77. ALDIZKARIA - 2007ko ekainaren 22a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru Legeak eta Legegintzako Foru Dekretuak

AKATS ZUZENKETA, Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearena.

1.1.2. Foru Dekretuak

47/2007 FORU DEKRETUA, maiatzaren 21ekoa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onesten dituena.

AKATS ZUZENKETA, maiatzaren 7ko 39/2007 Foru Dekretuarena. Foru dekretu horren bidez, Nafarroako Adinekoen Kontseilua sortzeko azaroaren 24ko 344/1997 Foru Dekretua aldatu zen.

1.1.3. Foru Aginduak

60/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 4koa, Osasun kontseilariak emana, "Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zainketa Aringarrien Erregistroa" izeneko fitxategi informatizatua sortzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1740/2007 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, José María Barbería Aizpún, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Zentro Berekiko Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu, eta emandako zerbitzuak eskertzen dizkiona.

1741/2007 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Paz Fernández Mendaza, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Iruñeko 2. Lurralde Unitateko Lan Eskaeretarako Arloko arduraduna, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu, eta emandako zerbitzuak eskertzen dizkiona.

1742/2007 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Paz Fernández Mendaza andrea Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Zentro Berekiko Bulegoko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

1745/2007 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Raquel Merino Gutiérrez, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Prestakuntza Enpresan Bideratzeko Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu, eta emandako zerbitzuak eskertzen dizkiona.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

136/2007 EBAZPENA, ekainaren 1ekoa, Justizia zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Auzitegiko Medikuntzaren Institutuko auzitegiko medikuen kidegoan hutsik dauden lanpostu generiko batzuk betetzeko lekualdatze-lehiaketarako deia egiten duena.

1784/2007 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Haren bidez onesten da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko goi mailako tituludun izateko lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bereziaren bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda, eta bi pertsona izendatzen dira epaimahaiko kide izateko.

1816/2007 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko goi mailako tituludun izateko lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bereziaren bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

728/2007 EBAZPENA, ekainaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Aurpegi eta Masailezurreko Kirurgiako Laguntza Zerbitzuko buru izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

909/2007 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko prebentzioko eta laneko arriskuetako OLT/EDU izateko lanpostu bat merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdia bete gabe uzten duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

ERABAKIA, 2007ko maiatzaren 14an, Nafarroako Gobernuak hartua, "Tuteran eskualdeko jarduera ekonomikoetarako eremu bat ezartzeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala" 1. sektoreko POL-4, POL-5, POL-6 eta 9.1 lurzatietan aldatzeko espedientearen tramitazioari hasiera ematen diona. Espedientea Tuterako Udalak eta Nasuinsak sustatu dute.

240/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 10ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, "Tuteran Unibertsitate Publikoa ezartzea" izeneko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren 1. sektoreko UE 2B unitatearen urbanizazio proiektua behin betikoz onesten duena. Sustatzailea Nafarroako Unibertsitate Publikoa da.

260/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 18koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana. Haren bidez behin betikoz onesten da Zubietako 4. poligonoko 1013. lurzatian Arau Subsidiarioak aldatzeko espedientea. Jon Mutuberria Ibarra jaunak sustatu du.

279/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 25ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Imozko Udal Plana aldatzeko espedientea behin betikoz onesten duena. Urritzako 11. poligonoko 101. lurzatiko A lurzatia nekazaritza eta abeltzaintzarako ekoizpen ertaineko lurzoru urbanizaezina izatetik gelditu eta lurzoru finkatugabe bihurtuko da, bertan etxebizitza bat eraikitzeko. Domingo Olaechea Barbería jaunak sustatu du.

291/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 30ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Abartzuzako Udal Plana 3. poligonoko 101. lurzatian aldatzeko espedientea, Pedro Olabarría Badiola jaunak eta José Angel Goñi López jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

1031/2007 EBAZPENA, maiatzaren 16koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, ondoko espediente hau onestearen aldeko Ingurumen ondorioen adierazpena egiten duena, ingurumen aldetik egokia baita: Tuterako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren aldaketa puntuala, 9. unitate integratuaren 1. sektorearen eremuan. Espedientea Gardachales herritarren elkarteak sustatu du.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

81/2007 FORU AGINDUA, ekainaren 5ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Lekunberriko saihesbidea-Albiasu" izeneko eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta ingurumen eraginaren azterlanarekin batera jendaurrean paratzen duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

29/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 18koa, Toki Administrazioko kontseilari eta Nafarroako Gobernuaren eledunak emana, 2007an ikus-entzunezkoak ekoizteko laguntzen deialdia onesten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

376/2007 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Lan zuzendari nagusiak emana, "Savera" enpresaren lan hitzarmen kolektiboaren testua erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 49/2007).

418/2007 EBAZPENA, maiaitzaren 21ekoa, Lan zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "TRW Automotive España, S.L." enpresaren lan hitzarmen kolektiboaren testua erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 53/2007).

419/2007 EBAZPENA, maiatzaren 21ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Mutiloabeitiko "Lavandería Industrial Olimpia, S.L." enpresaren lan hitzarmen kolektiboaren testua erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 54/2007).

AKATS ZUZENKETA, Lan zuzendari nagusiak otsailaren 20an emandako 314/2007 Ebazpenarena. Haren bidez erabaki zen Nafarroako "Irakaskuntza Pribatu Itundua" sektorerako Itun Kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea (espediente zenbakia: 3/2007-L).

1.3.6. Beste batzuk

155/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 21ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nafarroako Elkarte Zinofiloari eta "Patxoi Nafarra" zakur arrazaren hazleen eta ehiztarien elkarteari "Patxoi Nafarra" zakur arrazaren liburu genealogikoa kudeatzeko aitorpen ofiziala ematen diena.

161/2007 EBAZPENA, maiatzaren 21ekoa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Jacako lehengo errepidean eta Camino del Río eta Nuestra Señora de la Asunción mugapeetan zolatze lanak egin eta sareak berritzeko proiektua gauzatzeko. Proiektua Ledeako Udalak sustatu du.

872/2007 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Ebroko Ardatza NA-134 errepidean Valtierra eta Arguedasko saihesbidea egiteko azterlan informatiboari buruz Ingurumen eraginaren adierazpena egiten duena. Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatu du azterlana.

1013/2007 EBAZPENA, maiatzaren 16koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Irunberrin (Nafarroa) Zaraitzu ibaiaren gaineko trenbide zaharreko zubia handitzeko obrak egiteko epea luzatzen duena. Proiektua Udalak sustatu du.

1462/2007 EBAZPENA, maiatzaren 16koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, "Ucar Electrodos Ibérica, S.L.ko harguneko adarra Ororbian" proiektuari administrazio baimena ematen diona.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA. Derrigorrezko dirubilketa. Ondasun enkantearen iragarkia.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ARTAXOA

Ordenantza edo barne araubideko erregelamendua, Artaxoako Udalaren herrilurretan Nafarroako Ubideak ureztatuko duen eremuko III. sektoreko aprobetxamenduarena. Behin betiko onespena

CINTRUENIGO

4.1. sektoreko Plan Partziala. Behin betiko onespena

UHARTE

Aretako barne berrikuntzarako plan bereziaren aldaketa, Parcelas Comansa, S.A.

ARRUAZU

2007ko zerga-tasak

ULTZAMA

Ordenantza fiskaletako aldaketa. Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
DONAMARIA

Deialdia, Donamariako Udalaren zerbitzu anitzetako enplegatu euskaldun bat oposizio-lehiaketa bidez hartzeko. Izendapena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
ARAITZ

Araizko Udaleko plantilla organikoa 2007. urterako. Behin betiko onespena

CABANILLAS

Deialdia, Cabanillasko Udaleko administrari-ofizial izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko

PUIU

2007ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ARGUEDASKO, VALTIERRAKO, VILLAFRANCAKO, MILAGROKO ETA CADREITAKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2007ko plantilla organikoa

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
BERRIOBEITI

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

BURLATA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

UHARTE

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BERIAIN

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

TUTERA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

ANDOSILLA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BUÑUEL

Jarduerako lizentzia sailkatua. Baimena

Jarduerako lizentzia sailkatua. Baimena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduerarako lizentzia. Baimena

MARTZILLA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

RIBAFORADA

Akats zuzenketa

TUTERA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BERRIOBEITI

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

TUTERA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BERRIOBEITI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

BERIAIN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
ANUE, ODIETA ETA LANTZ

Medikuaren etxea enkantean, Olaguen

SESMA

Herri larreak enkantean

2.3.3. Nahitaezko desjabetzeak
GALAR

Deialdia, okupatu aurreko aktak egiteko

GOIZUETA

Herriko ur depositu berria eraikitzeko eta ur kanalizazioa hein batean berritzeko proiektua

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
BARAÑAIN

2007ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA

2007ko aurrekontuko aldaketa. Hasierako onespena

GARAIOA

2006ko kontu orokorra

2007ko aurrekontua

PUIU

2007ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

ITURMENDI

2006ko kontuak. Behin betiko onespena

2007. urteko aurrekontua

AZKONA

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

DESOJO

2006ko aurrekontuko aldaketa. Behin betiko onespena

BERA

Kredituak aldatzeko 1/07 espedientea. Hasierako onespena

IRAÑETA

2007ko ekitaldiko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

LAKAR

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

LARRAUN

2007ko ekitaldiko aurrekontu arruntak. Hasierako onespena

EGUESIBAR

2007ko aurrekontuan kredituak aldatzeko 2. espedientea. Hasierako onespena

TUTERA

Udalaren 2007ko aurrekontu arruntean kreditu bereziak eta kreditu gehikuntzak egiteko espedientea. Hasierako onespena

Castel Ruiz Kultur Etxearen 2007ko aurrekontuko aldaketen espedienteak. Hasierako onespena

Udalaren Ur Batzordearen 2007ko aurrekontuko kreditu bereziaren eta kreditu osagarriaren espedienteak. Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

Aurrekontuko 2/2007 aldaketa. Hasierako onespena

ODERITZ

2007ko aurrekontu orokor eta bakarraren onespena

ARRUAZU

2007ko ekitaldiko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko

FUSTIÑANA

2006ko aurrekontuko 02 aldaketa. Behin betiko onespena

UKAR

Aurrekontuko 1/2007 aldaketa

Aurrekontuko 2/2007 aldaketa

Aurrekontuko 3/2007 aldaketa

LERIN

Aurrekontu orokor eta bakarra

MILAGRO

2007ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

ALLOTZ

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

ZURUKUAIN

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

2.3.5. Beste batzuk
NOAIN (ELORTZIBAR)

Datu pertsonalen fitxategi automatizatuen arauketa

ORKOIEN

Deialdi publikoaren oinarriak, 2007. urtean garapenerako lankidetza proiektuak aurrera eramateko dirulaguntzetarako

TUTERA

Erauzketarako industria eta industria gogaikarrien industrialdean Canraso bidea urbanizatzeko obrengatik ordaindu beharreko kontribuzio berezien espedientea. Hasierako onespena

CINTRUENIGO

UE 27 unitateko 2-8 lurzatietako xehetasun azterlana. Hasierako onespena

2.1 sektoreko xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

UE19 eta UE20 unitateen mugapeneko aldaketa. Hasierako onespena

UE36 unitateko 2442 eta 2445 lurzatietako aldaketa. Hasierako onespena

FUNES

Funesko Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala (antolamendu xehekatuko determinazioak). Behin betiko onespena

IRUÑA

Hiri hondakinen bilketa pneumatikorako sistemaren proiektua, I/S.1, IV/S.1, XVI/S.1 eta XIX/S.1 sektorean, Arrosadia-Lezkairun. Behin betiko onespena

U.I.XVIII-Iturrama unitateko ZN-1 eremuko urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

VIANA

Urbanizazio proiektua. Behin betiko onespena

BUÑUEL

Aldaketa exekuzio unitateetan. Behin betiko onespena

NAFARROAKO ERREGE BARDEAKO KOMUNITATEA

Eguzki parke edo baratze bat paratzeko lurren desafektazioaren espedientea. Hasierako onespena. Acciona Solar enpresaren eta Nafarroako Errege Bardeako Komunitatearen arteko hitzarmen/akordioaren edukia. Onespena

CABANILLAS

Aldaketa puntuala arau subsidiarioetan. Hasierako onespena

BAZTAN

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

FONTELLAS

Birzatiketa proiektua. Behin betiko onespena

BERTIZARANA

Narbarteko UAUN.7 unitatea borondatez birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

FUNES

Aldaketa arau subsidiarioetan. Hasierako onespena

GESALATZ

Lerateko UE 10.2 unitatea urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Etxarri Aranazko Udal Planeko UE-11 unitatea birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Tudela

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

EDICTO

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

CORELLA

Notificación de resolución

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados