103. ALDIZKARIA - 2007ko abuztuaren 20a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1123/2007 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Unibertsitate honetako Administrazio Kudeaketako Eskalako karrerako funtzionarioak izendatzen dituena.

969/2007 EBAZPENA, ekainaren 20koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Unibertsitate honetako Informatika Zerbitzuetako Eskala Teknikoan karrerako hainbat funtzionario izendatzen dituena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

984/2007 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, 1. motako lan kontratupeko irakasle doktore lanpostu baten kontrataziorako lehiaketarako deialdia egiten duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

97/2007 FORU AGINDUA, abuztuaren 1ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Tutera-Tarazona NA-121-C errepidearen eta Murchanten sartzeko NA-6840 errepidearen arteko bidegurutzea erdiko bide bat eginez hobetzeko proiektua" behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

2169/2007 EBAZPENA, uztailaren 2koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitatean lanean ari diren langileen etengabeko prestakuntzarako ekintzak, Nafarroako ETE enpresetako Etengabeko Prestakuntzarako Planetan agertzen direnak (Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatuak), finantzatzeko dirulaguntzen deialdia onetsi eta dirulaguntza horiek emateko arauak ezartzen dituena.

2170/2007 EBAZPENA, uztailaren 2koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitatean lanean ari diren langileen etengabeko prestakuntzarako ekintzak, Nafarroan ETE ez diren enpresetako Etengabeko Prestakuntzarako Planetan agertzen direnak (Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatuak), finantzatzeko dirulaguntzen deialdia onetsi eta dirulaguntza horiek emateko arauak ezartzen dituena.

1.3.6. Beste batzuk

417/2007 EBAZPENA, ekainaren 29koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Zangozako Vianako Printzearen Jauregia izeneko ondasun higiezinaren babes eremua behin-behinekoz mugatu eta interes kulturaleko ondasunaren espedientea jendaurrean paratzen duena.

418/2007 EBAZPENA, ekainaren 29koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Zangozako Santiago eliza izeneko ondasun higiezinaren babes eremua behin-behinekoz mugatu eta interes kulturaleko ondasunaren espedientea jendaurrean paratzen duena.

419/2007 EBAZPENA, ekainaren 29koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Zangozako Santa Maria eliza izeneko ondasun higiezinaren babes eremua behin-behinekoz mugatu eta interes kulturaleko ondasunaren espedientea jendaurrean paratzen duena.

460/2007 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Aurizko multzo historikoa interes kulturaleko ondasuna dela deklaratzeko espedientea irekitzen duena.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA ETA LAN DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ABARTZUZA

Ezinduendako aparkatze-txartelak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

ALTSASU

Altsasuko Musika Eskola erakunde autonomoaren Estatutuak. Aldaketaren hasierako onespena

BARAÑAIN

Lagunak Udal Zerbitzua erakunde autonomoaren Estatutuetako aldaketa. Behin betiko onespena

CASCANTE

Cascanteko lurzoru urbanizagarriko zerbitzuen poligonoko 7. banaketa eremuko 1. sektoreko plan partziala. Hasierako onespena

FUSTIÑANA

Udalaren Haur Eskolako 0-3 urtekoendako zaintza eta egonaldi zerbitzua emateko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala. Hasierako onespena

AZKOIEN

87. unitateko Arau Subsidiarioetako aldaketa xehekatua. Behin betiko onespena

58. unitateko Arau Subsidiarioetako aldaketa xehekatua (Dabán kalea, 1 eta 3). Behin betiko onespena

ARROITZ

Herrilurren ordenantzako aldaketa. Behin betiko onespena

OLAIBAR

Olaibarko udalerriko taxi zerbitzua arautzen duen udal ordenantza. Hasierako onespena

GALAR

Tokiko Gobernu Batzarraren sorrera

GESALATZ

Ordenantza, Hirigintzako tramitazioen gaineko tasena. Behin betiko onespena

LERIN

EDIKTUA

ORKOIEN

Tokiko Gobernu Batzarra eskuordetzea Osoko Bilkuraren eskurantzetarako

IRUÑA

"El Vergel" zahar etxea: Udal Planeko aldaketa Arantzadiko Z.1/U.I. IV-ri dagokionez. Behin betiko onespena

PUIU

Puiuko udal hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta tasakarautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

ERRONKARI

Ordenantzaren behin betiko onespena

SUNBILLA

Udal Planaren aldaketa puntuala. Hasierako onespena

VIANA

Udal Planeko aldaketa xehakatua. Behin betiko onespena

ATARRABIA

Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko aldaketa xehekatua, UC-14 unitatean. Hasierako onespena

BILORIA

Mendiko bideen erabilera arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa Hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren ordenantzan. Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
BERA

Tokiko Gobernu Batzordeko kideak izendatzea, ohiko bilkurak noiz egin adieraztea eta Tokiko Gobernu Batzordea eskuordetzea alkatearen eskumen batzuetarako

BERRIOZAR

Alkatetzaren eskuordetzea

ZIZUR

Alkateordeen izendapena eta eskurantzen gaineko eskuordetzea

LIZARRA

EDIKTUA

ESTERIBAR

Alkateordeen izendapena

MONTEAGUDO

Alkatetzaren dekretua

TAFALLA

Alkatetzaren dekretua, alkateordeei buruzkoa

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udalaren zerbitzuko albaitari izateko 2 lanpostu oposizio bidez betetzeko Izendapen proposamena

TORRES DEL RIO

Alkatearen dedikazio araubidea, lansariak, laguntzak eta kalte-ordainak

ODIETA

Alkateordearen izendapena

SANTSOL

Alkateordeen izendapena

DESOJO

Alkateordeen izendapena

ALLO

Alkateordeen izendapena

AGOITZ

Alkateordeen izendapena

Alkatetzaren eskuordetzea

GALAR

Karguen izendapena eta eskumenen gaineko eskuordetzea

IGANTZI

EDIKTUA

ORKOIEN

Tokiko Gobernu Batzarra Alkatetzaren eskumenetarako eskuordetzea

Tokiko Gobernu Batzarra eratzea

TAFALLA

Alkatetzaren dekretua

UXUE

EDIKTUA

Alkatetzaren eskuordetzea

ELGORRIAGA

Alkateordeen izendapena

ALLO ALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Izendapena

ARANARATXE

Alkateordearen izendapena

EULATE

Alkateordearen izendapena

VILLAFRANCA

EDIKTUA

BERA

Zinegotzien ordaina Udaleko kide anitzeko organoen bileretara joateagatik

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
CABANILLAS

Administrari-Ofizial izateko lanpostu bat betetzeko deialdia. Behin-behineko zerrenda

EULATE

Plantilla organikoa onetsirik

PUIU

2007ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
ITZA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

LESAKA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

LODOSA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

BERRIOBEITI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

LODOSA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

EULATE

Jarduerarako lizentzia

VIANA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

BERRIOBEITI

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ZIZUR NAGUSIA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

MIRANDA ARGA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BERRIOBEITI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
ASTITZ

Usategiak enkantean

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
BARILLAS

2007ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BERUETE

Aurrekontuen hasierako onespena

BERA

Kredituak aldatzeko espedientearen behin betiko onespena (07/1 espedientea)

2.3.5. Beste batzuk
BERRIOBEITI

Artikako UR-5 exekuzio unitatearen birzatiketa proiektua. Hasierako onespena

ANTZIN

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Hirigintzako hitzarmena. Hasierako onespena

Arau Subsidiarioetako aldaketa eta hirigintzako hitzarmena

BARAIBAR

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

ALLO

Aldaketa Alloko Udalaren hirigintzako sozietatearen estatutuetan

ESTERIBAR

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

AZKOIEN

129. unitatea birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

ESTERIBAR

Birzatiketa proiektua. Behin betiko onespena

Urbanizazio proiektua. Behin betiko onespena

Kudeaketako hirigintzako hitzarmena. Behin betiko onespena.

CAPARROSO

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Xehetasun azterlana, Eguesen. Hasierako onespena

BAZTAN

Borondatezko birzatiketa proiektua eta hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

ARTAXOA

Artaxoako UC 9.1 unitatea urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

ERRONKARI

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

GALAR

Unitateko aldaketa. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Konpentsazio batzordearen Estatutuak. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana eta unitateko aldaketa. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Birzatiketa proiektua. Hasierako onespena

ESTERIBAR

Inbuluzketako Arau Subsidiarioetako aldaketa egituratzailea. Hasierako onespena

VILLATUERTA

F-G unitatea birzatitzeko proiektuaren aldaketa partziala. Behin betiko onespena

VALTIERRA

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ESTERIBAR

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Planeamenduko hirigintza hitzarmena. Behin betiko onespena

Birzatiketa proiektua. Behin betiko onespena

Urbanizazio proiektua. Behin betiko onespena

Birzatiketa proiektua. Behin betiko onespena

Urbanizazio proiektua. Behin betiko onespena

Kudeaketako hirigintzako hitzarmena. Behin betiko onespena.

ETXARRI ARANATZ

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

EULATE

Herrilurretako lurzatiaren desafektazioa

Herrilurretako lurzatiaren desafektazioa

ENERITZ

Birzatiketa proiektua. Hasierako onespena

Arau subsidiarioetako aldaketa UO-41 eta UO-32 unitateetan (1. sektorea)

PUIU

Udal Planeko AR-1 banaketa eremuko S-1-U.E.1 unitatearen xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

FALTZES

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

ROCAFORTE

Herrilurraren desafektazioa

FUNES

Konpentsazio batzordearen Estatutuak, 1.23 unitatekoak. Behin betiko onespena

FONTELLAS

Kudeaketako hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

Birzatiketa proiektua. Hasierako onespena

LAKUNTZA

Lakuntzako UAU 5.9 unitateko konpentsazio batzordearen Estatutuak. Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

EDIKTUA

SUNBILLA

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

TIEBAS-MURU ARTEDERRETA

EDIKTUA

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/04

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 7/07)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 22/07)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 17/07)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 46/07)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/02

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 36/07)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/04

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 34/07)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 27/07)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/02

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 19/07)

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Cuatro de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estella

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tudela

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de notificación

Cédula de notificación

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

Edicto de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

ANTSOAIN

Arau-hausteen jakinarazpena

ANSOAIN

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

AYEGUI

Notificación de deudas

CORELLA

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

PAMPLONA

Recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario) número 48/07-1. Notificación a interesados no localizados en la forma legal establecida

VILLAFRANCA

Notificación de sanción

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística en Vizcaya

ANUNCIO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Secretaría General

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto sobre notificación a deudores

Edicto sobre notificación a deudores

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/01

EDICTO

NOTIFICACION DE CANCELACION DE APLAZAMIENTOS

EDICTO

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/01

EDICTO

Dirección Provincial de Córdoba de la Tesorería General de la Seguridad Social
ADMINISTRACION 14/05

Edicto de notificación

Dirección Provincial de Alava de la Tesorería General de la Seguridad Social
ADMINISTRACION 01/01

Edicto de notificación

Dirección Provincial de León de la Tesorería General de la Seguridad Social
ADMINISTRACION 24/02

Edicto de notificación