57. ALDIZKARIA - 2003ko maiatzaren 7a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

23/2003 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana, Departamentu haren menpeko fitxategi informatizatuak, datu pertsonalak biltzen dituztenak, aldatzen dituena.

25/2003 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana, toki entitateei Gazteendako Programak garatzeko emanen zaizkien dirulaguntzen deialdiaren oinarriak onesten dituena.

26/2003 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana, gazte elkarteei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak onesten dituena, elkarte horiek aurrera eraman ditzaten beren kideei zuzenduriko gazteentzako programak.

27/2003 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana, toki entitateen eta gazte elkarteen Gazteentzako Informazio Zerbitzu ofizialki onartuei dirulaguntzak emateko deialdiko oinarriak onesten dituena.

FORU AGINDUA, 2003ko martxoaren 5ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen nekazaritza sektorearendako Estatuko laguntzei buruzko Erregelamenduko "Nekazaritzako produktuak eraldatu eta merkaturatzeko sektorean inbertitzeko laguntzak" izeneko 16. artikulua betearazi eta garatzekoa. Erregelamendu hori abenduaren 30eko 280/2002 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen.

FORU AGINDUA, 2003ko martxoaren 7koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, "Nafarroa" Jatorrizko Deituraren eta bere Kontseilu Aholku-emailearen Erregelamenduko 29. artikulua aldatzen duena.

FORU AGINDUA, 2003ko apirilaren 23koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko nekazaritza sektorearentzat Estatuak ematen dituen laguntzei buruzko Erregelamenduko "Elikagaien Kalitateko Deituren Kontseilu arau-emaileentzako laguntzak" izeneko 25. artikulua betearazi eta garatzekoa. Erregelamendu hori abenduaren 30eko 280/2002 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen.

Agintariak eta Langileak

EBAZPENA, 2003ko apirilaren 7koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Herri lanetako ingeniari teknikoa izateko bi lanpostu betetzeko izendapena egin eta eskainitako lanpostu hutsak adjudikatzen dituena.

320/2003 EBAZPENA, martxoaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Administrazio eta Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan E.T.E. izateko 18 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

319/2003 EBAZPENA, martxoaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Administrazio eta Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan L.T.E. izateko 32 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

359/2003 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Administrazio eta Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Osasun Publikoaren ikuskatzaile izateko 11 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

360/2003 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Administrazio eta Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan gizarte-langile izateko 5 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

162/2003 FORU AGINDUA, apirilaren 9koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Imarkoaingo energia berriztagarrien zentro bateraturako informatikako materiala, ikus-entzunezko materiala eta tailerretarako ekipamendua erosteko 244.000,00 euroko gastua egiteko baimena ematen duena.

51/2003 FORU AGINDUA, apirilaren 10ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, Tafallan eta Erriberrin La Nava industrialdea handitzeko desjabetzapen proiektua hasiera batez onesten duena.

102/2003 EBAZPENA, apirilaren 8koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Orreagako Errege Kolegiatako Benefiziodunen Etxea berritzeko lanak (2. fasea) kontratatzeko espedientea onesten duena.

183/2003 EBAZPENA, martxoaren 13koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Zaragoza-Altsasu lineako trenbide pasaguneak kentzea 118/396 eta 119/907 k.p.en artean, Caparrosoko mugapean" izeneko eraikuntza proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta hura behin betikoz onesten duena.

744/2003 EBAZPENA, apirilaren 10ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleko hotz-plantak handitu eta bat egiteko lanak esleitzen dituena.

96/2003 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Iruñeko Fuerte del Príncipe Gazteen Egoitzaren eraikin berria urtarrilaren 1etik abenduaren 31 bitarte garbitzeko zerbitzua esleitzen duena.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Amaiur ikerketarako baimena, 3478 zenbakikoa, behin betikoz onartzeko iragarkia.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Cabredo 3491 ikerketarako baimenari buruzko iragarkia.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Añalde 3493 ikerketarako baimenari buruzko iragarkia.

Beste Xedapenak

124/2003 FORU AGINDUA, martxoaren 14koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, San Adriango Udal Musika Eskolaren baimena aldatzen duena, ikasgai gehiago eskaintzeko.

174/2003 FORU AGINDUA, apirilaren 15ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Udal Musika Eskoletarako dirulaguntzen 2003ko deialdiaren oinarriak onesten dituena.

175/2003 FORU AGINDUA, apirilaren 15ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, oinarrizko kontserbatorio izandako Udal Musika Eskoletarako dirulaguntzen 2003ko deialdiaren oinarriak onesten dituena. I. eranskinean ageri dira.

236/2003 EBAZPENA, martxoaren 6kooa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "Asociación Navarra Nuevo Futuro" enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 33/2003).

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Enplegurako laguntzen deuseztapenaren jakinarazpen ediktuak.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Enplegurako laguntzen segimenduaren jakinarazpen ediktuak.

Enplegurako laguntzen segimenduaren jakinarazpen ediktua

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. 31R001/12/2003 dosierra jakinarazteko ediktua.

OHARRA, Nekazaritzako Egituren Zerbitzuak emana, Nabaskoze aldeko lurzati berrantolamenduko ordezkapen finken jabetza hartzea aditzera ematen duena.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

A N T S O A I N

E D I K T U A

B U R L A T A

Ebazpenen jakinarazpena

F U N E S

Arau Subsidiarioetako aldaketa hasiera batean onetsirik

S A R T A G U D A

2003ko plantilla organikoa hasiera batean onetsirik

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

U L T Z A M A

Larraintzarko udal pilotalekuaren estalkia konpontzeko lana esleiturik

E R G O I E N A

Lizarraga. Xehetasun azterlana hasiera batez onestea

L A P O B L A C I O N

2002ko kontu orokorraren onespena. 2003ko aurrekontuaren hasierako onespena

M E A N O

2002ko kontu orokorraren onespena. 2003ko aurrekontuaren hasierako onespena

F U N E S

Herrilurraren desafektazioa. Hasierako onespena

A G O I T Z

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

A Z K O I E N

AR-5eko E sektoreko birzatiketa hasiera batez onetsita

A T A R R A B I A

Atarrabiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko UO2 unitateko Konpentsazio Batzordearen Estatutuen eta Jarduketa Oinarrien proiektua behin betiko onetsita

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

ETXARRI-ARANATZ ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2002ko kontuak

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra

2003ko plantilla organikoa

O L L O I B A R

Aurrekontua hasiera batez onetsita

B U Ñ U E L

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra, kreditu gerakinak, diruzaintzako gerakinak eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

Aurrekontuko aldaketak hasiera batez onetsirik

C O R T E S

Jarduera sailkatua

S A R T A G U D A

Trukerako eskaintza publikoa

Z I Z U R

Xehetasun azterlana behin betiko onetsita

R I B A F O R A D A

Udal Planeko aldaketa puntuala

ERRIBERAKO HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

2003ko aurrekontuko aldaketa

LOS ARCOS

Los Arcosko Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala, U.A.13.3 unitateari dagokionez, hasiera batean onetsirik

A Z K O I E N

Merkataritza ez egonkorra Azkoienen arautzen duen udal ordenantza hasiera batean onetsirik

B A R A S O A I N

2002ko kontuak

E R A U L

2003ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak onetsirik

E R R E Z U

2003ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak onetsirik

HIRIBERRI-DEIERRI

2003ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak onetsirik

Z U R U K U A I N

2003ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak onetsirik

G O R O Z I N

2003ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak onetsirik

L O R K A

2003ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak onetsirik

A R A N D I G O I E N

2003ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak onetsirik

A I Z K O A

2003ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak onetsirik

L A K A R

2003ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak onetsirik

A L L O T Z

2003ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak onetsirik

U G A R

2003ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak onetsirik

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

L E I T Z A

UR5 unitatea borondatez birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

Xehetasun azterlaneko aldaketa hasiera batez onetsia

Hirigintzako hitzarmena hasiera batez onetsita

L A N A

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

A R E S O

Obrak esleiturik

G A L A R

Birzatiketa proiektuaren aldaketa behin betiko onetsirik

Xehetasun azterlana behin betiko onetsita

V I A N A

Kontratua adjudikaturik

LOS ARCOS

2003ko aurrekontu orokorra behin betikoz onetsirik

S U N B I L L A

Udal Planaren aldaketa puntuala hasiera batez onetsirik

I R U R T Z U N

Udal Planeko aldaketa hasiera batez onetsita

Udal Planeko aldaketa hasiera batez onetsita

S1-U8 Unitatearen Konpentsazio Batzordearen Estatutuen behin betiko onespena

A L T S A S U

Oihan enkantea

Hirilurren gaineko kontribuzioa. Karga-tasak zuzentzea

Hasierako onespena, Udalak Iortia Kultur Gunean antolatzen dituen zinema eta antzerki emanaldietara sartzeko prezio publikoak finkatzeko arauari

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

Jakinarazpen ediktua

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

NAFARROAKO IPARRALDEKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

1998., 1999., 2000. eta 2001. urteetako kontuak

A R B I Z U

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

2002ko ekitaldiko kontuak

2003ko aurrekontu orokor eta bakarraren hasierako onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Laguntza teknikoaren kontratua esleitzea

A N T S O A I N

Zehapenen jakinarazpena

I R U Ñ A

Lehiaketa publikoaren deialdia, Kultura alorraren menpeko eraikinak garbitzeko zerbitzua kontratatzeko

B A R A Ñ A I N

Lehiaketa irekia, Barañaingo eremu publikoetan haurrendako bost parke erosi eta ezartzeko kontratua adjudikatzeko

C A S T E J O N

Onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda, udaltzain izateko lanpostu bat betetzeko deialdian

E Z K A B A R T E

Oihan enkantea

Z I Z U R

Aurrekontuko aldaketak

P I T I L L A S

Herrilurraren desafektazioa gero trukea egiteko. Hasierako onespena

2003ko plantilla organikoa onetsirik

2003ko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak.Hasierako onespena

P U I U

Aurrekontuko 1/2002 aldaketaren espedientea behin betiko onetsita

B A Z T A N

Udal Planeko aldaketa puntuala hasiera batean onetsirik

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA

Horniketa kontratuak adjudikaturik

F O N T E L L A S

Herrilurretako lurzatiak adjudikatzeko eskaera

U N T Z U E

U.E. 16 unitatearen birzatiketa. Behin betiko onespena

M U R I E T A

Jendaurreko aldia. Murietako Udalaren herrilurretan kareharriko harrobi bat ustiatzeko baldintza plegua

C I N T R U E N I G O

Trafikoko salaketen jakinarazpena

O L A Z T I

2003rako aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

T U T E R A

Tuterako "Colegio Lourdes" 0-3 urte bitarteko Haur Hezkuntzako Ikastetxeko ekipamendua erosi eta instalatzeko kontratazioa, lehiaketa publiko eta prozedura irekiaren bidez

E D I K T U A

E T U L A I N

Kontzejuko Etxea zaharberritzeko obren lehiaketa

Z A N G O Z A

Cantolaguako kirol instalazioen kudeaketa integralaren zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratua

I R U Ñ A

Prozedura irekiaren bidezko lehiaketa publikorako deialdia, 2003. urteko Sanferminetan komun mugigarriak paratu, mantendu eta zaintzeko kontratazioa egiteko

A U R I T Z

Onespena 2003ko plantilla organikoari

2003ko zerga tasak

Behin betiko onespena 2002ko kontu orokorrari

KINTO MANKOMUNITATEA

2003ko aurrekontuaren behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Arau-hausteen jakinarazpena

V I A N A

Vianako Udaleko administrari laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian aurkeztutako izangaien behin betiko zerrenda

G O I Z U E T A

2003ko aurrekontu orokor eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

I R U Ñ A

Dirulaguntzen deialdi publikoaren oinarriak, garapen bidean dauden herriekin lankidetza proiektuak garatzeko, 2003. urtean

Oinarriak onestea, gobernuz kanpoko erakundeei diru-laguntzak emateko, giza-eskubideei buruzko proiektuetarako. 2003. urtea

L I Z A R R A

Lehiaketa, 2003ko herriko jaietarako ikuskizun publikoak kontratatzeko

MIRANDA-ARGA

Aurrekontuko aldaketa behin betikoz onetsirik

A R A N O

2003ko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

B U R L A T A

Izangai onartuen behin betiko zerrenda, Udal honen administrari laguntzailea izateko bi lanpostu lantokiz aldatzeko lehiaketaren bidez betetzeko deialdian.

I R U Ñ A

Oinarri erregulatzaileak, diru-prestazioak emateko, errehabilitazio etxeetako egonaldietarako. 2003ko ekitaldia

Aldaketa hasiera batean onetsirik Udalaren 3. osasun ordenantzan, Ostalaritzako establezimendu eta gisakoen gainekoan

A R T A X O A

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

BARAÑAINGO LUIS MORONDO UDALAREN MUSIKA IKASTETXEA

Deialdia. Luis Morondo Udalaren Musika Ikastetxerako txistu irakasle lanpostu bat

ETXARRI-ARANATZ

Jarduera sailkatua

L E I T Z A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

C A S T E J O N

Jarduera sailkatua

D E I E R R I

Jarduera sailkatua

G O I Z U E T A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

L E S A K A

Jarduera sailkatua

A R A N O

Ezkondu gabeko bikote egonkorren Aranoko Udalaren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza. Hasierako onarpena

SAKANAKO MANKOMUNITATEAREN ESTATUTUEN ALDAKETA

ZIOEN ADIERAZPENA

L E R G A

Jarduteko eta irekitzeko lizentziaren tasa arautzen duen ordenantza

ZIZUR NAGUSIA

Gaztetxearen funtzionamenduari buruzko arautegiaren behin betiko onespena

A R M A Ñ A N T Z A S

E D I K T U A