109. ALDIZKARIA - 2003ko abuztuaren 27a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

77/2003 FORU AGINDUA, uztailaren 1ekoa, Osasun kontseilariak emana, Haur eta Gazteen Aho-hortzetako Osasun Laguntzaren Programa garatzen duena.

Xedapen Orokorrak. Ebazpenak

4223/2003 EBAZPENA, uztailaren 17koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, eskurantza batzuk Oinarrizko Laguntzaren eta Gizarteratzearen Zuzendariordetzaren esku uzten dituena.

4225/2003 EBAZPENA, uztailaren 17koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko langileen lan eta administrazio kontratuak izenpetzeko eskurantza Administrazio eta Giza Baliabideen Zuzendariordetzaren esku uzten duena.

Agintariak eta Langileak

1186/2003 EBAZPENA, ekainaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erradioterapiako teknikari espezialista (ETTE) izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia eman gabe uzten duena.

1187/2003 EBAZPENA, ekainaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko hezitzaile lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia eman gabe uzten duena.

707/2003 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Alejandro Torres Gutiérrez doktore jauna, lehiaketaren ondorioz, "Estatuko Eliza Zuzenbidea" jakintza arloko unibertsitateko irakasle titular izendatzen duena.

708/2003 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, José Ramón González de Mendívil Moreno doktore jauna, lehiaketaren ondorioz, "Informatikako Lengoaia eta Sistemak" jakintza arloko unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

371/2003 FORU AGINDUA, abuztuaren 1ekoa, Hezkuntza kontseilariak emana, ikastetxe publikoetako eskola jantokietako zerbitzuaren kontratazioa 2003-2004 ikasturtera luzatzen duena.

EBAZPENA, 2003ko ekainaren 24koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntza eta Adimen Osasuneko Zuzendaritzako osasun etxe eta kontsultategietan ezartzeko OMI-AP informatikako produktuaren 232 baimenen hornidura publizitaterik eta lehiarik gabeko prozedura negoziatuaren bidez "Stacks Consulting e Ingeniería en Software, S.L." enpresari esleitzen diona.

1346/2003 EBAZPENA, abuztuaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleko kirurgia zerbitzu batzuetarako tresnak erosteko gastua baimendu eta dagokion kontratazio espedientea onesten duena (OHN/-5 lehiaketa).

1365/2003 Ebazpena, abuztuaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitalerako zenbait ekipo erosteko gastua baimendu eta kontratazio espedienteari hasiera ematen diona (OHN-4 lehiaketa).

432/2003 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "N-121-B errepideko Oronoz-Mugairi saihesbiderako proiektu osagarria" izeneko obren kontratua esleitzen duena.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2003ko uztailaren 15ekoa, Nafarroako Gobernuak hartua; haren bidez "N-121-A errepidearen trazadura berria, tartea: Bera-Endarlatsa" izeneko informazio azterlana, Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatua, Udalez gaindiko Proiektu Sektorial deklaratu eta jendaurrean jartzen da, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legean agindutakoa betetzeko eta ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko prozeduraren ondorioterako.

ERABAKIA, 2003ko uztailaren 15ekoa, Nafarroako Gobernuak hartua; haren bidez "Muru Artederretako 400/200 kV-eko subestazioa eta Muru Artederretako eta Castejongo subestazioen arteko zirkuitu bikoitzeko 400 kV-eko linea egiteko proiektua", Red Eléctrica de España, S.A.k sustatua, Udalez gaindiko Proiektu Sektorial deklaratzen da eta jendaurrean jartzen, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legean agindutakoa betetzeko.

ERABAKIA, 2003ko uztailaren 21ekoa, Nafarroako Gobernuak hartua, 2001-2003 eperako Toki Azpiegituren Planerako Inbertsio Plan Gehigarria onesten duena, behin-behinekoz sartutakotzat harturik.

EBAZPENA, 2003ko uztailaren 14koa, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendari nagusiak emana, Nafarroako barazki eta fruitu freskoen produkzio integraturako erregelamendu teknikoa onesten duena.

OSASUN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteen ebazpenak.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ELIKADURA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientearen ebazpena

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA ETA LAN DEPARTAMENTUA: Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Enplegurako laguntzen deuseztapenaren jakinarazpen ediktuak.

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA. Ondasun higiezinen gaineko bahitura-eginbidearen jakinarazpena.

OHARRA, Nekazaritzako Egituren Zerbitzuak emana, Bargota II aldeko lurzati berrantolamenduko ordezkapen finka berrien jabetza hartzea aditzera ematen duena.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

I R U Ñ A

Alkatetzaren eskumenen delegazio orokorrak, bereziak eta sinatzekoak

Alkateordeen izendapena

Gobernu Batzordearen eraketa

Ezkontza zibilak baimentzeko eskumenaren delegazioa

A R A N G U R E N

Arau-hausteen jakinarazpena

C A D R E I T A

UV-19 unitatearen mugapenaren aldaketa

I T Z A G A O N D O A

Ordenantzak hasiera batean onetsirik

L E G A R I A

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betikoz onetsirik

I R U N B E R R I

Akats zuzenketa

SAN ADRIAN

Aurrekontuko aldaketa hasiera batean onetsirik

Obra kontratua esleiturik

U R D A Z U B I

Xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

URROTZ HIRIA

Udal Planeko 1 eta 19. exekuzio unitateak birzatitzeko proiektuak behin betikoz onetsirik

L O D O S A

2003ko plantilla organikoa

A L T S A S U

UE 2-A unitatea birzatitzeko proiektua hasiera batean onetsirik

U.E.5.D.1.2.B unitatearen Konpentsazio Batzordearen estatutuak hasiera batean onetsirik

UE 22 unitatea birzatitzeko proiektua eta haren xehetasun azterlanaren 2. aldaketa hasiera batean onetsirik

M E N D I G O R R I A

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra

V I A N A

Jarduketa sistemaren aldaketa hasiera batean onetsirik

S U N B I L L A

Udal Planaren aldaketa puntuala hasiera batez onetsirik

G O I Z U E T A

2003ko aurrekontu orokor eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

Alkateordearen izendapena

S A N T S O L

Kredituen sorrera

2003ko aurrekontua eta plantilla organikoa behin betiko onetsita

S O R L A D A

Udaleko alkatearen ordainsariak

TORRES DEL RIO

E D I K T U A

T U T E R A

I R A G A R K I A

U N T Z U E

2002ko kontuak

E D I K T U A

A T A R R A B I A

Arau-hausteen jakinarazpena

L E R G A

Xehetasun azterlana behin betiko onetsirik

Aurrekontuko aldaketak hasiera batez onetsirik

L E R I N

E D I K T U A

Alkatetzaren 2003-06-27ko ebazpena

M A R T Z I L L A

158/2003 Ebazpena

161/2003 Ebazpena

162/2003 Ebazpena

A T A R R A B I A

Ebazpenaren jakinarazpena

B E T E L U

Udalbatzako kideen lansariak, bilkura-sariak eta kalte-ordainak

Aurrekontuko 02/2003 aldaketa hasiera batean onetsirik

E N E R I T Z

UO-40 unitatearen xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

L I Z A R R A

Lizarrako Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko aldaketa puntuala hasiera batean onetsirik, lurzoru urbanizaezinean erabilera aldatzeko, oihan finkak gabe nekazaritzako produktibitate ertainekoak izan daitezen

T U T E R A

Tuterako H.A.P.O.ko UE 22, AR 4-B, UI 7 birzatitzeko proiektua

U R D A Z U B I

Hirigintza hitzarmena behin betiko onetsirik

Borondatezko birzatiketa proiektua behin betikoz onetsirik

F U S T I Ñ A N A

Kontratuen adjudikazioa

TUTERAKO UDALAREN UR BATZORDEA

Kontratua adjudikaturik

Obra kontratua adjudikaturik

ERRIBERAKO HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

Hondakinetako gai organikoen tratamendurako planta eraikitzeko lanak. Obra zuzendaritza kontratatzeko lehiaketa

I R U Ñ A

Lehiaketa baten pleguko akatsa zuzentzeko eskaera. Iruñeko Katastroko 7. poligonoko 2861. lurzatian (UDC Rochapea), kirol instalazioak eraiki eta kudeatzeko proiektuen lehiaketa

Lehiaketa publikoaren adjudikazioa: kaleetako argien instalazioak mantendu eta kontserbatzeko zerbitzuen kontratazioa

R I B A F O R A D A

Obra kontratua

T U T E R A

I R A G A R K I A

I R A G A R K I A

ARALARKO BATASUNA

Oihan enkantea

N O A I N

Zehapenen jakinarazpena

B E R R I O Z A R

Gobernu Batzordearen izendapena

D O N A M A R I A

Bake epailearen kargua hutsik

F U S T I Ñ A N A

Kontratazio mahaia

J A U R R I E T A

Alkateordea

L O D O S A

Alkatetzaren ordezkapena

Eskuordetze berezia

M O N T E A G U D O

Alkatetzaren dekretua, alkateordeak izendatzeko

P U I U

Alkatetzaren ebazpena

Alkatetzaren ebazpena

R I B A F O R A D A

Udalaren organigrama

A D I O S

Alkateordearen izendapena

B A R I L L A S

Alkatetzaren dekretua, alkateordea izendatzeko

B E R R I O Z A R

Alkateordeen izendapena

C A B A N I L L A S

Alkateordeen izendapena

E N E R I T Z

Alkateordearen izendapena

F U S T I Ñ A N A

Alkateordeen eta zinegotzi delegatuen izendapenak

I R U R T Z U N

Alkateordeen izendapena

L A K U N T Z A

Alkateordearen izendapena

M E N D A B I A

Alkateordeen izendapena

T U L E B R A S

Alkatetzaren dekretua, alkateordea izendatzeko

E S T E R I B A R

Xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

Xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

Xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

Kudeaketa hitzarmena hasiera batean onetsirik

Xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

Xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

E G U E S I B A R

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik, Ardatzen

Xehetasun azterlaneko aldaketa hasiera batean onetsirik, Gorraitzen

A T A R R A B I A

H.A.P.O.ko aldaketa hasiera batean onetsirik. UC6-A eta UC6-B, UC-18 eta UC-14 hirigintzako unitateak

N O A I N

Arau-hausteen jakinarazpena

A R A I T Z

Udalbatzako kideentzako lansari, bilkura-sari eta kalte-ordainak

A Z K E T A

2002ko kontuak

Azketako Kontzejuaren 2003ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak hasiera batez onetsita

I T Z A

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

Hasierako onespena, Itzako arau subsidiarioak Larunben aldatzeko

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

L O N G I D A

E D I K T U A

M O R E N T I N

Udalbatzako kideen dedikazioa eta lansariak

I R U Ñ A

Iruñeko Ingurumen Hezkuntzako Museoaren kudeaketaren adjudikazioa

A R B I Z U

Xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

LEITZA, GOIZUETA, ARESO ETA ARANOKO GIZARTE ZERBITZUKO MANKOMUNITATEA

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betiko onetsirik

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

Zenbait obra kontratu esleiturik

O L A Z T I

E D I K T U A

V I L L A F R A N C A

Villafrancako Udaleko Ezkondu Gabeko Bikote Egonkorren Erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

D E I E R R I

Alkateordeen izendapena

J A U R R I E T A

2003ko aurrekontu orokorra behin betikoz onetsirik

E G U E S

Arau-Haustearen Jakinarazpena

Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpena jakinaraztea

A R A I T Z

2003ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak behin betikoz onetsirik

C A B A N I L L A S

2003ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

B A R A Ñ A I N

Salaketen jakinarazpena

I R U Ñ A

2003ko San Fermin Kartel Lehiaketaren irabazlea

Peñendako diru-laguntzak, 2003ko Sanferminetako festetan parte hartzeagatik

A N U E

Olagueko AD6 eta UA3 unitatea urbanizatzeko proiektua hasiera batez onetsita

Olagueko AO-3 (AD6 eta UA3) Hiri Antolamenduko Eremua birzatitzeko proiektua hasiera batez onetsita

A R E L L A N O

Udaleko kideen dedikazioa eta ordainsariak

K A S E D A

Kontrata bidezko adjudikazioa

L A P O B L A C I O N

Bake epailearen eta ordezkoaren karguak hutsik

N A Z A R

Udaleko kideen ordainsariak

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra aldatzeko espedientea hasiera batez onetsita

S A R T A G U D A

Aurrekontuko 1/2003 aldaketa behin betiko onetsita

U R Z A I N K I

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra

2003ko plantilla organikoa

T U T E R A

Zehapena jakinaraztea

A L T S A S U

Alkatetzaren 73/2003 zenbakiko ebazpena

Alkatetzaren 74/2003 zenbakiko ebazpena

O R K O I E N

Alkateordeen izendapena

Alkatetzaren eskuordetza

Karguan aritzeko ordainsariei buruzko erabakia

Eraikinetako sargune eta gorputz edo elementu irtenei buruzko ordenantzako 8. artikuluaren aldaketa behin betiko onetsita

O L A Z T I

E D I K T U A

V A L T I E R R A

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra aldatzeko espedientea hasiera batez onetsita

Birzatiketa proiektua hasiera batez onetsirik

A R A S

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIA

2002ko kontuak hasiera batez onetsita

2003ko aurrekontua hasiera batez onetsita

O L E X U A

2002ko kontuen onespena

Aurrekontua hasiera batez onetsita

U R D A Z U B I

Urbanizazio proiektua behin betiko onetsita

U L T Z A M A

2003ko plantilla organikoa

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra

L E I T Z A

UE 33 Unitatea borondatez birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

UR5 Unitatea borondatez birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

E G U E S

Zehapena jakinaraztea

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Euskara teknikari lanpostua betetzeko deialdia. Izendapen proposamena

A R G U E D A S

Salaketen jakinarazpena

B A R A Ñ A I N

E D I K T U A

B E R R I O Z A R

Alkatetzaren Dekretua (21/03, ekainekoa), Alkatetzaren eskurantza batzuk Gobernu Batzordearen esku uzten dituena

E R R O

2003ko aurrekontuan kreditu gerakinak sartzeko espedientea. Behin betiko onespena

2003ko aurrekontuan kreditu gerakinak sartzeko espedientea. Behin betiko onespena

2003ko aurrekontuan kreditu gerakinak sartzeko espedientea. Behin betiko onespena

A Z K O I E N

Salaketa Bulegoa

Salaketa Bulegoa

T U T E R A

E D I K T U A

V I A N A

Vianako Biztanleen Udal Erroldatik ofizioz kentzeko espedienteen jakinarazpena

L A K U N T Z A

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

Hasierako onespena arau subsidiarioetako aldaketari

F I T E R O

Jarduketa sistemaren aldaketa hasiera batez onetsirik

Hirigintzako hitzarmena hasiera batez onetsita

I R U Ñ A

Oinarriak onestea, Iruñeko familia ugariei diru-laguntzak emateko, haien aisialdia eta denbora librea (zinema eta antzerkia) sustatze aldera. 2003. urtea

BIURRUN-OLKOTZ

Lizitazioaren iragarkia. Urbanizazio proiektuak

A T A R R A B I A

Zehapenen jakinarazpena

Z A N G O Z A

Deialdiaren oinarriak, Zangozako Udalerako albiente izateko C mailako lanpostu bat, oposizio murriztuaren bidez betetzeko oposizio murriztuaren bidez betetzeko

D O N A M A R I A

Usategia enkantean

B E R A

2003ko Aurrekontu Orokorraren behin betiko onespena

A T A R R A B I A

Atarrabiako Alkatetzaren ebazpena, abuztuaren 26koa, izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duena Atarrabiako udaltzain izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdian

F A L T Z E S

E D I K T U A

Z A N G O Z A

Zangozako Udalaren Kirol Patronatuaren estatutuak behin betikoz onetsirik

B U Ñ U E L

Jarduera sailkatua

C O R T E S

Jarduera sailkatua

F O N T E L L A S

Jarduera sailkatua

F U S T I Ñ A N A

Jarduera sailkatua

L A P O B L A C I O N

Jarduera sailkatua

L E S A K A

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Noain-Elortzibarko Udal Planeko ordenantzetako aldaketa behin betikoz onetsirik. IV. kapituluko 73. artikulua: estetikari buruzko konposizio baldintzak

O R K O I E N

Orkoiengo "Ostadar" 0-3 urteko haurren hezkuntza zentroa arautzen duen ordenantza behin betikoz onetsirik