54. ALDIZKARIA - 2005eko maiatzaren 6a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.4. Ebazpenak

259/2005 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Lan zuzendari nagusiak emana, azaroaren 24ko 1134/2002 Ebazpenaren eranskina, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan, aldatzen duena. 2004ko abenduaren 15eko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

46/2005 FORU AGINDUA, Osasun kontseilariak emana, María Teresa Blasco Altuna andrea Bideko Ama Birjina Ospitaleko Erizaintzako zuzendari izendatzen duena.

856/2005 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko sistema informatikoetako ofizial izateko 13 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia ebazten duena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

911/2005 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko erdi mailako tituludun izateko 5 lanpostu (Aurrea hartzeko Diziplinak: Laneko Segurtasuna eta Industria Higienea) oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi, epaimahaiaren behin betiko osaera finkatu eta oposizioko lehenbiziko ariketa noiz eginen den ezartzen duena.

912/2005 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko goi mailako tituludun izateko lanpostu huts bat (Aurrea hartzeko Diziplina: Ergonomia eta Psikosoziologia Aplikatua) oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi, epaimahaiaren behin betiko osaera finkatu eta oposizioko lehenbiziko ariketa noiz eginen den ezartzen duena.

913/2005 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko goi mailako tituludun izateko lanpostu huts bat (Aurrea hartzeko Diziplinak: Laneko Segurtasuna eta Industria Higienea) oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi, epaimahaiaren behin betiko osaera finkatu eta oposizioko lehenbiziko ariketa noiz eginen den ezartzen duena.

914/2005 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko erdi mailako tituludun izateko bi lanpostu (Aurrea hartzeko Diziplina: Ergonomia eta Psikosoziologia Aplikatua) oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi, epaimahaiaren behin betiko osaera finkatu eta oposizioko lehenbiziko ariketa noiz eginen den ezartzen duena.

665/2005 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko OOLTko mediku (Oinarrizko Osasun Laguntza Taldea) izateko 33 lanpostu huts, LZBko mediku (Larrialdietarako Zerbitzu Berezia) izateko 2 lanpostu huts eta Larrialdietako mediku ondoko izateko 8 lanpostu huts merezimenduzko lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

733/2005 EBAZPENA, apirilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko sistema informatikoetako ofizialen 18 lanpostu huts merezimenduzko lekualdatze lehiaketaren bidez betetzeko deialdia onesten duena.

734/2005 EBAZPENA, apirilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan arkitekto tekniko izateko lanpostu huts bat merezimenduzko lekualdatze lehiaketaren bidez betetzeko deialdia onesten duena.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak apirilaren 18ko 945/2005 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko arkitekto tekniko izateko 12 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak apirilaren 18ko 947/2005 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko arkitekto izateko 5 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

291/2005 FORU AGINDUA, martxoaren 30ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Baztango Udal Plana Erratzuko 55. poligonoko 343. lurzatian aldatzeko espedientea, Juan José Leiza Echandi jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

293/2005 FORU AGINDUA, martxoaren 30ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Artzibarko Udal Plana Azparrengo 17. poligonoko 70. eta 280. lurzatietan aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

294/2005 FORU AGINDUA, martxoaren 30ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Erriberriko Arau Subsidiarioak U.C.4.1. unitatean (Azkoiengo etorbidea) aldatzeko espedientea, Construcciones Martínez Cavero S.L.k sustatua, behin betikoz onesten duena.

1.3.2. Kontratazio administratiboa

127/2005 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa Berritzeko Plana ezartzeko proiektuak garatzeko laguntza teknikoa prozedura irekiaren bidez kontratatzeko eta lehiaketa publikoaren bidez esleitzeko espedientea onesten duena.

728/2005 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Zangozako osasun zentroa eraikitzeko lanen proiektuaren prestakuntza eta segurtasun eta osasun azterlana eta obraren zuzendaritza kontratatzeko gastua egiteko baimena ematen duena (OB5/2005 lehiaketa).

807/2005 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak martxoaren 23an eman 588/2005 Ebazpena aldatzen duena. Horren bidez, Nafarroako Ospitalean transformazio zentro berria egiteko lanetarako lehiaketan arituko den Kontratazio Mahaia izendatu zen (OB2/2005 lehiaketa). Proposamen ekonomikoak jendaurrean irekitzeko eguna aldatzen da.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

308/2005 FORU AGINDUA, apirilaren 22koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Zaragoza-Altsasu burdinbidean, 114/381 k.p.an, Martzillako udal mugapean, abelbide goratu bat egiteko proiektua" jendaurrean egoteko aldia bukatutzat eman eta behin betikoz onesten duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

ERABAKIA, 2005eko apirilaren 11koa, Nafarroako Gobernuak hartua, 2004ko uztaileko euri jasa handiek eta uholdeek nekazaritzarako azpiegitura publikoetan eragindako kalteak babestekoak direla deklaratu eta laguntzetarako baldintzak ezartzen dituena.

64/2005 FORU AGINDUA, apirilaren 11koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, 2005. urterako, irabazi asmorik gabeko entitate pribatuei Nafarroako kultura gastronomiko propioa oinarri harturik egintza publiko nabarmenak antolatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duena.

234/2005 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, eritasun luzea dela medio ikastetxera eskolak hartzera joaterik ez eta etxez etxeko hezkuntza laguntza behar duten ikasleendako ikasteko banakako laguntzetarako deia egiten duena. Ikasleek derrigorrezko mailetan, hau da, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, eta Nafarroako ikastetxeetan egon beharko dute, 2004-2005 ikasturteko 2. eta 3. hiruhilabetekoetan.

252/2005 EBAZPENA, martxoaren 31koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako 2. zikloko ikastetxe publikoak, Lehen Hezkuntzakoak (Lehen Hezkuntza-DBH) eta Udalen Musika Eskolak hobetzeko, zabaltzeko eta birmoldatzeko obra proiektuak egiteko Nafarroako Foru Komunitateko udal eta kontzejuentzat laguntzak emateko deialdia onesten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

242/2005 EBAZPENA, martxoaren 17koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Eraikin eta lokalen garbiketa" sektorerako lan hitzarmen kolektiboaren interpretazioari buruzko akordioaren testua erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 7/2003).

1.3.6. Beste batzuk

29/2005 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan kontseilariak emana, hotz-instalazioetako instalatzaile eta mantentzaile/zaintzaile agiriak lortzeko prestakuntza plana ezartzen duena.

546/2005 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana. Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legearen 116.1 artikuluan xedatutakoa betez, haren bidez bost eguneko epean igorriko da Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegiko Idazkaritzara Nafarroako Gobernuaren Toki Administrazioko kontseilariak 2005eko apirilaren 13an emandako 63, 64 eta 65 zenbakiko foru aginduen espediente osoa. Halaber, foru agindu horien bidez onetsitako deialdietan interesaturik egon daitezkeenei jakinarazten zaie, ediktu bidez, agertu eta aritu daitezen, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legearen 49. artikuluan xedatutakoarekin bat.

417/2005 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Fertramp, S.C.I.ri Ingurumen arloko Baimen Osatua ematen diona eta aurkeztu duen proiektuaz Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten duena.

418/2005 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Francisco Zardoya Gómez jaunari Ingurumen arloko Baimen Osatua ematen diona eta aurkeztu duen proiektuaz Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten duena.

498/2005 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Pablo Domingo Arenzana jaunari Ingurumen arloko Baimen Osatua ematen diona eta aurkeztu duen proiektuaz Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten duena.

506/2005 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Agropecuaria Villafranca, S.L.ri Ingurumen arloko Baimen Osatua ematen diona eta aurkeztu duen proiektuaz Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten duena.

526/2005 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Enmer Ganadera, S.L.ri Ingurumen arloko Baimen Osatua ematen diona eta aurkeztu duen proiektuaz Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten duena.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

A N T S O A I N

Udal plan orokorreko hirigintza arautegiko aldaketa

A R T A X O A

Artaxoako udal mugapeko bide publikoetan erabilera eta trafikoa arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onespena

Artaxoako Udal Planeko erabileren homogeneizazio-koefizienteen aldaketa puntual xehekatua. Hasierako onespena

Artaxoako Udal Planean, herrigunearen ingurua handitzean eragiten duen egiturazko aldaketa puntual baten espedientea. Hasierako onespena

Artaxoako udal planeko aldaketa, etxebizitzetarako lurzoru urbanizagarriko 7/566, 7/567 eta 11/701 lurzatiak eta industriarako hiri lurzoruko 7/731 lurzatia birsailkatu eta birkalifikatzeko, Granja Villanueva, S.A.k sustatua. Hasierako onespena

A L L O

Etxeko animaliak edukitzea arautzen duen ordenantza behin betiko onetsita

ERRIBERAKO HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

Behin betikoz onetsirik hiri hondakin solidoak bildu, garraiatu eta tratatzeko zerbitzuaren tasak arautzen dituen ordenantza fiskaleko aldaketa eta tarifa fiskalak 2005. urterako

L E R I N

2005erako ordainarazpenak, zergapekoak nahiz zergaz kanpokoak eta zerga-tasak. Behin betiko onespena

U L T Z A M A

Herrilurretako aprobetxamenduen ordenantza hasiera batean onetsirik

Arau subsidiarioetako eraikuntzari buruzko ordenantza orokorraren aldaketa. Hasierako onespena

U S K A R T Z E

Ordenantza fiskaleko aldaketa hasiera batean onetsirik

T U L E B R A S

Tulebrasko Udal Planeko aldaketa, Fila de la Noguerilla alderdiko lurzoru urbanizaezinean etxebizitzetarako lurzoru urbanizagarriko sektore berri bat garatzeko, Ignacio Ayensa eta Merche Ullate jaun-andreek sustaturik. Hasierako onespena eta jendaurreko aldia

B A R A Ñ A I N

Barañaingo Udalaren dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

Ezkondu gabeko bikote egonkorren Barañaingo Udalaren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza. Hasiera bateko onespena

I R U Ñ A

E D I K T U A

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
U X U E

E D I K T U A

L O D O S A

Alkatetzaren ordezkapena

L I Z A R R A

Alkatetzaren ebazpenak

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
P I T I L L A S

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu lanpostu bat, D mailakoa, betetzeko, Pitillasko udaleko E mailako funtzionarioen artean hornitzeko, plantillako lanpostuen kopurua handitu gabe

UHARTE ARAKIL, IRAÑETA ETA ARRUAZUKO UDALEN BATASUNA

2005eko plantilla organikoa onetsirik

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Izangai onartu eta baztertuen behin behineko zerrenda oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez administrari-ofizial lanpostu bat betzeko deialdian (Ebazpena 05/115)

B E R T I Z A R A N A

2005eko plantilla organikoa behin betikoz onetsirik

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
A R E L L A N O

Jarduera sailkatua

L A R R A U N

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

B A Z T A N

Jarduera sailkatua

A N T S O A I N

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

B A Z T A N

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

O R K O I E N

Jarduera sailkatua

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Obrak esleiturik

Obrak esleiturik

Obrak esleiturik

C A B A N I L L A S

Beilatokia eraikitzeko orubea salgai

I T U R E N

Lehiaketa, Aurtitz auzoko kaleetan hornidura eta saneamenduko sareak berritu eta kaleak zolatzeko lanak adjudikatzeko

L I Z A R R A

Laguntza eta obra kontratazioa

I R U Ñ A

San Ferminetan 2005ean saltoki finkoetan saltzeko baimenak

2005eko San Ferminetan puxikak kalez kale saltzeko baimenak

E G U E S I B A R

Deialdia, Sarrigurengo Kirol Hiria eraikitzeko obren lehiaketa publikorako

V I A N A

Hornidura kontratatzeko lehiaketa

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
B A Z T A N

Hasiera batez onetsirik 2004tik luzatutako aurrekontuan egindako aldaketak

A G E Z A

2003ko kontuak onetsirik

2004ko kontuak onetsirik

2004ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak hasiera batean onetsirik

R I B A F O R A D A

2005eko aurrekontua hasiera batean onetsirik

NOAIN ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2005eko aurrekontua hasiera batez onetsita

A N T S O A I N

2005eko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

A L L O

2005eko aurrekontua behin betikoz onetsita

A U R I T Z

2004ko ekitaldiko aurrekontu luzatua aldatzeko espedientea behin betiko onetsirik

J A I T Z

2005eko karga-tasak

2.3.5. Beste batzuk
E T X A U R I

UE 4A unitateko kostuen behin betiko likidazioa. Hasierako onespena

UE 4X unitateko kostuen behin betiko likidazioa. Hasierako onespena

UE 5G-1 unitateko kostuen behin betiko likidazioa hasiera batean onetsirik

UE 5G-2 unitateko kostuen behin betiko likidazioa hasiera batean onetsirik

UE 5H unitateko kostuen behin betiko likidazioa hasiera batean onetsirik

A M I L L A O

"Arbiulinen bidea zolatzea" izeneko obren kontribuzio berezia

A G O I T Z

Barne berrikuntzarako URIC-2 unitatearen berdefinizioa hasiera batean onetsirik

O R K O I E N

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

A G O I T Z

AR2 banaketa eremua urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

URIC-2 xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

Hirigintza hitzarmena hasiera batean onetsirik

O R K O I E N

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

OLTZA ZENDEA

Hasiera batean onetsirik Arazuri-Orkoiengo industrialdeko 3.3 lurzatiaren xehetasun azterlana. Lerrokaduren aldaketa

U R R O T Z

Udalaren laborantzako lurren eta belarren aprobetxamendua eskatzeko epea irekirik

C I N T R U E N I G O

Merkataritzaldearen estatutuak eta kudeaketa oinarriak behin betikoz onetsirik

O R K O I E N

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

B A R A S O A I N

494. lurzatiaren xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

C A R C A R

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

M U R I E T A

AD 50 unitatea urbanizatzeko proiektuaren aldaketa behin betikoz onetsirik

A R A N G U R E N

UC17 MA unitatean 73 eta 74. lurzatien xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

L I Z A R R A

Lizarrako H.A.P.O.ko zenbait unitatetan lizentziak ematea etenik

NOAIN (ELORTZIBAR)

Xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik, Noain-Elortzibarko Udal Planeko Dorreko 3. eremuko U.E. 3.3 exekuzio unitateko 20. lurzatian Vicente Zabalza Pascual jaunak sustatua

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik, Noain-Elortzibarko Udal Planeko Dorreko 3. eremuko U.E. 3.1 exekuzio unitatean, Dorreko U.E. 3.1 exekuzio unitateko jabeek sustatua

Hasiera batean onetsirik Noain-Elortzibarko Udal Planeko aldaketa egituratzailea, Zuluetako U.E. 3.7.2 unitatean Nueva Albañilería, S.L.k sustatua

T U T E R A

I R A G A R K I A

B E R R I O B E I T I

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik, Berriobeitiko BB-1 sektorean

T U T E R A

31. exekuzio unitateko P-2 eta P-4 lurzatiak borondatez birzatitzeko proiektua, Basaon karrikan

B A Z T A N

Urbanizazio proiektua hasiera batean onetsirik

Herrilurraren desafektazioa

G A R E S

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

A N T S O A I N

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

O T S A G A B I A

Xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

B E R I A I N

UR4 unitatea urbanizatzeko proiektua behin betikoz onetsirik

L E K U N B E R R I

E D I K T U A

A R G U E D A S

Planeamenduko Arau Subsidiarioetako aldaketa

I R U Ñ A

Kontribuzioa eta zerga bateratuak 2005eko lehen seihilekoa

D E I E R R I

Interesatuak agertzeko deia, 33/2005 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Hirugarren Epaitegian instruitzen ari baitira, Canteras y Hormigones VRESAk aurkezturik

ZIZUR NAGUSIA

Ardoi sektorea birzatitzeko proiektua jendaurrean

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de lo Penal número Dos de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona

Cédula de notificación

Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona (Juzgado de Familia)

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Instrucción número Dos de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aoiz

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tudela

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Uno de Navarra

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de citación

Juzgado de lo Social número Dos de Navarra

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

E D I C T O

E D I C T O

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Tres de Navarra

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Edicto de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA Tribunal Económico - Administrativo Foral de Navarra

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Expediente sancionador

Expediente sancionador

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y JUVENTUD

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución de expedientes sancionadores

Notificación de acuerdos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Edictos de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA, COMERCIO Y TRABAJO

Edictos de notificación

P A M P L O N A

Notificación de propuesta de resolución en expedientes sancionadores

B E R R I O Z A R

Notificación de infracción

NOAIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de sanción

V I L L A V A

Notificaciones de requerimientos sobre vehículos abandonados

E S T E L L A

Notificación de denuncia

C O R E L L A

Notificación sanción expediente sancionador

ZIZUR MAYOR

Notificación de actuaciones en procedimiento sancionador

E G Ü E S

Notificación de sanción

Notificación de propuesta de resolución

V I A N A

Abandono de vehículo

A N S O A I N

Notificación de infracción

E S T E L L A

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

B E R R I O P L A N O

E D I C T O

P E R A L T A

Denuncias de tráfico

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA
R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Secretaría General

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

COMUNIDAD DE REGANTES "SAN SEBASTIAN"

E D I C T O