117. ALDIZKARIA - 2002ko irailaren 27a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Ebazpenak

701/2002 EBAZPENA, irailaren 12koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan arauturiko ikasgaiak ematen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko Unibertsitatez kanpoko ikastetxeak Osasuna Sustatzeko Eskolen Europako Sarean sartzeko deialdia arautzen duena.

Agintariak eta Langileak

195/2002 FORU DEKRETUA, irailaren 9koa, Augusto Echeverría Sesma jauna Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuko Nekazaritzako Elikagaien Kalitatearen Ataleko burutzatik kentzea xedatzen duena, erretiroa hartu baitu.

448/2002 FORU AGINDUA, irailaren 17koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartu eta bertara igotzeko, hala nola Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetan sartzeko hautapen prozeduretako deialdian hautatu diren izangaiak praktiketako funtzionario izendatu eta praktika horiek egiteko destinoa esleitzen diena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

459/2002 FORU AGINDUA, abuztuaren 14koa, Toki Administrazioko kontseilariak emana, Torralba del Rioko Udalaren menpeko Torralba del Río eta Otiñanoko Kontzejuen iraungipen espedientea jendaurrean paratzen duena.

438/2002 FORU AGINDUA, irailaren 10ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako zenbait BHItarako fabrikazio malguko zelularako robotizazio postuak erosteko 148.100 euroko gastua egiteko baimena ematen duena.

1686/2002 EBAZPENA, irailaren 17koa, Barne zuzendari nagusiak emana, Foruzaingo Zerbitzurako balen kontrako 165 jaka erosteko kontratazio espedientea onetsi eta 117.080 euroko gastua baimentzen duena, BEZa barne.

1506/2002 EBAZPENA, irailaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Iruñeko Bigarren Zabalguneko Osasun Etxerako, Larrialdietarako Zerbitzu Berezirako eta Ekintzak Koordinatzeko Zentroa-SOSerako eraikin berri bat eraikitzeko obrak egiteko gastua onesten duena.

1518/2002 EBAZPENA, irailaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako, anbulatorioetako eriendako gernu-oihalen hornidura eta banaketa kontratatzeko gastua onetsi eta espedientea irekitzen duena.

1526/2002 EBAZPENA, irailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Antsoaingo Osasun Etxe berria eraikitzeko obren proiektuaren prestakuntza, segurtasun eta osasunaren azterlana eta proiektualdiko segurtasun eta osasunaren koordinazioa kontratatzeko gastua onetsi eta proiektu hori eta, hala bada, obra haietako zuzendaritza, kontratatzeko espedientea irekitzen duena.

811/2002 EBAZPENA, irailaren 9koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Nafarroako etorbidea (Iruñeko mendebaldeko saihesbidea) moldatzea. III. fasea: Irunlarreko biribilgunea" proiektuaren jendaurreko aldia ebatzi eta proiektua behin betikoz onesten duena.

812/2002 EBAZPENA, irailaren 9koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Nafarroa etorbidea (Iruñeko mendebaldeko saihesbidea) moldatzea. IV. fasea: Barañaingo Etorbidearen eta Nafarroako Etorbidearen arteko bidegurutzeko biribilgunea" proiektuaren jendaurreko aldia ebatzi eta proiektua behin betikoz onesten duena.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, "Leitzako adarraren bariantea egitea eta Sarrió Papel, S.A.ko hartunea aldatzea" izeneko gas naturaleko instalazioen proiektuarena, Leitzako udal mugapean (Nafarroa).

Beste Xedapenak

445/2002 FORU AGINDUA, irailaren 12koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, ekainaren 28ko 344/2002 Foru Agindua eta ekainaren 20ko 333/2002 Foru Agindua aldatzen dituena. Foru Agindu horietako lehenak Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako itun arrunten eta Erdi eta Goi Mailako Heziketa Zikloetako itun berezien aldaketa eta luzapenak ebazten ditu, eta bigarrenak, ordea, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko hezkuntza itun berezi partzialak eta Batxilergoko hezkuntza itun bereziak izenpetzea ebazten du.

1436/2002 EBAZPENA, abuztuaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2002. urtean famili plangintzarako eta emakumeari laguntzeko jarduerak garatzeko helburua duten ekintza eta programetarako dirulaguntzen deialdia onesten duena.

766/2002 EBAZPENA, irailaren 10ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "Clínica Psiquiátrica Padre Menni" enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 81/2002).

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen ediktua.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientea.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteen ebazpena.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

C I N T R U E N I G O

Cintruenigoko Alde Zaharreko Babeserako eta Barne Berrikuntzarako Plan Berezia (B.B.B.P.B). Hasierako onespena

Cintruenigoko Alde Zaharreko eraikinak, etxebizitzak eta lokalak zaharberritzeko laguntzen gaineko ordenantza. Hasierako onespena

UE36 urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

2.3ko plan partzialaren behin betiko onespena

2.2ko plan partzialaren behin betiko onespena

2.1eko plan partzialaren behin betiko onespena

UE-7ren borondatezko birzatiketa eta hirigintzako hitzarmena. Hasierako onespena

O L A Z T I

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

I R U Ñ A

Ebazpen proposamenen jakinarazpena

B E R R I O B E I T I

Aitzoaingo UR-1 unitatea urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

Aitzoaingo UR-1 unitatea birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

Artikako Mogotes sektorea birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

Artikako Mogotes sektorea urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

Artikako Mogotes sektoreko R-1 eta D-1 lurzatietako xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Larragetako UR-8 unitatearen Konpentsazio Batzordea eratzeko Estatutuen Proiektua. Hasierako onespena

B E R R I B O E I T I

12. ordenantza fiskalaren aldaketa puntuala. Hasierako onespena

B E R R I B E I T I

Aitzoaingo AIZ-17 unitatea urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

B E R R I O B E I T I

Aitzoaingo UR-8 exekuzio unitatea birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

Berriobeitiko hiriguneko urbanizazio proiektuaren bigarren fasea. Hasierako onespena

L E I T Z A

Kontratuaren esleipena

Aurrekontuko aldaketa behin betiko onetsirik

O L A Z T I

Aurrekontuko 3. aldaketa hasiera batez onetsirik

A M E S K O A B A R R E N

Proiektua-zuzendaritza teknikoa eta obrak adjudikatuta

A Ñ O R B E

Aurrekontuko aldaketa hasiera batez onetsita

C A D R E I T A

Cadreitako Udaleko albientearen izendapena

E R G O I E N A

Administrari laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia. Izendapena

Akatsen zuzenketa

U H A R T E

Aparkaleku baten proiektuaren interes orokorra hasiera batez onetsita

Aurrekontuko aldaketak onetsita

L A R R A U N

A.S.etako aldaketak hasiera batez onetsita

L O D O S A

Alkatetzaren ordezkapena

L I Z A R R A

Alkatetzaren dekretua

A N T S O A I N

Arau-hausteen jakinarazpena

L U Z A I D E

Obrak adjudikatuta

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

Obren kontratua adjudikaturik

M E N D A B I A

Kontusail berrien sorrera eta kreditu gehikuntzak Udalaren 2002ko aurrekontu arruntean

A Z K O I E N

Azkoiengo Hirilurreko ondasunen balorazio txostenaren berrikuspena. Behin-behineko onespena

E G U E S I B A R

Gorraizko xehetasun azterlaneko aldaketa. Hasierako onespena

V I L L A T U E R T A

1. unitateko 2. zatiko urbanizazioa. Behin betiko onespena

B A R A Ñ A I N

Kontratua adjudikatuta

B E R R I O Z A R

Alkatetzaren eskuordetzea

G A L A R

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

L E D E A

Kreditu gerakinak eta diruzaintzako gerakinak sartuz aurrekontuan egindako aldaketak hasiera batez onetsita

MALERREKAKO ZERBITZU OROKORRETAKO MANKOMUNITATEA

Aurrekontua hasiera batez onetsita

V I L L A F R A N C A

Villafrancako Udaleko Ur Zerbitzuaren Erregelamendua hasiera batez onetsita

U H A R T E

Obrak: "RM-282131, Uharteko hornidura eta saneamendu sareak berritzea", "Uharten karrikak zolatzea", "Uharteko Miravalles karrika zolatzea"

I R U Ñ A

Lehiaketa publikoaren deialdia, laguntza teknikoa kontratatzeko, Sanferminen gaineko multzo arkitektonikoaren obren hirigintzako tramiteen kudeaketa, proiektuaren segimendua, ikuskatzailetzako aholkularitza eta obren segimendua egiteko

ERRIBERRI ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, Erriberri aldeko Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitateko administrari-ofizial lanpostu bat, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko

Z A N G O Z A

Zehapenen jakinarazpena

A L L O

Lanposturako deialdia

Z A N G O Z A

Birzatiketa proiektua behin betikoz onetsirik

Xehetasun azterlaneko aldaketa hasiera batez onetsirik

I R U Ñ A

Ireki eta jardueran aritzeko lizentzia iraungitzeko espedientea, S.B.V., S.L.ri irekia eta Tutera kaleko 9 zk.ko taberna-jatetxeari dagokiona

SAN ADRIAN

Aurrekontuko aldaketa baten hasierako onespena

E S P A R T Z A

Udal Planaren jendaurreko beste aldi bat

O I T Z

Ordenantzako aldaketa hasiera batez onetsirik

NOAIN (ELORTZIBAR)

Arau-hausteen jakinarazpena

I R U Ñ A

Zehapen espedienteen proposamenen jakinarazpena

B E R A

Hirigintza hitzarmena sinatu eta jendaurrean jartzea: Celayeta San Sebastián anaiak

NOAIN (ELORTZIBAR)

Zehapenen jakinarazpena

I R U Ñ A

Prozedura irekia, adjudikazioa: Arrotxapeko P.P.eko P-2a poligonoa urbanizatzeko lanen 4. fasea eta P-10 poligonoko 2. fasea

Iruñeko Udalaren Hirigintza Gerentziaren lan eskaintza publikoa

G A L A R

Getze Galar-Arlegiko errepidea hobetzeko proiektuaren gaineko informazio publikoa

A L T S A S U

Hasierako onespena, kreditu gehikuntza eta kreditu berezi bidez aurrekontua aldatzeko 2/2002 espedienteari

Hasierako onespena, kreditu berezi bidez aurrekontua aldatzeko 3/2002 espedienteari

I R U Ñ A

Alemaneseko plan partzialaren 3. unitatearen xehetasun azterlana. Hasierako onespena

V A L T I E R R R A

Nahitaezko desjabetzapen prozedura

O I B A R

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, Oibarko Udaleko zerbitzu anitzetako enplegatu izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa murriztuaren bitartez betetzeko deialdikoa, eta probak hasteko tokia, eguna eta ordua

B I O T Z A R I

Behin betiko onespena, 2002ko aurrekontu orokor eta bakarrari

L E Z A U N

Oihan enkantea

A R G U E D A S

Lehiaketa publikoa, harriak erortzeko arriskua gutxitzeko 1. faseko lanak egiteko

S A R T A G U D A

Aurrekontuko 1/2002 aldaketa behin betiko onetsita

E R G O I E N A

Lehiaketa publikoa, "Eraikina egitea udaletxea izateko" obra adjudikatzeko

B E R I A I N

Beriaingo Udal Planeko S-V sektoreko urbanizazio proiektua hasiera batez onetsirik

Beriaingo Udal Planeko UR-7 unitateko proiektuak eta espedienteak hasiera batez onetsirik

B E R R I O Z A R

Udalaren 2002ko aurrekontuko aldaketa behin betiko onetsirik

B U R L A T A

Izendapena

I R U Ñ A

E D I K T U A

T U T E R A

Laguntza kontratua, Ribotas Udal Kirolguneko muskulazio eta bihotz-hodietako aretoa eta Kirol aurreko jokoen eskola garatzeko

L E I T Z A

Minusbaliatuendako aparkatzeko txartelak arautzen dituen ordenantzaren hasierako onespena

Ordenantzetako aldaketaren hasierako onespena

GETZE-IBARGOITI

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

B E R R I O Z A R

Jarduera sailkatua

Z I Z U R

Jarduera sailkatua

L E S A K A

Jarduera sailkatua

L O D O S A

Jarduera sailkatua

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

B E R A

Jarduera sailkatua

C I N T R U E N I G O

Jarduera sailkatua

E R R O I B A R

Jarduera sailkatua

A Z K O I E N

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

C A S T E J O N

Jarduera sailkatua

U H A R T E

Jarduera sailkatua

L E S A K A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

L O D O S A

Jarduera sailkatua

T A F A L L A

Jarduera sailkatua

U R D I A I N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

C A P A R R O S O

Jarduera sailkatua

L E Z A U N

Jarduera sailkatua

O L T Z A

Jarduera sailkatua

O I B A R

Jarduera sailkatua

B E R R I O Z A R

Jarduera sailkatua