46. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 6a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

14/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 19koa, zeinaren bidez aldatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa.

15/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 19koa, zeinaren bidez aldatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa.

16/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 19koa, martxoaren 26ko 34/2014 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez zehaztu zen Memoria Historikoaren arloko Koordinazio Batzorde Teknikoaren osaera.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIAREN 1/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 3koa, Hugo López López jauna Nafarroako Kontseiluko idazkari izendatzen duena.

17/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 19koa, Socorro Sotés Ruiz andrea Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko kide kargutik kentzen duena.

18/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 19koa, Hugo López López jauna Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko kide izendatzen duena.

13/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 18koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nuria Apesteguía Cía andrea Hezkuntza Departamentuko Kontrol Administratiboaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

56E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 20koa, Osasuneko kontseilariak emana, Enrique Hugalde Elizalde jauna Osasun Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko Kudeaketa Administratiboaren eta Modernizazioaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

27/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 13koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Francisco Javier Vergara Jiménez jauna Ingurumen Kudeaketaren Kalitatearen eta Zaintzaren Zerbitzuko Koordinazio Unitate Zentraleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

32E/2020 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Rosa Alemán Garayoa andrea, Nafarroako Foru Ogasuneko Zergadunari Laguntza eta Argibideak Emateko Zerbitzuko Laguntza Teknikoaren eta Entitate Laguntzaileen Ataleko Laguntza Teknikoaren Unitate Administratiboko burua, kargutik kentzea xedatzen duena.

33E/2020 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Fermín Javier García Unciti jauna Nafarroako Foru Ogasuneko Zergadunari Laguntza eta Argibideak Emateko Zerbitzuko Laguntza Teknikoaren eta Entitate Laguntzaileen Ataleko Laguntza Teknikoaren Unitate Administratiboko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1/2020 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Hezkuntza Departamentuko idazkari tekniko nagusiak emana, Hezkuntza Departamentuko Ikasketak Antolatzeko Atalaren esku uzten duena ikasketa tituluen eta ikasketak baliozkotzearen arloan fede publikoa eman eta ziurtagiriak egiteko eskumena.

14/2020 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez argitara ematen baita zer destino esleitu zaien, 2019-2020 ikasturterako, irakastordu nahikorik ez izateagatik ikastetxetik aldarazitako irakasleen kidegoetako funtzionarioei, behin-behineko destinoa dutenei, praktiketan daudenei, destinoa eskualdean dutenei eta zerbitzu eginkizunetan destinoa esleitua duten kidego horietako funtzionarioei.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

325/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 13koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko Gobernu Kontseiluak 2020ko otsailaren 11n onetsi zuen “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileen 2020rako Lan Publikoaren Eskaintza onesten duena”.

381/2020 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez onesten da Nafarroako Unibertsitate Publikoan O.L. teknikari izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

4E/2020 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, behin betiko onesten duena Erripagañako Udalez gaindiko Plan Sektorialeko B-5.2 lurzatiaren xehetasun azterketa, Adania Residencial SLk sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

53E/2020 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, desgaitasuna duten pertsonak lan merkatu arruntean sartzea errazteko diru-laguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 493720.

60E/2020 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen baita 2020rako gastu hau: lanbide jarduerari laguntzeko unitateentzako dirulaguntzak, enplegu-zentro berezietako egokitze pertsonal eta sozialeko zerbitzuen barruan. DDBN identifikazioa: 494430.

124/2020 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko laguntzak emateko deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena 2020-2021 kanpainarako.

392/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 20koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, 2018-2019 ikasturteko aparteko sarien deialdia egiten duena.

1.7. BESTELAKOAK

30/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez 2020. urterako garatzen baitira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ZANGOZA

Udaltzainen izendapena

Deialdi publikoa, Juan Francés Iribarren Udal Musika Eskolan eskolazain izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, lan-kontratu finkoarekin. Idazketa argigarria

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AGUILAR KODES

2020rako aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ALLO

3/2019 aldaketa Udalaren plantilla organikoan.
Hasierako onespena

UE 4.7 unitatea borondatez birzatitzea. Behin betiko onespena

ALLOTZ

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ALTSASU

2020ko aurrekontuak. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ARAITZ

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020. urteko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ARANARATXE

2019ko 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ARAS

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ARBIZU

Lanegunen eta egun baliogabeen 2020ko egutegia

2020rako karga-tasak, prezio publikoak eta tasak

ARITZALETA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARTIEDA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ATETZ

4/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020rako zerga-tasak eta tasak

AZUELO

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

BARASOAIN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BASABURUA

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BAZTAN

“Oronozko mediku kontsultategia zaharberritzea eta handitzea” proiektua. Onespena eta erabilera publikoaren deklarazioa

BERA

Herri-lurren aprobetxamenduak arautzen dituen udal ordenantza. Hasierako onespena

Mugikortasun eta trafikoko udal ordenantza. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

CABREDO

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020rako plantilla organikoa. Hasierako onespena

CADREITA

Udal Planaren hasierako onespena. Akats zuzenketa

KASEDA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020rako zerga-tasak eta tasak

ZIRAUKI

2020rako aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ERGOIENA

Udal Plan Orokorra

ERROIBAR

Hirigintzako tasen ordenantzaren aldaketa. Hasierako onespena

ESPRONTZEDA

Aldaketa ordenantza fiskalean, zeinean arautzen baitira Udal hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta kuotak. Behin betiko onespena

EZKAROZE

2019ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

FONTELLAS

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

FUNES

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

GALAR

Xehetasun-azterketa, Cordovillako 1. poligonoko 613. lurzatian. Hasierako onespena

GARINOAIN

2019ko 9. aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

GENEVILLA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

HIRIBERRI AEZKOA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020rako karga-tasak eta tasak

UHARTE

Aldaketa, Udaleko kirol jardueretan izena ematea arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

Aldaketa, 2019ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

IBIRIKU

Ordenantza, Kontzejuko hilerriaren erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

IGANTZI

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 83. lurzatian (JA 16). Behin betiko onespena

Ordezko bake epailearen kargua hutsik

IRURTZUN

Ordenantza, apustu-etxeak eta joko-lokalak arautzeko eta ludopatia prebenitzeko neurriei buruzkoa. Behin betiko onespena

LAPOBLACIÓN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

LARRAGOA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

LARRAUN

Alkatearen eskuordetza, ezkontza zibila egiteko

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

LEITZA

Aldaketa, 2019ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

Plan berezia, Udal Planeko Hirigintza Araudiko 38. artikulua aldatzeko. Hasierako onespena

LERIN

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LESAKA

Lesakako Udalaren eta Andra Mari erakunde autonomoaren 2020. urterako plantilla organikoak. Behin betiko onespena

LEDEA

2019ko aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

MAÑERU

Udal ordenantza, herrigunean plaka fotovoltaikoak paratzea arautzen duena. Hasierako onespena

MARAÑÓN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

MARTZILLA

UO-12 unitatea kudeatzeko hirigintza-hitzarmena. Hasierako onespena

MEANO

2020rako aurrekontua. Hasierako onespena

METAUTEN

3-11/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

MONTEAGUDO

Soberako lurzati deklaratzea 4. poligonoko 117. lurzatia. Hasierako onespena

Aldaketa ordenantza fiskalean, zeinean arautzen baitira Udal hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta tasak. Hasierako onespena

MURCHANTE

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

MURUZABAL

Alkateordearen izendapena

OLAZTI

Alkatetzaren eskuordetza, ezkontza zibila egiteko

OLORITZ

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2019ko 7. aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ORISOAIN

2019ko 6. eta 7. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ORKOIEN

10/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

11, 12 eta 13/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

IRUÑA

Aldaketa Aparkatze mugatuko eta murriztuko eremuak arautzen dituen ordenantzan

Deialdia, dirulaguntzak emateko banakako ebaluazio-araubidean, Iruñeko Haur eta Lehen Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko eta Helduen Oinarrizko Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetako eskola-liburutegiak hornitzeko eta ikasmaterial suntsikorra erosteko 2019-2020 ikasturtean. Laburpena

AZKOIEN

3. sektoreko URI 3 unitatea birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

8/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

1/2019 aldaketa Musika Eskolako aurrekontuan.
Behin betiko onespena

PITILLAS

Behin-behineko baimena, nekazaritzako biltegia mantentzeko 2. poligonoko 3. lurzatian

PUIU

2019ko 6. aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

SALDIAS

2019ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

SAN ADRIÁN

“Garabi zerbitzuaren” tasak 2020ko ekitaldirako.
Hasierako onespena

SARTAGUDA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

Udalbatzako kideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

UNTZUE

2019ko aurrekontuko MP1913 eta MP1914 aldaketak.
Behin betiko onespena

VILLATUERTA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ZIORDIA

Hiri-jarduketarako plan berezia 1. poligonoko 213. lurzatian. Behin betiko onespena

Hirigintzako hitzarmena, 1. poligonoko 213. lurzatiari dagokiona. Behin betiko onespena

ZUGARRAMURDI

Hiri-jarduketarako plan berezia herriko etxea eraberritzeko. Hasierako onespena

AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

NAFARROAKO HIRI HONDAKINEN TRATAMENDURAKO PARTZUERGOA

Aldaketa 2019ko aurrekontuan. Behin-betiko onespena

ERRONKARIKO IBAXAREN BATZORDEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BAZTAN

Ofiziozko bajak biztanleen erroldan

LERÍN

Notificación de resolución de Alcaldía

MARCILLA

Comunicación de la fecha de caducidad
de la inscripción de los ENCSARP

TAFALLA

Notificación de resolución de alcaldía

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLAFRANCA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DE SARTAGUDA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES “RUBIO ARRIBA” DE MENDAVIA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES CAMPO DE VALPERTUNA

Convocatoria de Junta General Ordinaria