70. ALDIZKARIA - 2012ko apirilaren 13a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

AKATS ZUZENKETA, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onesten dituen martxoaren 14ko 15/2012 Foru Dekretuarena.

1.1.3. Foru Aginduak

64/2012 FORU AGINDUA, apirilaren 4koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana. Honen bidez, 2011. urteari dagozkion Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenak aurkezteko arauak ematen dira, aitorpen ereduak onesten dira eta baliabide telematikoz aurkezteko baldintzak eta prozedura zehazten dira.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

984/2012 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, otsailaren 6ko 309/2012 Ebazpenean atzeman den akatsa zuzentzen duena. Horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak izendatu ziren, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan fisioterapeuta lanetan aritzeko, eta lanpostu hutsak esleitu zitzaizkien.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan terapeuta okupazional izateko 4 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamen osagarria.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

230/2012 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan erizain izateko 74 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatze bereziaz betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

106/2012 EBAZPENA, martxoaren 30ekoa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, unibertsitateko ikasketak eta derrigorrezko ikasketen ondoko unibertsitatez kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleendako beken eta laguntzen deialdi orokorra hein batean eta behin-behinekoz ebazten duena, 2011-2012 ikasturterako.

14E/2012 EBAZPENA, martxoaren 5ekoa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, laneko ekipoak egokitzeko inbertsioetarako diru-laguntzak emateko 2012ko deialdia onesten duena.

209/2012 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, onura publikoko Urbasa eta Andia Mendietako artzaintza iraunkorrerako Natura 2000 laguntzei buruzko arauak onetsi eta 2012. urterako laguntzen deialdia egiten duena.

1.7. BESTELAKOAK

39/2012 FORU AGINDUA, martxoaren 16koa, Sustapen eta Etxebizitzako kontseilariak emana, "Iruñeko Ingurabidearekiko lotune berria: Lezkairuko Zaldua-Mutiloenartekoa" egiteko proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena.

40/2012 FORU AGINDUA, martxoaren 16koa, Sustapen eta Etxebizitzako kontseilariak emana, "Iruñeko Ingurabidea bikoiztea. Sanduzelai-Landaben tartea" eraikitzeko proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

249/2012 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2012ko udan "Larrabide Estadioa" Kirol Teknifikazioaren Zentroko kirol eremuak esleitzeko deialdiaren oinarri teknikoak onesten dituena.

15E/2012 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Tebas-Muru Artederretako udal mugapeko Alaizko Mendilerroan dagoen Unconaren harrobian 100 kW-eko aerosorgailu prototipoa jartzeko proiekturako. Sustatzailea Boreas Nuevas Tecnologias, S.L. da.

18E/2012 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena "Beraskoaingo BA 42 eta BA 43 euskarrien artean 13,2 kV-eko aireko linearen bariantea ("Argiñarizko deribazioa") egiteko proiekturako. Sustatzailea Electra Valdizarbe, S.A. da.

22E/2012 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, zenbait baldintzarekin, Nafarroako Errege Bardeako 52. poligonoko 322. lurzatian lurrak ateratzeko proiekturako. Sustatzailea Antonio Echave Rodríguez da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

Ablitasko zirzulazioko eta aparkatze murriztuko eremuak
arautzen dituen udal ordenantza.
Behin betiko onespena

Ordenantza, Ablitasko herrilarreen aprobetxamendua
arautzen duena. Behin betiko onespena

Bideen erabilera arautzen duen ordenantzako aldaketa.
Behin betiko onespena

OIBAR

2012ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ANDOSILLA

Jarduera eta obren eskaera. Iraungitzea hastea.

ARBIZU

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ARTEAGA

2011ko kontuen onespena

2012ko aurrekontua. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

ZARRAKAZTELU

Zarrakazteluko Udalaren Musika Eskolako 2012ko aurrekontua. Hasierako onespena

DONEZTEBE

Alkatetzaren 32/2012 dekretua

Kreditu aldaketa 2012ko aurrekontu orokorrean.
Hasierako onespena

LIZARRA

Aldaketa aurrekontuetan. Hasierako onespena

ETXEBERRI

2012ko aurrekontu orokor eta bakarra.
Behin betiko onespena

EZKAROZE

Lokalen erabilera arautzen duen udal ordenantza.
Hasirako onespena

FIGAROL

2012ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.
Hasierako onespena

FUNES

Soto Sardilla alderdiko plan partzialeko aldaketa.
Hasierako onespena

GIRGILLAO

2012ko aurrekontua. Hasierako onespena

UHARTE

Kultur taldeendako diru-laguntzen deialdia.
Hasierako onespena

Zirkulazioaren gaineko udal zerga 2012. urterako

IRAÑETA

2012ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IRURTZUN

Ordenantza, Udalaren makineria, ibilgailuak, lanabesak
eta bestelako elementuak uzteko prezio publikoak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskala, okupatu gabeko etxebizitzen gaineko zerga arautzen duena. Behin betiko onespena

Aldaketa Udal Planean. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

LEKUNBERRI

Ordenantza fiskaletako aldaketa. Behin betiko onespena

MENDABIA

Etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen ordenantzaren aldaketa. Behin betiko onespena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

MIRANDA ARGA

3/2011 aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Deialdia, Noain Elortzibarko kirol taldeei diru-laguntzak emateko

OLLARAN

Aldaketa puntuala, Udal Planeko hirigintza antolamenduko egiturazko determinazioetan. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

OLLOBARREN

2012ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

OLLOGOIEN

2012ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

Oltza Zendeako eta Orkoiengo Musika Eskolan ematen diren ikastaroetan izena emateko eta parte hartzeko tarifak eta onarpena arautzen dituen ordenantzaren aldaketa. Hasierako onespena

ORKOIEN

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ORONTZE

UE-15aren xehetasun azterlana. Hasierako onespena

Aldaketa exekuzio unitatearen mugapenean. Hasierako onespena

IRUÑA

ARS-3/Lezkairu eremuko birzatiketaren zuzenketa,
Elkarkideri kalte-ordainak onartzeagatik. Hasierako onespena

ARS-4 banaketa eremua birzatitzeko proiektua (S.2/U.I.XIX-Milagrosa, merkataritzakoa). Hasierako onespena

GARES

2010eko ekitaldiko kontu orokorrak. Behin betiko onespena

Oihan aprobetxamenduak

Deialdia, Garesko Udalean zerbitzu anitzetako enplegatu izateko
bi lanpostu oposizio bidez betetzeko Izendapen proposamena

2012ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.
Hasierako onespena

2012ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

RIBAFORADA

Aldaketa, Herriko jabari publikoko lurzoruaren, hegalkinaren
eta zorupearen erabilpen pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean.
Behin betiko onespena

Ordenantza, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Behin betiko onespena

ROCAFORTE

Herrilurren eta abelbideen mugaketa kartografikoa

ERRONKARI

Ordenantza fiskalak 2012. urterako. Behin betiko onespena

ZANGOZA

2012ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra.
Behin betiko onespena

TUTERA

Ordenantza, Oinarrizko elikadura emateko zerbitzua arautzen duena. Behin betiko onespena

UNTZUE

Untzueko herrilur baten desafektazioaren onespena
(2. poligonoko 329. lurzatia)

ALESBES

Oihan enkantea

Aldaketa ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa ordenantzan. Hasierako onespena

VILLATUERTA

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. 2012. urtea

ZUFIA

2012ko aurrekontu orokor eta bakarra,
eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

ELIZAGORRIKO, LODOSAKO, MENDABIAKO, SARTAGUDAKO
ETA SESMAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ITZAGA ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2012ko plantilla organikoa Behin betiko onespena

MAÑERU IBARREKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

Plantilla organikoa. Behin betiko onespena

KODES MENDIKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2011ko kontu orokorra

ANTSOAINGO, BERRIOBEITIKO, BERRIOZARKO, ITZAKO ETA TXULAPAINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Diru-laguntza zuzenak larrialdi sozialean dauden pertsonei eta/edo familiei banakako ebaluazio araubidean emateko 2012ko oinarriak

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskaletako akats zuzenketa

ERRONKARIKO IBAXAREN BATZORDEA

Erronkaribarko Udalaren etxez etxeko laguntza zerbitzuak
arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2012ko aurrekontuak. Behin betiko onespena

2012ko ekitaldiko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2012-O-166

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Ediktua. 640/2010 prozedura

LIZARRAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
1. EPAITEGIA

Ediktua. 690/2011 falta-judizioa

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 3. EPAITEGIA
(FAMILIA EPAITEGIA)

Ediktua. 870/2011 prozedura

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 6. EPAITEGIA

Ediktua. 1217/2011 prozedura

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. 3351/2011 falta-judizioa

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 4. EPAITEGIA

Ediktua. Zitazio zedula. 5668/2011 falta-judizioa

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. Titulu judizialak betearazteko 38/2012 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 1236/2011 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 41/2012 prozedura

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 26/2012 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 366/2011 demanda

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 48/2011 prozedura

TUTERAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
2. EPAITEGIA

Ediktua. 525/2011 prozedura

BURGOSKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Ediktua. 662/2011 prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR

Dirección General de Justicia e Interior
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

Anuncio

Anuncio

DEPARTAMENTO DE SALUD

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL,
IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD

Edicto de notificación

Edicto de notificación

ANSOÁIN

Notificación de incoación de expedientes sancionadores
y acuerdo de ampliación de plazo de resolución

ANTSOAIN

Berraztertzeko errekurtsoaren jakinarazpena

Arau-hausteen jakinarazpena