18. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 28a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

462E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasun Departamentuko Osasuneko zuzendari nagusiaren eta idazkari tekniko nagusiaren aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

4/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez zehazten baita Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendariordeak eta ataleko buruak aldi baterako ordezteko hurrenkera.

784/2019 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiaren menpeko zerbitzuetako zuzendarien eta atalburuen aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

961/2019 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Toki Entitateentzako Aholkularitza Juridikorako eta Lankidetzarako Zerbitzuko eta Toki Azpiegituren Zerbitzuko zuzendarien aldi baterako ordezkoak.

222/2019 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Hezkuntzako Departamentuko Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuetako zuzendarien aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

1566/2019 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, irailaren 30eko 1032/2019 Ebazpena aldatzen duena. Haren bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren organo batzuei eskuordetu zitzaizkien eskumen batzuen erabilpena eta esparru-akordioak eta kontratu publikoak gauzatzeko izenpea.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, sistema informatikoetako teknikari-ofizial izateko 39 lanpostu betetzeko deialdiaren lehenbiziko ariketaren behin betiko emaitzen aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

4146E/2019 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan betetzen dituzten lanpostuen soldata-kostuetarako dirulaguntzen 2019ko gastua egiteko.

1.7. BESTELAKOAK

3/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 20koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” eraikitzeko proiektua behin betiko onesten duena.

4/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 21ekoa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, Iruñerriko erabiltzaile guztientzako bidaiari-garraio erregularreko gutxieneko zerbitzuak ezartzen dituena, 2020ko urtarrilaren 30erako dei eginiko greba orokorra dela eta.

1/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Garraioen Ikuskapen, Kudeaketa eta Antolamenduaren eta Mugikortasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, errepideko garraiorako ibilgailu mota zenbaiten gidarien hasierako kualifikazioa frogatzen duen gaitasun profesionalaren agiria lortzeko probak gainditu dituzten izangaien zerrenda onesten duena. Probak 2019ko abenduaren 13an egin ziren.

912/2019 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, “Meozko (Nafarroa) hondakin uren tratamendua” izeneko proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda behin betiko onesten dituena.

913/2019 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, “Cintruenigoko (Nafarroa) Hondakin Uren Araztegia (HUA) handitzea, ur araztuak findu eta kontrolatzeko” izeneko proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda behin betiko onesten dituena.

432/2019 EBAZPENA, abenduaren 24koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, proiektuak, kultur jarduerak eta ereduko programak interes sozialeko deklaratzen dituena Nafarroako Foru Komunitatean kultur mezenasgoa eta bere zerga-pizgarriak arautzen dituen maiatzaren 16ko 8/2014 Foru Legean xedatutakoari jarraikiz.

JENDAURREAN JARTZEA. Urteko baimen bateratua, 2020. urtean behean adierazten diren Nafarroako Foru Komunitateko udalerri eta herriguneetan gas naturala hodi bidez banatzen duten instalazioentzat.

JENDAURREAN JARTZEA. Urteko baimen bateratua, 2020. urtean behean adierazten diren Nafarroako Foru Komunitateko udalerri eta herriguneetan petrolio-gas likidotua hodi bidez banatzen duten instalazioentzat.

JENDAURREAN JARTZEA. Ingurumen baimen integratua berritzeko espedientea. Sustatzailea Pladur Gypsum SA da.

NAFARROAKO PARLAMENTUA. Nafarroako Parlamentuko Langileen Estatutuaren aldaketa.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, izangai-zerrenda bat hautaproben bitartez osatzeko, Musika Eskola Bereziko irakasle lanpostuan musika-hizkuntza espezialitatean aldi baterako kontratu bidez aritze aldera, Iruñeko Udaleko Joaquín Maya Musika Eskola Berezian gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

TUTERA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko D mailako lanpostu bat oposizio bidez eta barne igoera murriztuan betetzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ADIOS

2019ko aurrekontuko 3. eta 4. aldaketak. Behin betiko onespena

ALLOTZ

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ALTSASU

Eraikinak zaharberritzeko laguntzei buruzko ordenantza.
Hasierako onespena

Ur hornidura zerbitzuaren tasak borondatez ordaintzeko epea, 2019ko hirugarren lauhilekoa

ANTZIN

Alkatetzaren eskuordetzea

AGOITZ

Laborantzako herri-lurren lehentasunezko aprobetxamendua herritarren artean. Eskabideak aurkezteko epea irekita

ARAMENDIA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARGUEDAS

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020rako tasa, prezio publiko eta zerga-tasak

ARITZALETA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARROITZ

Plan partziala SR3.1 sektoreko UD-16.A1 unitatean.
Hasierako onespena

ARRUAZU

2020ko Plantilla Organikoa. Hasierako onespena

2020rako zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak, eta diru-bilketarako egutegia

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARTAXOA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

Aldaketa Udal hilerriaren eta beilatokiaren
prezio publikoak arautzen dituen ordenantzan

AIZKOA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

AZPA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

BAZTAN

Alkatetzaren eskuordetzea kanpoan egoteagatik

Egiturazko aldaketa puntuala, Kintoko 86. poligonoko 123. lursailean. Hasierako onespena

Udal planeko hirigintzako araudi partikularreko aldaketa puntual xehakatua Erratzuko UE-2an. Hasierako onespena

BEINTZA-LABAIEN

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

BIURRUN-OLKOTZ

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BUÑUEL

2019ko lan publikoaren eskaintza

BURLATA

Aldaketa, Etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

Lizentzien tramitazioa etetea apustu establezimenduetarako, joko aretoetarako eta bingoetarako

Aldaketa 2019ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

CABANILLAS

Egoitza elektronikoaren sorrera

ZARRAKAZTELU

2020ko zerga-tasa, tasa eta prezio publikoak. Hasierako onespena

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

CASCANTE

2020rako tasak, prezio publikoak eta zerga-tasak.
Hasierako onespena

GAZTELUBERRI

Administrazio zerbitzuen kudeaketa esleitzeko hitzarmena

OLTZA ZENDEA

Oltza Zendeako Udalaren eta Ollarango Udalaren arteko lankidetza hitzarmena, kirol eta kultur instalazioak erabiltzeko

ZIZUR ZENDEA

2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

CORTES

12/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

DESOIO

Udalbatzako kideen ordainsariak

DONAMARIA

4/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Ordenantza, Herritarren lana edo auzolana arautzen duena.
Behin betiko onespena

DONEZTEBE

Lurzatitzeko, eraikitzeko eta eraisteko lizentziak etetea txikikazko merkataritza erabilerari dagokionez, bizitegi-erabilera ez duten Udal Planeko eremu eta lurzoru hauetan: UC-6, UN-3, UN-7, UN-8, AR-4 eta AR-5

ETXARRI

2. eta 3. aldaketak 2019ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

ELIA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ERATSUN

Bake epaile titularraren kargua hutsik

ETXARRI ARANATZ

2020ko egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

ETXAURI

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 11. lurzatian.
Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia 2. poligonoko
155. hiri-lurzati kontsolidatuan. Hasierako onespena

GARRALDA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

GORRITI

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

GOROZIN

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IBIRIKU DEIERRI

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

IRAÑETA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRUÑELA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

LAKAR

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

LAKUNTZA

Borondatez birzatitzeko proiektua UAU 3.2 exekuzio unitatean. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontuko 1. eta 2. aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontuko 3. aldaketa. Behin betiko onespena

LARRAUN

2020ko lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

LEGARDA

Ordenantza fiskala, udal hilerria erabiltzeko eta zerbitzuak emateko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

Xehetasun-azterketa, ataripea eraikitzeko Alde Zaharra kaleko 21 zenbakidun eraikinaren lurzati libre pribatuan, katastroko
13. poligonoko 72. lurzatian

LEOTZ

9/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

LEDEA

Aldaketa, Ur horniduraren tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

MILAGRO

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2020ko karga-tasa, tasa eta prezio publikoak. Hasierako onespena

ELO

Aldaketa, Hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

MURCHANTE

Ordenantza fiskala, Udalaren Musika Eskolak ematen duen zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasarena.
Behin betiko onespena

MURILLO EL CUENDE

Arradako uraren tasak borondatez ordaintzeko epea. 2019ko laugarren hiruhilekoa

Ezkontza zibila egiteko eskumenak eskuordetzea

MURILLO EL FRUTO

Ordenantza, administrazio elektronikoa arautzen duena. Behin betiko onespena

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

MURUZABAL

Udalkideentzako ordainsariak

NARKUE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Xehetasun-azterketa Dorre Elortzibarko 2.1 exekuzio unitatean. Hasierako onespena

OBANOS

5/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Oiz

2019/02 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Alkateordearen izendapena

OLAZTI

Ezkontza zibila egiteko eskumenetarako eskuordetzea

ERRIBERRI

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

OTSAKAR

1/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

OTEITZA

5/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IRUÑA

19-1812 Gora jotzeko Errekurtsoa, lan-kontratudunentzako
2019. eta 2020. urteetarako hitzarmenaren aurka

AZKOIEN

Lan egutegia 2020rako

PITILLAS

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

RIBAFORADA

Lan egutegia 2020rako

ERREZU

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ERRONKARI

2020rako tasak eta karga-tasak

JAITZ

1. poligonoko 1540 herri-lurraren desafektazioa.
Hasierako onespena

4, 5 eta 6/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

SANTAKARA

2020rako tasa, zerga-tasa eta prezio publikoak

SESMA

2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

TAFALLA

Akats zuzenketa, 2020ko karga-tasen onespenean

UDABE-BERAMENDI

arautzen duena. Behin betiko onespena"> Ordenantza, herri-larreen eta epaitzen aprobetxamendua arautzen duena. Behin betiko onespena

UGAR

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

IRIBARRI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

UNTZITI

Aldaketa, Hilerria arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

URROTZ-HIRIA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

URZAINKI

2020rako tasak eta karga-tasak

EGUESIBAR

2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

OLLARAN

Udalbatzako kideen ordainsariak

2020ko karga-tasak eta prezio publikoak

ATARRABIA

14/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontuko 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8AB eta 9AB aldaketak.
Behin betiko onespena

10/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontuko 11. eta 12. aldaketak. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Laburpena, dirulaguntzen deialdi batena, zeinaren bidez prestazio ekonomikoak jasoko baitituzte gizarte larrialdian dauden pertsonek eta familiek, 2020. urtean

ZUBIETA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko Aurrekontua. Behin betiko onespena

ZURUKUAIN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARRATOZ UR MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Plantilla organikoaren hasierako onespena

2020ko Aurrekontua eta Exekuzio Oinarriak. Hasierako onespena

FALTZESKO ETA MIRANDA ARGAKO UDALEN
ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

FALTZESKO ETA MIRANDA ARGAKO UDALEN ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ITZAGAKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

NAFARROAKO HIRI HONDAKINEN TRATAMENDURAKO PARTZUERGOA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2 eta 6/2019 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ERRIBERAKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BERIÁIN

Requerimiento sobre vehículo abandonado

Notificación de sanción
(Referencia: EXPSANCIONADOR/2019/4)

BERRIOPLANO

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

LERÍN

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

LIÉDENA

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

MURILLO EL FRUTO

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

ODIETA

Bajas de oficio en el Impuesto de Actividades Económicas

PITILLAS

Notificación sobre contribuciones especiales

TAFALLA

Notificación de resolución de Alcaldía

Notificación de resolución de Alcaldía

Notificación de resolución Alcaldía

VIANA

Citación para notificación por comparecencia
Acto que se notifica: Requerimiento de bienes y derechos
Relación: 19BOERQ5

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SAT GORA 486 NA

Certificación de acuerdo de disolución

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA VILLA DE ABLITAS

Edicto informativo

COMUNIDAD DE REGANTES
DE LOS CAMPOS DEL DESOLADO DE LOR

Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DE CASCANTE

Junta General Extraordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DE TULEBRAS

Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES ROTURAS E ILAGAR

Convocatoria de Junta General