19. ALDIZKARIA - 2008kootsailaren11

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

37/2008 FORU AGINDUA, otsailaren 1ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Mahatsondoak Landatzeko Eskubideen Erreserbarako mahatsondoen gaineko eskubideak eskuratzeko prozedura ezartzen duena.

1.1.4. Ebazpenak

104/2008 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, 2008ko Ikuskapen Plana oinarritzen duten irizpide orokorrak onesten dituena.

15/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Iruñeko eta Burlatako udal mugapeak aldatzeko espedientea hasi, jendaurrean jarri eta udal horiei entzunaldia ematen diena.

53/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, azaroaren 28ko 952/2007 Ebazpeneko akatsak zuzentzen dituena. Ebazpen horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko herrietako 2008ko jaiegun ordainduak, errekuperatu behar ez direnak, ezarri dira.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

2/2008 FORU AGINDUA, urtarrilaren 21ekoa, Erakundeekiko Harremanetarako kontseilari eta Gobernuaren eledunak emana, departamentuko idazkari tekniko nagusiaren aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

71/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko mantentze-lanetako ofizial izateko 3 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian lanpostu baterako izendapena egin da, proposatutako bi izangai izendatzea ezinezkoa dela erabaki eta proposamena osatzeko agindu. Deialdia irailaren 25eko 2363/2006 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

163/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak izendatu, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko emagin izateko, eta lanpostu hutsak banatzen dizkiena.

164/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak izendatzen dituena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erradiodiagnostikoko teknikari espezialista (ETE) lanetan aritzeko, eta lanpostuak banatzen dizkiena.

166/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko albaitari izateko 3 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia ebazten duena.

167/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak izendatzen dituena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun dokumentazioko teknikari espezialista (ODTE) lanetan aritzeko, eta lanpostuak banatzen dizkiena.

183/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Izaskun Elizalde Escala andrea, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario izendatu, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko optiko optometrista lanetan aritzeko, eta lanpostu hutsa esleitzen diona.

2651/2007 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak urriaren 4an emandako 2267/2007 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez Leire Garrido Pascual praktiketako funtzionario izendatzen da eta Maisu-maistren Kidegora sartzeko deialditik aukeratutako izangaia denez praktikak egiteko destinoa esleitzen zaio, betiere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzura. Halaber, Amaia Zudaire Ansoáin praktiketako funtzionario izendatzea indarrik gabe uzten du.

119/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren menpeko hainbat zentrotan merezimendu lehiaketaren bidez 29 burutza betetzeko deialdia hein batean ebazten duena. Lanpostuok osasun laguntzaz kanpoko atal eta unitateetako burutzak, pabiloiko arduradun izatekoak eta osasun laguntzako eta erizaintza unitateetako burutzak dira.

136/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Blanca Burusco Juandeaburre andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Elizondoko Osasun Eskualde Oinarrizkoko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Laborategiko teknikari espezialista izateko 28 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Erradioterapiako teknikari espezialista izateko bost lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

93/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko soziologo izateko 3 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia eman gabe uzten duena.

193/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zundatzaile izateko lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia eman gabe uzten duena.

194/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko sukaldari izateko 2 lanpostu lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

195/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko haurren hezitzaile izateko 5 lanpostu lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

215/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 104 atal, bulego eta unitate parekaturen burutza merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdia hein batean ebatzi eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Topografia eta Obra Bulegoko burutza bete gabe uzten duena.

216/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 94 atal, bulego eta unitate parekaturen burutza merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdia hein batean ebatzi eta horietako 3 eman gabe uzten dituena.

228/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 28koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez erdi mailako euskara teknikari lanpostuak betetzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bitartez osatzeko deialdia onetsi da: bata, aldi baterako kontratazioak egiteko eta, bestea, zerbitzu berezien egoeran prestakuntza izateko.

7/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana. Ebazpen honen bidez onetsi da Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko irakasleendako euskaraz birziklatzeko A modalitateko ikastaro trinko bat lan baimenarekin egiteko deialdi berezia.

59/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Sistema informatikoen ofizial izateko 3 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

AKATS ZUZENKETA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak abenduaren 18an emandako 1487/2007 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Errehabilitazioko barrutiko fakultatibo espezialista izateko 3 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatze bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi zen.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

ERABAKIA, 2008ko urtarrilaren 22koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "N-121-B errepidea eraikitzea, tartea: Irurita-Elizondo" Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala onesten duena. Proiektua Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatu du.

ERABAKIA, 2008ko urtarrilaren 22koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Zangozako Rocaforteko industrialdea handitzeko industria eremu bat garatzeko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren aldaketarako espedientearen tramitazioa hasten duena. Aldaketa espedientea Nasuinsak sustatu du.

3/2008 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Baztango Udal Planeko Araudi Partikularreko 22. eta 23. artikuluak aldatzeko espedientea, udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

7/2008 FORU AGINDUA, urtarrilaren 21ekoa, Etxebizitza eta Lurraldearen Antolamendu kontseilariak emana, Etxebizitza eta Lurraldearen Antolamendu kontseilariak uztailaren 27an emandako 398/2007 Foru Agindua Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitara dadila xedatzen duena. Uztailaren 27ko foru agindu horren bidez behin betikoz onetsi zen "Obanosko eta Garesko baterako plana, industria sektorea eta zerbitzuak garatzekoa", Promociones Orayen, S.L. enpresak eta Javier Angel López Iribarren jaunak sustatua.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

5/2008 FORU AGINDUA, urtarrilaren 28koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "LR-131 eta NA-134 errepidea Errioxako Cantabria industrialdetik Nafarroako Las Cañas industrialdera bitarte berritzea" izeneko eraikuntza proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda behin betiko onesten duena eta haien titularrei okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten diena.

9/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Toki Administrazioko zuzendari nagusiaren maiatzaren 30eko 703/2007 Ebazpena indarrik gabe uzten duena, eta "13,2 kV-eko linea, Zangozako araztegia-transformazio zentroa" izeneko proiektua eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

10/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Azpirozko (Larraun) hondakin uren tratamendua" izeneko proiektua eta haren ondoriozko lanek ukituko dituzten ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen dituena.

13/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Ur-hornidura Nafarroako Erretenetik, Baterako konponbidea, 15. eremua (IV. fasea)" izeneko proiektua behin betikoz onesten duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

77/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendari nagusiak emana, laguntzetarako eskabide bakarra betetzen eta erregistratzen parte hartuko duten entitate laguntzaileak aukeratzeko deialdiaren oinarriak onesten dituena, bai eta entitate horiek eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak sinatu beharreko lankidetza hitzarmenaren eredua ere.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

24/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Mutiloabeitiko "Adacen" enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordetzea eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 1/2008).

1.3.6. Beste batzuk

31/2008 FORU AGINDUA, urtarrilaren 25ekoa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, 2008. urterako Nafarroako Administrazio Publikoetako Zerbitzu Publikoen Kalitaterako II. Sarirako dei egiten duena.

21/2008 FORU AGINDUA, urtarrilaren 24koa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, Nafarroako gizarte zerbitzuen kalitatearen sarirako dei egiten duena.

289/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 28koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Elisa González Martínez andreak jarritako 619/2007 prozedura arrunteko administrazioarekiko auzierrekurtsoari buruzko espediente administratiboa Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara igortzen duena.

32/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, Zangozako 6. poligonoko 398. lurzatian 66/13'2 kV-eko Zangozako BTA berria eraikitzeko proiektuari. Sustatzailea Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. da, Bilbon.

36/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Tuterako 14. poligonoko 75 eta 211. lurzatietan 100 kW-eko eguzki-instalazio fotovoltaikoa eraikitzeko. Miguel Angel Orta Alava jaunak sustatu du.

176/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Ingurumen baimen integratua ematen duena Urdiaingo udal mugapean altzairu bereziak galdatzeko jarduerarako. Jardueraren titularra Magotteaux Navarra, S.A. da.

177/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Ingurumen baimen integratua ematen duena Zangozako udal mugapean Kraft ore kimikoaren eta paperaren fabrikazio integratuaren jarduerarako. Jardueraren titularra Smurfit Kappa Navarra, S.A. da.

411/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Enpresaren zuzendari nagusiak emana, Tuterako Udalaren Ur Batzordearen 2008ko ur hornidurarako tarifak onesten dituena.

417/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Enpresaren zuzendari nagusiak emana, aurretiko administrazio-baimena ematen duena Los Arcosko udal mugapeko Los Arcos herrigunean gas natural kanalizatua banatzeko.

418/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Enpresaren zuzendari nagusiak emana, aurretiko administrazio-baimena ematen duena Sesmako udal mugapeko Sesmako herrigunean gas natural kanalizatua banatzeko.

183/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Honoris Causa Doktoretza emateari buruzko erabakia argitaratzeko agintzen duena. Gobernu Kontseiluak 2008ko urtarrilaren 29an hartutako erabakiaren bidez onetsi zuen erabaki hori.

505/2007 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, azaroaren 28an emandako 393/2007 Ebazpenean ageri diren akatsen zuzenketa onesten duena. Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak azaroaren 28an emandako ebazpen horren bidez baimena eman zen, 2007-2008 ikasturtearen hasieratik aurrera, Tuterako "ETI" Ikastetxe Integratu Politeknikoan "Telekomunikazio eta informatika sistemak" izeneko Berariazko Lanbide Heziketako erdi mailako zikloa ezartzeko, eta Nafarroako Bigarren Hezkuntzako institutuetan eta Lanbide Heziketako ikastetxe integratuetan jadanik eskaintzen ez diren zikloak adierazi ziren.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkiak.

IRAGARKIA

IRAGARKIA

IRAGARKIA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA Dirubilketa Zerbitzua. Ondasun enkantearen iragarkia.

BERRIKUNTZA, ENPRESA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

BASABURUA

2007ko karga-tasak

ETXARRI

2008ko karga-tasak. Onespena

LIZARRA

Ordenantza fiskaletako eta prezio publikoen arauetako aldaketa 2008ko ekitaldirako. Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

2008ko ekitaldiko zerga-tasak

GARES

Udal zergen eta tasa eta prezio publikoen 2008ko portzentajeak eta karga tasak. Hasierako onespena

SAN FRANCISCO JAVIER ZAHAR ETXEAREN MANKOMUNITATEA

Tasa eta tarifetako aldaketen hasierako onespena, 2008ko ekitaldirako

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
LEITZA

Alkatetzaren eskuordetza

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
FITERO

Deialdia, administrari laguntzaile izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

LERIN

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, albiente lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdian

IRUÑA

Deialdia, ekonomialari lanpostuetan prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izangaien zerrenda hautaproben bitartez osatzeko, Iruñeko Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren

Deialdia, ekonomialari lanpostuak, hautaproben bitartez eta aldi baterako kontratazio bidez, betetzeko zerrenda osatzeko, Iruñeko Udalean sortzen beharrei erantzutearren

URZAINKI

2008ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

VILLAFRANCA

Aldaketa plantilla organikoan. Behin betiko onespena

MAÑERU IBARREKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

SAN FRANCISCO DE ASIS UDAL PATRONATUA

Epaimahaiko kideen aldaketa

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
CARCAR

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

LAKUNTZA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
BADOSTAIN

Herri larreen aprobetxamendua enkantean

LERIN

Herri larreak enkantean

ERRONKARIKO IBAXAREN BATZORDEA

Oihan enkantea

2.3.3. Nahitaezko desjabetzeak
ATETZ

Atezko goi hornidurako obren (1. fasea) proiektuko aldaketa eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda. Behin betiko onespena

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
BARAÑAIN

Aurrekontuko 30/2007 aldaketa. Behin betiko onespena

ZIRITZA

2007ko aurrekontu orokor eta bakarra

UNDIO

2008ko aurrekontuen hasierako onespena

ETXARRI

2007ko aurrekontu orokor eta bakarra

GARRALDA

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

OLLARAN

Aurrekontuetako aldaketa. Hasiera bateko onespena

Aurrekontuetako aldaketa. Hasiera bateko onespena

SARTAGUDA

Aldaketa 2007tik 2008ra luzatutako aurrekontuan. Hasierako onespena

MAÑERU IBARREKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

2008ko aurrekontua. Hasierako onespena

SAN FRANCISCO JAVIER ZAHAR ETXEAREN MANKOMUNITATEA

Aurrekontuak. Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
BAKAIKU

1. poligonoko 620. lurzatiaren xehetasun azterlana. Hasierako onespena

BERA

Birzatiketa eta birzatiketa batzordearen estatutuen hasierako onespena

BERRIOBEITI

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ERROIBAR

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

ITUREN

Kontribuzio berezia, hornidura eta saneamendu sareen berrikuntza eta zoladura lanak egiteko, Iturengo herrigunean

LESAKA

Exekuzio unitatearen birmugapena Alkaiagan. Hasierako onespena

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena. Goiko-Errota

IRUNBERRI

Hirigintza hitzarmenaren onespena U.E.-2 unitatean, Irunberriko Udal Planeko Camino de Selva alderdian

U.E.-2 unitatea birzatitzeko proiektua, Irunberriko Udal Planeko Camino de Selva alderdian. Hasierako onespena

IRUÑA

Espedientea jendaurrean: bizilagunen ibilgailuendako aparkalekua eraiki eta erabiltzeko kontzesioa emateko jabari publikoko lurren zorupean, Manual Turrillas plazan

Aldaketa Buztintxuriko P-A poligonoaren birzatiketan eta Trelleborg-Inepsa, S.A. enpresarendako kalte-ordainaren pagamendua. Behin betiko onespena. Akats zuzenketa

ULTZAMA

Lurzatia birmugatzeko eta Planeamenduko Arau Subsidiarioak aldatzeko espedientea (determinazio xehakatuak). Hasierako onespena

Birzatitzeko proiektua eta hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

Birzatitzeko proiektua eta hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

ATARRABIA

Hirigintzako hitzarmena. Hasierako onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/04

Anuncio de subasta de bienes Inmuebles (TVA-404)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/02

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 41/07)

Anuncio de subasta de bienes Inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 66/07)

Anuncio de subasta de bienes Inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 65/07)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01

Anuncio de subasta de bienes Inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 79/07)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/02

Anuncio de subasta de bienes Inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 73/07)

Anuncio de subasta de bienes Inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 72/07)

Anuncio de subasta de bienes Inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 70/07)

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Anuncio de trámite de vista y audiencia

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pamplona

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Pamplona

EDICTO

Edicto cedula de notificación

Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Dos de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Cinco de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estella

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tafalla

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tudela

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Tudela

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Tudela

EDICTO

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona

EDICTO

Cédula de notificación

EDICTO

Cedula de notificación

Cedula de notificación

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

Edicto de requerimiento

Edicto de requerimiento

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Juzgado de lo Social número Uno de Huesca

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Uno de Soria

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Dos de Logroño

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Dos de Zaragoza

Cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Edicto de notificación

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE
DIRECCION GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO

Edicto de notificación

Edicto de notificación

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

ANSOAIN

Notificación de resolución sancionadora

BAZTAN

Ebazpenaren jakinarazpena

BURLADA

Notificaciones de requerimientos sobre vehículos abandonados

Edicto de notificación

CORELLA

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

Notificación de bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

EGÜES

EDICTO

FONTELLAS

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

GUESALAZ

Notificación de expediente

LODOSA

Notificación de Resoluciones

NOAIN (VALLE DE ELORZ)

Imposición de sanciones de expedientes

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

ORKOIEN

EDICTO

PAMPLONA

Notificación de sanciones por infracciones de trafico

Notificación de bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

PERALTA

Negociado de Orden Público

TUDELA

Notificación de finalización de expediente de desahucio

VILLAFRANCA

Notificación de infracción

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Edicto de notificación

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA
RESOLUCIONES

EDICTO

NOTIFICACIONES

EDICTO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Secretaría General

EDICTO

EDICTO

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto sobre notificación a deudores

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/02

Anuncio

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra
UNIDAD ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de Notificación. Resolución Acta de Liquidación

Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra

Cédula de Notificación Actas de Infracción

Cédula de Notificación Actas de Infracción

Cédula de Notificación Resolución Actas de Infracción

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Servicio Público de Empleo Estatal

Remisión de resolución de percepción indebida de prestaciones de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Remisión de resolución de percepción indebida de prestaciones sempleo de acuerdo con lo por de dispuesto en la Ley 30/92

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

NOTARIA DE LUIS MIGUEL OTAÑO MARTINEZ-PORTILLO

EDICTO

EDICTO

CENTRO INTEGRADO POLITECNICO "ETI" DE TUDELA

Extravío de títulos

GOBIERNO DE LA RIOJA
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

Notificación de acuerdo de iniciación de procedimiento de reclamación de daños a carreteras número 43/2007. Liquidación provisional