46. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 6a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LESAKA

Lesakako Udalaren eta Andra Mari erakunde autonomoaren 2020. urterako plantilla organikoak. Behin betiko onespena

Lesakako Udalak, 2019ko abenduaren 20an eginiko osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zituen Udalaren eta Andra Mari erakunde autonomoaren plantilla organikoak 2020. urterako.

Espedientea jendaurrean ikusgai egon zen hamabortz egun baliodunean, dagozkion iragarkiak 2020ko 6. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 10ean, eta Udalaren iragarki-oholean argitaratu ondotik.

Inolako erreklamaziorik izan ez denez gero, plantilla organikoak behin betiko onetsiak gelditu dira.

Horregatik, orain Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira. Gainera, plantillen kopia bat igorriko zaio Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendari Nagusiari.

Lan-kontratudun langileek eta administrazio araubidekoek konpentsazioa dute ezarria, haien soldata funtzionarioenarekin parekatzeko. Horregatik, dagokion kalkulua egitearren, kontuan hartzen da graduaren eta gainerako kontzeptuen arabera egokituko litzaiekeen diru kopurua.

Euskara ezagutzari dagokionez, bi maila bereizten dira, ahozko ezagutza (EO) eta idatzizkoa (EE).

I.–LESAKAKO UDALA

Funtzionarioen plantilla organikoa

LANPOSTUA

MAILA

SARBIDEA

KOPURUA

Osagarriak
(40.3 art., 251/1993 LFD)

Osagarriak
(23/2018 FL)

EGOERA

EUSKARA
EO/EE

A

D

E

F

58 art.

59 art.

Idazkaria

A

O.L.

1

8,72

35

Hutsik

C1

Kontu-hartzailetza-diruzaintza

B

O.L.

1

18,57

35

Hutsik

C1

Administrari-ofiziala (1)

C

O.L.

1

26,20

Hutsik

C1

Administrari-ofiziala (2-3)

C

O.L.

2

26,20

Jardunean

C1

Administrari-ofiziala (4)

C

O.L.

1

26,20

Eszedentzian

C1

Zerbitzu anitzetako ofiziala (mendizaina)

C

O.L.

1

19,36

Hutsik

B2/B1

Albientea

C

O.L.

2

45

5,50

Jardunean

C1/B2

Atezaina (eskola publikoa)

D

O

1

20,35

Jardunean

B2/B1

Lan-kontratudun finkoen plantilla

LANPOSTUA

MAILA

SARBIDEA

KOPURUA

OSAGARRIAK
(40.3 art., 251/1993 LFD)

OSAGARRIAK
(23/2018 FL)

EGOERA

EUSKARA
EO/EE

A

D

E

F

58 art.

59 art.

Kultura eta turismo dinamizatzailea

B

O.L.

1

19,57

--

--

--

--

--

Hutsik

C1

Funtzionarioen zerrenda

IZEN-ABIZENAK

MAILA

GRADUA

LANPOSTUA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

Alzugaray Lecuona, M.ª Begoña

C

3-4

Administrari-ofiziala (3)

Jardunean

Bermejo Sanbuenaventura, Elias

D

2

Eskola publikoko atezaina

Jardunean

Errandonea Iratzoki, Ana María

C

6

Administrari-ofiziala (2)

Jardunean

Ortiz de Urbina Olaetxea, Mikel Gotzon

C

3

Albientea (2)

Jardunean

Yanci Michelena, Bernardo

C

4

Albientea (1)

Jardunean

II.–LESAKAKO ANDRA MARI ZAHAR-ETXEAREN ERAKUNDE AUTONOMOA

Lan-kontratudun finkoen Plantilla Organikoa

LANPOSTUA

KOPURUA

SARBIDEA

EGOERA

EUSKARA EO

EUSKARA EE

Zuzendaritza

1

O.L.

Jardunean

C1

C1

Erizaina

1

O.L.

Jardunean

C1

C1

Denbora libreko monitorea (lanaldi partziala: 20 ordu astean)

1

O.L.

Jardunean

C1

C1

Gerokultoreak

7

O.L.

Jardunean

B2

B1

Sukaldaria

1

O.L.

Hutsik

B2

A2

Sukaldaria, lanaldi partzialekoa: %60

1

O.L.

Hutsik

B2

B1

Gerokultorea, lanaldi partzialekoa: %40

1

O.L.

Hutsik

B2

B1

Gerokultoreak

5

O.L.

Hutsik

B2

B1

Euskara eskatzen ez den lanpostuetarako, merezimendu gisa baloratuko da.

Lan-kontratudun finkoen zerrenda

IZEN-ABIZENAK

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

Alemán Laurnagaray, Juana María

Denbora libreko monitorea (lanaldi partzialean)

Jardunean

Alemán Laurnagaray, M.ª Lourdes

Gerokultorea

Jardunean

Alzugaray Larralde, Rosa María

Gerokultorea

Jardunean

Alzugaray Lecuona, M.ª Lourdes

Erizaina

Jardunean

Alzuri Vertiz, M.ª José

Gerokultorea

Jardunean

Argoitia Aldarondo, Ana Isabel

Gerokultorea

Jardunean

Apezteguía Alzugaray, Laura

Zuzendaria

Jardunean

Aracués Macicior, Begoña

Gerokultorea

Jardunean

Elizagoyen Landa, M.ª Carmen

Gerokultorea

Jardunean

Zugarramurdi Salaberría, Lourdes

Gerokultorea

Jardunean

Lesakan, 2020 otsailaren 14ean.–Alkatea, Ladis Satrustegui Alzugaray.

L2002431

Iragarkiaren kodea: L2002431