28. ALDIZKARIA - 2003ko martxoaren 5a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

15/2003 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, Hitzarmen Ekonomikoan aurreikusitako Batzorde Koordinatzailean arituko diren Nafarroako Foru Komunitatearen ordezkariak aldatzen dituena.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

1/2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa, Osasun kontseilariak emana, Osasun Departamentuaren menpeko fitxategi automatizatuen ezaugarri batzuk aldatzen dituena.

1/2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuaren menpe dauden datu pertsonaleko fitxategi informatizatuen aldaketa onesten duena.

8/2002 FORU AGINDUA, abenduaren 16koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, Mairagako Mankomunitatearen ur horniduraren 2003ko tarifak onesten dituena.

Agintariak eta Langileak

27/2003 FORU DEKRETUA, otsailaren 3koa, Blanca Berruete Cilveti andrea Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Aukeren Berdintasunerako eta Sustapenerako Ataleko burutzatik kentzea xedatzen duena, berak eskatuta.

28/2003 FORU DEKRETUA, otsailaren 3koa, Pilar Díaz Laso andrea, bitarte baterako, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Aukeren Berdintasunerako eta Sustapenerako Ataleko buru izendatzen duena.

1/2003 EBAZPENA, urtarrilaren 2koa, Hezkuntza eta Kultura Departamenduko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ana Isabel Corcín Berdonces andreak Cortesko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Institutuan iraunen duela adierazten duena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Farmazia Ospitalarioko barrutiko sendagile espezialista izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

25/2003 FORU DEKRETUA, otsailaren 3koa, ondoko proiektuko lanek ukituriko ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena: "Iruña-Logroño autobia, 3. tarte orokorra: Gares-Lizarra".

EBAZPENA, 2002ko urriaren 14koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zenbait bulegotarako ekipamendu mikroinformatikoaren 8. lotearen hornidura, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez, "Computadores Navarra, S.A." enpresari esleitzen diona.

EBAZPENA, 2002ko urriaren 29koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administraziorako "lan estazioko oinarrizko softwarearen definizioa" eta "fax korporatiboa" izeneko oinegitura teknologikoko proiektuen garapena kontratatzeko espedientea "Computadores Navarra S.A." enpresari esleitzen diona, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez.

EBAZPENA, 2002ko azaroaren 20koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zenbait bulegotarako ekipamendu mikroinformatikoaren 9. lotearen hornidura, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez, "Computadores Navarra S.A." enpresari esleitzen diona.

EBAZPENA, 2002ko azaroaren 26koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Gobernuaren ataria interneten garatu eta paratzeko "Microsoft" teknologiarako aholkularitza zerbitzuak kontratatzeko espedientea onetsi eta publizitaterik eta konkurrentziarik gabe "Microsoft Ibérica, S.R.L." enpresari esleitzen diona.

EBAZPENA, 2002ko abenduaren 13koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zenbait bulegotarako ekipamendu mikroinformatikoaren 11. lotearen hornidura, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez, "Computadores Navarra S.A." enpresari esleitzen diona.

EBAZPENA, 2002ko abenduaren 17koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Barne Ministerioko SAID21 datu baseari lotzeko behar den hardware eta software ekipoa erosi eta Nafarroako Foruzaingoaren bulegoetan paratzeko kontratazio espedientea onesten duena, publizitaterik eta lehiarik gabeko prozedura negoziatuaren bidez, eta "Marubeni Europe plc." enpresari esleitzen diona.

EBAZPENA, 2002ko abenduaren 23koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zenbait bulegotarako ekipamendu mikroinformatikoaren 12. lotearen hornidura, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez, "GE Capital ITS, S.L." enpresari esleitzen diona.

EBAZPENA, 2002ko abenduaren 23koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko zenbait bulegotarako, informazio biltegien kontsultarako "Cognos" programaren ehun lizentziaren hornidura, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez, "Dominion, S.A." enpresari esleitzen diona.

EBAZPENA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Gobernuaren Interneteko atariaren edukien kudeatzailerako "Microsoft" bi lizentziaren hornidura, prozedura irekiaren eta enkantearen bidez, "Informática El Corte Inglés, S.A." enpresari esleitzen diona.

EBAZPENA, 2003ko urtarrilaren 2koa, Lehendakaritzako zuzendari nagusiak emana, 2003. urtean Nafarroako Jauregiko bulegoak garbitzeko lanak prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez kontratatzeko espedientea "Limpiezas y Servicios Maju, S.L." enpresari esleitzen diona.

1091/2002 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Ekonomia eta Europako Aferen zuzendari nagusiak emana, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuko Abere Ekoizpenaren Atalerako abelgorriendako 60.000 bereizgarri erosteko espedientea esleitzen duena.

18/2003 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Lizarrako Gobernadorearen Jauregiaren egitura sendotzeko obren laugarren fasea kontratatzeko espedientea onesten duena.

52/2003 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Hezkuntza eta Kultura Departamentuko Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, "Ikasketa espedienterik hoberenak dituzten ikasleendako atzerriko ikastaroak, 2003ko uda" izeneko programa egiteko gastua baimendu eta programa hori kontratatzeko espedientea onesten duena.

227/2003 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Vianako Printzea Espezialitate Zentrorako ekografo bat erosteko gastua baimentzen duena (OB1/2003 lehiaketa).

112/2003 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Iruña-Logroño autobia, 3. tarte orokorra: Gares-Lizarra" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

165/2003 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Hezkuntza Berrikuntzaren Goi Mailako Ikastegirako bideokonferentzia ekipamendua erosteko gastua baimendu eta espedienteari hasiera ematen diona.

171/2003 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko hainbat Sail eta Ikastetxetarako mikroinformatikako ekipamendua (284 PC ordenagailu) erosteko gastua baimendu eta espedienteari hasiera ematen diona.

AKATS ZUZENKETA, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 16ean eman 1156/2002 Foru Aginduaren bidez eginiko esleipenaren iragarkiarena.

AKATS ZUZENKETA, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak azaroaren 5ean eman 1232/2002 Foru Aginduaren bidez eginiko esleipenaren iragarkiarena.

Beste Xedapenak

65/2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 21ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Sesmako Udal Plana, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

70/2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 21ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Mendabiako Arau Subsidiarioak 34. unitatean aldatzeko espedientea, Iván Aznal Martínez de Espronceda jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

71/2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 21ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Ergoiengo Udal Plana Lizarragako 2. poligonoko 2. lurzatian aldatzeko espedientea, Xabier Ezkerra Larraza jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

4/2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 13koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Tuterako "ETI-2'" Bigarren Hezkuntzako Institutuaren berariazko izena aldatu eta "Valle del Ebro" izena onesten duena.

ERABAKIA, 2002ko irailaren 23koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Talluntxe II" Udalez gaindiko Plan Sektoriala indarrik gabe utzi eta bertan bildutako aurreikuspenak kasuan kasuko udal planetan sartzea xedatzen duena.

FORU AGINDUA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, azienda garraiatzen duten ibilgailuak desinfekatzeko zentroek bete behar dituzten baldintzak ezartzen dituena.

5/2003 EBAZPENA, urtarrilaren 8koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza zuzendari nagusiak emana, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak ekainaren 26an emandako 1012/2002 Foru Agindua Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitara dadila xedatzen duena. Foru Agindu horren bidez behin betikoz onetsi zen Iruñeko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra Biritxitu-XI. Unitate Integratuko A-2an eta G-2an (aisialdiko baratzeak) aldatzeko espedientea, "Jardines del Arga" eta "Molino Nuevo" baratze elkarteek sustatua.

190/2003 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 4/03 administrazioarekiko auzi-errekurtsoari dagokion administrazio espedientea Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Sailera igortzen duena.

499/2003 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari nagusiak emana, Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen aldetik berariazko programak garatzeko dirulaguntzetarako deialdi publikoko arauak onesten dituena.

OSASUN DEPARTAMENTUA. Farmazietarako baimena.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Jakinarazpen ediktuak.

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

Jakinarazpen ediktua

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

B E R I A I N

Udal Planeko S-I/III sektoreko birzatiketa proiektua hasiera batez onetsita

B E T E L U

Betelun, Lehen haurtzaroko zentrorako (0-3 urte) lokala egokitzeko obrak adjudikatuta

I R U Ñ A

Iruñeko HAPOko aldaketa: Hirigintzako Araudi Orokorreko 116. artikulua

P U I U

Aurrekontua aldatzeko 1/2002 espedientea hasiera batean onetsirik

Kalifikazio juridikoaren aldaketa

V I A N A

Aurrekontua aldatzeko espedientea hasiera batez onetsita

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

S U N B I L L A

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak hasiera batez onetsita

C O R E L L A

Aurrekontuak hasiera batez onetsita

Plantilla organikoa hasiera batez onetsita

Ondasun higiezin bat besterentzea

D O N E Z T E B E

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

Udal Planeko aldaketa puntuala. Hasierako onespena

U R R O T Z

2003ko karga-tasak

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko salaketen jakinarazpena

A B L I T A S

Finkak normalizatzeko proiektua

Arau Subsidiarioetako aldaketa

A R G U E D A S

Herrilur baten hasierako desafektazioa

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

D O N A M A R I A

Udal Plana. Jendaurreko epea luzatzea

L A R R A S O A Ñ A

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

G E S A L A T Z

Larreen aprobetxamendua

M E L I D A

Udalaren bazkalekuetako belarren enkantea

F A L T Z E S

Obra lehiaketa

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko salaketen jakinarazpena

ETXARRI-ARANATZ

Etxarri-Aranazko Arau Subsidiarioetako U.E.-5-unitatea urbanizatzeko proiektua prestatzea eta obra zuzendaritza

G A R D E

Ordenantza fiskaleko tarifen aldaketa hasiera batez onetsita

2003ko karga-tasak

A B E R I N

Aurrekontuko aldaketak behin betikoz onetsirik

B A R A Ñ A I N

Kontratuen adjudikazioa

M U R I E T A

Hasierako onespena Altuna y Uria, S.A.rekin egindako hirigintzako hitzarmenari, U.A 14 unitatea kudeatzeko

O L O R I T Z

Olorizko Kontzejuko kaleak zolatzeko obren adjudikazioa, prozedura irekian, enkante bidez

MURILLO EL CUENDE

2002ko aurrekontuko 2. aldaketa hasiera batez onetsita

O B A N O S

Obren adjudikazioa. Buenos Aires kalea, San Salvador eta beste batzuk zolatzea eta euri-uren sareak berritzea

E R R O N K A R I

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra eta plantilla organikoa hasiera batez onetsita

Ordenantza fiskalak eta karga-tasak 2003rako

V I L L A F R A N C A

Hasierako onespena 2003ko ekitaldi ekonomikoan ordainaraziko diren tasak, ordenantza fiskaletako prezio publikoak, zergen kargak, indizeak eta portzentajeak aldatzeari

C O R E L L A

2003ko ekitaldiko tasak eta zerga-tasak

Aurrekontuko aldaketa hasiera batean onetsirik

E G U E S

Eskumenen delegazioa

ZANGOZA ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsirik

T U T E R A

Krediku bereziak eta kreditu gehikuntzak behin betikoz onetsirik, Udalaren 2002ko aurrekontu arruntean

E U G I

2003ko ekitaldiko aurrekontu arrunta hasiera batean onetsirik

B E R R I O Z A R

Artiberri sektoreko Osotarako Planeko D lurzatiaren xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

B E R R I O B E I T I

Kreditu gerakinak gaineratzeko espedientea behin betikoz onetsirik

Kreditu gehikuntza gaitzeko espedientea behin betikoz onetsirik

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

TORRALBA DEL RIO

2003ko karga-tasak onetsirik

E S P R O N T Z E D A

2003ko karga-tasak onetsirik

B A R A Ñ A I N

Udalaren eta Luis Morondo Musika Eskolaren aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketen hasierako onespena

B E R R I O Z A R

2002ko aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketak hasiera batean onetsirik

I R U Ñ A

Buztintxuriko obren 3. fasea (oinezkoendako eremua, An eta Bn) egiteko prozedura irekia adjudikaturik

Sanduzelaiko etorbidea, 42ko pasabidea iraungitzeko espedientea abiarazirik

Uztarroze kaleko 20an pasabidea iraungitzeko espedientea abiarazirik

Agoitz kaleko 8an pasabidea iraungitzeko espedientea abiarazirik

Agoitz kaleko 12an pasabidea iraungitzeko espedientea abiarazirik

L E A T X E

Udal zergetako karga-tasak, indizeak eta portzentajeak 2003. urterako

Ordenantza fiskaletako eta prezio publikoak arautzen dituzten ordenantzetako tarifen aldaketaren hasiera bateko onespena, 2003ko urtarrilaren 1etik aitzina indarra izateko

Sareak eta zoladura paratzeko lanen 2. fasea esleiturik

S A N T A K A R A

Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala. Sustatzailea: Udala

E L I Z A G O R R I A

2003ko aurrekontu bakarra eta hura betearazteko oinarriak hasiera batez onetsita

2003ko plantilla organikoa

E L G O R R I A G A

2003ko aurrekontu arrunta

N A B A S K O Z E

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra, hura betearazteko oinarriak eta plantilla organikoa hasiera batean onetsirik

O B A N O S

Aldaketa puntuala onetsirik Udal Planeko Hirigintzako Araudian, UC-2 unitateari dagokionez

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

B E R A

Herrilurrak aprobetxatzeko kanona behin betikoz onartzea

S A N T A K A R A

Santakarako Arau Subsidiarioetako 17.2 jarduketa unitatean lurzati eraikigarriak esleitzeko lehiaketa

O B A N O S

Aurrekontuko 1/2002 aldaketa behin betikoz onetsirik

Aurrekontuko 2/2002 aldaketa

Aurrekontuko 3/2002 aldaketa behin betikoz onetsirik

E G U E S I B A R

2002rako aurrekontuko III. aldaketaren espedientea behin betikoz onetsirik

L U Z A I D E

Obrak esleiturik

V I L L A T U E R T A

Aurrekontuko 1/2002 aldaketa behin betikoz onetsirik

L I Z A R R A

Hasierako onespena, Lizarrako Udalaren 2002 urteko aurrekontu luzatuaren 13. aldaketari

Hasierako onespena, Lizarrako Udalaren 2002 urteko aurrekontu luzatuaren 14. aldaketari

L E I T Z A

2002ko aurrekontuko aldaketa hasiera batez onetsita

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

B A Z T A N

Ebazpen proposamenaren jakinarazpena

LAGUNAK UDAL ZERBITZUA

Barañaingo Lagunak Udal Zerbitzurako zerbitzu enpresa 2003rako kontratatzeko lehiaketa esleiturik (presako prozedura)

Barañaingo Lagunak Udal Zerbitzurako sorosle zerbitzua 2003rako kontratatzeko lehiaketa esleiturik (presako prozedura)

O I B A R

Oibarko arau subsidiarioetako aldaketa puntuala, hiri lurzorua handitzeko 7. poligonoko 542. lurzatian. Hasierako onespena

Oibarko UA-16 unitateko 20. lurzatiko xehetasun azterlana. Hasierako onespena

O L A Z T I

E D I K T U A

T U T E R A

16. exekuzio unitateko konpentsazio batzordea desegitea

Estatutuen eta jarduketa oinarrien hasierako onespena. 1. exekuzio unitatearen konpentsazio batzordea, 1. sektorea, 4. unitate integratua

I Z K O

Obrak adjudikaturik

O L A I B A R

Eraikuntzari buruzko ordenantza orokorreko aldaketa hasiera batean onetsirik

C O R T E S

Plantilla organikoa

MURILLO EL FRUTO

Aurrekontuko aldaketa behin betikoz onetsirik

A L T S A S U

Behin betiko onespena, 2002. urterako kreditu gehikuntza bidez aurrekontua aldatzeko 15/2002 espedienteari

Behin betiko onespena, 2002. urterako kreditu berezi bidez aurrekontua aldatzeko 16/2002 espedienteari

L E G A R I A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betiko onetsita

O L E X U A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betiko onetsita

M U R I E T A

U.A 31 unitatea urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

I T Z A

Xehetasun azterlana behin betiko onetsirik

Desjabetzapen prozeduraren hasiera

I R U Ñ A

Deialdia, Iruñeko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako Ikasleen Guraso-elkarteei diru-laguntzak emateko, 2002-2003ko ikasturtean

B A S A B U R U A

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

Udal Planeko aldaketa hasiera batez onetsita

B E R R I O B E I T I

Lehiaketa publikoa, kaleak garbitzeko makina xurgatzailea erosteko

I R U Ñ A

C.D. Amaya: U.C.1/U.I. IX-Beloso unitateko xehetasun azterlana (Patinodromoa). Hasierako onespena

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

E D I K T U A

E D I K T U A

A R A N G U R E N

Arau-haustearen jakinarazpena

Zehapena jakinaraztea

U H A R T E

Salaketa jakinaraztea

Zehapena jakinaraztea

Ebazpen proposamenen jakinarazpena

C O R E L L A

Zehapenen jakinarazpena

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

B E R A

Zehapenen jakinarazpena

I R U Ñ A

E D I K T U A

E D I K T U A

L O D O S A

Trafikoko Legearen kontrako arau-hausteen zerrenda (Ebazpenak)

C I N T R U E N I G O

Trafikoko ebazpenen jakinarazpena

B E R I A I N

E D I K T U A

A T A R R A B I A

E D I K T U A

I R U Ñ A

Zehapen ezarpenen jakinarazpena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Arau-haustearen jakinarazpena

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Ebazpen proposamenen jakinarazpena

B A Z T A N

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

Ebazpen proposamenen jakinarazpena

Ebazpen proposamenen jakinarazpena

Ebazpen proposamenen jakinarazpena

Ebazpen proposamenen jakinarazpena

Z A N G O Z A

Salaketen jakinarazpena

A T A R R A B I A

Akats zuzenketa, arau-haustearen jakinarazpenean

I R U Ñ A

Deialdia, Udaleko Haur Eskoletako sukaldari izateko bost lanpostu, C mailakoak, barne igoerako txanda murriztuan eta oposizio bidez betetzeko

A Z A G R A

Deialdia, Azagrako Udalaren zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen behin betiko zerrenda

G A R D E

Zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat lan-kontratuarekin betetzeko deialdira aurkeztutako izangaien behin betiko zerrenda

B A Z T A N

Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, basozain lanpostu bi oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Hondakinen Ataleko peoi-enplegatu izateko 3 lanpostu. Izendapena

Hondakinen Ataleko behargin-txofer izateko 2 lanpostu, bata barne igoeran eta bestea txanda irekian. Izendapena

C A P A R R O S O

Jarduera sailkatua

G A R E S

Jarduera sailkatua

S A N T A K A R A

Jarduera sailkatua

I R U N B E R R I

Jarduera sailkatua

G O I Z U E T A

Jarduera sailkatua

G I R G I L L A O

Jarduera sailkatua

M A R T Z I L L A

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

S A R T A G U D A

Jarduera sailkatua

L E S A K A

Jarduera sailkatua

P U I U

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua Akats zuzenketa

BIURRUN-OLKOTZ

E D I K T U A

I M O T Z

Jarduera sailkatua

B A Z T A N

Jarduera sailkatua

B U R L A T A

Jarduera sailkatua

L O D O S A

Jarduera sailkatua

O R K O I E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

M U R I E T A

Jarduera sailkatua

A R T I K A

Artikako pilotalekuko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala. Behin betiko onespena

ETXARRI-ARANATZ

Ordenantza behin betikoz onetsirik

I G U Z K I T Z A

Ordenantza behin betiko onetsita

Ordenantza behin betiko onetsita

VILLAMAYOR DE MONJARDIN

Ordenantza behin betiko onetsita

O L A Z T I

Udal ordenantzen aldaketari behin betiko onespena

E S T E R I B A R

Esteribarko Arau Subsidiarioetako aldaketa, Erreako, Urdaizko