49. ALDIZKARIA - 2009ko apirilaren 24a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

25/2009 FORU DEKRETUA, martxoaren 30ekoa, Kontratu Publikoei buruzko ekainaren 9ko 6/2006 Foru Legea Europar Batasuneko atalase berrietara egokitu eta haren I. eta II. eranskinak aldatzen dituena.

1.1.3. Foru Aginduak

35/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 16koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoko bulegoen egitura aldatzen duena.

1.1.4. Ebazpenak

601/2009 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Osasun zuzendari nagusiak emana, Osasun Departamentuak 2009an zehar sustatuko dituen ikerketa programak arautuko dituzten baldintzak ezartzen dituena.

412/2009 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako Departamentuko Familiaren, Haurraren eta Kontsumoaren zuzendari nagusiak emana, nazioarteko adopziorako prozedurak Errusian tramitatzeko bideak mugatzen dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

880/2009 EBAZPENA, martxoaren 30ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Zerbitzu orokorretako arduradun izateko 2 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bereziaren bidez betetzeko prozedurari bukaera ematen diona.

608/2009 EBAZPENA, martxoaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, José Ignacio Armendáriz Artola jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Ultzamako Osasun Eskualde Oinarrizkoko zuzendaria, kargutik kentzea xedatzen duena, berak eskatu baitu.

619/2009 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Zizurko Osasun Eskualde Oinarrizkoko zuzendariari eta Erizaintza Unitateko buruari baimena ematen diena, zenbait eskumen Etxabakoizko Osasun Eskualde Oinarrizkoko beste profesional batzuen esku uzteko.

363/2009 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Benjamín Zufiaurre Goicoechea jauna unibertsitateko katedradun izendatzen duena "Didaktika eta Ikastetxearen Erakuntza" jakintza-arloan.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

22/2009 EBAZPENA, apirilaren 8koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko fotokonposizioko ofiziala izateko lau lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu direnen behin betiko zerrenda onesten duena, epaimahaia osatuko duten langileen ordezkariak izendatzen dituena eta oposizioaren lehenbiziko ariketa egiteko tokia, eguna eta ordua finkatzen dituena.

690/2009 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Koordinazioko operadore laguntzaile izateko 29 lanpostu huts lekualdatze-lehiaketa bereziaren bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

915/2009 EBAZPENA, martxoaren 30ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Koordinazioko operadore laguntzaile izateko 29 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bereziaren bidez betetzeko deialdian onartuen zerrenda osatzen duena, beste izangai bat gehitu baita. Deialdia urtarrilaren 26ko 189/2009 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

944/2009 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaile izateko lanpostuak oposizio bidez betetzeko deialdian azken-aurreko proba gainditu duten izangaien zerrendak argitara eman eta deialdian eskatutako tituluak aurkezteko epea ezartzen duena.

945/2009 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, biologo lanpostuak betetzeko oposizioan azken bigarren ariketa gainditu duten izangaien zerrendak argitara eman eta deialdian eskatutako tituluak aurkezteko epea ezartzen duena.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak martxoaren 23an emandako 786/2009 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko erdi mailako tituludun izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzekoa.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko martxoaren 9an hartua,Erripagaineko Udalez gaindiko Plan Sektorialeko hirigintza araudia aldatzeko espedientea onesten duena, Udalez gaindiko Plan Sektorialaren I. banaketa eremuko konpentsazio batzordeak sustatua, besteak beste, lur azpiko garajeetan sartzeko arrapalen kokaguneari dagokionez. Aldi berean jendaurrean jartzeko izapidea hasiko da eta ukitutako eremuko udalei entzunaldia emanen zaie.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko apirilaren 6an hartua, "Nafarroa 2012 Plana. Lehentasunezko jarduketa: Lodosako saihesbidea" egiteko proiektuko lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko apirilaren 6an hartua, "Nafarroa 2012 Plana. Lehentasunezko jarduketa: NA 134 errepidean (Ebroko Ardatza) Mendabiako saihesbidea" egiteko proiektuko lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko apirilaren 6an hartua, "Nafarroa 2012 Plana. Lehentasunezko jarduketa: Milagroko saihesbidea" egiteko proiektuko lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko apirilaren 6an, "Altsasuko Baikolar eta Zuntaipe mugapeetako hondakin urak eramatea. Gaurko ponpaketa deuseztea" izeneko proiektuaren lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena, nahitaez desjabetzeko.

457/2009 EBAZPENA, apirilaren 15ekoa, Herri Laneko zuzendari nagusiak emana, "Nafarroa 2012 Plana. Lehentasunezko jarduketa: Lodosako saihesbidea Ebroko Ardatza NA-134 errepidean" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko dei egiten duena.

809/2009 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Enpresako zuzendari nagusiak emana, "Elizondoko herriguneko gas naturalaren banaketa sarea" izeneko proiektuari dagozkion okupatu aurreko aktak egiteko deitzen duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

180/2009 FORU AGINDUA, apirilaren 8koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, martxoaren 5eko 81/2009 Foru Agindua aldatzeko agintzen duena. Foru Agindu horren bidez onetsi zen Nafarroako ehiza barrutietako ehiza aprobetxamenduaren titularrei diru-laguntzak emateko deialdia, baldin eta ehiza espezieek nekazaritzan egindako kalteen erantzule badira, Nafarroan ehizarako basa faunak egiten dituen kalteei aurre egiteko.

194/2009 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, kirolaren bidez gizartean integratzeko sarien oinarrien II. deialdia egiten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

316/2009 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, "Corellako Udala" entitatearen akordio kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 3/2009 (F).

BERRIKUNTZA, ENPRESA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA. "Asociación de Ganaderos de Porcino de Cebo y Precebo de Navarra (ASPORNA)" elkarteko estatutuak gordetzea.

1.3.6. Beste batzuk

42/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzeko foru dekretuaren proiektua jendaurrean jartzen duena, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuz.

43/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Estatistika Institutuaren fitxategi bat sortzen duena, 'Estatistikei buruzko eskaerak eta erantzunak' izenekoa, informatizatuta eta paperezko euskarrian.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ANDOSILLA

Andosillako Udal Planeko aldaketaren behin betiko onespena. PDC-1aren mugaketa eta kostuak banatzeko proiektua

BERBINTZANA

2009ko ekitaldiko karga-tasak, zergak eta tasak

GAZTELUBERRI

Ordenantza, Herrilarreen aprobetxamendua arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

Gazteluberriko udal mugapean animaliak edukitzea
arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Merkataritza ez egonkorra arautzen duen udal ordenantza. Hasierako onespena

Ordenantza fiskala, Udalaren Musika Eskolako ikastaroetan izena emateko eta parte hartzeko prezio publikoak arautzen dituena. Hasierako onespena

Ordenantza, Eremu publikoko eta herrilurretako zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituena: eranskinaren aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa puntuala Gorraizko esparruari dagozkion hirigintza arauetan (Eraikuntzaren ordenantzaren 67. artikulua, lurzatietan eremu publikora jotzen duten itxituren gainekoa).
Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Behin betikoz onetsirik Agiriak eman eta tramitatzeko tasak arautzen dituen ordenantzaren eranskineko aldaketa.5. ordenantza

NOAIN ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Behin betikoz onetsirik Eremu publikoko eta herrilurretako zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantzaren eranskinaren aldaketa. 16. ordenantza

SUNBILLA

Udal planaren aldaketa puntuala hasiera batez onetsirik

Udal planaren aldaketa hasiera batez onetsirik

TUTERA

Tuterako jarduera ekonomikoen eremuaren
(La Serna industrialdea) kontserbaziorako
hirigintza entitatearen estatutuak. Behin betiko onespena

ULTZAMA

Ordenantza fiskala, Ultzamako Udalaren jabari publikoko zoruan, hegalkinean eta zorupean horniduren zerbitzu publikoen enpresa ustiatzaileek egiten dituzten aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituena

ALESBES

Ordenantza, Udalaren obra-hondakindegia erabiltzeko zerbitzua arautzen duena. Behin betiko onespena

ZUÑIGA

Udal ordenantza, Estellerrian barna Vasco-Navarro trenaren bide berdearen erabilera eta funtzionamendua arautzen dituena.
Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
BAKAIKU

Alkatetza eskuordetzea

BARAÑAIN

Udaltzainburua kargutik kenduta

BERIAIN

Deialdia, Beriaingo Udaleko zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapena

BURGI

Eginkizunak bertze baten esku uztea

BURLATA

Alkatetza bertze baten esku uztea

CORELLA

Alkatetza bertze baten esku uztea

DONEZTEBE

Aldaketa, Udalbatzako kideek beren karguetan aritzeagatik hartzen dituzten lansari, bilkura-sari eta kalte-ordainetan. Onespena

LIZARRA

Alkatetzaren 112/2009 Dekretua

Alkatetzaren dekretua

ITURMENDI

Alkatetzaren ebazpenaren jakinarazpena

OKO

Okoko alkateordearen izendapena

GARES

Arkitekto teknikoaren edo aparejadorearen
izendapen proposamena

TUTERA

Alkatetza eskuordetzea

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
ARANGUREN

Plantilla organikoa. Behin betiko onespena

AZUELO

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Akats zuzenketa, Barañaingo Udalaren zerbitzuko administrari-ofizial izateko hiru lanpostu oposizio bidez
eta funtzionario moduan betetzeko deialdian

BERBINTZANA

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BERIAIN

2009ko plantilla organikoa

BERTIZARANA

2009ko ekitaldiko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ZIZUR

2009ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

EL BUSTO

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

ESTERIBAR

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ODIETA

2009ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

TUTERA

Alkatetzaren 222/2009 Ebazpena, martxoaren 13koa. Honen bidez bete gabe uzten da Tuterako Udalaren zerbitzuko artxiboko teknikari laguntzaile izateko lanpostu huts 1 lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia

ULTZAMA

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

URDAZUBI

Zerbitzu anitzetako D mailako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia, Urdazubiko Udalaren E mailako funtzionarioendako murriztua

ALESBES

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

ERROIBAR, AURITZ ETA ORREAGAKO UDALEN ELKARTEA

2009ko plantilla organikoaren hasierako onespena

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
AMESKOABARREN

Jarduera sailkatua

ARANGUREN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BAZTAN

Jarduera lizentzia. Eskaera

BURGI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

ETXARRI ARANATZ

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

MARTZILLA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduerarako lizentzia. Baimena

ERROMANTZATUA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ULTZAMA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
ANTSOAIN

Obra kontratuaren behin betiko esleipena, Toki Inbertsioetarako Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako. 9/2008 Errege Lege-Dekretua

Obra kontratuaren behin betiko esleipena, Toki Inbertsioetarako Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako. 9/2008 Errege Lege-Dekretua

ARAITZ

Kontratuaren behin-behineko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2009 Errege Lege-Dekretua

BARAÑAIN

Obra kontratuaren behin-behineko esleipena

BARAÑÁIN

Obra kontratuaren behin-behineko esleipena

BARAÑAIN

Obra kontratuaren behin-behineko esleipena

Obra kontratuaren behin-behineko esleipena

Kontratua behin-behinekoz esleiturik

BAZTAN

Obra kontratua behin betiko esleitua

Obra kontratua behin betiko esleitua

Obra kontratua behin betiko esleitua

LEKUNBERRI

Padeleko pistak eraikitzeko obra. Behin-behineko esleipena

ODIETA

Obra kontratuaren esleipena

Obra kontratuaren esleipena

OLTZA ZENDEA

Obra kontratua behin-behinekoz esleiturik

IRUÑA

Mndebaldea eta Etxabakoitz auzoetako espaloiak eraberritzeko obren behin betiko esleipena. Azaroaren 28ko 9/2008 Errege Lege Dekretuak sortutako Toki Inbertsioetarako Estatu Funtsaren kontura oso-osorik finantzatutako obrak

Sarasate pasealekuko eta Amaia, Nafarroako Gorteen
eta García Castañón kaleetako espaloiak eraberritzeko obren behin betiko esleipena. Azaroaren 28ko 9/2008 Errege Lege Dekretuak sortutako Toki Inbertsioetarako Estatu Funtsaren kontura oso-osorik finantzatutako obrak

Milagrosa eta Azpilagaña auzoetako espaloiak eraberritzeko obren behin betiko esleipena. azaroaren 28ko 9/2008 Errege Lege Dekretuak sortutako Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsaren kontura oso osorik finantzatutako obrak

Antso Azkarraren etorbideko hiri-argiteriaren instalazioak berritzeko (II. eta III. faseak) obren behin betiko esleipena. azaroaren 28ko 9/2008 Errege Lege Dekretuak sortutako Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsaren kontura oso-osorik finantzatutako obrak

Antso Azkarraren etorbidearen eta pintoreen izenak dituzten kaleen inguruetako espaloiak eraberritzeko obren behin betiko esleipena. Azaroaren 28ko 9/2008 Errege Lege Dekretuak sortutako Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsaren kontura oso-osorik finantzatutako obrak

Santa María La Real eta Taxoare auzoetako espaloiak eraberritzeko obren behin betiko esleipena. Azaroaren 28ko 9/2008 Errege Lege Dekretuak sortutako Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsaren kontura oso-osorik finantzatutako obrak

Donibane eta Ermitagaña auzoetako espaloiak eraberritzeko obren behin betiko esleipena. Azaroaren 28ko 9/2008 Errege Lege Dekretuak sortutako Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsaren kontura oso-osorik finantzatutako obrak

Mendillorri eta Beloso auzoetako espaloiak eraberritzeko obren behin betiko esleipena. Azaroaren 28ko 9/2008 Errege Lege Dekretuak sortutako Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsaren kontura oso-osorik finantzatutako obrak

Iturrama auzoko espaloiak eraberritzeko obren behin betiko esleipena. Azaroaren 28ko 9/2008 Errege Lege Dekretuak
sortutako Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsaren kontura
oso-osorik finantzatutako obrak

Txantrea, Arrotxapea eta Sanduzelai auzoetako espaloiak eraberritzeko obren behin betiko esleipena. azaroaren 28ko 9/2008 Errege Lege Dekretuak sortutako Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsaren kontura oso-osorik finantzatutako obrak

Ziudadela eta Taconera parkeen ondoko espaloiak eraberritzeko obren behin betiko esleipena. azaroaren 28ko 9/2008 Errege Lege Dekretuak sortutako Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsaren kontura oso-osorik finantzatutako obrak

VILLATUERTA

Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsean sartutako obraren kontratua. Behin-behineko esleipena

ZIZUR NAGUSIA

Zizur Nagusiko herri zaharreko herrigunean espaloietako zola aldatzeko lanak egiteko kontratua (Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsean sartutako obra. 9/2008 Errege Lege Dekretua).
Behin betiko esleipena

Zizur Nagusiko San Kristobal ingurabidea eta Santa Krutz kaleko aparkalekuak berriz urbanizatzeko lanak egiteko kontratua
(Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsean sartutako obra.
9/2008 Errege Lege Dekretua). Behin betiko esleipena

Zizur Nagusiko Belaskoaingo etorbidean bide-zorua aldatzeko lanak egiteko kontratua (Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsean sartutako obra. 9/2008 Errege Lege Dekretua).
Behin betiko esleipena

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ARESO

2008ko aurrekontuak. Behin betiko onespena

ARMAÑANTZAS

Aurrekontuko 1/2009 aldaketa

ARROITZ

2009ko aurrekontuko 1. eta 2. aldaketak

ARTIEDA

2008ko kontuak eta 2009ko aurrekontua. Onespena

ATETZ

Aurrekontuaren hasierako onespena

AZUELO

2009ko aurrekontuak. Hasierako onespena

BERBINTZANA

Aurrekontuko 4/2008 aldaketa. Hasierako onespena

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

BERIAIN

Aurrekontuko aldaketa (01/09 espedientea). Hasierako onespena

2009ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.
Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

3/2008 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

BERRIOGOITI

Aurrekontuko 2/2008 aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontuko 3/2008 aldaketa. Behin betiko onespena

BERTIZARANA

2009ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ZIRITZA

Aurrekontuko 1/2008 aldaketa. Behin betiko onespena

ZIZUR

2009ko aurrekontu arrunta. Behin betiko onespena

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

ETXARRI

Aurrekontuko 1/2008 aldaketa. Behin betiko onespena

EL BUSTO

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

ESTERIBAR

2009ko ekitaldiko aurrekontua. Hasierako onespena

ETXAURI

Aurrekontuko aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontuko aldaketa. Behin betiko onespena

FIGAROL

2009ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.
Hasierako onespena

LAPOBLACIÓN

Aurrekontuko 1/2009 aldaketa. Hasierako onespena

MAÑERU

Aurrekontuak. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

2009ko ekitaldiko aurrekontuan aldaketak egiteko espedientea. Hasierako onespena

2009ko aurrekontu luzatuan aldaketak egiteko espedientea. Hasierako onespena

ERRIBERRI

2008ko aurrekontuko XIII. aldaketa. Hasierako onespena

ALESBES

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

ERROIBAR, AURITZ, ETA ORREAGAKO UDALEN ELKARTEA

2009ko aurrekontuen hasierako onespena

ERRIBERRI ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

1. aldaketa 2008ko aurrekontuan. Kreditu berezia.
Hasierako onespena

2008ko ekitaldi ekonomikoko kontu orokorra jendaurrean

HILARION ESLAVA MUSIKA ESKOLA

2008ko aurrekontua. Hasierako onespena

ULTZAMAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2009ko aurrekontuen espedientea. Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
ARELLANO

Birzatiketa proiektua eta hirigintza hitzarmena.
Hasierako onespena

BAKAIKU

UE-33 urbanizatzeko proiektua eta behin-behineko likidazioaren kontu berria. Behin betiko onespena

BERIAIN

Antolamendu xehakatuko derminazioak UI-9 eta UI-12 unitateetan. Hasierako onespena

CORTES

Cortesko P1 sektoreko M2 lurzatiko M etxesailaren xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Cortesko 5. poligonoko 795. lurzatiaren xehetasun azterlana.
Behin betiko onespena

ERGOIENA

Datu pertsonalen fitxategi automatizatuen arauketa

FITERO

UA 30 jarduketa unitateko eta SG sistema orokorreko birzatiketa. Behin betiko onespena

UHARTE

Hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

LERIN

Aldaketa, Udal Planeko antolamendu xehakatuko determinazioetan. Hasierako onespena

OITZ

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

IRUÑA

XX. Literatur Lehiaketarako deialdia, Iruñeko ikastetxeetako
Lehen Hezkuntzako Eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
lehen zikloko ikasleei zuzendua

TIEBAS-MURU ARTEDERRETA

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ULIBARRI

Tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

DEIERRI

Udal Planeko egiturazko aldaketa, Arandigoiengo AR2 eremuan eragiten duena. Hasierako onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Anuncio

Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Anuncio. Expediente: A/31/02516

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE AOIZ

Edicto. Juicio de faltas 132/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE ESTELLA

Ejecución número 72/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto. Juicio verbal L.E.C. 2000, 1756/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto. Juicio de Faltas 22/2009

Edicto. Juicio de faltas número 353/2008

Edicto. Juicio de faltas 403/2008

Edicto. Juicio de faltas 334/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Demanda 707/2008

Edicto de notificación. Ejecución 26/2009

Edicto de notificación. Ejecución 36/2009

Edicto de citación. Demanda 0000893/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto. Demanda 0000655/2008

Edicto. Demanda 0000951/2008

Edicto. Ejecución 0000022/2009

Edicto. Demanda 0000130/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Demanda 668/2008

Edicto de notificación. Demanda 944/2008

Edicto de notificación. Ejecución 51/2008

Edicto de notificación. Ejecución 44/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Demanda 57/2009

Edicto de citación. Demanda 0000144/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TAFALLA

Edicto

Edicto

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TUDELA

Edicto. Juicio de faltas 107/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO SEIS DE ZARAGOZA

Cedula de notificación

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE ZARAGOZA

Edicto. Demanda 115/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE VITORIA

Cédula de notificación

VII. HAUTESKUNDEEN PROZEDURA

NAFARROAKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Probintziako Hauteskunde Batzordearen hasierako osaera

AGOIZKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen hasierako osaera

LIZARRAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen hasierako osaera

IRUÑEKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen hasierako osaera

TAFALLAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen hasierako osaera

TUTERAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen hasierako osaera

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE SALUD

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES,
FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE

Edicto de notificación

ARELLANO

Ejecución subsidiaria de obras. Audiencia a interesado

ARTAJONA

Notificación denuncias de tráfico

BARAÑÁIN

Notificaciones de requerimientos sobre vehículos abandonados

Inclusión de contribuyentes en Censo de Contribución Territorial

EGÜÉS

Edicto

Edicto

Edicto

Edicto

Edicto

Edicto

FUSTIÑANA

Edicto bajas padrón por inclusión indebida

HUARTE

Notificación de denuncia

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

Notificación de sanción

OLAZTI/OLAZAGUTÍA

Notificación de bajas
por caducidad en padrón municipal de habitantes

ORKOIEN

Notificación de sanción

PAMPLONA

Notificación de denuncias por infracciones de tráfico

Notificación de denuncias por infracciones de tráfico

Notificación de denuncias por infracciones de tráfico

Notificación de propuestas de resolución

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

Recurso de alzada número 08-4515.
Notificación a doña Carmen Esther García Aras,
no localizada en la forma legal establecida

Imposición de sanciones de ordenanzas municipales

Imposición de sanciones de ordenanzas municipales

Recursos de reposición

PUENTE LA REINA

Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes

TAFALLA

Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes

TUDELA

Notificación de sanción

Retirada y depósito de vehículos abandonados

Notificación de incoación de expediente por solicitud
de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

Notificación de incoación de expediente por solicitud
de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Iragarpena

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto de notificación

Edicto

Notificaciones

Resoluciones

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto

Edicto

Edicto

Edicto de notificación de liquidación definitiva de la regularización de 2005 de artistas

Anuncio

Anuncio

Unidad de Recaudación Ejecutiva 31/02

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación. Resolución acta de liquidación

Cédula de notificación. Resolución acta de liquidación

Cédula de notificación. Resolución acta de liquidación

Cédula de notificación
Actas de infracción y liquidación

Cédula de notificación
Actas de infracción

Cédula de notificación
Actas de infracción y liquidación

Cédula de notificación. Resolución acta de infracción

Cédula de notificación. Acta de Infracción

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Comunicación de resoluciones de expedientes de extinción

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA

Extravío de título

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN "NAVARRA"

Exposición pública de la circular número 2/2009

COMUNIDAD DE REGANTES NUEVO REGADÍO
DE CAMPO ALLENDE

Convocatoria junta general ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS TÉRMINOS
CAMPO SAN MARTÍN Y CAMPO BAJO DE CÁSEDA

Convocatoria junta general ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DE MIRANDA DE ARGA

Convocatoria de junta general ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES AGROMAGDALENA

Convocatoria a junta general para constituir
la comunidad de regantes