73. ALDIZKARIA - 2024ko apirilaren 11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

27/2024 FORU DEKRETUA, martxoaren 20koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko berdintasun unitateen eginkizunak eta horien koordinazio egiturak arautzen dituena.

28/2024 FORU DEKRETUA, martxoaren 20koa, zeinaren bidez onesten baita Enpresen sustraitzearen aldeko eta enpresen deslokalizazioaren aurkako neurriei buruzko abenduaren 16ko 18/2020 Foru Legea garatzen duen erregelamendua.

29/2024 FORU DEKRETUA, martxoaren 20koa, zeinaren bidez aldatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa.

1.1.3. Foru Aginduak

34/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 15ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, "Mugaz gaindiko ordainketen gaineko aitorpen informatiboa" 379 eredua onesten duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

AKATS ZUZENKETA, 98/2024 prozedura arrunteko epatze-deian. Prozedura hori Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren abenduaren 22ko 172E/2023 Ebazpenaren kontra aurkeztu zen, zeinaren bidez Sandra Parra Zapata andreak jarritako errekurtsoa ezetsi baitzen.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze-deia, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren otsailaren 1eko 33/2024 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoan interesa dutenei. Ebazpen horren bidez, zenbait izangai baztertu ziren Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuaren azaroaren 3ko 244/2022 Ebazpenaren bidez onetsitako hautapen prozesutik, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko egonkortze-prozesuen esparruan, oposizio-lehiaketaren bidezko sistemaren bidez kidego hauetan sartzeko prozesutik, hain zuzen: Bigarren Hezkuntzako irakasleak, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunak, Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleak eta Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialistak, betiere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuak betetzeko.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze-deia, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 19ko 25/2024 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoan interesdun diren pertsonei. Ebazpen horren bidez, irakasle kidego hauetan sartzeko hautapen prozeduretako epaimahaietako kideak izendatu ziren, betiere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuak betetzeko: Bigarren Hezkuntzako irakasleak, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunak, Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleak eta Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialistak.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze-deia, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 19ko 26/2024 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoetan interesdun diren pertsonei. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen (atzerriko hizkuntzaren profila dutenak) hautapen prozeduretako epaimahaietako kideak izendatu ziren.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze-deia, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 16ko 16/2024 Ebazpenaren aurka aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoan interesdun diren pertsonei. Ebazpen horren bidez jarraibideak ematen dira Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak azaroaren 3an emandako 244/2022 Ebazpenean eta 246/2022 Ebazpenean eta urriaren 27an emandako 286/2023 Ebazpenean aipatzen den zozketa egiteko.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze-deia, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 19ko 27/2024 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoan interesdun direnei. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuei dagokienez, maisu-maistren kidegoan sartzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko hautapen prozeduretako epaimahaietako kideak izendatu ziren.

EPATZE-DEIA, Hezkuntzako kontseilariaren urtarrilaren 11ko 12E/2024 Foru Aginduaren aurka jarritako 119/2024 prozedura arruntaren barruan. Foru agindu horren bidez, ezetsi zen Eduardo Sahún Fernández jaunak Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren uztailaren 3ko 186/2023 Ebazpenaren kontra jarritako gora jotzeko errekurtsoa.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

18E/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 13koa, Kultura, Kirol eta Turismoko kontseilariak emana, dirulaguntza deialdi hau onesten duena: "Nafarroako udalentzako dirulaguntzak, 2024an Foru Komunitateko udal agertokietan arte eszeniko eta musikal profesionalen programazioa bultzatzeko (Udal Platea Local)". DDBN identifikazioa: 749845.

19E/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 18koa, Kultura, Kirol eta Turismoko kontseilariak emana, zeinaren bidez Nafarroako udalerriei dirulaguntzak emateko deialdi bat onesten baita "Artea eta Kultura 2024" programaren barruko arte jarduerak egin ditzaten. DDBN identifikazioa: 749922.

23E/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa, Kultura, Kirol eta Turismoko kontseilariak emana, sorkuntza artistikoko mintegi eta lantegietarako laguntzen deialdiko kreditua handitzen duena. DDBN identifikazioa: 744835.

218E/2024 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Lehendakaritzako, Gobernu Irekiko eta Nafarroako Parlamentuarekiko Harremanetako zuzendari nagusiak emana, "Herritarren erakundeei dirulaguntzak emateko deialdia, gara ditzaten Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte-hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak" izeneko dirulaguntza deialdian aurreikusitako gastu diruz lagungarria handitu eta dagokion gastua onesten duena.

219E/2024 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Lehendakaritzako, Gobernu Irekiko eta Nafarroako Parlamentuarekiko Harremanetako zuzendari nagusiak emana, "Toki entitateentzako dirulaguntzak, horien bidez Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte-hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak gara ditzaten" izeneko dirulaguntza deialdian aurreikusitako gastu diruz lagungarria handitu eta dagokion gastua onesten duena.

10/2024 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Enpresen Sustapenerako zuzendari nagusiak emana, prestakuntzako bost bekaren deialdia onesten duena, Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuan aritzeko.

44E/2024 EBAZPENA, martxoaren 21ekoa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, "Nazioarteko mugikortasunerako laguntza osagarriak 2023-2024 ikasturtean" deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 751035.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

69C/2024 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Ekonomia Sozialeko eta Laneko zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena elikagaien merkataritzaren sektoreko (lehen txikizkako autozerbitzu eta supermerkatuen sektorea) hitzarmen kolektiboko soldatak 2024. urterako berrikusteari buruzko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2024ko martxoaren 27an hartua, Nafarroako administrazio publikoen montepioetako klase pasiboetako pentsioak eguneratzen dituena 2024. urterako.

166E/2024 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Telefónica Móviles España SAk aurkeztutako Azpiegituren Lurralde Planaren 15. aldaketa.

153/2024 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez prozedura bat onesten baita Urbasa eta Andia jabari publikoko mendietan erabilera erkideko larre azalerak onartzeko, hain zuzen ere erabiltzaileek 2024ko eskaera bakarrean (NPE) aitor ditzaketenak.

26E/2024 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldeko ingurumen txosten estrategikoa ematen baita Igantziko Udal Plan Orokorraren aldaketa egituratzailea egiteko, ingurumenean ukipen nabarmenik sortzen ez duela iritzita. Centro Vacacional Irisarri de Igantzi SL da sustatzailea.

87E/2024 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez irizpena ematen baita Azkoiengo udal mugartean zerriak gizentzeko dagoen ustiategi baten aldaketa-proiektuari buruz, adieraziz aldaketa hori, instalazioaren edukiera handitzeko helburua duena (6.000 toki izatetik 6.842 toki izatera), aldaketa ez-funtsezko eta ez-nabarmen bat dela, bat etorriz Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legea garatzeko Erregelamenduaren 34. artikuluan xedatutakoarekin (erregelamendu hori martxoaren 30eko 26/2022 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen). Instalazioaren titularra Alfredo Orduña Osés da.

97E/2024 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez irizpena ematen baita Arakilgo udal mugartean hondakinak kudeatzeko dagoen instalazio baten aldaketa-proiektuari buruz, adieraziz aldaketa hori, helburua duena ibilgailuak gasolioz hornitzeko instalazio bat jartzea, aldaketa ez-funtsezko bat dela, bat etorriz Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legea garatzeko Erregelamenduaren 39. artikuluan xedatutakoarekin (erregelamendu hori martxoaren 30eko 26/2022 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen). Instalazioaren titularra Reciclajes Industriales Balda y Otazu SL da.

98E/2024 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez eguneratzen baita Murillo el Cuenden hondakin urak arazteko dagoen instalazio baten ingurumen baimen bateratua. Instalazioaren titularra Nafarroako Toki Azpiegiturak SA da.

99E/2024 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita Cascanteko udal mugartean kautxu-metalezko piezak itsasteko dagoen instalazio baten ingurumen baimen bateratuan ezarritako funtzionamendu baldintzen aldaketa. Instalazioaren titularra Vibracoustic Cascante SAU da.

100E/2024 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita Iruñeko udal mugartean supermerkatuetarako eta ostalaritzarako hozkailu-altzariak diseinatu, ekoitzi eta merkaturatzeko dagoen instalazio baten aldaketa funtsezkoa. Instalazioaren titularra Grupo K Refrigeración SL da.

101E/2024 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez partez onartzen baita Galarko udal mugartean papera, kartoia, zura eta plastikoa biltzeko eta errekuperatzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen bateratuan ezarritako funtzionamendu baldintzen aldaketa. Instalazioaren titularra Saica Natur Norte SL da.

103E/2024 EBAZPENA, martxoaren 21ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez irizpena ematen baita Lodosako udal mugartean plater prestatuak elaboratzeko dagoen instalazio baten aldaketa-proiektuari buruz, adieraziz aldaketa hori, helburua duena lurrun-galdara bat aldatzea, aldaketa ez-funtsezko bat dela, bat etorriz Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legea garatzeko Erregelamenduaren 39. artikuluan xedatutakoarekin (erregelamendu hori martxoaren 30eko 26/2022 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen). Instalazioaren titularra Egrin Alimentación SL da.

108E/2024 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez irizpena ematen baita Artaxoako udal mugartean dagoen zerri-gizendegi baten aldaketa-proiektuari buruz, adieraziz aldaketa hori, helburua duena gasolio-sorgailu elektriko bat instalatzea, ez-funtsezkoa eta ez-nabarmena dela, bat etorriz Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legea garatzeko Erregelamenduaren 34. artikuluan xedatutakoarekin (erregelamendu hori martxoaren 30eko 26/2022 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen). Instalazioaren titularra Sofía Catalán Alduán da.

205E/2024 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen baimen integratua ematen baitzaio Buñuelgo udal mugartean plater prestatuak elaboratzeko dagoen instalazio bati. Instalazioaren titularra Grupo Empresarial Palacios Alimentación SA da.

537/2024 EBAZPENA, 2024ko otsailaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitara eman daitezela bai plantilla organikoa bai eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan teknikarien eta kudeaketako eta administrazioko eta zerbitzuetako langileen izendapen libreko zuzendaritza karguak betetzen dituzten langile finkoen eta behin-behinekoen zerrenda ere, biak 2023ko abenduaren 31ri dagozkionak.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ARTAXOA

Deialdia, gizarte-langile bat lan-kontratu bidez hartzeko, Virgen de Jerusalén Zahar Egoitzarako. Izangai onartuen behin-behineko zerrenda

BERRIOZAR

Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostu bat betetzeko, oposizio-lehiaketa bidez, Kontu Hartzailetza-Kontabilitate Alorrean jarduteko

KASEDA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

LERIN

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez bete dadin administrari laguntzaile izateko lanpostu bat

LESAKA

Deialdia, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko Andra Mari zahar etxea erakunde autonomoko lanpostu hutsak, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesuaren barnean. Bete gabe gelditu dela deklaratzea

MELIDA

Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko. Izendapen proposamena

NOAIN ELORTZIBAR

Deialdia, Kontu-hartzailetza Alorrari atxikitako diplomadunaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez bete dadin

IRUÑA
–UDALEKO HAUR ESKOLAK–

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez bete dadin dietista-nutrizionista eta sukalde koordinatzailearen lanpostu bat. Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

SANTAKARA

Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, funtzionarioen araubidean jardun dezan

TAFALLA

Deialdia, hautaproben bidez, Tafallako Udalean gertatzen diren beharrak betetzeko asmoz, informatika zerbitzuko eta baliabide teknologikoetako ofizial teknikoaren lanpostua aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrenda bat osatzeko

TUTERA

Deialdia, oposizio-lehiaketaren bitartez bete daitezen lanpostu huts batzuk, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesu bereziaren barnean. Pintore-ofizialaren lanpostua (C maila) betetzeko deialdian epaimahaia izendatzea

VIANA

Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

ALESBES

Deialdia, uretako 2. mailako ofizialaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

ANTSOAINGO, BERRIOBEITIKO, BERRIOZARKO, ITZAKO ETA TXULAPAINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, hautaproba bidez izangai zerrenda bat osatzeko, administrari-ofizialaren lanpostua betetzeko aldi baterako kontratazioarekin

BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat lehiaketa-oposizio bidez betetzeko. Onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda

NOAIN ELORTZIBARKO JULIÁN GAYARRE MUSIKA ESKOLAKO UDAL PATRONATUA

Deialdia, eskolazain-harreragilea aldi baterako kontratatzeko oposiziorako

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Deialdia, lanpostu hutsak merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesu bereziaren barnean, jarraikiz abenduaren 28ko 20/2021 Legeari (lege horrek hizpide ditu premiazko neurriak, enplegu publikoan dagoen behin-behinekotasuna murrizteko). Akats zuzenketa

Deialdia, prozesu-ingeniariaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, lan-kontratudun finkoen araubidean

ULTZAMAKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko gizarte-hezitzailearen lanpostu bat, B mailakoa eta lanaldi osokoa. Aldaketa, berraztertzeko errekurtsoa dela-eta

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OIBAR

Hirigintza-hitzarmena, AR-1eko UE-3 unitatea urbanizatzeko proiektuko obrak gauzatzeko eta aldatzeko. Behin betiko onespena

ALTSASU

Musika eta Dantza Eskolako prezio publikoak 2024-2025 ikasturterako

"Mujeres que se cuidan" ikastaroaren prezio publikoak

ARANTZA

Planeamenduko hirigintza-hitzarmena 5. poligonoko 420. lurzatian. Behin betiko onespena

Hiri jarduketarako plan berezia 5. poligonoko 420. lurzatian. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Aldaketa Herri Zaharreko RF lurzatiko (1. poligonoko 239. lurzatia) hiri-jarduketarako plan berezian eta ingurumen-ebaluazio estrategikoa. Hasierako onespena

BAZTAN

Iruritako 3. egikaritze-unitatearen birpartzelazio proiektua. Hasierako onespena

BEINTZA-LABAIEN

2. poligonoko 1670. lurzatiaren desafektazioa. Jendaurrean jartzea

BERRIOBEITI

Deialdia, eskola-adineko haurren kirol jarduerak diruz laguntzeko, 2023-2024 ikasturtean. Laburpena. Eskabideak aurkezteko epea aldatzea

BETELU

Beteluko 1-234 lurzati soberakina jabe mugakideari zuzenean besterentzeko prozedura hastea

1. poligonoko 9. lurzatiaren inguruan soberan dagoen 795,88 m²-ko lurzatia jabe mugakideari zuzenean besterentzeko prozedura hastea

Etxaburuko etxeen artean 443,17 m²-ko lurzati soberakina jabe mugakideari zuzenean besterentzeko prozedura hastea

Etxaburuko etxeen artean 35,00 m²-ko lurzati soberakina jabe mugakideari zuzenean besterentzeko prozedura hastea

CAPARROSO

Aldaketa Udalaren hirigintza-planean, lurzoru urbanizaezinean eraikuntza-jarduerak arautzeko (landa-etxolak, lanabes-etxolak, etxeko ukuiluak eta baldintza orokorrak). Hasierako onespena

ENDERIZKO KONTZEJUA

Ordenantza, herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ESTERIBAR

Borondatezko birpartzelazioa, Erreako UB 1.2.3 unitateetan. Hasierako onespena

ETAIU

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

IRURTZUN

Aldaketa egituratzailea Udal Planean, "APA-U.35 eta APA U.b1" unitateetan. Behin behineko onespena

LEOTZ

Hirigintza-hitzarmena, Artariaingo 3. exekuzio-unitatean. Behin betiko onespena

LESAKA

Hirigintza-hitzarmena 2. poligonoko 39. lurzatian. Behin betiko onespena

MURCHANTE

Hiri-jarduketarako plan berezia, aldaketak onesteko hiri-lurzoru finkatuan. Hasierako onespena

NOAIN ELORTZIBAR

Zuluetako 3.4 exekuzio-unitatearen borondatezko birpartzelazio proiektua. Hasierako onespena

OKO

Balorazio txostenaren proiektua jendaurrean jartzea

OLAZTI

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 865. lurzatian. Hasierako onespena

IRUÑA

Dirulaguntzak emateko deialdia, Lantegi Eskoletako prestakuntzari laguntzeko 2024. urtean. Laburpena

Iruñeko Udaleko Osoko Bilkuraren Erregelamendu Organikoa aldatzea. Behin betiko onespena

RIBAFORADA

Baldintza-agiria, 3. poligonoko 433. lurzatiaren zati bat okupatzeko. Okupazioaren helburua da zuntz optikoa instalatzea, haren bidez gas-estazioa interkonektatzeko. Jendaurrean jartzea

TORRALBA DEL RÍO

Otiñanoko Kontzejuko 1. poligonoko 30. lurzatiaren xehetasun-azterketa. Hasierako onespena

TUTERA

Deialdia, peñei eta bestelako elkarte batzuei dirulaguntzak emateko, 2024ko herriko festak direla eta. Laburpena

UKAR

Hirigintza-hitzarmena 1-73. lurzatian jendaurrean jartzea

UNTZITIBAR

Desafektazioa, 2. poligonoko 509. lurzatian. Hasierako onespena

URDIAIN

Hirigintza-hitzarmena, UO-6 unitateari dagozkion lagapenak dirutan emateko. Hasierako onespena

EGUESIBAR

2024rako aurrekontu orokorra. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Dirulaguntzen deialdia, Nafarroan, desgaitasunaren eremuan, gizarte-ekintzaren arloan proiektuak eta jarduerak garatzen dituzten irabazi asmorik gabeko talde, kolektibo eta elkarteentzat 2024rako. Laburpena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE RIEGOS DE FUNES

Asamblea general ordinaria

COMUNIDAD NÚMERO 1 DEL CANAL DE LAS BARDENAS

Junta general ordinaria