110. ALDIZKARIA - 2009ko irailaren 7a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

102/2009 FORU AGINDUA, ekainaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Euskararen Gaitasun Agiria-EGA eta titulu horren baliokidetzat jotzen diren titulu eta ziurtagiriak euskarazko C1 jakite mailarekin berdintzen dituena. Maila hori Europako Kontseiluko Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan zehazten da.

129/2009 FORU AGINDUA, abuztuaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Helduen Oinarrizko Hezkuntzaren ezarpena arautzen duena eta jarraibideak ematen dituena Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ikasketa horiek egiten dituzten ikasleen sarrerari, matrikulazioari eta ebaluazioari buruz.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

120/2009 FORU AGINDUA, uztailaren 1ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Carlos Selesio Adrados Carazo jauna, Hezkuntza Departamentuko Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuko Euskarazko Prestakuntza Ataleko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1519/2009 EBAZPENA, abuztuaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Paz Hernández Orquín andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Bideko Ama Birjina ospitale orokorreko bigarren solairuko Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1520/2009 EBAZPENA, abuztuaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Teresa Romero Uriel andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Bideko Ama Birjina Ospitaleko Haurren Operazio-gelako eta Kirurgia Handi Anbulatorioko Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1521/2009 EBAZPENA, abuztuaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Benigno Echeandía Valencia jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Bideko Ama Birjina ospitale orokorreko 2. solairuko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

1550/2009 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Jesús Javier Jurío Burgui jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Izabako Osasun Eskualde Oinarrizkoko zuzendaria, kargutik kentzea xedatzen duena, berak eskatu baitu.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zerbitzu orokorretako 58 lanpostu oposizio bidez betetzekoa. Horietarik 7 lan araubideko lanpostuak dira, lanaldi partzialeko kontratuarekin. Deialdia Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak ekainaren 11n emandako 1959/2007 Ebazpenaren bitartez onetsi zen (2007ko 81. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, uztailaren 2koa). Hirugarren izendapen proposamen osagarria eta kontratazioa.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko LZAko mediku izateko 122 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

85/2009 FORU AGINDUA, abuztuaren 20koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak emana, "Iruñeko ingurabidea bikoiztea. Sanduzelai-Landaben tartea" eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean paratzen duena.

86/2009 FORU AGINDUA, abuztuaren 20koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak emana, "Iruñeko ingurabidea bikoiztea. Olloki-Ezkabako tunelen iparraldeko irteera tartea" eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean paratzen duena.

87/2009 FORU AGINDUA, abuztuaren 20koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak emana, "Orkoiengo saihesbidea-Arazuriko lotunea tartearen bikoizketa" eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean paratzen duena.

1298/2009 EBAZPENA, abuztuaren 13koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako zuzendari nagusiak emana, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak maiatzaren 26an emandako 88/2009 Foru Agindua Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila xedatzen duena. Foru agindu horren bidez behin betiko onetsi zen Ablitasko Arau Subsidiarioak aldatzeko espedientea, bertako udalak sustatua, "El Montecillo" alderdian jarduera ekonomikoetarako eremu bat jartzeko.

1320/2009 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako zuzendari nagusiak emana, Erripagaineko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren BF-1 lurzatiaren xehetasun azterlana hasiera batez onesten duena. Sustatzailea Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentua da.

1321/2009 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako zuzendari nagusiak emana, Erripagaineko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren BF2 lurzatiaren xehetasun azterlana hasiera batez onesten duena. Sustatzailea Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentua da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

243/2009 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, unibertsitateko garraiorako laguntzen 2009-2010 ikasturteko deialdia onesten duena.

1190/2009 EBAZPENA, abuztuaren 11koa, Gizarte Gaien eta Garapenerako Lankidetzaren zuzendari nagusiak emana, toki entitateek oinarrizko gizarte zerbitzuen bulegoetan oztopo arkitektonikoak kentzeko inbertsioak egiteko diru-laguntzen 2009ko deialdia ebazten duena.

2017/2009 EBAZPENA, abuztuaren 19koa, Enpresako zuzendari nagusiak emana, "Autoetarako II. Renove Plana 2009" delakoaren diru-laguntzen deialdian kreditua askatu, aurrekontua doitu eta baimenduriko gastua gehitzen duena.

AKATS ZUZENKETA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak ekainaren 19an emandako 1210/2009 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, 2009. urtean, herrietako kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien funtzionamendurako, Nafarroako toki entitateei emanen zaizkien diru-laguntzak onetsi ziren eta haiek ordaintzeko agindu zen.

AKATS ZUZENKETA, Enpresako zuzendari nagusiak uztailaren 29an eman 1815/2009 Ebazpenarena. Horren bidez, kanpo-merkataritzaren arloko prestakuntza jarduerak antolatzeko diru-laguntzen 2009ko deialdia onetsi zen.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

976/2009 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Eraikinen eta lokalen garbiketa" sektorearen hitzarmenaren interpretazioari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 60/2008).

1.7. BESTELAKOAK

628/2009 EBAZPENA, abuzutuaren 12koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, "Azpiegiturak egitea Enerizko 2. sektoreko industrialderako (Nafarroa)" izeneko proiekturako Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena. Inversiones Ibonciecho, S.L.k sustatu du.

634/2009 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Mutiloagoitiko industrialdeko txatartegi bati dagokion Ingurumen baimen integratuaren espedienteari Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluaziorik ez egitea erabakitzen duena. Sustatzailea Transportes y Chatarras Gorricho, S.L. da.

832/2009 EBAZPENA, abuztuaren 14koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren ordez Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, María Jesús Gastón García andreari mahastien ekoizle-ugaltzaile gisa aritzeko duen baimena kendu (ES15310199 erregistro zenbakia) eta Mintegiko Hazien eta Landareen Ekoizleen Erregistroan baja ematen diona.

1314/2009 EBAZPENA, abuztuaren 7koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, Goitikutxa ENSak (197 NA) 2009ko apirilaren 20an egindako batzar nagusian sozietatea desegiteari buruz hartutako erabakiei buruzkoa.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA. Gora jotzeko errekurtsoa.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABERIN

Alkatetzaren eginkizunen eskuordetzea

ALLIN

Urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

Aldaketa xehakatua Udal Planean. Behin betiko onespena

AMESKOABARRENA

Aldaketa, Plan Orokorreko hirigintza arauen 16. artikuluko antolamendu xehakatuko determinazioetan. Hasierako onespena

ANUE

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

AÑORBE

Alkatetza eskuordetzea

ARANGUREN

Ediktua

ARTZIBAR

Aldaketa xehakatua Artziko Udal Planeko 21. lurzatian,
Uritzen baitago. Hasierako onespena

ARRUAZU

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

AZKETA

2009ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BAZTAN

Herrilurraren desafektazioa

2009ko aurrekontuko aldaketak, 15. espedientea.
Behin betiko onespena

BERTIZARANA

Aurrekontuko 1/2009 aldaketa. Hasierako onespena

Ordenantza fiskalak. Behin betiko onespena

BURLATA

Aldaketa ordenantza fiskaletan. Behin betiko onespena

Aldaketa, Udalaren 2008ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

Aldaketa, Udalaren 2009ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

Aldaketa, Udalaren 2009ko aurrekontuan. Hasierako onespena

CASTEJÓN

Alkatetzaren eginkizunak ordeztea

CINTRUÉNIGO

Hirigintza hitzarmena, 5. banaketa eremuko 5.6 sektorean.
Behin betiko onespena

Plantilla organikoko aldaketa: 1/2009-08-21

DONEZTEBE

Parte-hartze sozialaren prozesua irekitzea
Lurralde Okupazioko Modelo eta Estrategiarako

Udal Planeko egiturazko aldaketa puntuala. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Merkataritza ez egonkorra arautzen duen ordenantza.
Behin betiko onespena

Eremu publikoko eta herrilurretako zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantzako aldaketa. Behin betiko onespena

Udal ordenantza, Udalaren Musika Eskolako ikastaroetan izena eman eta parte hartzeko prezio publikoak arautzen dituena.
Behin betiko onespena

ELGORRIAGA

Aurrekontuko 1/2009 aldaketa.
Behin betiko onespena

ENERITZ

Aurrekontuko 2/2009 aldaketa.
Behin betiko onespena

ERROIBAR

Hirigintza Hitzarmenaren proiektua.
Hasierako onespena

ESTERIBAR

Iragarkia

Aldaketak 2009ko ekitaldiko aurrekontuan.
Hasierako onespena

Ibilgailuen trafikoa arautzen duen ordenantza

Xehetasun azterlana.
Behin betiko onespena

Oinarrizko unitate bateko aldaketa.
Behin betiko onespena

Planeamenduko hirigintza hitzarmena.
Behin betiko onespena

Kudeaketa hitzarmena. Hasierako onespena

Kudeaketa hitzarmena. Hasierako onespena

FONTELLAS

Udal Planeko aldaketa puntual xehakatua. Hasierako onespena

Plan partziala. Behin betiko onespena

FUNES

Administrari laguntzaile baten izendapena

GESALATZ

Aldaketa aurrekontuetan. Hasierako onespena

UHARTE

2009ko tasak eta prezio publikoak. Onespena

IGANTZI.

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

IMOTZ

Aurrekontuak. Hasierako onespena

Udal ordenantza. Hasierako onespena

Udal ordenantza. Hasierako onespena

ITUREN

Alkatetzaren eginkizunen eskuordetzea

LARRAUN

Akats zuzenketa 2008ko kontu orokorraren hasierako onespenean

LEOTZ

Ediktua

Ediktua

LODOSA

Jarduerarako lizentzia.
Eskaera

IRUNBERRI

Udal Planeko aldaketa U.C.-5 unitate finkatuan.
Hasierako onespena

LUZAIDE

Xehetasun azterlana.
Hasierako onespena

MARTZILLA

Martzillako Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala (antolamendu xehakatuko determinazioak). Behin betiko onespena

MÉLIDA

Aldaketa aurrekontuetan. Hasierako onespena

MENDAZA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

MIRANDA ARGA

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

Udal ordenantza, Datu pertsonalen fitxategiena.
Hasierako onespena

Alkatetzaren dekretua

NAZAR

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

ERRIBERRI

Erriberriko UER3 unitateko 3. lurzatiaren xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

OLLOGOIEN

2009ko aurrekontu orokorra. Behin betiko onespena

OLLOBARREN

2009ko aurrekontu orokorra. Behin betiko onespena

ORBARA

UE 13 unitatea birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

2008ko kontuak. Hasierako onespena

Usategiak enkantean

IRUÑA

Ediktua

ARRADA

Burutza eskuordetzea

RIBAFORADA

Alkatetza eskuordetzea

ZARE

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

SAN ADRIÁN

Jarduerarako lizentzia

SESMA

Aldaketa 2009ko plantilla organikoan

Aldaketa Udal Planean. Hasierako onespena

Aurrekontuko 2/2009 aldaketa. Behin betiko onespena

UBAGO

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

URBIOLA

2009ko aurrekontua. Behin betiko onespena

VALTIERRA

Udal Planeko hirigintza araudi partikularreko aldaketa xehakatua UE22 unitatean. Behin betiko onespena

VIANA

Aldaketa aurrekontuetan. Behin betiko onespena

ALESBES

2008ko kontuak. Onespena

ATARRABIA

Udal ordenantza, Zehapenak komunitatearen onerako lanak eginez ordezkatzeko oinarriak arautzen dituena. Hasierako onespena

ZUFIA

2009ko aurrekontu orokorra. Behin betiko onespena

ANTZIN-AMESKOAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2009ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2009ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Ordenantza, Etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duena.
Behin betiko onespena

IRURTZUNGO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

1/2009 aldaketa aurrekontuan

BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

2009ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2009ko aurrekontua, eta hura betearazteko oinarriak.
Behin betiko onespena.

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Aldaketak 2009ko aurrekontu arruntean. Hasierako onespena

Aldaketak 2009ko aurrekontu arruntean. Hasierako onespena

Aldaketak 2009ko aurrekontu arruntean. Hasierako onespena

EBRO KIROL MANKOMUNITATEA

Akats zuzenketa, Ebro Kirol Mankomunitatearen
plantilla organikoan

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Direccion General de Interior
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de Notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES,
FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

ANSOÁIN

Notificación de resolución sancionadora

Notificación de resolución sancionadora

ARANGUREN

Expediente 21/2009

Notificación de sanción

ARGUEDAS

Notificación de denuncia

BARAÑÁIN

Notificación de conclusión de baja de oficio en padrón municipal

BERA

Jakinarazpen ediktua

BERIÁIN

Resolución de sanción
(Referencia: 00020/2009)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00022/2009)

BERRIOZAR

Resolución de sanción
(Referencia: 00024/2009)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00025/2009)

BURLADA

Edicto de Notificación Baja de Oficio en Padrón

Notificación de incoación expedientes sancionadores

Notificación de resolución sancionadora

Notificación de denuncia
(Referencia: 00026/2009)

Resolución de sanción
(Referencia: 00022/2009)

CASTEJÓN

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal
de habitantes

Resolución de sanción
(Referencia: 00014/2009)

CINTRUÉNIGO

Notificación de denuncia
(Referencia: 00026/2009)

Resolución de sanción
(Referencia: 00023/2009)

Retirada de vehículos de la vía publica

CORELLA

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal
de habitantes

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

Notificación de denuncia
(Referencia: 00003/2009)

EGÜÉS

Notificación de denuncia
(Referencia: 00027/2009)

Resolución de sanción
(Referencia: 00023/2009)

Edicto notificación

ESTELLA

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal
de Habitantes

Edicto desestimación recurso de reposición

ESTERIBAR

Edicto

IRURTZUN

Biztanleen udal erroldan iraungitzeagatik
emandako bajen jakinarazpena

LESAKA

Arau-hausteen jakinarazpena

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Edicto

Edicto

Notificación de denuncia
(Referencia: 00012/2009)

Notificación de infracción

Notificación de sanción

OLITE

Resolución de sanción
(Referencia: 00022/2009)

PAMPLONA

Incoación de expediente de restauración de la legalidad urbanística

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

Notificación de requerimiento sobre vehículos abandonados

PERALTA

Notificación de denuncia
(Referencia: 00027/2009)

Resolución de sanción
(Referencia: 00021/2009)

RIBAFORADA

Notificación de denuncia
(Referencia: 00018/2009)

Resolución de sanción
(Referencia: 00016/2009)

SANGÜESA

Resolución de sanción
(Referencia: 00002/2009)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00008/2009)

TAFALLA

Resolución de sanción
(Referencia: 00024/2009)

Notificación de denuncia
(Referencia: 00027/2009)

ZIZUR MAYOR

Resolución de sanción
(Referencia: 00024/2009)

Propuesta de resolución
(Referencia: 00013/2009)

Notificación de denuncia

Notificación de denuncia
(Referencia: 00026/2009)

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE

Notificación deuda

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración
sobre notificación a deudores

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

Anuncio

Anuncio

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de Notificación

Cédula de notificación resoluciones actas de infracción

Cédula de notificación actas de infracción y liquidación

Cédula de notificación resolución acta de liquidación

Cédula de notificación resolución acta de liquidación
y de infracción

Cédula de notificación resolución acta de liquidación

Cédula de notificación resolución acta de liquidación
y de infracción

Cédula de notificación resolución acta de liquidación

Cédula de notificación resolución acta de liquidación
y de infracción