50. ALDIZKARIA - 2005eko apirilaren 27a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

127/2005 FORU AGINDUA, apirilaren 19koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, Gobernuak martxoaren 14an harturiko Erabakiko xedapenak zehaztu eta garatzen dituena. Erabaki horren bidez Nafarroako Zorra jaulkitzeko arauak eman ziren.

36/2005 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen barruan abereen mugimendua babesten duen lekualdatze agiria arautzen duena.

65/2005 FORU AGINDUA, apirilaren 11koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana. Hauteskunde partzialak deitzen ditu "Lodosako Pikillo Piperra" jatorrizko deituraren Kontseilu Arau-emailea berritzeko.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

824/2005 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez aldatzen da Nafarroako Lan Osasunaren Institutuko Laneko Arriskuei Aurrea Hartzeko Atal Teknikoko burutza betetzeko merezimendu-lehiaketako epaimahaiaren osaera.

686/2005 EBAZPENA, apirilaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan OLT/EDU izateko 196 lanpostu huts merezimenduzko lekualdatze lehiaketaren bidez betetzeko deialdia onesten duena.

32/2005 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Nafarroako Su-itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko Partzuergoko buruak emana, maiatzaren 29ko 40bis/2004 Ebazpenaren bidez onetsitako suhiltzaileen gidari laguntzaileen zerrendaren indarraldia luzatzen duena, 2005eko ekainaren 1etik 2006ko maiatzaren 31ra bitartean behar diren kontratazioak egiteko. Zerrenda hura Partzuergoko buruak 2004ko otsailaren 19an emandako 13/2004 Ebazpenaren ondoriozko hautapen-proben bidez eratu zen, eta 2004ko martxoaren 10eko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu (30. zk.). Nolanahi ere, hartarako eskatutako baldintza berberak bete beharko dira eta ebazpen hartan aurreikusitako proba fisikoa egin.

33/2005 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Nafarroako Su-itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko Partzuergoko buruak emana, maiatzaren 29ko 40bis/2004 Ebazpenaren bidez onetsitako suhiltzaileen peoi laguntzaileen zerrendaren indarraldia luzatzen duena, 2005eko ekainaren 1etik 2006ko maiatzaren 31ra bitartean behar diren kontratazioak egiteko. Zerrenda hura Partzuergoko buruak 2004ko otsailaren 19an emandako 14/2004 Ebazpenaren ondoriozko hautapen-proben bidez eratu zen, eta 2004ko martxoaren 10eko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu (30. zk.). Nolanahi ere, hartarako eskatutako baldintza berberak bete beharko dira eta ebazpen hartan aurreikusitako proba fisikoa egin.

34/2005 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Nafarroako Su-itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko Partzuergoko buruak emana, maiatzaren 29ko 40bis/2004 Ebazpenaren bidez onetsitako Suhiltzaileen behatokietako peoi begiraleen zerrendaren indarraldia luzatzen duena, 2005eko ekainaren 1etik 2006ko maiatzaren 31ra bitartean behar diren kontratazioak egiteko. Zerrenda hura Partzuergoko buruak 2004ko otsailaren 19an emandako 15/2004 Ebazpenaren ondoriozko hautapen-proben bidez eratu zen, eta 2004ko martxoaren 10eko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu (30. zk.). Nolanahi ere, hartarako eskatutako baldintza berberak bete beharko dira eta ebazpen hartan aurreikusitako proba fisikoa egin.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak apirilaren 4ko 823/2005 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko OLT/EDU izateko 13 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa. Lanpostu huts horietako bi lanaldi partzialeko kontratupeko lan araubidean aritzeko izanen dira.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

212/2005 FORU AGINDUA, otsailaren 25ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Burgiko Udal Plana 213. lurzatian (UE-5) aldatzeko espedientea, Zalardoki, S.L.k sustatua, behin betikoz onesten duena.

262/2005 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Leitzako Udal Plana 4. poligonoko 117.a, 121.a, 243.a eta 658. lurzatietan aldatzeko espedientea, Mikel Zabaleta Aranburuk sustatua, behin betikoz onesten duena.

263/2005 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Larraungo Udal Plana aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, ebazten duena.

264/2005 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Esteribarko Arau Subsidiarioak Zubiriko 27. poligonoko 20. lurzatian aldatzeko espedientea, Fermín Ventana Lipuzcoa jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

275/2005 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Uharteko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra zerbitzu eta instalazio berezien eremuan aldatzeko espedientea, bertako udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

1.3.2. Kontratazio administratiboa

585/2004 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Gobernuko eta bere erakunde autonomoetako sistema mikroinformatikoetarako 2005. urteko laguntza teknikoko lanak "Computadores Navarra, S.A." enpresari esleitzen dizkiona, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez eta Europako Batasunerako publizitatearekin.

51/2005 EBAZPENA, otsailaren 23koa, Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zenbait bulegotarako ekipamendu mikroinformatikoaren 1. lotearen hornidura, presaz tramitatu beharreko prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez, "Computadores Navarra S.A." enpresari esleitzen diona.

82/2005 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Kultur Ondarearen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Administrazio Artxiboko dokumentazioa antolatu eta deskribatzeko lanen bigarren faserako laguntza teknikoa kontratatzeko espedientea onesten duena.

216/2005 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2005. urtean zahar-etxeetarako eta ezinduei laguntzeko zentroetarako pixoihalen hornidura egiteko lehiaketa publikoa esleitzen duena.

624/2005 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, enpresa espezializatu baten zerbitzuak lehiaketa publiko bidez kontratatzeko gastua baimendu eta espedienteari hasiera ematen diona, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Laguntza Espezializatuko Zuzendaritzako zentro eta ospitaleetako zerbitzu kliniko- asistentzialetan, 2005ean, erabiltzaileek nolako osasun laguntza jaso duten ezagutzeko.

135/2005 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez esleitzen da 2005ean honakoak kontratatzea: Lekarozko eginkizun anitzetako multzoko kiroldegia eta igerilekua, kirol anitzetarako kantxak, belardiak (igerileku aldea barne) eta hesi perimetrala osorik mantendu eta garbitzeko zerbitzua; bezeroei lagundu eta instalazio osoa, udako igerilekua, araztegia, iragazkiak, inguruko lurra eta besterik mantendu, garbitu, zaindu eta kontrolatzeko zerbitzua; eta Doneztebeko "Belbieretxea" gazte aterpeko eraikin eta kanpoaldeak (lorategi aldea barne) garbitzeko zerbitzua.

NAFARROAKO PARLAMENTUA. Parlamentu-kudeaketarako konponbide informatiko bat garatu, instalatu eta abian jartzeko laguntza teknikoa adjudikatzeko erabakia.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

AKATS ZUZENKETA, martxoaren 23an Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emandako 286/2005 Foru Aginduarena. Haren bidez "Martzillako La Azucarera industrialdeko kalearen gaineko oinezkoendako zaldaina" proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratu ziren. Zerrenda hori foru agindu horretako eranskinean ageri zen.

449/2005 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Ur hornidura Nafarroako Erretenetik: 15. eremuko Konponbide Bateratua. 3. fasea" izeneko proiektua behin betikoz onesten duena.

509/2005 EBAZPENA, apirilaren 13koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez finkatzen dira "Goi-hornidura. 2. fasea (Mendaurreko soluzioa)" izeneko proiektuaren aldaketak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko egunak.

568/2005 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, "Lurpeko linea berria, 13,2 KV-koa, S.T.R. Biurrun-Tiebas" izeneko proiektuaren okupazioaren aurreko aktak egiten dituena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

47/2005 FORU AGINDUA, apirilaren 5ekoa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak finantzatzeko 2005eko dirulaguntzen deialdiko oinarriak onesten dituena.

24/2005 FORU AGINDUA, martxoaren 10ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, urtarrilaren 10eko 7/2002 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, Europako Gizarte Fondoaren 3. helburuan eta Nafarroako Enplegurako Planean aurreikusi diren etengabeko prestakuntza ekintzetarako laguntzak emateko prozedura arautu zen.

133/2004 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe itunduetan egoera sozioekonomiko ahulean dauden ikasleei 2004/2005 ikasturtean laguntzeko baliabide materialen esleipen eta kontzesioa ebazten duena, maiatzaren 11ko 118/2004 Foru Aginduaren bidez onetsitakoaren arabera.

152/2005 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, irakaskuntzako erdi eta goi mailetan 2004/2005 ikasturteari dagokion Beka eta Laguntzen Deialdi Orokorra behin-behinekoz bukatutzat ematen duena.

608/2005 EBAZPENA, apirilaren 13koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Hastapenerako Promex dirulaguntza, Nafarroako Enpresa Nazioarteratzeko Planean jasoa, 2005ean emateko deialdia onesten duena.

609/2005 EBAZPENA, apirilaren 13koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Enpresa Nazioarteratzeko Planerako Babes Zerbitzuak 2005ean emateko deialdia onesten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

244/2005 EBAZPENA, martxoaren 17koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Zuraren eta kortxoaren merkataritza" sektorerako Lan Hitzarmen Kolektiboko soldaten 2004ko berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 40/2005).

1.3.6. Beste batzuk

43/2005 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Iruñeko "María Inmaculada" Bigarren Hezkuntzako ikastetxe itunduaren baimena aldatzen duena, irakaskuntza-aldaketagatik; izan ere, "Laguntza Soziosanitarioa" erdi mailako zikloa emanen du eta "Osasun dokumentazioa" izeneko goi mailako zikloa emateari utziko dio.

200/2005 EBAZPENA, martxoaren 10ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2003/2004 ikasturteari dagozkion Nafarroako Foru Komunitateko Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Sari Bereziak banatzen dituena.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

I Z K O

Behin betikoz onetsirik Eskolaz kanpoko jarduerak egiten dituzten seme-alaben familiendako dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza

G E S A L A T Z

Ordenantza behin betiko onetsirik

Planeko aldaketa puntuala behin betiko onetsita

I B A R G O I T I

Ibargoitiko Udal Planeko aldaketa puntuala

E S T E R I B A R

I R A G A R K I A

Udalaren dirulaguntzen kontzesioa arautzen duen ordenantza behin betikoz onetsirik

E U L A T E

Behin betikoz onetsirik Eulateko Udalaren Ezkondu gabeko bikote egonkorren erregistroa arautzen duen ordenantza

L O D O S A

Arau Subsidiarioak. Alde Zaharreko unitate sendotua. Behin betiko onespena. Hirigintzako antolamendu xehekatuko determinazioen aldaketa

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Tasen ordenantza fiskaletako 2005eko aldaketa behin betikoz onetsirik

HIRIBERRI-AEZKOA

Hasiera batean onetsirik Herriko bideen eta mendiko pisten erabilera arautzen duen ordenantza

A R T A X O A

Udalaren hilerrian eta gorputegian zerbitzuak eta jarduerak egiteko prezio publikoak arautzen dituen ordenantzako aldaketa. Behin betiko onespena

ANTSOAINGO, BERRIOBEITIKO, BERRIOZARKO, ITZAKO ETA TXULAPAINGO UDALEN GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Etxez etxeko laguntza zerbitzuko prezio publikoen gaineko araua. Aldaketa behin-behinekoz onetsirik

T U T E R A

Udalaren Hornidura Azoka arautzen duen ordenantza behin betiko onetsirik

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
O L T Z A

Bi administrari-ofizialen izendapena

I R U Ñ A

Goi mailako arkitektoaren izendapena, Udalaren Hirigintza Gerentziarendako lanpostu hutsa oposizio bidez betetzeko deialdiaren ondorioz

Hiru arkitekto teknikoen izendapena, Udalaren Hirigintza Gerentziarendako hiru lanpostu huts betetzeko deialdiaren ondorioz

Delineatzailearen izendapena, Udalaren Hirigintza Gerentziarendako lanpostu hutsa oposizio bidez betetzeko deialdiaren ondorioz

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2005eko plantilla organikoa behin betiko onetsirik

BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Plantilla organikoa

IRURTZUNGO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2005eko plantilla organikoa

UHARTE-ARAKIL

2005eko plantilla organikoa

Antsoaingo, Berriobeitiko, Berriozarko, Itzako eta Txulapaingo Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatea

2005eko plantilla organikoa hasiera batean onetsirik

B U R L A T A

2005eko plantilla organikoa

IRUÑEKO UDALAREN HAUR ESKOLAK

Deialdia, hezitzaile euskaldun izateko 4 lanpostu lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko. Izangaien behin betiko zerrenda

Deialdia, Haur Eskolako zuzendari euskaldun izateko lanpostu bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko. Bete gabe deklaratzea

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

Moncayoko Ur Mankomunitateko arduradun izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia. Izangaien behin betiko zerrenda, epaimahaiaren osaketa eta probak hasteko eguna

T A F A L L A

E D I K T U A

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
B E R I A I N

Jarduera sailkatua

B A S A B U R U A

Jarduera sailkatua

I M O T Z

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

M U R C H A N T E

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

T A F A L L A

Jarduera sailkatua

C O R T E S

Jarduera sailkatua

V I A N A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

L O D O S A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
V I A N A

Laguntza kontratua adjudikaturik

MURILLO EL FRUTO

Lehiaketa publikoa adjudikaturik

L I Z A R R A

Kontratuen esleipena

I T Z A L T Z U

Lehiaketa, Itzaltzuko Udalaren Plan Orokorra prestatzeko

U H A R T E

Laguntza kontratua, Udalaren Plan Orokorra idazteko

C A D R E I T A

Deialdia, Cadreitako Udalaren Plan Orokorraren idazketa kontratatzeko

I R U Ñ A

Lehiaketa publikorako deialdia, Marcelo Celayeta etorbidea urbanizatzeko lanak (III. fasea) egiteko

L U Z A I D E

Obrak esleiturik

2.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak
S E S M A

Hirigintzako desjabetzapen espedientearen hasiera

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
I G U Z K I T Z A

2004ko kontuak

Iguzkitza Barrutiko Udaleko 2005eko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

"EBRO" KIROL MANKOMUNITATEA

2005eko aurrekontua hasiera batean onetsirik

M E L I D A

Aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

E U L A T E

2004ko kontuak

E S T E R I B A R

2005eko aurrekontua hasiera batean onetsirik

BIDAUSI MANKOMUNITATEA

Aurrekontuak hasiera batean onetsirik

E U L A T E

2005eko aurrekontua behin betikoz onetsirik

I T Z A L T Z U

2005eko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra

2004ko ekitaldiko kontuak onetsirik

Karga-tasak

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

2005eko ekitaldiko aurrekontu orokor eta arrunta. Behin betiko onespena

I R U Ñ A

2004ko ekitaldiko kreditu gerakin lotetsiak Udalaren Hirigintza Gerentziaren 2005eko aurrekontuan sartzea

A B E R I N

2005eko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

F O N T E L L A S

2004ko kontu orokorren onespena

IRURTZUN ALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2005eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak hasiera batean onetsirik

F O N T E L L A S

2005eko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsirik

Aurrekontuko aldaketak hasiera batean onetsirik

T I R A P U

Aurrekontuko 1/2005 aldaketa hasiera batean onetsirik

L O D O S A

2005eko udal aurrekontua (2004tik luzatua). Lehenbiziko aldaketa. Hasierako onespena

L A R R A U N

Aurrekontuko 01/2004 aldaketa behin betiko onetsirik

C A S C A N T E

Aurrekontuko aldaketak hasiera batean onetsirik

Antsoaingo, Berriobeitiko, Berriozarko, Itzako eta Txulapaingo Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatea

2005eko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak hasiera batean onetsirik

G A Z O L A T Z

Aurrekontuko aldaketak

2.3.5. Beste batzuk
I R U Ñ A

S-1 sektorea/U.I. IX-Belosoko A-15 unitateko xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

B E R T I Z A R A N A

Legasako UAUL3 unitatearen hirigintza kudeaketarako hitzarmena. Behin betiko onespena

L E R I N

Plan berezia hasiera batez onetsita

Z A R E

Lerrokaduren azterlana hasiera batean onetsirik

T U T E R A

Urbanizazio proiektua, A.R. 10-A, AA6, 10. eremua, industrialdea, Alfaroko errepidearen, Merindad de Ultrapuertosko biribilgunearen eta Cerámica Tudelana eta Cerámica Añón izenekoen artean

U R D A Z U B I

Lizentziak ematea etenik

ZIZUR NAGUSIA

Laborantzako herrilurren aprobetxamenduak

A Z K O I E N

Hasiera batez onetsirik arau subsidiarioetako 16. unitatearen aldaketa xehekatua

Hasiera batez onetsirik 11, 14, 15 eta 17. lurzatiak lurzoru orokorrera pasatzeko aldaketa xehekatua

E N E R I T Z

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

Hasiera batez onetsirik UCH-33aren planeamenduko hirigintza hitzarmena

C A B A N I L L A S

Arau subsidiarioetako aldaketa puntuala

Z I Z U R

Arau Subsidiarioetako aldaketa behin betikoz onetsirik

G A R R A L D A

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsirik

I R U N B E R R I

Irunberriko Udal Planeko APA.7-2 unitateko xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

Irunberriko Udal Planeko San Felices kaleko 21-23 zenbakietako xehetasun azterlana. Hasierako onespena

A B A R T Z U Z A

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

Exekuzio unitateen mugapen berriaren agiria hasiera batez onetsita

I R U N B E R R I

Irunberriko udal planeko hirigintzako hitzarmena onetsita: Las Eras, sistema orokorrak eta UC-6.R unitateak

Behin betikoz onetsirik Irunberriko Udal Planeko "Las Eras" unitatearen xehetasun azterlana

P I T I L L A S

Birzatiketa proiektua behin betikoz onetsirik

C A S T E J O N

Herrilurren desafektazioa

NOAIN (ELORTZIBAR)

Noain-Elortzibarko Udal Planeko Zuluetako 3. eremuko U.E. 3.7.1 exekuzio unitateko urbanizazio proiektua, Nueva Albañilería, S.L.k sustatua. Hasierako onespena

A Z O T Z

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

B E R R I O Z A R

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. 2005. urtea

U L T Z A M A

Arau subsidiarioetako aldaketa puntuala hasiera batez onetsirik

A G O I T Z

URIC-5 unitatea borondatez birzatitzeko proiektua hasiera batez onetsita

A R A N O

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de lo Penal número Dos de Pamplona

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aoiz

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estella

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Uno de Navarra

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Dos de Navarra

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Tres de Navarra

Edicto de notificación

Cédula de notificación

Edicto de notificación

Juzgado de lo Social número Uno de San Sebastián

Cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edicto de notificación

C A S T E J O N

Notificación de denuncia

T U D E L A

Notificación de sanción

F U S T I Ñ A N A

E D I C T O

P A M P L O N A

E D I C T O

B U R L A D A

Edicto de notificación

S A N G Ü E S A

Notificación de denuncias

B E R I A I N

Edicto de notificación

E G Ü E S

E D I C T O

B U R L A D A

Edicto de notificación

Edicto de notificación

P A M P L O N A

Concesión administrativa de sepulturas del Cementerio municipal

Notificación de resolución

Notificación de resoluciones

Notificación de resoluciones

T U D E L A

Retirada y depósito de vehículos abandonados

T A F A L L A

Notificación de infracción

T U D E L A

Notificación de propuesta de resolución (trámite de audiencia)

Notificación de propuesta de resolución (trámite de audiencia)

Notificación de propuesta de resolución (trámite de audiencia)

Notificación de propuesta de resolución (trámite de audiencia)

P A M P L O N A

Notificación de denuncias por infracciones de tráfico

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA
N O T I F I C A C I O N E S

E D I C T O

R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01

E D I C T O

E D I C T O

Cédulas de notificación

Dirección Territorial - Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra

E D I C T O

E D I C T O

Dirección Provincial de Albacete de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 02/01

Edicto sobre notificación a deudores

Dirección Provincial de Huesca de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 22/02 DE MONZON

Edicto de citación a efectos de notificación

Dirección Provincial de Vizcaya de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/05

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificaciones a deudores

Dirección Provincial de La Rioja de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA NUMERO 3

Edicto de notificación de actos de procedimiento ejecutivo

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA)

Concurso