26. ALDIZKARIA - 2002ko martxoaren 1a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

24/2002 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 28koa, 282/1997 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duena.

25/2000 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 28koa, Nafarroako nekazaritzako elikagaien laborategien onarpena, kreditazioa eta kontrola arautzen dituen ekainaren 21eko 239/1999 Foru Dekretuaren 3.2.b) artikulua aldatzen duena.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

FORU AGINDUA, 2002ko urtarrilaren 14koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana. Honen bidez, behi-aziendaren entzefalopatia espongiformeak jotako abereen saneamendu aseguruaren kontratazio kosturako dirulaguntzak ematen dira, nekazaritzako aseguru konbinatuen 2002ko plan nazionalaren barnean.

FORU AGINDUA, 2002ko urtarrilaren 14koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana. Honen bidez dirulaguntzak ematen dira 2002ko Nekazaritzako Aseguru Konbinatuen Urteroko Planean sarturik dauden zenbait nekazaritza-asegururen kontratazio kosturako.

11/2002 FORU AGINDUA, urtarrilaren 23koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana, 2002rako Oinarrizko Errentaren zenbatekoak onesten dituena.

AKATS ZUZENKETA, Nekazaritzako Ikerketarako Batzordea aldatzeko Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak 2001eko azaroaren 26an emandako Foru Aginduarena.

Xedapen Orokorrak. Ebazpenak

364/2002 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuaren eta toki entitateen arteko hitzarmenei loturiko 0-3 urteko haur hezkuntzako ikastetxeen tarifen araubidea 2002-2003 ikasturterako finkatzen duena. Aipatu hitzarmenak abuztuaren 2ko 3086/2001 Ebazpenaren bidez arautu ziren.

Agintariak eta Langileak

33/2002 FORU DEKRETUA, otsailaren 11koa, Miguel Angel Iriso Lerga jauna Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoko Dirubilketa Zerbitzuko zuzendari kargutik kentzea xedatzen duena, hark eskaturik.

34/2002 FORU DEKRETUA, otsailaren 11koa, Mario Sánchez Trueba jauna Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoko Dirubilketa Zerbitzuko Gerorapenen eta Dirubilketa Kontrolaren Ataleko burutzatik kentzea xedatzen duena.

35/2002 FORU DEKRETUA, otsailaren 11koa, Elena Salaverri Nievas andrea Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoko Dirubilketa Zerbitzuko Gerorapenen eta Dirubilketa Kontrolaren atalburu izendatzen duena.

36/2002 FORU DEKRETUA, otsailaren 11koa, Mario Sánchez Trueba jauna Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoko Dirubilketa Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

42/2002 FORU AGINDUA, otsailaren 11koa, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak emana, Elena Salaverri Nieves andrea Nafarroako Zerga Agentziako Dirubilketa Zerbitzuko Gerorapenen eta Kudeaketa Administratiboaren Bulegoko burutzatik kentzea xedatzen duena.

11/2002 FORU AGINDUA, urtarrilaren 25ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoko bederatzigarren xedapen iragankorrarekin bat, aldez aurretik nahita erretiratzeko 2002an aurkezturiko eskabideei uko egiteko epea ezartzen duena.

EBAZPENA, 2002ko urtarrilaren 7koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko goi mailako tituludun kazetaria izateko lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

166/2002 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Tomasa Fernández de las Heras Etayo andrea Nafarroako Ospitaleko Biltegi Unitateko burutzatik kentzen duena, hark hala eskaturik.

167/2002 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Jesús Barbadillo San Miguel jauna Nafarroako Ospitaleko Traumatologia Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

168/2002 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Jaime Gallego Cullere jauna Nafarroako Ospitaleko Neurologia Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

169/2002 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Gemma Elorza Olveira andrea Nafarroako Ospitaleko Biltegi Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

170/2002 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Jesús Condón Huerta andrea Nafarroako Ospitaleko Errehabilitazio Zerbitzuko buru izendatzen duena bitarte baterako.

171/2002 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ignacio Pascual Piédrola jauna Nafarroako Ospitaleko Urologia Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

172/2002 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Javier Olondriz Huarte jauna Nafarroako Ospitaleko Dietetika eta Nutrizio Klinikorako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

173/2002 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Eduardo Loza Cortina jauna Nafarroako Ospitaleko Erreumatologia Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

174/2002 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Tomás Tinturé Eguren jauna Nafarroako Ospitaleko Erreumatologia Ataleko burutzatik kentzen duena.

175/2002 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Carmen Cirauqui Osés andrea Nafarroako Ospitaleko Administrazio eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzako Koordinazio Administratiboko Unitateko burutzatik kentzen duena.

176/2002 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Paola Villalgordo Ortín andrea Nafarroako Ospitaleko Erizaintzako Zainketa Programetarako Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

190/2002 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Teresa Mayayo Chueca andrea Tuterako Osasun Barrutiko Emakumeari Laguntzeko Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

191/2002 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Mercedes Juanenea Beraza andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko funtzionarioa, Nafarroako Ospitaleko Informazio Sistemen Ataleko Unitate Administratiboko buru izendatzen duena bitarte baterako.

192/2002 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, José M.ª Berro Uriz jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko funtzionarioa, Sanduzelaiko Eskualde Oinarrizkoko Unitate Administratiboko buru izendatzen duena bitarte baterako.

193/2002 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Salomé Muru Navallas andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko funtzionarioa, Atarrabiako Eskualde Oinarrizkoko Unitate Administratiboko buru izendatzen duena bitarte baterako.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko fisioterapeuta izateko hamalau lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

39/2002 FORU DEKRETUA, otsailaren 11koa, proiektu batzuetako obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela deklaratzen duena. Hona hemen proiektu horiek: "Noain-Taxoare eta Iruña Hegoa-Iruñeko mendebaldeko Ingurabideko lotunea birmoldatzea", "Enerizko saihesbidea Arrizabalagatik Garesera doan NA-601 errepidean", "Ezkabako tunelen bidez Iruñeko ipar sarbide berria egitea", "Ekialdeko Ingurabidearen gaineko oinezkoendako bi pasabide, Iruñean", "Irunberri-Ezkaroze NA-178 errepidea zabaldu eta hobetzea, tartea: Espartza-Ezkaroze" eta "Caparrosotik Zarrakaztelurako NA-124 errepidearen Santakara-Zarrakaztelu tartea zabaldu eta hobetzea".

EBAZPENA, 2002ko urtarrilaren 7koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Ekonomi eta Ogasun Departamentuari eta Nafarroako Gobernuko Liburutegien Sareari 2002. urtean lehen mailako laguntza tekniko informatikoa emateko lanak "Computadoras Navarra, S.A." enpresari adjudikatzen dizkiona, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez.

EBAZPENA, 2002ko urtarrilaren 7koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Justizia Administrazioko parke mikroinformatikorako laguntza teknikoa eta haren mantentze lanak, 2002. urterako, "GE Capital ITS, S.L." enpresari adjudikatzen dizkiona, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez.

EBAZPENA, 2002ko urtarrilaren 10ekoa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, 2002. urtean Nafarroako Gobernuko eta haren erakunde autonomoetako sistema mikroinformatikoen inguruko laguntza teknikoa emateko lanak "Computadoras Navarra, S.A." enpresari adjudikatzen dizkiona, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez.

EBAZPENA, 2002ko urtarrilaren 18koa, Lehendakaritzako zuzendari nagusiak emana, 2002. urtean Nafarroako Jauregiko bulegoak garbitzeko lanak Limpiezas Maju, S.L. enpresari adjudikatzen dizkiona, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez.

44/2002 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Vianako hondakin uren tratamendua" izeneko proiektuko obrak egiteko desjabetzapen prozedurari hasiera ematen diona.

31/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea Erankundeko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Museoa garbitzeko zerbitzua Garayalde S.A. enpresari esleitzen diona, 14.000.000 pezetatan/84.142 eurotan.

78/2002 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "Vírgen del Camino" BHI eraikina handitzeko Proiektuaren erredakzioa eta zuzendaritza kontratatzeko espedientea onesten duena, Elektroteknia, Hotz eta Bero heziketa ziklo berrietara egokitzeko.

1855/2001 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Bideko Ama Birjina Ospitaleko ur sanitario beroaren sarean izandako gorabehera konpontzeko ospitaleratze toki hezeetan ur sanitario beroaren sarea paratzeko lanak, Adisa de Calefacción S.L. enpresak eginak, onetsi eta gastu hori eta lan horiek ordaintzeko baimena ematen duena.

1856/2001 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Bideko Ama Birjina Ospitaleko ur sanitario beroaren sarean izandako gorabehera konpontzeko itzuli eta sortzeko ur sanitario beroaren sarea paratzeko lanak, Adisa de Calefacción S.L. enpresak eginak, onetsi eta gastu hori eta lan horiek ordaintzeko baimena ematen duena.

1858/2001 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Bideko Ama Birjina Ospitaleko ur sanitario beroaren sarean izandako gorabehera konpontzeko ur sanitario beroaren sare berriak paratzeko lanei, Adisa de Calefacción S.L. enpresak egindakoei, laguntzeko denetariko jarduketak onetsi eta gastu hori eta lan horiek ordaintzeko baimena ematen duena.

1859/2001 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Bideko Ama Birjina Ospitaleko ur sanitario beroaren sarean izandako gorabehera konpontzeko ur sanitario beroaren sarea berritzeko proiektua, GE Asociados S.L. enpresak egina, onetsi eta gastu hori eta lan horiek ordaintzeko baimena ematen duena.

1863/2001 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Bideko Ama Birjina Ospitaleko ur sanitario beroaren sarean izandako gorabehera konpontzeko euskarri aldeetan ur sanitario beroaren sarea paratzeko lanak, Adisa de Calefacción S.L. enpresak eginak, onetsi eta gastu hori eta lan horiek ordaintzeko baimena ematen duena.

1865/2001 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Bideko Ama Birjina Ospitaleko ur sanitario beroaren sarean izandako gorabehera konpontzeko euskarri aldeetako toki hezeetan ur sanitario beroaren sarea paratzeko lanak, Adisa de Calefacción S.L. enpresak eginak, onetsi eta gastu hori eta lan horiek ordaintzeko baimena ematen duena.

1867/2001 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Bideko Ama Birjina Ospitaleko ur sanitario beroaren sarean izandako gorabehera konpontzeko Erizaintza Eskolako ur sanitario beroaren sarea berritzeko lanak, Adisa de Calefacción S.L. enpresak eginak, onetsi eta gastu hori eta lan horiek ordaintzeko baimena ematen duena.

150/2002 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Ekialdeko Ingurubidearen gaineko oinezkoendako bi pasabide egitea, Iruñean" izeneko proiektua jendaurrean jartzeko epea ebatzi eta behin betikoz onesten duena.

151/2002 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Irunberri-Ezkaroze NA-178 errepidea zabaldu eta hobetzea, tartea: Espartza-Ezkaroze" eraikuntza proiektua jendaurrean egoteko aldia ebatzi eta proiektua behin betikoz onesten duena.

53/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Industri zuzendari nagusiak emana, Iberdrola D.E.S.A.U. enpresari Altsasun, Urdiainen eta Iturmendin goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko baimena eman, dagokion proiektua onetsi eta, zehazki, haren onura publikoa deklaratzen duena.

54/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Industri zuzendari nagusiak emana, Iberdrola D.E.S.A.U. enpresari Itzan goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko baimena eman, dagokion proiektua onetsi eta, zehazki, haren onura publikoa deklaratzen duena.

55/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Industri zuzendari nagusiak emana, Iberdrola D.E.S.A.U. enpresari Tiebas-Muru Artederretan eta Biurrun-Olkotzen goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko baimena eman, dagokion proiektua onetsi eta, zehazki, haren onura publikoa deklaratzen duena.

56/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Industri zuzendari nagusiak emana, Iberdrola D.E.S.A.U. enpresari Eritzeko eta Otsobiko (Itza), eta Errozko eta Izurdiagako (Arakil) Kontzejuetan goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko baimena eman, dagokion proiektua onetsi eta, zehazki, haren onura publikoa deklaratzen duena.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko urtarrilaren 14koa, Nafarroako Gobernuak hartua, 2001-2003 aldiko Toki Azpiegituren Hirurteko Planean hasiera batean erreserban zeuden inbertsioak irmo bihurtzen dituena.

27/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Justizia zuzendari nagusiak emana, Estatuko Justizia Idazkaritzak 2002ko urtarrilaren 21ean emandako Ebazpena Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea xedatzen duena. Aipatu Ebazpen horren bitartez, Justizia Administrazioko ofizialen, laguntzaileen (igoera txanda eta txanda irekikoen) eta agenteen (txanda irekikoen) kidegoetan sartzeko hautapen probetako epaimahai delegatuen osaera jakinarazi zen.

295/2001 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, doktoreen hobekuntzarako programa behin-behinezkoz ebazten duena. Programa, 2001-2002 ikasturterakoa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak maiatzaren 25ean emandako 103/2001 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

LEHENDAKARITZA DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen ediktua.

TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA. Zenbatespen Orria aurkezteko epearen jakinarazpena.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen ediktua.

OHARRA, Nekazaritzako Egituren Zerbitzuak emana, Leatxe aldeko lurzati berrantolamenduko ordezpen finka berrien jabetza hartzea xedatzen duena.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

I R U Ñ A

"AR-San Juan-UO/U.C.1/U.I.XII" exekuzio unitateko Konpentsazio Batzordearen estatutuak. Hasierako onespena

B U R L A T A

Indarrean dagoen HAPOko N-12 hirigintzako unitatea birzatitzeko proiektua behin betiko onetsita

L E S A K A

Ardiak abandonaturik

P I T I L L A S

Laborantzako lurra enkantean

MIRANDA-ARGA

Aurrekontuko aldaketari buruzko espedientea behin betiko onetsita

A R A N G U R E N

Ebazpenaren jakinarazpena

Arau-hausteen jakinarazpena

B A R A Ñ A I N

Arau-haustearen jakinarazpena

A Z K O I E N

Trafikoko salaketak

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Hiri hondakin solidoak bildu eta tratatzeko tasaren tarifak 2002rako

Hiri hondakin solidoak biltzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa

Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren 2002ko tarifak finkaturik

I R U Ñ A

Buztintxuri-Euntzetxiki-Dona Grazia sektoreko P-A poligonoa birzatitzeko proiektuaren testu birbildua onetsirik

Arrotxapeko P.P.ko P-9a poligonoa birzatitzeko proiektuaren (P-9a, P-9e eta A-3) testu birbildua onetsirik

Iruñeko H.A.P.O.ren testu arau-emailea, U.I.XI.-Biritxituri dagokiona (kirol ekipamendua), 2001eko abenduaren 14ko 1534 Foru Aginduaren bidez behin betikoz onetsia

Iruñeko H.A.P.O.ren testu arau-emailea, UC-1/U.I.X.-Landabeni dagokiona (Gorvi S.A.), 2001eko abenduaren 14ko 1503 Foru Aginduaren bidez behin betikoz onetsia

Iruñeko H.A.P.O. aldatzeko testu arau-emailea, U.C.-1/U.I.X.-Landabeni dagokiona, Javier Antoñana Gastesi jaunak Irumold S.L. enpresaren izenean sustatua, 2001eko abenduaren 14ko 1502 Foru Aginduaren bidez behin betikoz onetsia

Iruñeko H.A.P.O.ren aldaketa, bere Hirigintzako Araudi Orokorreko 48. artikuluari dagokiona, eta G.O.K.A. jarduerei buruzko ordenantzaren aldaketa, 6 eta 9B artikuluei dagokiena. Hasierako onespena

O B A N O S

Udal planeko Eraikuntzari buruzko ordenantzako aldaketa puntuala onetsirik

O R O N T Z E

2002. urteko aurrekontu orokor eta bakarra

A N T S O A I N

Hirigintzako hainbanaketa proiektuaren hasierako onespena

A Ñ O R B E

2000ko kontu orokorrak behin betikoz onetsirik

Aurrekontuko 2/01 aldaketa 2001eko aurrekontu orokor eta bakarrean kreditu berezia sortzeko espedientea. Behin betiko onespena

Aurrekontuko 3/01 aldaketa 2001eko aurrekontu orokor eta bakarrean kreditu berezia sortzeko espedientea. Hasierako onespena

I R U Ñ A

Udal hilerriko hilobien kontzesio administratiboa

Z U B I E T A

Jarduera sailkatua

Bake epaile titularra eta ordezkoa hautatzea

B E R R I O B E I T I

Larragetako UR-8 unitatearen mugen aldaketa hasiera batean onetsirik

A Z K O I E N

2001eko aurrekontuko aldaketa hasiera batean onetsirik

T A F A L L A

2001eko aurrekontuko 21/2001 aldaketa hasiera batean onetsirik

U L T Z A M A

2002ko lan egutegia

I R U Ñ A

Ebazpenen jakinarazpena

B A R A Ñ A I N

Ebazpen proposamena

I R U Ñ A

Ibilgailu abandonatuen gaineko errekerimenduen jakinarazpena

B A R A Ñ A I N

Arau-hausteen jakinarazpena

B A R A S O A I N

Prezio publikoak agiriak luzatzeagatik

U H A R T E

2002ko aurrekontua hasiera batez onetsita

Z U B I E T A

2002ko aurrekontua

2001eko aurrekontua

Nafarroako Erribera Garaiko Hiri Hondakin Solidoen Mankomunitatea

Hornidura kontratua adjudikaturik

Hornidura kontratua adjudikaturik

Hornidura kontratua adjudikaturik

O B A N O S

Hirilurreko ondasunen balorazio txostena behin betiko onetsita

T U T E R A

Obren kontratua adjudikaturik

ZIZUR NAGUSIA

Zizur Nagusiko HAPOko A-25 unitateko 2. eta 3. etxe-sailen birzatiketa proiektua hasiera batez onetsita

Zizur Nagusiko Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko C-8 unitateko B-2 lurzatiaren xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

C O R E L L A

2002ko ekitaldiko zerga eta karga tasak

A R A N G U R E N

UO5 BT unitatearen xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

B A S A B U R U A

Ordenantza hasiera batez onetsita

B I D A U R R E T A

Arau Subsidiarioen aldaketa U.E.1 unitatean. Behin betiko onespena

I M O T Z

2002rako karga-tasak

Ordenantza hasiera batez onetsita

G A L A R

Plan Partziala hasiera batean onetsirik

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

O R B A R A

Udal Plana hasiera batean onetsirik

2002ko karga tasak

I R U Ñ A

Zehapen espedienteen abiarazpenaren jakinarazpena

B E R I A I N

Zehapen espedienteen jakinarazpena

V I L L A F R A N C A

2002. urteko udal zergetako karga-tasa, indize eta portzentajeak

Hasierako onespena ordenantza fiskaletako tasa eta prezio publikoen aldaketari, 2001eko ekitaldi ekonomikoan ordainaraziko baitira

Planeamenduko A.S.etako aldaketa puntualaren hasierako onespena lurzoru urbanizezina industriarako hirilurzoru bihurtzeko: udal katastroko 6. poligonoko 280. lurzatiko 3.817,55 metro karratuko lurra, El Plano alderdian

Villafrancako arau subsidiarioetako UCA-52 jarduketa unitatearen xehetasun azterlana. Proiektuaren hasierako onespena

Villafrancako arau subsidiarioetako UCA-52 jarduketa unitatea birzatitzeko proiektua: estatutuen eta hirigintzako hitzarmenaren hasierako onespena

G A R R A L D A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

Z A N G O Z A

Udal Planeko aldaketa puntuala hasiera batean onetsirik

Aurri espedientea

2. poligonoko 674. lurzatia desjabetzeko espedientea

Herrilurretako lurzatien mugapena

B E R R I O Z A R

Arau-hausteen jakinarazpena

E Z K A R O Z E

2002rako aurrekontu orokor eta bakarra

Aurrekontuko aldaketa

ERRIBERAKO HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

Kamioiaren erosketa adjudikaturik

V I L L A F R A N C A

Aurrekontuko aldaketen hasierako onespena

A G O I T Z

Udal Planaren hasierako onespena

Z I Z U R

Hirigintzako hitzarmena

A T A R R A B I A

Ordenantza fiskalen aldaketa eta hirilurraren nahiz landalurraren kontribuzioaren zerga tasaren finkapena. Hasierako onespena

Autotaxien erregelamenduaren aldaketa. Hasierako onespena

A G O I T Z

Ordenantzetako aldaketak behin betiko onetsita

M E N D A B I A

Ezkondu gabeko bikote egonkorren Mendabiako Udalaren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

O R K O I E N

Ordenantzen behin betiko onespena