46. ALDIZKARIA - 2008koapirilaren11

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

25/2008 FORU DEKRETUA, martxoaren 31koa, Pedro Luis Lozano Uriz jauna Kultura zuzendari nagusi izendatzen duena.

467/2008 EBAZPENA, martxoaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Mercedes Artieda Lanas andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zangozako Osasun Eskualde Oinarrizkoko zuzendari izendatzen duena, bitarte baterako.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

421/2008 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Hematologia-Hemoterapiako fakultatibo espezialista atxikia izateko hiru lanpostu merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia bete gabe uzten duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

48/2008 FORU AGINDUA, martxoaren 10ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Orbaitzetako Udal Plana aldatzeko espedientea behin betikoz onesten duena. Bertako Udalak sustatu du, Eskola zaharreko eraikinaren kalifikazioa aldatzeko eta erabat bizitegietarako izan dadin, eta ostatuaren kalifikazioa, berriz, bizitegietarako izan beharrean erabilera anitzeko ekipamenduetarako izan dadin.

49/2008 FORU AGINDUA, martxoaren 5ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Obanosko Udal Plana 2. poligonoko 545-B eta 546-B lurzatietan aldatzeko espedientea, Diego eta Luis Santesteban Aranak sustatua, behin betikoz onesten duena.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

24/2008 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Andosillako saihesbidea egiteko proiektua" jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia emateko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

91/2008 FORU AGINDUA, martxoaren 5ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emandako otsailaren 12ko 36/2007 Foru Agindua aldatzen duena. Haren bidez galtzeko zorian dauden arraza autoktokoak babesteko eta sustatzeko laguntzak eman, kudeatu eta kontrolatzeko araubide orokorra ezarri zen.

93/2008 FORU AGINDUA, martxoaren 10ekoa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, hirugarren adinekoentzako eta ezgaitasunak dituzten pertsonentzako besteren zentroetako egonaldietarako jasotzen ahal diren gehieneko laguntzak ezartzen dituena.

101/2008 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, Nafarroako toki entitateek 2008an kirol jarduerak bultzatzeko diru-laguntzen deialdiaren arauak onesten dituena.

88/2008 EBAZPENA, martxoaren 5ekoa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2008. urtean Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuetan eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko laguntzen deialdia onesten duena.

92/2008 EBAZPENA, martxoaren 5ekoa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2008. urtean Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko baliabideak eskaintzeko deialdia onesten duena.

548/2008 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak eman eta kudeatzen dituen zenbait diru-laguntzatarako 2008ko gastua egiteko baimena ematen duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

BERRIKUNTZA, ENPRESA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

1.3.6. Beste batzuk

134/2008 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Deikazteluko 5. poligonoko 706. lurzatian 88,8 kwp-ko eguzki-parke fotovoltaikoa instalatzeko. Leyre Proyectos de Ingeniería, S.L.k sustatu du.

136/2008 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Murillo El Cuendeko mugapean, Arradako Ribazoblanco alderdian, 5,8 Mw-ko eguzki-parke fotovoltaikoa ezartzeko proiektua, Rada Energías Renovablesek sustatua, jendaurrean jartzen duena.

140/2008 EBAZPENA, martxoaren 10ekoa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena 8Mw-ko eguzki-parke fotovoltaikoa egiteko Ablitasko udalerriko 5. poligonoko 1576. lurzatitik 1583. lurzatira eta 1587. lurzatitik 1641. lurzatira (guztira 38 ha-ko azalera okupatuko du). Parkea Singula Energías Renovables, S.L.-k sustatu du eta hauei dagokie: Promociones Fotovoltaicas Juglans (2 Mw), Promociones Fotovoltaicas Juniperus (2 Mw), Promociones Fotovoltaicas Laurus (2 Mw) eta Promociones Fotovoltaicas Pinus (2 Mw).

141/2008 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen eraginaren azterlana eta Andosilla II aldea ureztaketa lur bihurtzeko proiektua jendaurrean jartzen dituena. Proiektua Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiak sustatu du.

143/2008 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Mendigorriko "El Saso" alderdiko lurzati batean, katastroko 6. poligonoko 76. lurzatian, hain zuzen, mailegu-materialak erauzteko proiektuarentzat, Proyectos y Excavaciones Galindo, S.L.k sustaturik. Materiala Nafarroako Ubidearen 1. faseko eremu ureztagarriko II.2 sektorea ureztaketa lur bihurtzeko obretan erabiliko da.

144/2008 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, baldintzapean, zirkuitu bikoitzeko aireko bi linea instalatzeko, 13'2 eta 66 kVkoak, Funesko "Bodega Romana" industrialdea energiaz hornitzeko. Industrialdeak Milagroko eta Funesko udal mugapeak ukitzen ditu. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.k sustatu du.

150/2008 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena 7,4 Mw-ko eguzki-parke fotovoltaikoa egiteko Fontellasko udalerriko 6. poligonoko 26. lurzatian. Parkea Singula Energías Renovables, S.L.k sustatu du eta hauei dagokie: Promociones Fotovoltaicas Betula (2 Mw); Promociones Fotovoltaicas Castanea (2 Mw), Promociones Fotovoltaicas Corylus (2 Mw) eta Promociones Fotovoltaicas Fagus (1,4 Mw).

396/2008 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Gizarte Gaien eta Garapenerako Lankidetzaren zuzendari nagusiak emana, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako Departamentuaren eta Nafarroako Medicus Mundiren arteko 2008rako lankidetza hitzarmena, garapenerako lankidetzaren arloan, onesten duena.

837/2008 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Enpresa zuzendari nagusiak emana, Los Arcosko Odrón kooperatibarako eta berotegietarako 13,2-20 kV-eko aireko linea elektrikoaren bariantea egiteko proiektua onetsi, haren onura publikoa deklaratu eta goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko baimena ematen duena.

838/2008 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Enpresaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez aurretiko administrazio baimena ematen da Nafarroako Foru Komunitateko zenbait udalerri eta hirigunetan gas natural kanalizatuaren sareak hedatzeko.

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA. Balorazio Ponentzien Erregistroa. Ediktua

ZERGA OGASUNAREN DERRIGORREZKO DIRUBILKETA. Ondasun enkantearen iragarkia.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ANTZIN

Ordenantza, Eremu publikoko eta herrilurretako zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu bereziak arautzen dituena

AZAGRA

Aldaketa Udal Planean. Behin betiko onespena

CABANILLAS

2008ko ekitaldiko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak. Behin betiko onespena

Cabanillasko eremu publikoa okupatzeko tasak arautzen dituen ordenantza orokorra. Hasierako onespena

CINTRUENIGO

Cintruenigoko Udaleko langileen 2008ko lan egutegia

DESOJO

Udal Planeko aldaketa xehakatua. Hasierako onespena

Udal Planeko aldaketa xehakatua. Hasierako onespena

DONEZTEBE

Doneztebeko Zirkulazioari eta trafikoari buruzko udal ordenantza. Hasierako onespena

ESPRONTZEDA

Udal ordenantza, Herrietako bide publikoen erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

GESALATZ

Ordenantza, Ibilgailuak aparkatzeko elbarriendako txartelak emateko tasei buruzkoa. Hasierako onespena

Lerateko badian (Allozko urtegia) ibilgailuak aparkatu eta bainu tokia erabiltzea arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

OBANOS

Lurzaten itxitura AR-4 eremuan. Behin betiko onespena

OLAZTI

Ordenantzaren behin betiko onespena

OROTZ-BETELU

Aldaketa ordenantzan. Behin betiko onespena

SAN MARTIN UNX

Aldaketa hilerria arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

VIANA

Vianako Udal Planeko aldaketa puntualaren araudia

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Mankomunitate honen eta Larragako Udalaren Gesterlar S.L. izeneko sozietate publikoa eratzeko espediente administratiboa. Behin betiko onespena

FUSTIÑANA

Ordenantza fiskala, udal gimnasioko instalazioak erabiltzeko tasak arautzen dituena. Hasierako onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
ANDOSILLA

Alkatetzaren ebazpena

BURLATA

Deialdia, Burlatako Udaleko lau udaltzain lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapena

EGUESIBAR

Deialdia, Eguesibarko Udaleko udaltzain izateko bortz lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapena

FUSTIÑANA

Bilkura-sariak eta kalte-ordainak Udalbatzako kideentzat

GOIZUETA

Alkatearen eskuordetza

TUTERA

Alkatetzaren 2/2008 dekretua, martxoaren 14koa

ZUÑIGA

Zuñigako Udaleko alkate udalburuaren ordainsarien aldaketari buruzko erabakiak

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
BERIAIN

2008ko plantilla organikoa

BURGI

2008ko plantilla organikoa

CABANILLAS

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Eguesibarko Udalaren 2008ko lan publikoaren eskaintza

ESPRONTZEDA

2008ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

FITERO

Deialdia, Fiteroko Udaleko administrari laguntzaile izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

Deialdia, Fiteroko Udalean zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

FUSTIÑANA

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

GARDE

2008ko plantilla organikoa

ITZALTZU

Plantilla organikoa

MARTZILLA

Deialdia, Martzillako Udalaren zerbitzuko administrari-ofizial izateko lanpostu bat (C maila), funtzionario araubidekoa, oposizio murriztuaren bidez betetzeko. Onartutakoen behin betiko zerrenda

OTSAGABIA

Plantilla organikoa

OLAZTI

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

ORKOIEN

Deialdia, "D" mailako zerbitzu anitzetako enplegatu izateko bi lanpostu oposizio murriztuaren bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

TAFALLA

2006ko plantilla organikoko aldaketa. Hasierako onespena

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

BIDANKOZE

2008ko plantilla organikoa

LOS ARCOS ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Gizarte-langile lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia. Behin-behineko zerrenda

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
ANDOSILLA

Jarduera sailkatua. Eskaera

ARANGUREN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BERIAIN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

CINTRUENIGO

Jarduera sailkatua. Eskaera

EZKAROZE

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

SAN ADRIAN

Jarduerarako lizentzia. Handitzea

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ARROITZ

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Aurrekontuko 40/2007 aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontuko 39/2007 aldaketa. Behin betiko onespena

BERIAIN

2008ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

05/07 aldaketa aurrekontuetan. Behin betiko onespena

04/07 aldaketa aurrekontuetan. Behin betiko onespena

BURGI

2008ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

CASTEJON

Aurrekontuetako aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontuetako aldaketa. Behin betiko onespena

ESPRONTZEDA

2008ko aurrekontuak. Hasierako onespena

FUSTIÑANA

Aurrekontuak. Hasierako onespena

GARDE

2008ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

MARAÑON

2007ko kontu orokorra

MENDILIBARRI

2008ko aurrekontua

OTSAGABIA

2008ko ekitaldiko aurrekontua

OLLOIBAR

Aurrekontuetako aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontuetako aldaketa. Behin betiko onespena

2008ko aurrekontua. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

2008ko ekitaldiko aurrekontu orokorra. Behin betiko onespena

TAFALLA

2008ko aurrekontuak. Hasierako onespena

URROTZ HIRIA

2008ko udal aurrekontua

BIDANKOZE

2008ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

ELIZAGORRIKO, LODOSAKO, MENDABIAKO, SARTAGUDAKO ETA SESMAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2008ko ekitaldiko aurrekontu arrunta. Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
ANDOSILLA

ZA-10 eta ZA-11 exekuzio unitateak batera kudeatzeko hirigintza hitzarmena. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Ciudad Deportiva C.A. Osasuna sektoreko P1 lurzatiaren xehetasun azterlana. Hasierako onespena

AZAGRA

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Kalifikazio juridikoaren aldaketa

EGUESIBAR

Olazko xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

ENERITZ

Enerizko S1 eta UO-31 lurrak birzatitzea. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

NAZAR

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

OBANOS

Industriarako lurzoruko AR-1 eremuaren konpentsazio batzordearen estatutuak. Hasierako onespena

Behin betiko onespena. Xehetasun azterlana

OLTZA ZENDEA

Ororbiako 3. poligonoko 521. lurzatiaren xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

OROTZ-BETELU

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

IRUÑA

Diru-laguntzetarako deialdi publikoa

Iruñeko gazteendako literatur lehiaketa, 2008. urtean

XIX. literatur lehiaketarako sarien deialdia, Iruñeko ikastetxeetako Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ikasleei zuzendua

Hitzarmena La Protectora, S.A.rekin, Pamplonica, S.L.rekin eta Vacuno de Navarra, S.L.rekin

Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuko eskaera Buztintxuri-Euntzetxiki-Santa Engrazia sektoreko E-2 lurzatiaren erreserbarako (Iruñeko HAPOko U.I.II unitateko SO-1), osasun etxea eraikitzeko

Diru-laguntzetarako deialdi publikoa

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Tribunal Constitucional
SECRETARIA GENERAL

Recurso de insconstitucionalidad número 572-2008

Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia numero Tres de Pamplona (Juzgado de Familia)

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Siete de Pamplona

EDICTO

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Edicto de Notificación Demanda 71/2008

Edicto de notificación Ejecución 0000131/2007

Edicto de citación Demanda 55/2008

Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona

Edicto Ejecución 0000007/2006

Edicto Ejecución 0000018/2008

Edicto Demanda 0000426/2007

EDICTO

EDICTO

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

Edicto de citación Demanda 146/2008

Edicto de notificación Ejecución 23/2008

Edicto de notificación Ejecución 15/2008

Edicto de notificación Demanda 698/2007

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación Ejecución 5/2008

Edicto de notificación

Edicto de notificación Demanda 763/2007

Edicto de notificación Ejecución 82/2007

Edicto de notificación Ejecución 33/2008

Edicto de notificación Ejecución 28/2008

Edicto de notificación

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número Uno de Pamplona

EDICTO

Juzgado de lo Social número Siete de Zaragoza

EDICTO

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

EDICTO

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE INNOVACION, EMPRESA Y EMPLEO

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edicto de notificación

BARAÑAIN

Requerimiento vehículos abandonados

BERA/VERA DE BIDASOA

Bajas por caducidad de extranjeros no comunitarios sin permiso de residencia permantente

BERIAIN

Notificación de sanción

CAPARROSO

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

CASTEJON

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

ESTELLA

Notificación de requerimientos sobre vehículos abandonados

EGÜES

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

OLITE

Notificación de expediente de baja en el padrón de Habitantes

ORKOIEN

Notificación de infracción

PAMPLONA

Denegación tarjetas de residente

Anulación tarjetas de residente

Imposición de sanciones de ordenanzas municipales

Imposición de sanciones de ordenanzas municipales

Notificación de propuestas de resolución

Notificación de denuncias por infracciones de tráfico

Notificación de denuncias por infracciones de tráfico

Recurso de alzada número 07-4146. Notificación Javier Carmona González, no localizado en la forma legal establecida

Notificación de denuncias por infracciones de tráfico

EDICTO

PERALTA

Denuncias de Tráfico

Negociado de Denuncias

RIBAFORADA

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

SANGÜESA

Notificación de sanciones

TAFALLA

Notificación propuesta de resolución

VILLAFRANCA

Notificación de infracción

VILLAVA

Notificación de sanción

Notificación de resolución

EDICTO

ZIZUR MAYOR

Notificación propuesta de resolución

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Servicio Público de Empleo Estatal
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Cédulas de notificación

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA
RESOLUCIONES

EDICTO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Secretaría General

EDICTO

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto sobre notificación a deudores

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE NAVARRA

Modificación y creación de ficheros automatizados y manuales

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE NAVARRA

Creación fichero de titularidad pública

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGON DE CORTES (NAVARRA)

Aprobación de la renovación de las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes del Canal Imperial de Aragón de Cortes (Navarra)

DIPUTACION DE CAMPOS DE URZANTE

Asamblea General Ordinaria

CENTRO INTEGRADO POLITECNICO "ETI" DE TUDELA

Extravío de título