). Hasierako onespena

ENERITZ

3/2008 aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

ERGOIENA

Aurrekontuak behin betiko onetsirik

ESPARTZA

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

GABARDERAL

2009ko aurrekontua. Behin betiko onespena

GALOZE

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

GARDE

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

GORZA

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

LERGA

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

ERRONKARI

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

SANTSOL

Aurrekontuetako aldaketa. Hasierako onespena

SARTZE

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

TIRAPU

2/2008 aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

3/2008 aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

BIDANKOZE

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

2008ko aurrekontuko aldaketa. Hasierako onespena

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

AZKOIEN ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2009ko aurrekontuak. Hasierako onespena

Aldaketa 2008ko aurrekontuetan. Hasierako onespena

ARGUEDASKO, VALTIERRAKO, VILLAFRANCAKO, MILAGROKO ETA CADREITAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aurrekontuetako aldaketa. Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
ALLO

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ARTZIBAR

Herri ondasunak berreskuratzeko transakzio hitzarmenaren oinarri orokorrak. Hasierako onespena

AIEGI

Belingo bidexka mugatzea

BERIAIN

Aldaketa IU-14 unitateko jarduketa sisteman. Behin betiko onespena

BURLATA

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

CADREITA

Udal Planeko aldaketa xehakatua. Behin betiko onespena

CINTRUENIGO

UE 15 unitatearen birzatiketa. Behin betiko onespena

UE-15 unitatearen gaineko hitzarmena. Behin betiko onespena

LIZARRA

Aldaketa, Lizarrako HAPOko AR-3 (Merkatondoa) urbanizatzeko proiektuan. Hasierako onespena

GALAR

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

ORONTZE

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

Urbanizazio proiektuaren aldaketa. Hasierako onespena

Birzatiketa proiektuko aldaketa. Hasierako onespena

IRUÑA

Nafarroako Gobernuari egindako eskaera, Comarca-1 (Agustindarrak) industrialdeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala Udal Planean sartzeko, eta egiturazko aldaketa. Hasierako onespena

SESMA

Aldaketa Udal Planean. Hasierako onespena

TAFALLA

HAPOko aldaketa 5. poligonoko 415. lurzatiko UC-93 unitatean. Behin betiko onespena

Gapi Mantenimiento, S.L.ren eta Tafallako Udalaren arteko hirigintza hitzarmena. Onespena

DEIERRI

Fernández de Arcaya senideekiko hitzarmena, planeamenduari eta lurzorua desjabetzeari buruzkoa, Aritzalako ingurabidea egiteko. Hasierako onespena

Eraulgo AA10, AA12 eta AA13 unitateen mugaketaren aldaketa, Esther Erdozain Senosiain andreak sustatua. Behin betiko onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

3/2009 ebazpena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/01

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 64/08)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/02

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-404) (Expediente de subasta 117/08)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/04

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 48/08)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/02

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 103/08)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 99/08)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/01

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 61/08)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/03

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 108/08)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/01

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 115/08)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/03

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 96/08)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 91/08)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/01

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 102/08)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 100/08)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/02

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de subasta 113/08)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Nota-Anuncio

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Notificación de la iniciación del expediente sancionador S/31/0020/08/V

Información pública

Información pública

Información pública

Anuncio. Expediente: A/31/02570

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DE PAMPLONA

Edicto

AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA SECCIÓN PRIMERA

Edicto Rollo de apelación número 3/2008

Subasta pública

Edicto

Subasta pública

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE AOIZ

Edicto. Procedimiento de ejecución 996/08

Expediente de dominio por Reanudación del Tracto Sucesivo número 919/08

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE AÓIZ

Subasta pública

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE AOIZ

Subasta pública

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE ESTELLA

Expediente de dominio número 0000530/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE ESTELLA

Edicto. Juicio de Faltas 68/2008

Subasta pública. Ejecución Hipotecaria número 816/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Substa pública ejecución número 1079/2008

Subasta pública. Ejecución número 1144/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto juicio verbal L.E.C. 2000 1452/2008

Edicto juicio monitorio 1550/2008

Edicto. Juicio monitorio 1324/2008

Subasta púplica. Juicio cambiario número 968/2007

Edicto. Juicio monitorio 1605/2008

Edicto. Juicio monitorio 440/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES DE PAMPLONA (JUZGADO DE FAMILIA)

Edicto

Edicto

Edicto

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Expediente de dominio número 0001588/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Edicto juicio ordinario 803/2008

Edicto Expediente de dominio número 2062/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SIETE DE PAMPLONA

Edicto

Subasta pública. Ejecución Hipotecaria 1743/08

Subasta pública

Subasta pública. Ejecución Hipotecaria 718/08

Subasta pública. Ejecución Hipotecaria 991/06

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto procedimiento ordinario 38/2008

Edicto. Juicio verbal 270/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto. Juicio de Faltas 269/08

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Juicio de faltas inmediato 92/2008

Juicio de faltas 350/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Juicio de faltas inmediato número 57/2008

Juicio de faltas inmediato 37/2008

Edicto

Edicto. Juicio de Faltas 284/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Cédula de citación. Juicio de faltas número 353/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación ejecución 161/2008

Edicto de notificación. Demanda 852/2008

Edicto de notificación. Ejecución 108/2008

Edicto de citación. Demanda 0000843/2008

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación. Ejecución 6/2009

Edicto de citación. Demanda 0000809/2008

Edicto de Notificación. Ejecución 8/2009

Edicto de notificación. Ejecución 110/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de citación. Demanda 0000711/2008

Corrección de errores. Edicto demanda 683/2008

Edicto. Demanda 0000725/2008

Edicto. Ejecución 0000151/2008

Edicto Demanda 0000704/2008

Edicto demanda 0000869/2008

Edicto. Ejecución 0000135/2008

Edicto. Ejecución 0000076/2008

Edicto. Ejecución 0000006/2009

Edicto. Demanda 0000289/2008

Edicto. Demanda 0000797/2008

Edicto. Ejecución 0000064/2008

Edicto. Ejecución 0000134/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Cédula de citación. Ejecución 15/2009

Cédula de citación. Ejecución 129/2008

Edicto de citación demanda 881/2008

Edicto de citación demanda 807/2008

Edicto de notificación. Ejecución 109/2008

Edicto de notificación. Ejecución 3/2009

Edicto de citación. Demanda 907/2008

Edicto demanda 531/2008

Edicto de notificación. Ejecución 7/2009

Edicto de notificación. Ejecución 98/2008

Edicto de notificación. Ejecución 11/2009

Edicto de notificación. Demanda 567/2008

Edicto de notificación. Demanda 535/2008

Edicto de notificación. Ejecución 81/2008

Edicto de notificación. Ejecución 136/2008

Edicto de citación. Demanda 809/2008

Edicto de notificación. Ejecución 139/2008

Cédula de citación. Ejecución 71/2008

Edicto de notificación Ejecución acto de conciliación administrativa 100/2007

Edicto de notificación. Ejecución 120/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de citación. Demanda 161/2009

Edicto de citación y requerimiento. Demanda 158/2009

Edicto de citación y requerimiento. Demanda 215/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE TAFALLA

Edicto

Subasta pública

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE TUDELA

Edicto

Cédula notificación general

Edicto

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES DE TUDELA

Edicto. Juicio de faltas 126/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE VITORIA

Edicto. Cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior. Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA

Edictos de notificación

ANDOSILLA

Notificación de resolución

Notificación de resolución

BERRIOZAR

Notificación de denuncia

BURLADA

Notificación de denuncia

Notificación propuesta de resolución

CASTEJÓN

Notificación de denuncia

CINTRUÉNIGO

Notificación de denuncia

EGÜÉS

Notificación

Notificación de denuncia

FALCES

Notificación de denuncia

FUNES

Notificación de denuncia

GALAR

Notificación de denuncia

MARCILLA

Notificación de denuncia

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de imposición de sanciones de expedientes

OLITE

Notificación de denuncia

PAMPLONA

Notificación de resoluciones

Notificación de resoluciones

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

Edicto

Edicto

Edicto

Edicto

Edicto

Notificación de resoluciones

Notificación de requerimientos

PERALTA

Notificación de denuncia

Desestimación de recurso de reposición

TAFALLA

Notificación de denuncia

TUDELA

Notificación de sanción

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

Notificaciones

Resoluciones

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Trámite de audiencia de derivación de responsabilidad solidaria

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERíA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto

Anuncio

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA INSTITUO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cedula de notificación

Cedula de notificación

DIRECCIÓN TERRITORIAL-INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE NAVARRA

Cédula de notificación. Actas de liquidación

Cédula de notificación. Acta de infracción

Cédula de notificación. Acta de liquidación

Cédula de notificación. Acta de infracción

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA SECRETARÍA GENERAL

Edicto

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Edicto de notificación

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

Edicto de notificación

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE ARQUETAS

Asamblea general

COMUNIDAD DE REGANTES RUBIO DE ARRIBA DE MENDAVIA

Junta general ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DE MURILLO LAS LIMAS

Anuncio Junta General

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN DE CORTES

Junta General