73. ALDIZKARIA - 2024ko apirilaren 11

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

537/2024 EBAZPENA, 2024ko otsailaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitara eman daitezela bai plantilla organikoa bai eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan teknikarien eta kudeaketako eta administrazioko eta zerbitzuetako langileen izendapen libreko zuzendaritza karguak betetzen dituzten langile finkoen eta behin-behinekoen zerrenda ere, biak 2023ko abenduaren 31ri dagozkionak.

Gobernu Kontseiluak 2009ko urriaren 6an hartutako erabaki baten bidez Nafarroako Unibertsitate Publikoko teknikarien eta kudeaketako eta administrazioko eta zerbitzuetako langileen plantilla organikoa eta plantilla hori osatzen duten lanpostuetako langileen esleipena onetsi zituen. Erabakiaren bigarren apartatuko 1. zenbakiak ezartzen duenez, plantilla organikoa eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan izendapen libreko zuzendaritza karguak betetzen dituzten funtzionarioen eta behin-behineko langileen zerrenda argitaratuko dira urtero, aurreko urteko abenduaren 31ko egitura organikoarekin eta egoerarekin bat etorrita.

Kontuan hartuz 1993ko abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19. eta 20. artikuluak (haren bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina), bidezkoa da argitara ematea bai 2023ko abenduaren 31n Unibertsitateak zeukan plantilla organikoa bai eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan teknikarien eta kudeaketako eta administrazioko eta zerbitzuetako langileen izendapen libreko zuzendaritza karguak betetzen dituzten langile finkoen eta behin-behinekoen zerrenda ere.

Legez dauzkadan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

Lehenbizikoa.–Xedatzea argitara dadila Nafarroako Unibertsitate Publikoko teknikarien eta kudeaketako eta administrazioko eta zerbitzuetako langileen plantilla organikoa (I. eranskina), 2023ko abenduaren 31ko egoerari dagokiona betiere.

Bigarrena.–Xedatzea argitara dadila Nafarroako Unibertsitate Publikoan izendapen libreko zuzendaritza karguak betetzen dituzten langile finkoen eta behin-behineko langileen zerrenda (II. eranskina), aipatu plantilla organikoaren 2023ko abenduaren 31ko egoerari dagokiona betiere.

Hirugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.

Laugarrena.–Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, Unibertsitateei buruzko 2001eko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 6.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta haren kontra zilegi da berraztertzeko errekurtsoa jartzea errektoreari zuzendua, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzietako epaitegietan, hilabeteko epean lehenbiziko kasuan, eta bi hilabeteko epean bigarrenean, biak ere ebazpena argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Iruñean, 2024ko otsailaren 29an.–Ramón Gonzalo García, Errektorea.

I. ERANSKINA.–TEKNIKARIEN ETA KUDEAKETAKO ETA ADMINISTRAZIOKO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN PLANTILLA 2023-12-31N

Zk. (LZ)

Lanpostua

Araub. Jur.

Titulazioa

Espezialitatea

Hizkuntza

Beste
betebehar batzuk

Lanaldia

Maila/Taldea

Mailaren osag.

Eskl.
osag.

Bateraez. osag.

Zuz.
lanp.
osag.

Lanp. osag.

Arrisku osag.

GIZARTE KONTSEILUA /-/-/ -

1

KONTSEILUAREN IDAZKARIA

ZK

408

OLko TEKNIKARIA

F

G

A

35

6,88

ERREKTORETZA /-/ -

892

ERREKTORETZAKO AHOLKULARI JURIDIKOA

K

ZUZENBIDEAN liz.

ERREKTORETZA /-/ ERREKTORETZAKO KABINETEA / -

358

ERREKTORETZAKO KABINETEBURUA

ZK

815

OLko ADMINISTRARIA

K

LZ

C

12

14,20

2

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

K

8

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

K

9

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

K

10

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

K

11

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

K

12

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

K

13

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

K

14

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

K

51

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

K

476

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

K

497

GOI KARGUAREN IDAZKARIA (3)

F

6

ERREKTOREAREN IDAZKARIA

K

ERREKTORETZA /-/-/ DATUEN BABESERAKO UNITATEA

41

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa) - Datuak Babesteko ordezkaria

F

ZUZENBIDEAN liz.

G

A

35

6,88

ERREKTORETZA /-/-/ BERDINTASUNERAKO UNITATEA

552

BERDINTASUN TEKNIKARIA

F

LZ

B

35

6,73

ERREKTORETZA /-/ IKUSKARITZA / -

560

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

732

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

ERREKTORETZA / BARNE KONTROLA /-/ -

3

ZUZENDARIA

F

LZ

A/B&

508

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

Ekonomian edo EAZn liz.

G

A

35

6,88

KUDEATZAILETZA /-/-/ -

473

KUDEATZAILEA

ZK

58

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

379

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

387

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

411

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

414

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

472

OLko ADMINISTRARIA

F

A

C

12

14,20

761

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,20

774

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / GIZA KAPITALAREN PLANGINTZARAKO KUDEATZAILEORDETZA

671

GIZA KAPITALAREN PLANGINTZARAKO KUDEATZAILEORDEA

K

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / -- / TEKNOLOGIAREN ETA KUDEAKETAREN UNITATEA

600

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

887

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

163

BULEGOBURUA (Kudeaketaren Teknologiaren Unitatea)

F

LZ

C/D&

12

10

10,20

178

ADMINISTRARI ARDURADUNA

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / ZERBITZU JURIDIKOA /-/ -

4

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

F

ZUZENBIDEAN liz.

LZ

A

725

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,2

42

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

F

ZUZENBIDEAN liz.

G

A

35

6,88

43

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

F

ZUZENBIDEAN liz.

G

A

35

6,88

44

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

F

ZUZENBIDEAN liz.

G

A

35

6,88

478

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

F

ZUZENBIDEAN liz.

G

A

35

6,88

888

OLko TEKNIKARIA (abokatua / aholkulari juridikoa)

F

ZUZENBIDEAN liz.

LZ

A

55

29,88

KUDEATZAILETZA / ZERBITZU JURIDIKOA / IDAZKARITZA TEKNIKOKO ATALA / -

5

IDAZKARI TEKNIKOA

F

LZ

A/B&

55

20

4,88

654

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

F

ZUZENBIDEAN liz.

G

A

35

6,88

46

BULEGOBURUA (Erabakiak)

F

G

C/D&

12

10

10,20

477

BULEGOBURUA (Hitzarmenak)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / ZERBITZU JURIDIKOA / AGIRIEN KUDEAKETAREN ETA ARTXIBO NAGUSIAREN ATALA / -

48

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

390

OLko TEKNIKARIA (Artxiboak)

F

G

A

35

6,88

578

OLko TEKNIKARIA (Artxiboak)

F

G

A

35

6,88

573

BULEGOBURUA

F

G

C/D&

12

10

10,20

373

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (ARTXIBOA)

F

G

C

12

14,20

391

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (ARTXIBOA)

F

G

C

12

14,20

425

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (ARTXIBOA)

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / AZPIEGITUREN ETA ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA /-/ -

595

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

F

LZ

A/B&

91

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

781

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / AZPIEGITUREN ETA ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA / -- / ZERBITZU OROKORREN UNITATEA

819

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

820

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

821

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

833

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

E–B1

Tx

C

12

14,20

834

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

835

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

837

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

841

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

842

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

843

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

844

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

845

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

846

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

847

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

848

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

849

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

867

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

868

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

869

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

870

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

679

ZERBITZU OROKORRAK

F

LZ

D

12

8,35

680

ZERBITZU OROKORRAK

F

G

D

12

8,35

681

ZERBITZU OROKORRAK

F

G

D

12

8,35

682

ZERBITZU OROKORRAK

F

G

D

12

8,35

683

ZERBITZU OROKORRAK

F

G

D

12

8,35

684

ZERBITZU OROKORRAK

F

G

D

12

8,35

685

ZERBITZU OROKORRAK

F

G

D

12

8,35

686

ZERBITZU OROKORRAK

F

G

D

12

8,35

687

ZERBITZU OROKORRAK

F

G

D

12

8,35

688

ZERBITZU OROKORRAK

F

G

D

12

8,35

689

ZERBITZU OROKORRAK

F

G

D

12

8,35

690

ZERBITZU OROKORRAK

F

G

D

12

8,35

691

ZERBITZU OROKORRAK

F

Tx

D

12

8,35

692

ZERBITZU OROKORRAK

F

A

D

12

8,35

693

ZERBITZU OROKORRAK

F

A

D

12

8,35

694

ZERBITZU OROKORRAK

F

A

D

12

8,35

695

ZERBITZU OROKORRAK

F

A

D

12

8,35

696

ZERBITZU OROKORRAK

F

A

D

12

8,35

697

ZERBITZU OROKORRAK

F

A

D

12

8,35

698

ZERBITZU OROKORRAK

F

A

D

12

8,35

699

ZERBITZU OROKORRAK

F

A

D

12

8,35

563

GIDARIA (1)

F

B
gidabaimena

G

C

12

6,20

8

562

GIDARIA (POSTA)

F

B
gidabaimena

G

C

12

6,20

8

499

ZERBITZU OROKORRETAKO UNITATEAREN BURUA

F

LZ

C/D&

12

55

10

10,20

388

ZERBITZUETAKO ARDURADUNA

F

Tx

C/D&

12

10

10,20

389

ZERBITZUETAKO ARDURADUNA

F

Tx

C/D&

12

10

10,20

531

ZERBITZUETAKO ARDURADUNA

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / AZPIEGITUREN ETA ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA / AZPIEGITUREN ATALA / -

593

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

368

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / AZPIEGITUREN ETA ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA / AZPIEGITUREN ATALA / OBREN UNITATEA

375

OLko KUDEAKETARIA

F

ARKITEKTO TEKNIKOA

LZ

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / AZPIEGITUREN ETA ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA / AZPIEGITUREN ATALA / MANTENTZE LANEN UNITATEA

700

UNITATEAREN BURUA

F

LZ

A/B&

55

10

4,73

701

OLko TEKNIKARIA (MANTENTZE-LANAK)

F

G

A

35

6,88

67

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA (Mantentze-lanak)

F

G

B

35

6,73

433

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA (Mantentze-lanak)

F

G

B

35

6,73

434

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA (Mantentze-lanak)

F

G

B

35

6,73

530

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA (Mantentze-lanak)

F

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA /-/ -

862

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

F

LZ

A/B&

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / KOMUNIKAZIO ATALA / -

36

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

889

OLko TEKNIKARIA (Euskara)

F

E–C1

G

A

35

6,88

37

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

F

Informazio Zientzietan lizentziaduna (edo deialdian zehaztuko den baliokidea)

G

A

35

6,88

394

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

F

Informazio Zientzietan lizentziaduna (edo deialdian zehaztuko den baliokidea)

G

A

35

6,88

587

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

F

Informazio Zientzietan lizentziaduna (edo deialdian zehaztuko den baliokidea)

I–B1+E–C1

G

A

35

6,88

588

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

F

Informazio Zientzietan lizentziaduna (edo deialdian zehaztuko den baliokidea)

I–B1+E–C1

G

A

35

6,88

623

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

F

Informazio Zientzietan lizentziaduna (edo deialdian zehaztuko den baliokidea)

E–C1

G

A

35

6,88

590

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

719

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,2

790

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,2

589

BULEGOBURUA

F

G

C/D&

12

10

10,2

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / KOMUNIKAZIO ATALA / WEB KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA

509

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

F

Informazio Zientzietan lizentziaduna (edo deialdian zehaztuko den baliokidea)

I–B1+E–C1

G

A

35

6,88

619

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

F

Informazio Zientzietan lizentziaduna (edo deialdian zehaztuko den baliokidea)

G

A

35

6,88

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / KOMUNIKAZIO ATALA / PROTOKOLO BULEGOA

38

PROTOKOLOKO IDAZKARIA

F

LZ

C/D&

12

55

10,20

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATE ZABALPENAREN ATALA / -

182

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

265

OLko TEKNIKARIA

F

E–C1

G

A

35

6,88

266

OLko TEKNIKARIA

F

G

A

35

6,88

857

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

866

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATE ZABALPENAREN ATALA / KULTURA ETA KIROL UNITATEA

268

BULEGOBURUA (Kirol praktika zuzendua)

F

G

C/D&

12

10

10,20

269

BULEGOBURUA (Kirol praktika antolatua)

F

G

C/D&

12

10

10,20

742

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATE ZABALPENAREN ATALA / KULTURA ZIENTIFIKOAREN UNITATEA

677

OLko TEKNIKARIA

F

I–C1

G

A

35

6,88

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATEAREN ARRETA ATALA / -

621

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATEAREN ARRETA ATALA / ERREGISTRO BULEGOA

49

BULEGOBURUA (Erregistroa)

F

G

C/D&

12

10

10,20

726

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,2

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATEAREN ARRETA ATALA / UNIBERTSITATEAREN ARRETA BULEGOA

816

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

817

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

818

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

436

OLko TEKNIKARIA

F

I–C1

G

A

35

6,88

558

OLko KUDEAKETARIA

F

LZ

B

35

6,73

670

OLko KUDEAKETARIA

F

E–C1

SILZ

B

35

6,73

850

OLko KUDEAKETARIA

F

I–C1

SILZ

B

35

6,73

872

OLko KUDEAKETARIA

F

I–C1

SILZ

B

35

6,73

162

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,2

383

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

740

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

SILZ

C

12

14,2

768

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,2

792

OLko ADMINISTRARIA

F

LZ

C

12

14,2

798

OLko ADMINISTRARIA

F

LZ

C

12

14,2

813

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,2

172

BULEGOBURUA (Unibertsitatearen Arreta Bulegoa)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / -

150

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

598

TUTERAKO CAMPUSEKO KOORDINATZAILEA

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA

437

IKASTEGIEN ETA SAILEN KOORDINATZAILEA

F

SILZ

B/C&

12

20

10,20

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 1. UNITATEA

702

ESTATISTIKA, INFORMATIKA ETA MATEMATIKA SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

F

SILZ

C/D&

12

10

10,20

703

INGENIARITZA SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

F

G

C/D&

12

10

10,20

704

INGENIARITZA ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOAREN ETA KOMUNIKAZIO INGENIARITZAREN SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

F

SILZ

C/D&

12

10

10,20

632

UNITATEKO ARDURADUNA

F

SILZ

B/C&

12

20

10,20

380

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

386

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

764

OLko ADMINISTRARIA

F

SILZ

C

12

14,20

767

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

799

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

814

OLko ADMINISTRARIA

F

SILZ

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 2. UNITATEA

705

AGRONOMIA, BIOTEKNOLOGIA ETA ELIKADURA SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

F

G

C/D&

12

10

10,20

706

ZIENTZIEN SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

F

G

C/D&

12

10

10,20

637

UNITATEKO ARDURADUNA

F

SILZ

B/C&

12

20

10,20

737

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

800

OLko ADMINISTRARIA

F

SILZ

C

12

14,20

802

OLko ADMINISTRARIA

F

SILZ

C

12

14,20

804

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 3. UNITATEA

707

ZUZENBIDE SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

F

SILZ

C/D&

12

10

10,20

642

UNITATEKO ARDURADUNA

F

SILZ

B/C&

12

20

10,20

766

OLko ADMINISTRARIA

F

SILZ

C

12

14,20

775

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

807

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 4. UNITATEA

708

GIZA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

F

G

C/D&

12

10

10,20

709

SOZIOLOGIAKO ETA GIZARTE LANEKO SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

F

SILZ

C/D&

12

10

10,20

644

UNITATEKO ARDURADUNA

F

SILZ

B/C&

12

20

10,20

410

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

762

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

SILZ

C

12

14,20

777

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

778

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

806

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

811

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

SILZ

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 5. UNITATEA

710

EKONOMIA SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

F

G

C/D&

12

10

10,20

711

ENPRESEN KUDEAKETA SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

F

G

C/D&

12

10

10,20

648

UNITATEKO ARDURADUNA

F

SILZ

B/C&

12

20

10,20

763

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

771

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,20

776

OLko ADMINISTRARIA

F

SILZ

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 6. UNITATEA

712

OSASUN ZIENTZIEN SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

F

SILZ

C/D&

12

10

10,20

650

UNITATEKO ARDURADUNA

F

SILZ

B/C&

12

20

10,20

415

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

803

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

809

OLko ADMINISTRARIA

F

SILZ

C

12

14,20

810

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

812

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / NEKAZARITZAKO INGENIARITZAKO ETA BIOZIENTZIETAKO GOI MAILAKO ESKOLA TEKNIKOA-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

624

LABORATEGIARI LAGUNTZEKO ARDURADUNA

F

B gidabaimena + Fitosanitarioa

LZ

B/C&

20

4,73

323

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA

F

NEKAZARITZAKO Ing. Tek.

B gidabaimena + Fitosanitarioa

G

B

35

6,73

324

NEKAZARITZA ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(NEKAZARITZA)

B gidabaimena + Fitosanitarioa

LZ

C

12

23,52

325

NEKAZARITZA ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(NEKAZARITZA)

B gidabaimena + Fitosanitarioa

LZ

C

12

23,52

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / AGRONOMIA, BIOTEKNOLOGIA ETA ELIKADURA SAILA-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

625

LABORATEGIARI LAGUNTZEKO ARDURADUNA

F

LZ

B/C&

20

19,52

348

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(KIMIKA)

LZ

C

12

23,52

349

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(NEKAZARITZA)

LZ

C

12

23,52

354

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTRONIKA)

LZ

C

12

23,52

356

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTROMEKANIKA)

LZ

C

12

23,52

453

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(NEKAZARITZA)

LZ

C

12

23,52

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / ZIENTZIEN SAILA-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

626

LABORATEGIARI LAGUNTZEKO ARDURADUNA

F

LZ

B/C&

20

19,52

338

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(KIMIKA)

LZ

C

12

23,52

339

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(KIMIKA)

LZ

C

12

23,52

340

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(MEKANIKA)

G

C

12

23,52

355

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(KIMIKA)

LZ

C

12

23,52

448

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(KIMIKA)

LZ

C

12

23,52

456

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(IRUDIA ETA SOINUA)

LZ

C

12

23,52

522

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTRONIKA)

LZ

C

12

23,52

517

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(KIMIKA)

LZ

C

12

23,52

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / INGENIARITZA SAILA-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

627

LABORATEGIARI LAGUNTZEKO ARDURADUNA

F

LZ

B/C&

20

19,52

336

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTRONIKA)

LZ

C

12

23,52

346

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(MEKANIKA)

LZ

C

12

23,52

347

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(MEKANIKA)

LZ

C

12

23,52

351

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTROMEKANIKA)

LZ

C

12

23,52

352

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTROMEKANIKA)

LZ

C

12

23,52

353

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTROMEKANIKA)

B gidabaimena

LZ

C

12

23,52

449

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(MEKANIKA)

LZ

C

12

23,52

525

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTRONIKA)

LZ

C

12

23,52

526

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

LZ

C

12

23,52

537

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTROMEKANIKA)

LZ

C

12

23,52

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / INGENIARITZA ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOAREN ETA KOMUNIKAZIO INGENIARITZAREN SAILA-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

628

LABORATEGIARI LAGUNTZEKO ARDURADUNA

F

LZ

B/C&

20

19,52

342

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTRONIKA)

LZ

C

12

23,52

343

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTRONIKA)

LZ

C

12

23,52

345

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(E. INDUSTRIALA ETA POTENTZIA E.)

LZ

C

12

23,52

454

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTRONIKA)

LZ

C

12

23,52

455

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTRONIKA)

LZ

C

12

23,52

521

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(TELEMATIKA)

LZ

C

12

23,52

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / OSASUN ZIENTZIEN SAILA-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

539

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ANATOMIA PATOLOGIKOA)

LZ

C

12

23,52

666

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(LAB. KLINIKOA)

A

C

12

23,52

667

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(LAB. KLINIKOA)

LZ

C

12

23,52

714

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ANATOMIA PATOLOGIKOA)

LZ

C

12

23,52

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA /-/ -

513

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

F

LZ

A/B&

620

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

Ekonomian edo EAZn liz.

G

A

35

6,88

559

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

F

ZUZENBIDEAN liz.

G

A

35

6,88

611

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

365

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

382

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

384

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

721

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,20

722

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

727

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

745

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

760

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

788

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

795

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

796

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

27

BULEGOBURUA (Ikerketaren kudeaketa)

F

G

C/D&

12

10

10,20

514

BULEGOBURUA (Proiektuen jarraipena)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / -- / ILUZT

501

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA (ILZ)

F

LZ

B

35

6,73

431

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO ARDURADUNA

F

(BIOK. KIM. BIOLOG.)

LZ

B/C&

12

10

19,52

396

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(KIMIKA)

LZ

C

12

23,52

447

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(ELEKTRONIKA)

LZ

C

12

23,52

357

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

(KIMIKA)

LZ

C

12

23,52

30

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA (Ikerketa)

F

(BIOK. KIM. BIOLOG.)

LZ

C

12

23,52

52

ADMINISTRARI ARDURADUNA

F

LZ

B/C&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / -- / NADOE

438

ADMINISTRATZAILEA

F

LZ

C&

12

20

10,20

779

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

A

C

12

14,20

797

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

852

OLko KUDEAKETARIA

F

I–C1

LZ

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA /-/ IKERKETA INSTITUTUEI I+Getan LAGUNTZEKO UNITATEA

622

NEGOZIOEN GARAPENERAKO KOORDINATZAILEA IKERKETA INSTITUTUETAN

ZK

656

INSTITUTUETARAKO I+G-ko OLko TEKNIKARIA

F

I–C1

G

A

35

6,88

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / LAGUNTZEN ETA DEIALDIEN ATALA / -

430

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

579

OLko TEKNIKARIA

F

G

A

35

6,88

580

OLko TEKNIKARIA

F

G

A

35

6,88

26

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

851

OLko KUDEAKETARIA

F

I–C1

G

B

35

6,73

873

OLko KUDEAKETARIA

F

I–B2

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / JAKINTZA TRANSFERITZEKO ATALA / -

516

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

25

OLko TEKNIKARIA

F

G

A

35

6,88

374

OLko KUDEAKETARIA

F

I–C1

G

B

35

6,73

662

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

874

OLko KUDEAKETARIA

F

I–C1

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / NAZIOARTEKOTZE ETA LANKIDETZA ATALA / -

31

ATALBURUA

F

I–C1

LZ

A/B&

572

OLko TEKNIKARIA

F

I–C1

G

A

35

6,88

32

OLko KUDEAKETARIA

F

I–C1

G

B

35

6,73

535

OLko KUDEAKETARIA

F

I–C1

G

B

35

6,73

718

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

723

OLko ADMINISTRARIA

F

I–B2

G

C

12

14,20

724

OLko ADMINISTRARIA

F

I–B2

G

C

12

14,20

733

OLko ADMINISTRARIA

F

I–B2

G

C

12

14,20

33

BULEGOBURUA (Nazioartekotzea eta lankidetza)

F

I–B2

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / IKERKETA-ZERBITZUA / EUROPAKO ETA NAZIOARTEKO PROIEKTUEN ATALA / -

890

ATALBURUA

F

I–C1

LZ

A/B&

615

OLko TEKNIKARIA

F

I–C1

G

A

35

6,88

KUDEATZAILETZA / IKERKETA-ZERBITZUA / EUROPAKO ETA NAZIOARTEKO PROIEKTUEN ATALA / EUROPAR PROIEKTUEN BULEGOA (OPEN)

581

OLko TEKNIKARIA

F

I–C1

G

A

35

6,88

675

OLko TEKNIKARIA

F

I–C1

G

A

35

6,88

794

OLko ADMINISTRARIA

F

I–C1

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / UNITA ATALA / -

891

ATALBURUA

F

I–C1

LZ

A/B&

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA /-/ -

376

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

F

LZ

A/B&

717

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / LANGILEEN KUDEAKETA ATALA / -

139

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

541

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

F

ZUZENBIDEAN liz.

G

A

35

6,88

54

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

603

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

673

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

883

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

366

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

789

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

793

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

144

BULEGOBURUA (Ikertzaileak)

F

G

C/D&

12

10

10,20

146

BULEGOBURUA (Sarbidea eta hornidura)

F

G

C/D&

12

10

10,20

142

BULEGOBURUA (TEKAZEL)

F

G

C/D&

12

10

10,20

55

BULEGOBURUA (Irakasle eta ikertzaileak)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / NOMINEN ETA GIZARTE SEGURANTZAREN ATALA / -

549

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

604

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

EKON. ZIENTZ. / EAZL liz.

G

A

35

6,88

141

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

674

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

884

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

20

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

148

BULEGOBURUA (Nominak eta Gizarte Segurantza)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / ANTOLAMENDURAKO ETA KALITATERAKO ATALA / -

863

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

780

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,2

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / ANTOLAMENDURAKO ETA KALITATERAKO ATALA / HOBEKUNTZARAKO ETA KALITATERAKO UNITATEA

359

OLko TEKNIKARIA

F

G

A

35

6,88

360

OLko TEKNIKARIA

F

G

A

35

6,88

605

OLko TEKNIKARIA

F

I–C1

G

A

35

6,88

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / ANTOLAMENDURAKO ETA KALITATERAKO ATALA / ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOKO PROZESUEN UNITATEA

606

OLko TEKNIKARIA

F

G

A

35

6,88

660

OLko TEKNIKARIA

F

G

A

35

6,88

56

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / OSASUNAREN SUSTAPENERAKO ETA JASANGARRITASUNERAKO ATALA / -

594

ATALBURUA

F

Lan Arr. Preb. GMT

LZ

A/B&

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / OSASUNAREN SUSTAPENERAKO ETA JASANGARRITASUNERAKO ATALA / LANEKO OSASUNERAKO ETA LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO UNITATEA

140

OLko KUDEAKETARIA

F

Lan Arr. Preb. GMT
(Lan. Seg.)

G

B

35

6,73

500

OLko KUDEAKETARIA

F

Lan Arr. Preb. GMT
(Erg. Psiko.)

G

B

35

6,73

504

PREBENTZIOKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

F

LAPeko Aditua edo
Lan Arr. Preb. GMT

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / OSASUNAREN SUSTAPENERAKO ETA JASANGARRITASUNERAKO ATALA / GIZARTE EKINTZARAKO UNITATEA

486

OLko KUDEAKETARIA

F

GIZARTE LANEKO dipl.

LZ

B

35

6,73

505

OLko KUDEAKETARIA

F

GIZARTE LANEKO dipl.

LZ

B

35

6,73

785

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / OSASUNAREN SUSTAPENERAKO ETA JASANGARRITASUNERAKO ATALA / JASANGARRITASUNERAKO UNITATEA

89

OLko TEKNIKARIA

F

G

A

35

6,88

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA /-/ -

88

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

F

LZ

A/B&

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / -- / HEZKUNTZAREN BERRIKUNTZARAKO GOI MAILAKO IKASTEGIA

584

OLko KUDEAKETARIA (Teleprestakuntza)

F

LZ

B

35

6,73

585

OLko KUDEAKETARIA (Teleprestakuntza)

F

G

B

35

6,73

716

OLko KUDEAKETARIA (Teleprestakuntza)

F

G

B

35

6,73

715

OLko TEKNIKARIA (Berrikuntza Pedagogikoa)

F

G

A

35

6,88

488

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

(2)

E–C1

LZ

A

35

6,88

583

OLko KUDEAKETARIA (Ikus-entzunezkoak)

F

LZ

B

35

6,73

506

OLko KUDEAKETARIA (Ikus-entzunezkoak)

F

LZ

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / GRADUKO IKASKETEN ATALA / -

154

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,88

435

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

502

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

613

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

397

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

734

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

735

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,20

736

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

739

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

741

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,20

746

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

765

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

155

BULEGOBURUA (Ikasketa esperimentalak)

F

LZ

C/D&

12

10

10,20

483

BULEGOBURUA (Ikasketa ez-esperimentalak)

F

LZ

C/D&

12

10

10,20

164

ADMINISTRARI ARDURADUNA (Ikasketa ez-esperimentalak)

F

G

C/D&

12

10

10,20

156

ADMINISTRARI ARDURADUNA (Ikasketa esperimentalak)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / GRADUONDOKO IKASKETETARAKO ETA ANTOLAMENDU ETA PROGRAMAZIO AKADEMIKORAKO ATALA / -

596

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,88

398

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

441

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

885

OLko KUDEAKETARIA

F

E–C1

G

B

35

6,73

412

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

720

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

747

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,20

748

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

770

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

773

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

177

BULEGOBURUA (Graduondoa)

F

G

C/D&

12

10

10,20

442

BULEGOBURUA (Irakaskuntza Programatu eta Antolatzeko Unitatea)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / HIZKUNTZA PLANGINTZARAKO ATALA / -

597

ATALBURUA

F

E–C1

LZ

A/B&

55

20

4,88

663

OLko TEKNIKARIA (Euskara)

F

E–C1

G

A

35

6,88

757

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / EUSKARARAKO ATAL TEKNIKOA / -

277

ATALBURUA

F

E–C1

LZ

A/B&

55

20

4,88

278

OLko TEKNIKARIA (Euskara)

F

E–C1

G

A

35

6,88

279

OLko TEKNIKARIA (Euskara)

F

E–C1

G

A

35

6,88

523

OLko TEKNIKARIA (Euskara)

F

E–C1

G

A

35

6,88

756

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,20

758

OLko ADMINISTRARIA

F

E–C1

G

C

12

14,20

280

ADMINISTRARI ARDURADUNA (Euskara)

F

E–C1

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / SARBIDEAREN, BEKEN ETA TITULUEN ATALA / -

484

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,73

586

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

599

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

886

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

57

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

738

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

744

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

551

BULEGOBURUA (Sarbidea)

F

G

C/D&

12

10

10,20

503

BULEGOBURUA (Laguntza akademikoa)

F

LZ

C/D&

12

10

10,20

175

BULEGOBURUA (Bekak eta tituluak)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA /-/ -

183

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

F

LZ

A/B&

184

LIBURUTEGIKO PROIEKTUEN ZUZENDARIORDEA

F

LZ

A/B&

55

20

4,73

822

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

826

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

829

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

832

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

E–C1

Tx

C

12

14,20

836

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

838

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

839

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

840

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

518

OLko TEKNIKARIA (Liburutegiak)

F

A

35

6,88

519

OLko TEKNIKARIA (Liburutegiak)

F

G

A

35

6,88

853

OLko TEKNIKARIA (Liburutegiak)

F

G

A

35

6,88

854

OLko TEKNIKARIA (Liburutegiak)

F

G

A

35

6,88

543

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

G

B

35

6,73

657

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

LZ

B

35

6,73

658

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

LZ

B

35

6,73

881

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

G

B

35

6,73

882

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

A

B

35

6,73

783

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

185

BULEGOBURUA (Liburutegia)

F

G

C/D&

12

10

10,20

189

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

A

C

12

14,20

211

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

G

C

12

14,20

217

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

A

C

12

14,20

222

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

G

C

12

14,20

223

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

A

C

12

14,20

235

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

A

C

12

14,20

239

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

G

C

12

14,20

240

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

A

C

12

14,20

402

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

A

C

12

14,20

459

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

G

C

12

14,20

507

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

G

C

12

14,20

591

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

A

C

12

14,20

612

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

A

C

12

14,20

855

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

E–C1

G

C

12

14,20

856

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

E–C1

A

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / EROSKETEN ATALA / -

186

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,73

188

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / EROSKETEN ATALA / ALDIZKAKO ARGITALPENEN BULEGOA

187

BULEGOKO ARDURADUNA (Aldizkako Argitalpenen Bulegoa)

F

G

B

35

10

4,73

749

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / EROSKETEN ATALA / BANAKAKO ARGITALPENEN BULEGOA

192

BULEGOKO ARDURADUNA (Banakako Argitalpenen Bulegoa)

F

G

B

35

10

4,73

751

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

193

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

G

C

12

14,20

194

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / KONTROL BIBLIOGRAFIKORAKO ATALA / -

197

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,73

207

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

G

B

35

6,73

457

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

G

B

35

6,73

198

BULEGOBURUA (Mailegua eta aretoa)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / KONTROL BIBLIOGRAFIKORAKO ATALA / KATALOGAZIO BULEGOA

208

BULEGOKO ARDURADUNA (Katalogazioa)

F

G

B/C&

35

10

4,73

209

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA (4)

F

G

B

35

6,73

212

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

G

C

12

14,20

213

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IKERKETA BILDUMEN ATALA / -

575

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,73

216

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

A

B

35

6,73

219

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

G

B

35

6,73

220

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

A

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IKERKETA BILDUMEN ATALA / GIZA ZIENTZIEN BULEGOA

214

BULEGOKO ARDURADUNA (Giza Zientziak)

F

G

B

35

10

4,73

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IKERKETA BILDUMEN ATALA / GIZARTE ZIENTZIEN BULEGOA

460

BULEGOKO ARDURADUNA (Gizarte Zientziak)

F

G

B

35

10

4,73

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IKERKETA BILDUMEN ATALA / ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA BULEGOA

461

BULEGOKO ARDURADUNA (Zientzia eta Teknologia)

F

G

B

35

10

4,73

221

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

A

B

35

6,73

462

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / ZERBITZUEN ATALA / -

224

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,73

215

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

A

B

35

6,73

403

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / ZERBITZUEN ATALA / DOKUMENTUAK LORTZEKO BULEGOA

225

BULEGOKO ARDURADUNA (Dokumentuak Lortzeko Bulegoa)

F

G

B

35

10

4,73

227

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

G

B

35

6,73

752

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / ZERBITZUEN ATALA / OSASUN ZIENTZIEN FAKULTATEAREN BULEGOA

230

BULEGOKO ARDURADUNA (Osasun Zientzien Fakultatea)

F

G

B

35

10

4,73

831

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

F

Tx

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / ZERBITZUEN ATALA / ANTZINAKO FUNTSAREN ETA BILDUMA BEREZIEN BULEGOA

233

BULEGOKO ARDURADUNA (Antzinako Funtsa eta Bilduma Bereziak)

F

G

B

35

10

4,73

234

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IRAKASKUNTZARI ETA IKERKETARI LAGUNTZEKO ATALA / -

659

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,73

226

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

A

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IRAKASKUNTZARI ETA IKERKETARI LAGUNTZEKO ATALA / ERREFERENTZIA ETA INFORMAZIO BIBLIOGRAFIKOKO BULEGOA

236

BULEGOKO ARDURADUNA (Erreferentzia eta informazio bibliografikoa)

F

G

B

35

10

4,73

237

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

G

B

35

6,73

238

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

F

A

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / INFORMATIKA ZERBITZUA /-/ -

241

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

F

LZ

A/B&

489

ADMINISTRARI ARDURADUNA

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / INFORMATIKA ZERBITZUA / CAMPUSEKO ZERBITZUEN ATALA / -

545

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,88

246

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

251

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

875

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

248

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

B

35

6,73

257

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

B

35

6,73

609

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

B

35

6,73

664

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / INFORMATIKA ZERBITZUA / SISTEMEN ETA KOMUNIKAZIOEN ATALA / -

252

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,88

253

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

254

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

256

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

468

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

608

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

250

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

B

35

6,73

406

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / INFORMATIKA ZERBITZUA / KUDEAKETA KORPORATIBOAREN ATALA / -

243

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,88

244

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

245

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

467

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

520

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

616

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

617

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

876

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

247

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

B

35

6,73

405

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

B

35

6,73

602

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

B

35

6,73

864

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

B

35

6,73

KUDEATZAILETZA / INFORMATIKA ZERBITZUA / ERABILTZAILEARI LAGUNTZEKO ATALA / -

404

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,88

255

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

469

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

877

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

A

35

6,88

258

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

B

35

6,73

259

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

B

35

6,73

610

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

A

B

35

6,73

858

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

B

35

6,73

859

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

B

35

6,73

860

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

G

B

35

6,73

878

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

B

35

6,73

249

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

G

C

12

24,20

260

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

G

C

12

24,20

261

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

G

C

12

24,20

263

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

G

C

12

24,20

350

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

C

12

24,20

463

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

G

C

12

24,20

465

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

A

C

12

24,20

466

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

C

12

24,20

490

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

C

12

24,20

491

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

C

12

24,20

492

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

C

12

24,20

493

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

C

12

24,20

494

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

C

12

24,20

495

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

C

12

24,20

546

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

C

12

24,20

665

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

F

LZ

C

12

24,20

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA /-/ -

60

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

F

LZ

A/B&

754

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA / AURREKONTUEN ETA PLANGINTZA EKONOMIKOAREN ATALA / -

61

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,73

18

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

EKON. ZIENTZ. / EAZL liz.

G

A

35

6,88

63

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

EKON. ZIENTZ. / EAZL liz.

G

A

35

6,88

607

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

EKON. ZIENTZ. / EAZL liz.

G

A

35

6,88

64

BULEGOBURUA (Aurrekontuak eta Ekonomia Plangintza)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA / KONTABILITATE ATALA/ -

69

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,88

676

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

EKON. ZIENTZ. / EAZL liz.

G

A

35

6,88

880

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

EKON. ZIENTZ. / EAZL liz.

G

A

35

6,88

70

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

395

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

865

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

53

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

71

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

363

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

385

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

728

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

729

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

743

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

755

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

786

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

77

BULEGOBURUA (Kontabilitatea/Gastuak)

F

G

C/D&

12

10

10,20

73

BULEGOBURUA (Kontabilitatea/Diru-sarrerak)

F

G

C/D&

12

10

10,20

427

BULEGOBURUA (Finantzaketa Lotetsia duten Gastuak)

F

G

C/D&

12

10

10,20

74

BULEGOBURUA (Diruzaintza)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA / EKONOMIA KUDEAKETAKO ATALA/ -

81

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,88

82

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

618

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

879

OLko KUDEAKETARIA

F

G

B

35

6,73

730

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

731

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

782

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

787

OLko ADMINISTRARIA

F

G

C

12

14,20

428

BULEGOBURUA (Erosketak)

F

G

C/D&

12

10

10,20

84

BULEGOBURUA (Kontratazioa)

F

G

C/D&

12

10

10,20

85

BULEGOBURUA (Ondarea)

F

G

C/D&

12

10

10,20

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA / ANALISIRAKO ETA PROGRAMAZIORAKO ATALA / -

614

ATALBURUA

F

LZ

A/B&

55

20

4,88

861

OLko TEKNIKARIA (Datuen analisia)

F

G

A

35

6,88

62

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

EKON. ZIENTZ. / EAZL liz.

G

A

35

6,88

529

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

EKON. ZIENTZ. / EAZL liz.

G

A

35

6,88

601

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

EKON. ZIENTZ. / EAZL liz.

G

A

35

6,88

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA / KONTABILITATE ANALITIKOAREN ATALA/ -

871

ATALBURUA

F

EKON. ZIENTZ. / EAZL liz.

LZ

A

55

20

4,88

511

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

F

EKON. ZIENTZ. / EAZL liz.

G

A

35

6,88

Lanpostua:

& = Lanpostuaren behin-behineko maila eta lansariak.

(1) Iraungi beharreko lanpostua. Hutsik gelditzen den unean, honela deituko da: Gidaria (Posta).

(2) Iraungi beharreko lanpostua. Hutsik gelditzen den unean, honela deituko da: OLko teknikaria (Teleprestakuntza).

(3) Lanpostu horren ordainsaria behin-behineko goi kargudunen idazkariarena izanen da.

(4) Iraungi beharreko lanpostua. Hutsik gelditzen den unean, honela birsailkatuko da: Artxibo eta Liburutegietako teknikari laguntzailea.

Araubide juridikoa:

ZK = Izendapen Libreko behin-behineko Zuzendaritza Kargua.

F = Funtzionarioa.

K = Kabineteko behin-behinekoa.

Hizkuntzak;

E = Euskara.

I = Ingelesa.

EI = Euskara eta Ingelesa.

HIZK = Hizkuntzak.

Lanaldiak:

G = Goizez.

A = Arratsaldez.

LZ = Lanaldi zatitua.

SILZ = Sail eta ikastegietako lanaldi zatitua.

Tx = Txandakakoa.

II. ERANSKINA.–NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO TEKNIKARIEN ETA KUDEAKETAKO ETA ADMINISTRAZIOKO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN, KARRERAKO FUNTZIONARIOEN ETA BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ZERRENDA 2023/12/31N

Zk. (LZ)

IZENA

Egoera
adm.

Araub.
Jur.

Maila/
Taldea

LANPOSTUA

HIZKUNTZA

HERRIA

GIZARTE KONTSEILUA /-/-/ -

1

IRABURU ALLEGUE, SANTIAGO

ZK

KONTSEILUAREN IDAZKARIA

Iruñea

408

IRABURU ALLEGUE, SANTIAGO

2

F

A

OLko TEKNIKARIA

Iruñea

ERREKTORETZA /-/-/ -

892

HUTSIK

K

ERREKTORETZAKO AHOLKULARI JURIDIKOA

Iruñea

ERREKTORETZA / ERREKTORETZAKO KABINETEA /-/ -

358

GONZALEZ RAMIREZ, JOSE IGNACIO

ZK

ERREKTORETZAKO KABINETEBURUA

Iruñea

815

HUTSIK

K

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

10

HUTSIK

K

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

Iruñea

11

BENITEZ CORRAL, NATIVIDAD

K

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

Iruñea

12

DEL BURGO ALDAYA, MARÍA ROSA

K

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

Iruñea

13

BEA GARBISU, KATIXA

K

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

Iruñea

14

ORTIZ DE APODACA IDIAZABAL, M.ª ESTHER

K

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

Iruñea

2

CHECA BENÍTEZ, MARÍA PILAR

K

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

Iruñea

476

MARTINEZ RUIZ, MONTSERRAT

K

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

Iruñea

497

MARTINEZ GOYENECHE, M.ª UJUE

K

GOI KARGUAREN IDAZKARIA (4)

Iruñea

51

MUGICA BERGUA, ANA

K

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

Iruñea

8

SALAZAR LIZARRALDE, IDOYA

K

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

Iruñea

9

GARCIA MENDIVIL, DAVID

K

GOI KARGUAREN IDAZKARIA

Iruñea

6

MANRIQUE ARPON, MAITE

K

ERREKTOREAREN IDAZKARIA

Iruñea

ERREKTORETZA /-/-/ DATUEN BABESERAKO UNITATEA

41

HUARTE OTAZU, RAMÓN

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa) - Datuak Babesteko ordezkaria

Iruñea

ERREKTORETZA /-/-/ BERDINTASUNERAKO UNITATEA

552

ARANAZ HERNANDEZ, MARIA IDOYA

F

B

BERDINTASUN TEKNIKARIA

Iruñea

ERREKTORETZA /-/ IKUSKARITZA / -

560

ARTUCH AGUIRRE, MARÍA DE LA O

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

732

ALASTUEY CANDELLAS, MARIA INES

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

ERREKTORETZA / BARNE KONTROLA /-/ -

3

SAULEDA MUNARRIZ, MARIA

F

A&

ZUZENDARIA

Iruñea

508

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

Iruñea

KUDEATZAILETZA /-/-/ -

473

ROMERO ROLDAN, JOAQUIN

ZK

KUDEATZAILEA

Iruñea

379

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

387

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

411

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

414

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

472

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

58

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

761

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

774

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / GIZA KAPITALAREN PLANGINTZARAKO KUDEATZAILEORDETZA

671

GOMEZ LOPEZ, BENIGNO

K

GIZA KAPITALAREN PLANGINTZARAKO KUDEATZAILEORDEA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / -- / TEKNOLOGIAREN ETA KUDEAKETAREN UNITATEA

600

BUSTO FELICES, ELENA

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

887

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

163

OVELAR ANTA, FERNANDO

F

C&

BULEGOBURUA (Kudeaketaren Teknologiaren Unitatea)

Iruñea

178

HUTSIK

F

C/D&

ADMINISTRARI ARDURADUNA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / ZERBITZU JURIDIKOA /-/ -

4

JIMENO SANZ DE GALDEANO, LUCIA

F

A

ZERBITZU JURIDIKOAREN ZERBITZUKO ZUZENDARIA

Iruñea

725

AGUIRRE SALA, BLANCA ESTHER

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

42

MORENO GOÑI, LUISA

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

Iruñea

43

ABAURREA ARIZMENDI, MARÍA CRISTINA

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

Iruñea

44

AYERDI FERNANDEZ DE BARRENA, MARIA ITZIAR

2

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

Iruñea

478

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

Iruñea

888

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (abokatua / aholkulari juridikoa)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / ZERBITZU JURIDIKOA / IDAZKARITZA TEKNIKOKO ATALA / -

5

URETA AIZCORBE, ANTONIO

F

A&

IDAZKARI TEKNIKOA

Iruñea

654

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

Iruñea

46

CIA LECUMBERRI, M.ª LOURDES

F

C&

BULEGOBURUA (Erabakiak)

Iruñea

477

REDONDO ZARRANZ, M.ª MAR

F

C&

BULEGOBURUA (Hitzarmenak)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / ZERBITZU JURIDIKOA / AGIRIEN KUDEAKETAREN ETA ARTXIBO NAGUSIAREN ATALA / -

48

HUTSIK

F

A/B&

ATALBURUA

Iruñea

390

LLANSO SAN JUAN, JOAQUIN

2

F

A

OLko TEKNIKARIA (Artxiboak)

Iruñea

578

ECHEGARAY GARAICOECHEA, MIKEL XABIER

F

A

OLko TEKNIKARIA (Artxiboak)

Iruñea

573

ZABALZA ALDAVE, M.ª ITZIAR

F

C&

BULEGOBURUA

Iruñea

373

COSTANILLA BAQUEDANO, MARÍA LUCÍA

7

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (ARTXIBOA)

Iruñea

391

ZABALZA ALDAVE, M.ª ITZIAR

2

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (ARTXIBOA)

Iruñea

425

GARCIA IRIGARAY, M.ª OLIVIA

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (ARTXIBOA)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / AZPIEGITUREN ETA ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA /-/ -

595

ALVAREZ FOLGUERAS, SANTIAGO

F

B&

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

Iruñea

781

SALVATIERRA BEORLEGUI, MARÍA CRUZ

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

91

MUNGUIRA ELIZONDO, ALBERTO

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / AZPIEGITUREN ETA ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA / -- / ZERBITZU OROKORREN UNITATEA

819

PÉREZ GÓMEZ, MARÍA JESÚS

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

820

ARANA LOPERENA, ANA MARIA

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

821

FERNÁNDEZ GARAYALDE, NIEVES

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

833

ZABALZA IRIGOYEN, M.ª ASCENSION

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

E–B1

Iruñea

834

MAYAYO ARANDA, MIKEL

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Tutera

835

GORRICHO TRANCANELLA, PATRICIA

2

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Tutera

837

HUTSIK

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Tutera

841

JIMENEZ AMADO, ISABEL

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Tutera

842

MARTINEZ MARTINEZ, JOSE JUAN

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

843

CRESPO CRESPO, OLGA MARÍA

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

844

MENTABERRI AMUCHASTEGUI, IKER

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

845

HERNANDEZ PEREZ, ANA ISABEL

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

846

MANCHO GOICOA, M.ª NATIVIDAD

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

847

ALBIRA SOLA, KOLDO

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

848

CALVO MARTINEZ, MARIA TERESA

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

849

SANDUA DOMBLAS, AMAIA

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

867

HUTSIK

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

868

HUTSIK

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

869

HUTSIK

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

870

HUTSIK

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

679

LOPEZ LATASA, VICTOR MANUEL

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

680

HUTSIK

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

681

HUTSIK

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

682

LADRON ARANA, ALBERTO D.

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

683

SALVATIERRA ANTON, OSCAR L.

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

684

GARCIA POLA, MANUEL

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

685

LERGA SOLA, JUAN ANDRES

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

686

IBAÑEZ MACAYA, KARLOS

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

687

HUTSIK

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

688

HUTSIK

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

689

ZUBIRI SOLA, ENRIQUE

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

690

SANCHEZ MARTIN, M.ª JESUS

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

691

CAPARROSO ULTRA, FRANCISCO JOSE

7

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Tutera

692

CORTES LEON, JAVIER IGNACIO

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

693

PEREZ VILLANUEVA, JESUS ANGEL

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

694

SILANES MEDIAVILLA, CONSUELO

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

695

ECHAVARRI IBAÑEZ, CORO

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

696

HUTSIK

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

697

IRAOLA ANCHORENA, RAFAEL

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

698

HUTSIK

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

699

OQUIÑENA MARCO, JOAQUIN M.ª

F

D

ZERBITZU OROKORRAK

Iruñea

562

PAREDES ANTON, AUGUSTO

F

C

GIDARIA (POSTA)

Iruñea

563

MACAYA FERNANDEZ, ROBERTO

F

C

GIDARIA (1)

Iruñea

499

ISUSI LOMAS, ALBERTO

F

C&

ZERBITZU OROKORRETAKO UNITATEAREN BURUA

Iruñea

388

ENRIQUE RUIZ, ANA LUISA

F

C&

ZERBITZUETAKO ARDURADUNA

Iruñea

389

FALCES CHUECA, FERNANDO

F

C&

ZERBITZUETAKO ARDURADUNA

Iruñea

531

HUTSIK

F

C/D&

ZERBITZUETAKO ARDURADUNA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / AZPIEGITUREN ETA ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA / AZPIEGITUREN ATALA / -

593

BERAZALUCE GOMEZ, MIGUEL

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

368

MARTINEZ ORTIGOSA, ALICIA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / AZPIEGITUREN ETA ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA / AZPIEGITUREN ATALA / OBREN UNITATEA

375

BELLO FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO

7

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / AZPIEGITUREN ETA ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA / AZPIEGITUREN ATALA / MANTENTZE LANEN UNITATEA

700

AGUINAGA ZABALZA, JOSE VICENTE

F

B&

UNITATEAREN BURUA

Iruñea

701

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Mantentze-lanak)

Iruñea

433

LAGO GUTIERREZ, SANTIAGO

F

B

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA (Mantentze-lanak)

Iruñea

434

PASCAL ARTAZCOZ, DAVID

7

F

B

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA (Mantentze-lanak)

Iruñea

530

ANTOÑANZAS MALON, ELIAS

F

B

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA (Mantentze-lanak)

Tutera

67

HUTSIK

F

B

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA (Mantentze-lanak)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA /-/ -

862

HUTSIK

F

A/B&

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / KOMUNIKAZIO ATALA / -

36

GANUZA HERNANDEZ, M.ª MILAGROS

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

37

ALFONSO SEMINARIO, M.ª VICTORIA

F

A

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

Iruñea

394

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

Iruñea

587

BACAICOA CLEMENTE, MAITE

F

A

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

I–B1+E–C1

Iruñea

588

OLLO HUALDE, ANA

2

F

A

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

I–B1+E–C1

Iruñea

623

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

E–C1

Iruñea

889

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Euskara)

E–C1

Iruñea

590

GARCIA REVUELTO, TERESA

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

719

GARIN DIAZ, YASMINA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

790

SAGARDIA DE MIGUEL, OSCAR

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

589

FRAILE VALENCIA, M.ª TERESA

F

C&

BULEGOBURUA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / KOMUNIKAZIO ATALA / WEB KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA

509

JUANMARTIÑENA FERNÁNDEZ, CRISTINA

F

A

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

I–B1+E–C1

Iruñea

619

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Komunikazioa)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / KOMUNIKAZIO ATALA / PROTOKOLO BULEGOA

38

HUTSIK

F

C/D&

PROTOKOLOKO IDAZKARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATE ZABALPENAREN ATALA / -

182

GARCIA IRIARTE, M.ª IRANZU

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

265

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA

E–C1

Iruñea

266

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA

Iruñea

857

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

866

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATE ZABALPENAREN ATALA / KULTURAKO ETA KIROLETAKO UNITATEA

742

OSINAGA LORIZ, BEGONIA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

268

HORNOS MARIÑELARENA, M.ª PILAR

F

C&

BULEGOBURUA (Kirol praktika zuzendua)

Iruñea

269

NOVOA GORRAIZ, GAIZKO

F

C&

BULEGOBURUA (Kirol praktika antolatua)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATE ZABALPENAREN ATALA / KULTURA ZIENTIFIKOAREN UNITATEA

677

ITURRIA AYERRA, NIEVES

F

A

OLko TEKNIKARIA

I–C1

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATEAREN ARRETA ATALA / -

621

CASADO REDÍN, MARÍA CONCEPCIÓN

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATEAREN ARRETA ATALA / ERREGISTRO BULEGOA

726

DEL BURGO ALDAYA, MARÍA ROSA

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

49

DAROCA NAVARRO, M.ª JOSE

F

C&

BULEGOBURUA (Erregistroa)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / UNIBERTSITATEAREN ARRETA ATALA / UNIBERTSITATEAREN ARRETA BULEGOA

816

HUTSIK

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

817

FERNANDEZ GIL, M.ª MONTSERRAT

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

818

HUTSIK

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

436

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA

I–C1

Iruñea

558

ELIA MUNARRIZ, ALFREDO

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Tutera

670

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

E–C1

Iruñea

850

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

I–C1

Iruñea

872

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

I–C1

Iruñea

162

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

383

BENITEZ CORRAL, NATIVIDAD

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

740

HUARTE ESTANGA, XABIER

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

768

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

792

FERNÁNDEZ GRACIA, ARMANDO

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Tutera

798

GARBAYO VALENCIA, MAITE

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

813

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

172

SOLA ZAPATA, ELENA

F

C&

BULEGOBURUA (Unibertsitate Arretarako Unitatea)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / -

150

BACAICOA HUALDE, MIRIAM

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

598

CIA LECUMBERRI, EMILIA

F

C&

TUTERAKO CAMPUSEKO KOORDINATZAILEA

Tutera

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA

437

MARTINEZ DE LIZARRONDO GALAÑENA, MARÍA JESÚS

F

C&

IKASTEGIEN ETA SAILEN KOORDINATZAILEA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 1. UNITATEA

702

MARIN LOSUA, ARANZAZU

F

C&

ESTATISTIKA, INFORMATIKA ETA MATEMATIKA SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

Iruñea

703

SANCHEZ GORRAIZ, M.ª ANGELES

F

C&

INGENIARITZA SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

Iruñea

704

ALASTUEY CANDELLAS, SANTOS

F

C&

INGENIARITZA ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOAREN ETA KOMUNIKAZIO INGENIARITZAREN SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

Iruñea

632

BERROCAL GUERRERO, JAVIER

F

C&

UNITATEKO ARDURADUNA

Iruñea

380

USTARROZ RUIZ, ELENA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

386

CASELLAS TOHANE, GEMMA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Tutera

764

ZABAL GARATE, FRANCISCO JESÚS

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

767

ECHARRI BEGUIRISTAIN, GOTZON

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

799

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

814

GODINO MORAL, JOSÉ

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 2. UNITATEA

705

URTARAN GIL, ESTIBALIZ

F

C&

AGRONOMIA, BIOTEKNOLOGIA ETA ELIKADURA SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

Iruñea

706

ZABALZA SANCHEZ, IZASKUN

F

C&

ZIENTZIEN SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

Iruñea

637

OLAVE BALLARENA, MARIA ISABEL

F

C&

UNITATEKO ARDURADUNA

Iruñea

737

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

800

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

802

ASTIZ LACUNZA, LAURA VIANNEY

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

804

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 3. UNITATEA

707

RUIZ CACHO, OLGA

F

C&

ZUZENBIDE SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

Iruñea

642

MENDI AZNAREZ, MARIA PILAR

F

C&

UNITATEKO ARDURADUNA

Iruñea

766

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

775

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

807

ALEGRE PÉREZ DE CIRIZA, ELENA

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 4. UNITATEA

708

ALVAREZ MONGE, M.ª PAZ

F

C&

GIZA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

Iruñea

709

ESPINAL ESPINAL, JUAN CARLOS

F

C&

SOZIOLOGIAKO ETA GIZARTE LANEKO SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

Iruñea

644

HERNÁNDEZ BLANCO, ROGELIA

F

C&

UNITATEKO ARDURADUNA

Iruñea

410

SOLDEVILLA SANZ, MARÍA JAZMINA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

762

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

777

BERRUEZO ZAPATA, LAURA

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

778

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

806

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

811

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 5. UNITATEA

710

YUBA LACALLE, M.ª PILAR

F

C&

EKONOMIA SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

Iruñea

711

MURUZABAL VALENCIA, LAIDA

F

C&

ENPRESEN KUDEAKETA SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

Iruñea

648

NADAL IGLESIAS, ANA M.ª

F

C&

UNITATEKO ARDURADUNA

Iruñea

763

APARICIO AGREDA, MARIA EMMA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

771

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

776

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO UNITATEA-LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO 6. UNITATEA

712

ORIA MUNDIN, MARIA CAMINO

F

C&

OSASUN ZIENTZIEN SAILARI LAGUNTZEKO KOORD.

Iruñea

650

EZKIETA SOROZABAL, XABIER MIKEL

F

C&

UNITATEKO ARDURADUNA

Iruñea

415

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Tutera

803

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

809

VIRTO MANERO, AMAYA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

810

AYERRA ITURAIN, IÑAKI

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

812

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / NEKAZARITZAKO INGENIARITZAKO ETA BIOZIENTZIETAKO GMET-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

624

URDIAIN ASENSIO, JUAN JOSE

F

B&

LABORATEGIARI LAGUNTZEKO ARDURADUNA

Iruñea

323

HUTSIK

F

B

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

324

IRIGARAY GIL, JOSE

F

C

NEKAZARITZA ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

325

CHOCARRO MARTIN, MANUEL ISIDRO

F

C

NEKAZARITZA ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / AGRONOMIA, BIOTEKNOLOGIA ETA ELIKADURA SAILA-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

625

GOMEZ OCHOA DE ALDA, JUAN JOSE

F

C&

LABORATEGIARI LAGUNTZEKO ARDURADUNA

Iruñea

348

MAQUIRRIAIN GORRIZ, M.ª ISABEL

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

349

CIGA ROMERO, SUSANA

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

354

MORENO TIHISTA, GUSTAVO

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

356

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

453

GORRIA SANZ, NOELIA

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / ZIENTZIEN SAILA-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

626

GONZALEZ GLARIA, M.ª ZUBEROA

F

C&

LABORATEGIARI LAGUNTZEKO ARDURADUNA

Iruñea

338

GARIJO LOPEZ, GUSTAVO MIGUEL

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

339

GARCIA MURILLO, SUSANA

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

340

AYAPE CARRICA, GOYO

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

355

RUIZ DE ESCUDERO FUENTEMILLA, IDOIA

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

448

GALARZA GALARZA, REGINA

2

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

517

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

456

BEUNZA GONZALEZ, ASIER

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

522

ESTEBAN ALVAREZ, MIGUEL ANGEL

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / INGENIARITZA SAILA-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

627

ELIZONDO ARTAJO, JOSE JACINTO

F

C&

LABORATEGIARI LAGUNTZEKO ARDURADUNA

Iruñea

336

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

346

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

347

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

351

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

352

LEGARREA HERMOSILLA, JAIME

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

353

MANGADO EDERRA, JESUS M.ª

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

449

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

525

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

526

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

537

JARABA RUBIO, ANGEL

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Tutera

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / INGENIARITZA ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOAREN ETA KOMUNIKAZIO INGENIARITZAREN SAILA-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

628

CAMPION ARRASTIA, MIGUEL

F

C&

LABORATEGIARI LAGUNTZEKO ARDURADUNA

Iruñea

342

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

343

FUERTES ITURRIA, JOAQUIN

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

345

AIZPURUA URTEAGA, ENEKO

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

454

LLORENTE JIMENEZ, TOMAS DAVID

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

455

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

521

MARTINEZ JIMENEZ, CARLOS

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUA / IKASTEGIEN ETA SAILEN ATALA / OSASUN ZIENTZIEN SAILA-LABORATEGIARI LAGUNTZEKO UNITATEA

539

MURILLO LALANA, MARIA MERCEDES

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

666

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

667

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

714

HUTSIK

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Tutera

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA /-/ -

513

GARCIA FERNANDEZ, IOSU

F

A&

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

Iruñea

559

RAZQUIN TARAZONA, IVAN

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

Iruñea

620

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

Iruñea

611

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

365

SANTAMARIA BLASCO, ELENA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

382

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

384

GOICOECHEA LOPEZ-VAILO, MARIA TERESA

6

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

721

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

722

RODRIGUEZ AGUIRRE, ERKUDEN

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

727

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

745

MANRIQUE ARPON, MAITE

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

760

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

788

GARCIA MENDIVIL, DAVID

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

795

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

796

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

27

IZCO ZARATIEGUI, M.ª EUGENIA

F

C&

BULEGOBURUA (Ikerketaren kudeaketa)

Iruñea

514

HUTSIK

F

C/D&

BULEGOBURUA (Proiektuen jarraipena)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / -- / ILUZT

501

PUJOL GASTAMINZA, PABLO

F

B

ZERBITZUETAKO OLko KUDEAKETARIA (ILZ)

Iruñea

431

HUTSIK

F

B/C&

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO ARDURADUNA

Iruñea

30

VILLAFRANCA RODRIGUEZ, M.ª JOSE

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA (Ikerketa)

Iruñea

357

GONZALEZ REGO, MARIA CONCEPCION

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

396

CIAURRIZ MARTINEZ, ELENA

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

447

VESPERINAS OROZ, JOSE JAVIER

F

C

LABORATEGIKO ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

52

ARRONDO NICOLAS, ROBERTO

F

C&

ADMINISTRARI ARDURADUNA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / -- / NADOE

438

RAMIREZ LUMBIER, JESUS MIGUEL

F

C

ADMINISTRATZAILEA

Iruñea

852

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

I–C1

Iruñea

779

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

797

ARTIEDA BAZAN, MARCELINO

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA /-/ IKERKETA INSTITUTUEI I+Getan LAGUNTZEKO UNITATEA

622

VICENTE YENES, BEGOÑA

ZK

NEGOZIOEN GARAPENERAKO KOORDINATZAILEA IKERKETA INSTITUTUETAN

Iruñea

656

HUTSIK

F

A

I+G KUDEAKETAREN TEKNIKARIA INSTITUTUETARAKO

I–C1

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / LAGUNTZEN ETA DEIALDIEN ATALA / -

430

DEL REY MARTINEZ, ARANZAZU

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

579

NAVARRO RUIZ, PEDRO MANUEL

F

A

OLko TEKNIKARIA

Iruñea

580

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA

Iruñea

26

ALDAYA MARIN, CRISTINA

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

851

ANDUZA OSES, MIREN

F

B

OLko KUDEAKETARIA

I–C1

Iruñea

873

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

I–B2

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / JAKINTZA TRANSFERITZEKO ATALA / -

516

CASADO REDIN, IGNACIO

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

25

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA

Iruñea

374

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

I–C1

Iruñea

662

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

874

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

I–C1

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / NAZIOARTEKOTZE ETA LANKIDETZA ATALA / -

31

BALLAZ TORRES, BEGOÑA

F

B&

ATALBURUA

I–C1

Iruñea

572

GINTO MARTINEZ, SUSANA

F

A

OLko TEKNIKARIA

I–C1

Iruñea

32

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

I–C1

Iruñea

535

PÉREZ MORIONES, JUDIT

6

F

B

OLko KUDEAKETARIA

I–C1

Iruñea

718

GURBINDO TELLECHEA, ELENA

6

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

723

ORTIZ DE APODACA IDIAZABAL, M.ª ESTHER

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

I–B2

Iruñea

724

SALAZAR LIZARRALDE, IDOYA

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

I–B2

Iruñea

733

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

I–B2

Iruñea

33

SOLANA MORA, M.ª JESUS

F

C&

BULEGOBURUA (Nazioartekotzea eta lankidetza)

I–B2

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IKERKETA-ZERBITZUA / EUROPAKO ETA NAZIOARTEKO PROIEKTUEN ATALA / -

890

HUTSIK

F

A/B&

ATALBURUA

I–C1

Iruñea

615

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA

I–C1

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IKERKETA-ZERBITZUA / EUROPAKO ETA NAZIOARTEKO PROIEKTUEN ATALA / EUROPAR PROIEKTUEN BULEGOA (OPEN)

581

PEREZ LARREA, ARANZAZU

F

A

OLko TEKNIKARIA

I–C1

Iruñea

675

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA

I–C1

Iruñea

794

ORTEGA REY, HENAR

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

I–C1

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IKERKETA ZERBITZUA / UNITA ATALA / -

891

HUTSIK

F

A/B&

ATALBURUA

I–C1

Iruñea

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA /-/ -

376

MARAÑON ORICAIN, JOSÉ ANTONIO

F

A&

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

Iruñea

717

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / LANGILEEN KUDEAKETA ATALA / -

139

JIMÉNEZ LORENTE, FERNANDO

F

A

ATALBURUA

Iruñea

541

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Juridikoa)

Iruñea

54

TELLON OYAREGUI, MARTIN JOSE

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

603

ARDAIZ LABAIRU, PEDRO

6

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

673

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

883

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

366

RECALDE RECALDE, VICTORIA E.

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

789

VIDAURRE REY, CARLOS

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

793

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

142

ALONSO GOROSQUIETA, CRISTINA

F

C&

BULEGOBURUA (AZL)

Iruñea

144

BARRENA CONTRERAS, MARÍA MONTSERRAT

F

C&

BULEGOBURUA (Ikertzaileak)

Iruñea

146

GARCIA RONCAL, LOURDES

2

F

C&

BULEGOBURUA (Sarbidea eta hornidura)

Iruñea

55

TISCAR PEÑA, ANA ISABEL

F

C&

BULEGOBURUA (Irakasle eta ikertzaileak)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / NOMINEN ETA GIZARTE SEGURANTZAREN ATALA / -

549

SOLA IBARRA, SILVIA

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

604

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

Iruñea

141

GALE DONAZAR, M.ª CRISTINA

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

674

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

884

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

20

SOLA LEGARIA, M.ª ANGELES

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

148

PLATON SALSAMENDI, MARIA

F

C&

BULEGOBURUA (Nominak eta Gizarte Segurantza)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / ANTOLAMENDURAKO ETA KALITATERAKO ATALA / -

863

MUELAS GULLON, MARÍA PIEDAD

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

780

MARTINEZ RUIZ, MONTSERRAT

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / ANTOLAMENDURAKO ETA KALITATERAKO ATALA / HOBEKUNTZARAKO ETA KALITATERAKO UNITATEA

359

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA

Iruñea

360

OLAVERRI RUIZ, MIREN ARANZAZU

F

A

OLko TEKNIKARIA

Iruñea

605

RIPA SALVIDE, MIKEL

F

A

OLko TEKNIKARIA

I–C1

Iruñea

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / ANTOLAMENDURAKO ETA KALITATERAKO ATALA / ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOKO PROZESUEN UNITATEA

606

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA

Iruñea

660

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA

Iruñea

56

GASTEARENA GARCIA, M.ª JOSE

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / OSASUNAREN SUSTAPENERAKO ETA JASANGARRITASUNERAKO ATALA / -

594

PEREZ LEZA, SUSANA

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / OSASUNAREN SUSTAPENERAKO ETA JASANGARRITASUNERAKO ATALA / LANEKO OSASUNA ETA LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

140

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

500

GONGORA YERRO, JUAN JOSE

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

504

HUTSIK

F

C

PREBENTZIOKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / OSASUNAREN SUSTAPENERAKO ETA JASANGARRITASUNERAKO ATALA / GIZARTE EKINTZARAKO UNITATEA

486

LIBERAL ARTAIZ, M.ª BALBINA

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

505

TAJADURA ARIZALETA, NATALIA

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

785

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / GIZA BALIABIDEEN ZERBITZUA / OSASUNAREN SUSTAPENERAKO ETA JASANGARRITASUNERAKO ATALA / JASANGARRITASUNERAKO UNITATEA

89

MATEO CELAYA, JOSE MIGUEL

F

A

OLko TEKNIKARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA /-/ -

88

VALLES LANAS, ROBERTO

F

B&

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / -- / HEZKUNTZAREN BERRIKUNTZARAKO GOI MAILAKO IKASTEGIA

584

BERDONCES EVORA, SUSANA

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Teleprestakuntza)

Iruñea

585

MERINO ECHEVERRIA, DANIEL

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Teleprestakuntza)

Iruñea

716

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Teleprestakuntza)

Iruñea

715

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Berrikuntza pedagogikoa)

Iruñea

488

SAN ROMAN BENGOETXEA, PABLO

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua) (2)

E–C1

Iruñea

506

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Ikus-entzunezkoak)

Iruñea

583

URIZ LABIANO, MIRIAM

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Ikus-entzunezkoak)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / GRADUKO IKASKETEN ATALA / -

154

RUIZ DE GAUNA GOROSTIZA, JUAN CRUZ

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

435

SOLA PABOLLETA, CARLOS

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

502

BEROIZ ALDAVE, MARÍA ESTHER

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

613

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

397

FUENTES MICHELENA, MARIA DEL MAR

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

734

SORBET VILLANUEVA, FÉLIX ALBERTO

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

735

REY SAN JULIAN, MARIA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

736

LOPEZ COMAS, UXUA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

739

IÑIGO BERRIO, ISABEL

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

741

ARBIZU LARRAÑETA, LEIRE

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

746

GARÍN ARRIAGA, EMILIANO

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

765

ARBONA ZAPATA, ANA

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

155

GARRIZ BEAUMONT, ANA

F

C&

BULEGOBURUA (Ikasketa esperimentalak)

Iruñea

483

CUMBA PINILLOS, M.ª ELENA

F

C&

BULEGOBURUA (Ikasketa ez-esperimentalak)

Iruñea

156

ETXABARRI BIDEGAIN, M.ª PAZ

F

C&

ADMINISTRARI ARDURADUNA (Ikasketa esperimentalak)

Iruñea

164

AGUIRRE OCARIZ, JESUS MARIA

F

C&

ADMINISTRARI ARDURADUNA (Ikasketa ez-esperimentalak)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / GRADUONDOKO IKASKETETARAKO ETA IRAKASKUNTZAREN ANTOLAMENDU ETA PROGRAMAZIORAKO ATALA / -

596

ARENAZA SARASOLA, YOLANDA

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

398

ALBERO ROS, HONORATO JESUS

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

441

PASCUAL IGLESIAS, MARÍA DEL PUY

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

885

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

E–C1

Iruñea

412

OQUIÑENA MARCO, CARMEN

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

720

URTASUN DÍAZ, ROSANA

6

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

747

OTERMIN IRUJO, IRANTZU

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

748

ELIZARI SANZ, MARÍA ÁNGELES

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

770

ARNEDO PEREZ, EVA M.ª

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

773

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

177

CHAMIZO PEÑA, MARIA DOLORES

F

C&

BULEGOBURUA (Graduondoa)

Iruñea

442

OQUIÑENA MARCO, CARMEN

F

C&

BULEGOBURUA (Irakaskuntza antolatu eta programatzeko Unitatea)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / HIZKUNTZA PLANGINTZARAKO ATALA / -

597

PREBOSTE IRAIZOZ, BLANCA SUSANA

F

A&

ATALBURUA

E–C1

Iruñea

663

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Euskara)

E–C1

Iruñea

757

IBAÑEZ MAYA, MIREN EDURNE

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / EUSKARARAKO ATAL TEKNIKOA / -

277

REY ESCALERA, FERNANDO

F

A&

ATALBURUA

E–C1

Iruñea

278

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Euskara)

E–C1

Iruñea

279

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Euskara)

E–C1

Iruñea

523

BEREAU BALEZTENA, IRATI

F

A

OLko TEKNIKARIA (Euskara)

E–C1

Iruñea

756

CELAYETA ELZAURDIA, M.ª CLARA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

758

ADRIÁN ÚRIZ, KONTXI

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

E–C1

Iruñea

280

ANDUEZA PEREZ DE EULATE, YOLANDA

F

C&

ADMINISTRARI ARDURADUNA (Euskara)

E–C1

Iruñea

KUDEATZAILETZA / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / SARBIDEAREN, BEKEN ETA TITULUEN ATALA / -

484

BOADO CORTIZAS, RAFAEL

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

586

GAMBRA CHAVARRI, MARTA

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

599

AZANZA GAZOLAZ, ROBERTO

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

886

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

57

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

738

LUS AQUERRETA, MARINA

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

744

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

175

AGIRREZABAL BAZTERRIKA, MIREN ELIXABET

F

C&

BULEGOBURUA (Bekak eta tituluak)

Iruñea

503

GIL PÉREZ-NIEVAS, ANE MIREN

F

C&

BULEGOBURUA (Laguntza akademikoa)

Iruñea

551

BELOQUI RUIZ, MARIA IDOYA

F

C&

BULEGOBURUA (Sarbidea)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA /-/ -

183

ECHEVERRIA ARAMBILLET, CARMEN

F

B&

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

Iruñea

184

AMIGOT ZARDOYA, ANA PILAR

F

B&

LIBURUTEGIKO PROIEKTUEN ZUZENDARIORDEA

Iruñea

822

AUZA CATALAN, RUBEN

2

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

826

ARANGUREN ALONSO, MARIA EDURNE

7

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

829

CIAURRIZ UGARTE, ANA ESTHER

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

832

ARAMENDÍA CATALÁN, SARA

6

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

E–C1

Iruñea

836

HUTSIK

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

838

RUIZ GOMEZ, MARIA VENTURA

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

839

URRIZA SAN MARTIN, LAURA

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

840

SAGASTIBELZA GLARIA, ROSA M.ª

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

518

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Liburutegiak)

Iruñea

519

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Liburutegiak)

Iruñea

853

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Liburutegiak)

Iruñea

854

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Liburutegiak)

Iruñea

543

CANTERA LEIVA, ISMAEL

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Tutera

657

ESPOZ GONZÁLEZ, MARÍA BEGOÑA

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

658

UNZU MARTÍNEZ, FERNANDO

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

881

HUTSIK

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

882

HUTSIK

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

783

LERENDEGUI OYAGA, M.ª MILAGROS

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

185

BARRIOS FERNANDEZ, SANTIAGO E.

F

C&

BULEGOBURUA (Liburutegia)

Iruñea

189

RUIZ GARCIA, JOSE ESTEBAN

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

211

HUTSIK

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

217

HUTSIK

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

222

HUTSIK

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

223

AYESA CEMBORAIN, ALFREDO

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

235

ITURGAIZ SAINZ, MARIA TERESA

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

239

HUTSIK

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

240

GOÑI OIZ, INMACULADA

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

402

PEREZ MIGUELEZ, MARIA SONIA

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

459

SALINAS LIBERAL, MARIA JOSE

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

507

HUTSIK

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

591

HUTSIK

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

612

HERNANDEZ BRETONES, YOLANDA

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

855

HUTSIK

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

E–C1

Iruñea

856

HUTSIK

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

E–C1

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / EROSKETEN ATALA / -

186

QUINTANA DE UÑA, M.ª JOSE

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

188

HUTSIK

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / EROSKETEN ATALA / ALDIZKAKO ARGITALPENEN BULEGOA

187

DE MIGUEL ZABARTE, CARLOS

F

B

BULEGOKO ARDURADUNA (Aldizkako Argitalpenak)

Iruñea

749

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / EROSKETEN ATALA / BANAKAKO ARGITALPENEN BULEGOA

192

MENDIVE URTASUN, ROSA M.ª

F

B

BULEGOKO ARDURADUNA (Banakako Argitalpenen Bulegoa)

Iruñea

751

OLAVERRI CELAYA, M.ª MAR

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

193

COSTANILLA BAQUEDANO, ANA M.ª

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

194

CORCERO HERRERO, JOSE LUIS

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / KONTROL BIBLIOGRAFIKORAKO ATALA / -

197

CASIMIRO ITURRI, ANA ROSA

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

207

PEREZ-ILZARBE SERRANO, ANA

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

457

MORAGA SALARRULLANA, M.ª CARMEN

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

198

PEREZ FERNANDEZ, ELSA MARINA

F

C&

BULEGOBURUA (Mailegua eta aretoa)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / KONTROL BIBLIOGRAFIKORAKO ATALA / KATALOGAZIO BULEGOA

208

OCEJA VARILLAS, MARIANO

F

B&

BULEGOKO ARDURADUNA (Katalogazioa)

Iruñea

209

AGÜERO GONZALEZ, FCO. JAVIER

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA (3)

Iruñea

212

SENGARIZ MARTINEZ DE GOÑI, FCO. JAVIER

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

213

SANCHEZ MOVELLAN, RAUL

F

C

ARTXIBO ETA LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA (LIBURUTEGIAK)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IKERKETA BILDUMEN ATALA / -

575

BERASATEGUI RUIZ, ANGELA

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

216

SALVADORES SANTAMARÍA, ANA ISABEL

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

219

MENDIVE URTASUN, ROSA M.ª

2

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

220

LLOVES GUNTIN, BEATRIZ

2

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IKERKETA BILDUMEN ATALA / GIZA ZIENTZIEN BULEGOA

214

MENENDEZ FANO, AMALIA

F

B

BULEGOKO ARDURADUNA (Giza Zientziak)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IKERKETA BILDUMEN ATALA / GIZARTE ZIENTZIEN BULEGOA

460

LLOVES GUNTIN, BEATRIZ

2

F

B

BULEGOKO ARDURADUNA (Gizarte Zientziak)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IKERKETA BILDUMEN ATALA / ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA BULEGOA

461

MENDAZA HERNANDEZ, ANA GEMMA

F

B

BULEGOKO ARDURADUNA (Zientzia eta Teknologia)

Iruñea

221

HUTSIK

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

462

HUTSIK

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / ZERBITZUEN ATALA / -

224

GUIJARRO DOMINGUEZ, CONCEPCION

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

215

HUTSIK

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

403

HUTSIK

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / ZERBITZUEN ATALA / DOKUMENTUAK LORTZEKO BULEGOA

225

RODRIGUEZ VILLEGAS, YOLANDA

F

B

BULEGOKO ARDURADUNA (Dokumentuak Lortzeko Bulegoa)

Iruñea

227

URUTXURTU FERNANDEZ, IÑAKI

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

752

BUENO MACAYA, MIRIAM

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / ZERBITZUEN ATALA / OSASUN IKASKETEN BULEGOA

230

MIKELEIZ ELARRE, ITZIAR

F

B

BULEGOKO ARDURADUNA (Osasun Zientzien Fakultatea)

Iruñea

831

AROCA MONTERO, M.ª TERESA

F

C

ZERBITZUETAKO OFIZIALA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / ZERBITZUEN ATALA / ANTZINAKO FUNTSAREN ETA BILDUMA BEREZIEN BULEGOA

233

SOTO ASURMENDI, FEDERICO

F

B

BULEGOKO ARDURADUNA (Antzinako Funtsa eta Bilduma Bereziak)

Iruñea

234

LOPEZ GONZALEZ, ALICIA

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IRAKASKUNTZARI ETA IKERKETARI LAGUNTZEKO ATALA / -

659

DEL CAMPO HILARIO, CARLOS

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

226

HUTSIK

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / LIBURUTEGI ZERBITZUA / IRAKASKUNTZARI ETA IKERKETARI LAGUNTZEKO ATALA / ERREFERENTZIA ETA INFORMAZIO BIBLIOGRAFIKOKO BULEGOA

236

RUIZ DE LUZURIAGA PEÑA, MANUEL

F

B

BULEGOKO ARDURADUNA (Erreferentzia eta informazio bibliografikoa)

Iruñea

237

PUENTE LANZAROTE, PABLO LUIS

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

238

HUTSIK

F

B

LIBURUTEGIKO OLko LAGUNTZAILEA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMATIKA ZERBITZUA /-/ -

241

BASTARRICA LARRAURI, JUAN RAMON

F

A&

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

Iruñea

489

PASCAL ERRO, M.ª JOSE

F

C&

ADMINISTRARI ARDURADUNA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMATIKA ZERBITZUA / CAMPUSEKO ZERBITZUEN ATALA / -

545

ALONSO VEGA, CARLOS

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

246

RODRIGUEZ MAZQUIARAN, ANA

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

251

MACICIOR IRAZOQUI, M.ª BEGOÑA

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

875

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

248

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

257

RAMIREZ PEREZ, MARTA

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

609

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

664

VELASCO PÉREZ, MARIANO

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMATIKA ZERBITZUA / SISTEMEN ETA KOMUNIKAZIOEN ATALA / -

252

FERNANDEZ LANDA, FCO. JAVIER

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

608

GOMEZ LOPEZ, BENIGNO

2

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

253

LARREA ARMAÑANZAS, JAVIER

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

254

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

256

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

468

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

250

ESTERAS CILLA, ANA

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

406

PERALES VILLENA, EDUARDO

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMATIKA ZERBITZUA / KUDEAKETA KORPORATIBOAREN ATALA / -

243

ABADIA PEREZ, FRANCISCO JOSÉ

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

244

AGUADO RUIZ, MARÍA TERESA

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

245

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

467

BACAICOA RIVERA, BORJA

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

520

BOBADILLA RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

616

ARRECHEA IRIGOYEN, JOSÉ ÁNGEL

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

617

AMATRIAIN MARTINEZ, ALFREDO

6

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

876

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

247

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

405

CARRILLO REDIN, PEDRO JAVIER

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

602

AMATRIAIN MARTINEZ, JOSE MARIA

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

864

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / INFORMATIKA ZERBITZUA / ERABILTZAILEARI LAGUNTZEKO ATALA / -

404

FERNANDEZ GOMEZ, JESUS CARLOS

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

255

ALDAZ SEMBEROIZ, M.ª GEMA

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

469

MONREAL GOICOECHEA, JOSEBA ANDONI

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

877

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

258

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

259

MARTINEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

610

NAVASCUÉS PUYADA, JAVIER

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

858

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

859

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

860

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

878

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

249

MARCOS BENITO, DAVID

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

260

OZCOIDI LATORRE, MIKEL

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

261

AMATRIAIN LLANTEGUI, SEGUNDO

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

263

HUTSIK

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

350

HUTSIK

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

463

BAREA CANALES, JOSE ANTONIO

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

465

SANCHEZ PINILLA, MITXELKO

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

466

URTASUN GARRAZA, IÑAKI

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

490

HUTSIK

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

491

BLASCO GUEROLA, DAVID SALVADOR

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

492

AGUIRRE PEREZ, ELENA

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

493

HUTSIK

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

494

ECAY TORRES, RAÚL

2

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

495

LOPEZ ESQUIROZ, ENRIQUE

2

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

546

ZARATIEGUI BIURRUN, PABLO ANTONIO

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Tutera

665

LEZAUN ECHAURI, IOSU EDER

7

F

C

OFIZIAL TEKNIKOA (Informatika Zerbitzua)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA /-/ -

60

GOROSTIETA VILLANUEVA, FRANCISCO J.

F

B&

ZERBITZUKO ZUZENDARIA

Iruñea

754

CENOZ ZUBILLAGA, BELEN

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA / AURREKONTUEN ETA PLANGINTZA EKONOMIKOAREN ATALA / -

61

PEREZ URDANOZ, EDUARDO

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

18

BAIGORRI ROMERO, M.ª FATIMA

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

Iruñea

607

MORENO OLLOBARREN, MARÍA DOLORES

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

Iruñea

63

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

Iruñea

64

CADENAS JANO, MARIA ELOISA

F

C&

BULEGOBURUA (Aurrekontuak eta Ekonomia Plangintza)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA / KONTABILITATE ATALA/ -

69

IRIZAR ORTEGA, MONICA

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

676

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

880

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

395

PEREZ GARCES, MARIA ROSARIO

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

70

IBARROLA LABIANO, NIEVES

2

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

865

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

363

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

385

HUTSIK

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

53

ZUBIALDE ALZUETA, IMELDA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

71

LARUMBE OROZ, M.ª FERNANDA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

728

URROZ MERINDANO, NATALIA

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

729

MENDIBERRI SALABURU, ELISA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

743

RUBIO CARO, M.ª DEL MAR

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

755

GOÑI MALON, M.ª ANGELES

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

786

GURUCHARRI MOLINA, ANA BELEN

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

427

ALGARRA OLLO, INMACULADA

F

C&

BULEGOBURUA (Finantzaketa Lotetsia duten Gastuak)

Iruñea

73

REMIREZ MARRODAN, INMACULADA

F

C&

BULEGOBURUA (Kontabilitatea/Diru-sarrerak)

Iruñea

74

LACOSTA JIMENEZ, ANA

F

C&

BULEGOBURUA (Diruzaintza)

Iruñea

77

HUTSIK

F

C/D&

BULEGOBURUA (Kontabilitatea/Gastuak)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA / EKONOMIA KUDEAKETAKO ATALA/ -

81

IÑIGO BERRIO, M.ª JOSE

F

B&

ATALBURUA

Iruñea

618

GUTIERREZ AZCARATE, M.ª TERESA

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

82

GUINEA FERNANDEZ, SOLEDAD

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

879

HUTSIK

F

B

OLko KUDEAKETARIA

Iruñea

730

AGESTA LUSARRETA, IGNACIO JAVIER

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

731

GONZALEZ AZPARREN, ALFREDO

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

782

BEUNZA ARELLANO, NEREA

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

787

OSTERITZ GALLASTEGI, MUSKILDA

2

F

C

OLko ADMINISTRARIA

Iruñea

428

GOÑI ESQUIROZ, FELISA

2

F

C&

BULEGOBURUA (Erosketak)

Iruñea

84

LOPEZ FERNANDEZ, NURIA

F

C&

BULEGOBURUA (Kontratazioa)

Iruñea

85

RAZQUIN BOZAL, CRISTINA

F

C&

BULEGOBURUA (Ondarea)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA / ANALISIRAKO ETA PROGRAMAZIORAKO ATALA / -

614

HERNÁNDEZ MURO, JUANA

F

A&

ATALBURUA

Iruñea

529

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

Iruñea

601

ALDAYA NICOLAS, SUSANA

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

Iruñea

62

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

Iruñea

861

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Datuen analisia)

Iruñea

KUDEATZAILETZA / EKONOMIA GAIETARAKO ZERBITZUA / KONTABILITATE ANALITIKOAREN ATALA / -

871

PEREZ URDANOZ, MARTA

F

A

ATALBURUA

Iruñea

511

HUTSIK

F

A

OLko TEKNIKARIA (Adar Ekonomikoa)

Iruñea

Lanpostua:

& Lanpostuaren behin-behineko maila eta lansariak

(1) Iraungi beharreko lanpostua. Hutsik gelditzen den unean, honela deituko da: Gidaria (Posta)

(2) Iraungi beharreko lanpostua. Hutsik gelditzen den unean, honela deituko da: OLko teknikaria (Teleprestakuntza)

(3) Iraungi beharreko lanpostua. Hutsik gelditzen den unean, honela birsailkatuko da: Artxibo eta Liburutegietako teknikari laguntzailea

(4) Lanpostu horren ordainsaria behin-behineko goi kargudunen idazkariarena izanen da

Araubide juridikoa:

ZK = Izendapen Libreko behin-behineko Zuzendaritza Kargua

F = Funtzionarioa

K = Kabineteko behin-behinekoa

E = Euskara

I = Ingelesa

EI = Euskara eta Ingelesa

HIZK = Hizkuntzak

Administrazio egoera

2 = Zerbitzu bereziena edo kidekoa, lanpostu-erreserbarako eskubidearekin

3 = Eszedentzia berezia

6 = Eszedentzia norberaren interesagatik, lanpostu-erreserbarekin lehen 18 hilabeteetan

7 = Behin-behineko atxikipena, borondatezko eszedentzia-aldiaren ondoren itzultzeagatik.

Lanaldiak:

G = goizez

A = arratsaldez

LZ = lanaldi zatitua

SILZ = kastegi eta Sailetako lanaldi zatitua

Tx = txandakakoa

Iragarkiaren kodea: F2404008