18. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ATARRABIA

2019ko aurrekontuko 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8AB eta 9AB aldaketak.
Behin betiko onespena

2019ko 243. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 12an, 2019ko aurrekontuko 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8AB eta 9AB aldaketak hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egindako aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).

2/2019 ALDAKETA

Kreditua sartzea

Aldaketa:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak. Zenbatekoa: 137.399,42 euro.

Finantzabidea:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak. Zenbatekoa: 137.399,42 euro.

3/2019 ALDAKETA

Kreditua sartzea

Aldaketa:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak. Zenbatekoa: 99.974,50 euro.

Finantzabidea:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak. Zenbatekoa: 99.974,50 euro.

4/2019 ALDAKETA

Kreditua sartzea

Aldaketa:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak. Zenbatekoa: 24.200,00 euro.

Finantzabidea:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak. Zenbatekoa: 24.200,00 euro.

5/2019 ALDAKETA

Kreditu berezia

Aldaketa:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak. Zenbatekoa: 365.333,70 euro.

Finantzabidea:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak. Zenbatekoa: 365.333,70 euro.

6/2019 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

Aldaketa:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak. Zenbatekoa: 5.000,00euro.

Finantzabidea:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak. Zenbatekoa: 5.000,00 euro.

7/2019 ALDAKETA

Kreditu berezia

Aldaketa:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak. Zenbatekoa: 85.000,00 euro.

Finantzabidea:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak. Zenbatekoa: 85.000,00 euro.

8AB/2019 ALDAKETA

08A: Kreditu berezia

Aldaketa:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak. Zenbatekoa: 17.000,00 euro.

Finantzabidea:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak. Zenbatekoa: 17.000,00 euro.

08B: Kreditua sortzea

Aldaketa:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak. Zenbatekoa: 18.000,00 euro.

Finantzabidea:

7. kapitulua.–Kapital transferentziak. Zenbatekoa: 18.000,00 euro.

9AB/2019 ALDAKETA

9A: Kreditu berezia

Aldaketa:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak. Zenbatekoa: 22.000,00 euro.

Finantzabidea:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak. Zenbatekoa: 22.000,00 euro.

9B: Kreditua sortzea

Aldaketa:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak. Zenbatekoa: 23.000,00 euro.

Finantzabidea:

7. kapitulua.–Kapital transferentziak. Zenbatekoa: 23.000,00 euro.

Atarrabian, 2020ko urtarrilaren 13an.–Alkatea, Mikel Oteiza Iza.

Iragarkiaren kodea: L2000330