78. ALDIZKARIA - 2003ko ekainaren 23a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

113/2003 FORU AGINDUA, apirilaren 15ekoa, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak emana, Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagozkion zenbait aitorpen-likidazio telematika bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dituena.

Agintariak eta Langileak

EBAZPENA, 2003ko maiatzaren 26koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Liburutegiko arduradun izateko bi zerrenda hauta-proben bidez osatzeko deialdia onesten du, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta, hala bada, haren menpeko erakunde autonomoetan (Osasunbidean-Nafarroako Osasun Zerbitzuan izan ezik) sortzen diren beharrak asetzeko. Zerrenda bat apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretuaren babesean osatuko da. Bestea, aldi baterako kontratuetarako.

AKATS ZUZENKETA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak 2003ko maiatzaren 19an emandako Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, albaitarien zerrenda bat hauta-proben bidez osatzeko deialdia onetsi zen, 2003, 2004 eta 2005ean sortzen diren premien arabera, aldi baterako kontratazioak egiteko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta, kasua bada, haren menpeko erakunde autonomoetan (Osasunbidean-Nafarroako Osasun Zerbitzuan izan ezik).

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

649/2003 FORU AGINDUA, apirilaren 30ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, hilabetez jendaurrean jartzen duena desjabetzapen jarduera zenbaitek ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda.

624/2003 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Irurtzungo Zainketa Zentroko: A-15, N-240-A eta N-I, autobien zainketa integrala, 2003-2006" izeneko lanak kontratatzeko espedientea onesten duena.

625/2003 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Irurtzungo Zainketa Zentroko: A-15, N-240-A eta N-I autobiez gainerako errepide guztien zainketa integrala, 2003-2006" izeneko lanak kontratatzeko espedientea onesten duena.

EBAZPENA, 2003ko ekainaren 10ekoa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zenbait bulegotarako ekipamendu mikroinformatikoaren hirugarren lotearen hornidura, prozedura irekiaren eta lehiaketaren bidez, kontratatzeko espedientea onesten duena.

367/2003 EBAZPENA, maiatzaren 28koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Presio handiko ur hornidura Muru Artederretatik Mendibilera" izeneko proiektua behin betikoz onesten duena.

907/2003 EBAZPENA, maiatzaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Bideko Ama birjina Ospitalerako laparoskopiako dorre bat erosteko gastua baimentzen duena.

1036/2003 EBAZPENA, maiatzaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, antzutasuna eta ugalkortasunik eza laguntza bidezko ugalketa teknikak erabiliz tratatzeko osasun laguntza emateko 2003. urterako gastua baimendu eta kontratazio espedienteari hasiera ematen diona.

373/2003 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Pirinioen hegoaldeko A-24 Autobia, Iruña-Jaca-Huesca, I. tartea: Noain-Elo" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

374/2003 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Iruña-Logroño autobia, Zizur Nagusia-Gares tartea" proiektuan, Erreniegako tuneleko ipar-ahoaren inguruan, egin beharreko egokitzapenek ukitutako ondasun eta eskubideen jendaurreko epea ebatzi eta okupatu aurreko aktak egiteko deitzen duena.

184/2003 EBAZPENA, maiatzaren 13koa, Garraio eta Telekomunikazio zuzendari nagusiak emana, "Eskuko 20 terminal mugigarri tetra erosi eta paratzeko" agindu teknikoen plegua eta kontratazio-espedientea onesten duena.

510/2003 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Industri zuzendari nagusiak emana, Iruñeko mugapeko "Ezkaba auzoberrian Iruñeko 4"ko Eraztunerdia osatzea" izeneko proiektuko instalazioetarako administrazio baimena eman eta haren onura publikoa onartzen duena.

660/2003 EBAZPENA, ekainaren 3koa, Industri zuzendari nagusiak emana, "Tulebras eta Monteagudon gas naturala banatzeko sarea eta Tulebras eta Monteagudoko udalerrietarako banaketa adarrak" proiektuko okupatu aitzineko aktak egitea onesten duena.

Beste Xedapenak

656/2003 FORU AGINDUA, maiatzaren 8koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Eguesibarko Udal Plana, UU-1 Unitatea (Leku Eder auzoberria) zaindu eta mantentzeko araubideari dagokionez, aldatzeko espedientea, Eguesibarko Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

695/2003 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Leringo Udal Plana, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

696/2003 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Orkoiengo Arau Subsidiarioak 1. poligonoko 899. eta 900. lurzatietan aldatzeko espedientea, J. Antonio Tirapu Murillo jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

697/2003 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Iturengo Arau Subsidiarioak aldatzeko espedientea, Angel Aramburu Aldave jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena. Espedientearen xedea 3. poligonoko 141. lurzatiaren kalifikazioa aldatzea da (Ameztialdea parajean), nekazaritza eta abeltzaintzarako emankortasun ertaineko lurzoru urbanizaezinen sailean sartzeko.

698/2003 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Berriobeitiko Udal Plana Aitzoiango AIZ-14 unitatearen eremuan aldatzeko espedientea, Begoña Huarte Larumbe andreak sustatua, behin betikoz onesten duena.

699/2003 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Arangurengo Arau Subsidiarioak Taxoareko Berroa Sektorearen D lurzatian (I6T) aldatzeko espedientea, Residencial Amaya, S.A.k sustatua, behin betikoz onesten duena.

720/2003 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Sunbillako Udal Plana 2. poligonoko 387. lurzatian aldatzeko espedientea, Martín José Celaieta Lastiri jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

FORU AGINDUA, 2003ko apirilaren 28koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Abeltegien Atala sortzen duena Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroaren barrenean.

513/2003 EBAZPENA, maiatzaren 27koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko "Ibilgailuak konpontzeko lantegiak'" sektorearen lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 55/2003).

519/2003 EBAZPENA, maiatzaren 30ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, "Eguesibarko Udala" entitatearen Itun Kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 1/2003-F).

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientea.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ELIKADURA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientearen ebazpena

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. 31R001/5/2003 espedientea jakinarazteko ediktua.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko salaketen jakinarazpena

DONAMARIAKO, LABAIENGO, URROZKO ETA OIZKO UDALEN BATASUNA

2003ko plantilla organikoa

O R B A I T Z E T A

2002ko kontu orokorra hasiera batean onetsirik

ESTELLERRIKO TURISMO PARTZUERGOA

Estatutuetako aldaketaren hasierako onespena

L A R R A I N T Z A R

Herrilurraren desafektazioa, ondotik trukatzeko

G A R T Z A R O N

2003ko aurrekontua hasiera batean onetsirik

J A U N T S A R A T S

2003ko aurrekontua hasiera batean onetsirik

UDABE-BERAMENDI

2003ko aurrekontua hasiera batean onetsirik

B E R U E T E

2003ko aurrekontua hasiera batean onetsirik

A R R A R A T S

2003ko aurrekontua hasiera batean onetsirik

I G O A

2003ko aurrekontua hasiera batean onetsirik

Z A N G O Z A

Salaketen jakinarazpena

Zehapenen jakinarazpena

B E T E L U

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

A I E G I

Udal Planaren aldaketa puntualaren proiektua. Hasierako onespena

Z I Z U R

Urbanizazio proiektua behin betikoz onetsirik

G E S A L A T Z

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsirik

L O R K A

Herrilurraren desafektazioa. Hasierako onespena

O L A Z T I

Udal Planaren aldaketa puntuala

I R U Ñ A

Xehetasun azterlana Iruñako Rinaldi multzoko 11-12-13-14 eta 15. atarietan igogailua jartzeko (U.I.XVIII-Iturrama). Hasierako onespena

E R R I B E R R I

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

I R U Ñ A

Ebazpenaren jakinarazpena

T U T E R A

Entzunaldiaren tramitearen jakinarazpena

Entzunaldiaren tramitearen jakinarazpena

O L A Z T I

Ordenantza hasiera batean onetsirik

A I Z P U N

2002ko kontuak

2003ko aurrekontua hasiera batez onetsita

G O Ñ I

2002ko kontuak

2003ko aurrekontua onetsita

M U N A R R I T Z

2002ko kontuen espedientea hasiera batez onetsirik

2003ko aurrekontua hasiera batez onetsita

O T I Ñ A N O

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

TORRALBA DEL RIO

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

U R D A N O T Z

2002ko kontuen espedientea hasiera batez onetsirik

2003ko aurrekontua onetsita

T A F A L L A

Arau-haustearen jakinarazpena

E R R I B E R R I

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

S A R T A G U D A

Kredituak aldatzeko espedientea. Hasierako onespena

B I O T Z A R I

Obren esleipena

I R U Ñ A

Lehiaketa publikoaren deialdia. Iruñean zoladurak berritzeko 2003. urteko obrak

E S T E R I B A R

Birzatiketa proiektua hasiera batez onetsirik

Birzatiketa proiektua behin betikoz onetsirik

Urbanizazio proiektua behin betikoz onetsirik

E Z K A B A R T E

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsirik

C O R E L L A

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

A R A N G U R E N

Zehapena jakinaraztea

I R U N B E R R I

Irunberriko aerodromoko plan berezia hasiera batez onetsirik

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

Irunberriko Udal Planeko APA-5 unitatearen borondatezko birzatiketa proiektua hasiera batez onetsita

O L L O I B A R

2003. urteko aurrekontu orokorra behin betiko onetsirik

C A S T E J O N

Hasierako onespena, ordenantza fiskalari

G E S A L A T Z

Udal Planeko aldaketa puntuala

A R A N G U R E N

Arau-haustearen jakinarazpena

BIDAUSIKO MANKOMUNITATEA

Aurrekontua hasiera batez onetsita

A B L I T A S

Administrari laguntzailearen lanpostua

Zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostua

LIZARRAGABENGOA

2002ko kontuen onespena

ETXARRI-ARANATZ

2003ko aurrekontua hasiera batean onetsirik

2002ko kontuen onespena

C A S T E J O N

Obretako ofizialaren izendapena

ERRIBERRI ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Administrari-ofizialaren izendapena

B U R G I

Oihan enkantea

B A R A Ñ A I N

Lehiaketa irekia, Barañaingo Kultur Etxeko sotoa moldatzeko obren kontratua esleitzeko

NAFARROAKO ERRIBERAKO HIRI HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

Kontratazioa egiteko lehiaketa. Hondakinetako gai organikoen tratamendurako Plantaren proiektua prestatu eta gauzatzea

T U T E R A Castel Ruiz Kultur Etxea

Izendapen proposamena, Tuterako Castel Ruiz Kultur Etxeko zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdiko epaimahai kalifikatzaileak egina

MURILLO EL CUENDE

Kontribuzio bereziak arautzen dituen ordenantza fiskal orokorra hasiera batez onetsirik

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, oposizio-lehiaketa bidez behargin-txofer lanpostu bat betetzeko deialdian

OLTZA ZENDEA

Obra kontratazioa 0-3 urteko Haur Eskola egiteko, Ororbian

NOAIN (ELORTZIBAR)

Noain-Elortzibarko Udaleko Administrari-ofizialaren izendapena

OROTZ-BETELU

Molino kaleko eraikin baten enkantea

Olaldeko eskola hartzen zuen eraikinaren enkantea

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Edukiontziak erosteko lehiaketa

B E R R I O Z A R

Belar artifizialeko futbol zelaia moldatu, hornitu eta muntatzeko obren kontratazioa

OLTZA ZENDEAKO ETA ORKOIENGO MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUA

E D I K T U A

SAN MARTIN UNX

2002ko aurrekontu luzatuaren aldaketa onetsirik

G A R E S

Udaleko euskara teknikari lanposturako izendapena

I R U Ñ A

E D I K T U A

E D I K T U A

L A B A I E N

Labaiengo ostatua errentan

B A R A Ñ A I N

Ebazpen proposamena

Z A R R A K A Z T E L U

Zarrakazteluko industrialderako proiektuaren prestaketa eta obra zuzendaritza lanen kontratazioa, lehiaketa irekiaren bidez

Zarrakaztelun Gizarte Etxe bat egiteko proiektuaren prestaketa eta obra zuzendaritza lanen kontratazioa, lehiaketa irekiaren bidez

B A R A Ñ A I N

Zehapenen jakinarazpena

Z U H A T Z U

Obra lizitazioa

I H A B A R

Obra lizitazioa

V A L T I E R R A

Akats zuzenketa

I R U N B E R R I

Akats zuzenketa

V I A N A

Vianako Udaleko administrari laguntzaile izateko lanposturako izendapen proposamena

U H A R T E

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

Etxebizitza familia bakarretako pasabideak arautzen dituen ordenantzako aldaketa behin betiko onetsirik

Behin betiko onespena kalifikazio juridikoa jabari publikotik ondarekora aldatzeari

L O D O S A

E D I K T U A

Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala: U.E.8 exekukzio unitatea

Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala. UC-8 eta UC-21 unitate sendotuak eta AR-1 banaketa eremua (UE-15, UE-16 eta UE-19)

Xehetasun azterlana U.C.5 unitatean. Behin betiko onespena

M A R T Z I L L A

Hornidura kontratua adjudikaturik

Behin betiko onespena 14-A exekuzio unitatea urbanizatzeko proiektuari

Ibilgailu abandonatuen gaineko jakinarazpena

A Z A G R A

2003ko plantilla organikoaren onespena

I R U Ñ A

Lehiaketa publikoaren deialdia: Víctor Pradera ikastetxe publikoko fatxadak zaharberritzeko obrak

DONAMARIAKO, LABAIENGO, URROZKO ETA OIZKO UDALEN BATASUNA

Administrari-ofizial izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko deialdiko oinarriak

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

MURILLO EL CUENDE

Jarduera sailkatua

I R U N B E R R I

Jarduera sailkatua

Z U G A R R A M U R D I

Jarduera sailkatua

C A S T E J O N

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

U H A R T E

Jarduera sailkatua

G O R Z A

Jarduera sailkaturako baimena

Jarduera sailkaturako baimena

U R D A Z U B I

Jarduera lizentziaren eskaera

C A R C A R

Jarduera sailkaturako baimena

A G O I T Z

Jarduera sailkaturako baimena

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkaturako baimena

SAN ADRIAN

Jarduera sailkaturako baimena

F I T E R O

Ordenantza behin betiko onetsita

G A L A R

Ezkondu gabeko bikote egonkorren Galar Zendeako Udalaren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena