26. ALDIZKARIA - 2007ko otsailaren 28a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

10/2007 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, 2007ko ekitaldirako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Legean xedatutakoa betez, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen E mailako hasierako soldata, hala nola eskubide pasiboetan eragina duten ordainketa kontzeptuen zenbatekoak finkatzen dituena.

11/2007 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko plantilla organikoko lanpostuei dagozkien ordainsari osagarrien gehikuntzak aplikatzen dituena, horrela betetzen baita Administrazioak eta sindikatuek Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen lan baldintzei buruz 2006. eta 2007. urteetarako izenpetu zuten akordioa.

12/2007 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, Langileen Estatutuaren Testu Bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuko II. tituluko XI. kapitulua Justizia Administrazioan Auzitegiko Medikuen, Kudeaketa Prozesal eta Administratiboaren, Tramitazio Prozesal eta Administratiboaren eta Laguntza Judizialaren Kidegoetan Nafarroan ari diren langileei aplikatzeko baldintzak arautzen dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

342/2007 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Laura Barriuso Lapresa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Elizondoko Osasun Eskualde Oinarrizkoko zuzendaria, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

343/2007 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Benedicto Aguirre Echeverría Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Elizondoko Osasun Eskualde Oinarrizkoko zuzendari izendatzen duena, bitarte baterako.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Estatistikako erdi mailako tituludun izateko bi lanpostu huts oposizio bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Erradioterapiako teknikari espezialista izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

351/2007 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko artxiboetako erdi mailako teknikari izateko 4 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

352/2007 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko albaitari izateko 3 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

353/2007 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Kirol eta Gazteriaren arloko erdi mailako teknikari izateko lanpostu huts bat oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

259/2007 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez onesten dira Helduentzako Hezkuntzaren eremuko sei lanpostu zerbitzu eginkizunetan betetzeko deialdiaren arauak. Lanpostu horiek Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoko funtzionarioek beteko dituzte, Helduentzako Bigarren Hezkuntzako "Félix Urabayen" institutuan, Iruñean.

AKATS ZUZENKETA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak urtarrilaren 22an eman 72/2007 Ebazpenarena. Haren bidez onetsi zen izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko zeladore izateko 64 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

20/2007 FORU AGINDUA, otsailaren 16koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Nafarroako Ubidea, tarteak: 6, 7A eta 19A" izeneko proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideak jendaurrean paratzeko epea bukatutzat eman eta haien titularrei okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten diena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

34/2007 FORU AGINDUA, otsailaren 7koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana, Nafarroako kirol federazioekin hitzarmenak egiteko 2007ko deialdia onesten duena.

35/2007 FORU AGINDUA, otsailaren 7koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana. Haren bidez onesten da etorkinen integrazioaren esparruan ari diren irabazi asmorik gabeko entitateentzako 2007ko dirulaguntzen deialdia.

31/2007 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, 2007rako Nekazaritzako Aseguru Konbinatuen Planeko nekazaritzako aseguru zenbait hitzartzeko dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.

32/2007 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nafarroako mendialderako eta eskualde behartsuetarako kalte-ordainak eman, kudeatu eta kontrolatzeko araubide orokorra erregulatzen duena.

35/2007 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, abeltzaintza ekologikorako laguntzak eman, kudeatu eta kontrolatzeko araubide orokorra ezartzen duena.

36/2007 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, galtzeko zorian dauden arraza autoktonoak babesteko eta sustatzeko laguntzak eman, kudeatu eta kontrolatzeko araubide orokorra ezartzen duena.

42/2007 EBAZPENA, urtarrilaren 24koa, Nafarroako Gobernuaren Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2006/2007 ikasturtean musikako goi mailako ikasketak egiteko beken deialdia bukatutzat ematen duena (Azaroaren 9ko 1154/2007 Ebazpena).

77/2007 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, helduendako euskararen irakaskuntza sustatzen duten entitate pribatuei (euskaltegi eta gau-eskola pribatuei) 2007. urtean laguntzak emateko deialdia onesten duena.

67/2007 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Garraio zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean, 2007. urtean, errepideko garraio publikoaren sektorean prestakuntza ekintzak antolatzeko dirulaguntzen deialdia onesten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

109/2007 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Lan zuzendari nagusiak emana, 2006rako Nafarroako "Industria siderometalurgikoa" sektorerako lan hitzarmenaren (espediente zenbakia: 10/2007) soldatak berrikusteko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

110/2007 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Lan zuzendari nagusiak emana, 2007rako Nafarroako "Industria siderometalurgikoa" sektorerako lan hitzarmenaren (espediente zenbakia: 11/2007) soldatak berrikusteko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

1.3.6. Beste batzuk

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkiak.

IRAGARKIA

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA. Iragarkia

NAFARROAKO PARLAMENTUA. Nafarroako Foru Komunitateko arartekoaren antolaketa eta funtzionamendu Erregelamenduko 9.b) artikuluaren aldaketa.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

DONEZTEBE

Udal Planeko aldaketa puntuala. Hasierako onespena

GESALATZ

2007ko karga-tasak

UHARTE

2007ko tasak eta prezio publikoak. Onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Ibilgailuak espaloian barna sartzeko tasa (pasabideak)

JAITZ

2007ko karga-tasak

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskaletako eta tasetako aldaketa 2007rako. Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

VIANA

C mailako administrari-ofizial lanpostuetarako izendapena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

IRUÑA

Deialdia, hautaproben bitartez enpleguko teknikariaren lanpostuan, aldi baterako lan kontratuarekin, aritzeko izangaien zerrenda osatzeko, Iruñeko Udalean gertatzen ahal diren beharrak asetzeko

ZANGOZA

Udalaren Zahar Etxea erakunde autonomoa

IRUÑEKO UDALAREN HAUR ESKOLAK

Akats zuzenketa, euskaraz dakiten 3 hezitzaile hartzeko deialdian. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak

MAÑERU

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak

GALIPENTZU

Bazkalekuak enkante publikoan

SAN MARTIN UNX

Enkante publikoa. Iragarkia

SANTAKARA

Herriko Etxea berritzeko obrak esleiturik

ESTERIBAR

Udal Plana esleiturik

LEKUNBERRI

Obrak esleiturik

IZIZE

Belar enkantea

VIANA

Esleipenaren iragarkia

OLLARMENDIKO MANKOMUNITATEA

Oihan enkantea

2.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

MURCHANTE

Alkatetzaren ebazpena

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak

GESALATZ

2007ko aurrekontu arrunta. Hasierako onespena

Aurrekontuko aldaketa

IRURTZUN

2005eko kontuak

OTEITZA

Aurrekontuetako aldaketa. Hasierako onespena

JAITZ

2007ko aurrekontu arrunta. Hasierako onespena

Aurrekontuko aldaketa

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

2007ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta arrunta. Behin betiko onespena

2.3.5. Beste batzuk

ZANGOZA

Zangozako Udal Planeko AR-1 banaketa eremuko UE-3, UE-4, UE-ZV.1 eta UE-ZV.2 exekuzio unitateak urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

DEIERRI

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

BUÑUEL

Hirigintza hitzarmeneko aldaketa, Buñuelgo Udal Planeko UD 9A unitatearen planeamendu eta kudeaketan. Behin betiko onespena

FALTZES

Urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

MENDABIA

S-8/AR-10 jarduketa sistemako aldaketa

TUTERA

UE 32 birzatiketaren behin betiko likidazioa eta konpentsazio batzordearen desegitea

UHARTE ARAKIL

Iruburuko industrialdea urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

BERIAIN

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

ABLITAS

Urbanizazio proiektua. Behin betiko onespena

5. azpiunitatearen birzatiketa. Behin betiko onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 61/06)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 64/06)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 65/06)

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Tribunal Superior de Justicia de Navarra

SALA DE GOBIERNO

EDICTO

Audiencia Provincial de Navarra Sección Primera

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pamplona

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona (Juzgado de Familia)

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Pamplona

Cédula notificación

Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Seis de Pamplona

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de lo Mercantil número Uno de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Uno de Pamplona

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Cinco de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estella

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tudela

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Tudela

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Tudela

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de citación

Cédula de notificación

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

EDICTO

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

Edicto de notificación

EDICTO

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

EDICTO

Edicto de notificación

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Cedula de notificación

Edicto de notificación

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Logroño

EDICTO

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Soria

Cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

ADIOS

Notificación de Bajas por Caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

ANTSOAIN

Arau-hausteen jakinarazpena

ARANGUREN

Notificación de infracción

Notificación de sanción

ARGUEDAS

Notificación de sanción

Notificación de denuncia

BADOSTAIN

Edicto de notificación

BARAÑAIN

Propuesta de Resolución

Notificación de denuncia

Notificación de Sanción

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

BERIAIN

Notificación de denuncia

Notificación de denuncia

BERRIOZAR

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

Desestimación de recurso de reposición

Notificación de denuncia

BURLADA

Desestimación de recurso de reposición

Notificaciones de requerimientos sobre vehículos abandonados

CORELLA

Notificación sanción expediente sancionador

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

EGÜES

Notificación de expediente de Baja de Oficio en el Padrón Municipal de habitantes de Ayuntamiento del Valle de Egüés

EDICTO

Notificación de expediente de Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento del Valle de Egüés

Notificación de expediente de Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Ayuntamiento del Valle de Egüés

EDICTO

ESTELLA

Edicto de notificación

EZCABARTE

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

FALCES

Notificación de Incoación de Expediente de Baja de Oficio en el I.A.E.

GUESALAZ

Notificación de bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

HUARTE

Notificación de denuncia

Notificación de propuestas de resolución

Notificación de sanción

LAKUNTZA

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

LESAKA

Notificación de liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos

Notificación de denuncia

MARCILLA

Notificación de denuncia

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

MENDAVIA

Notificación de sanción

NOAIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de requerimientos sobre vehículos abandonados

MILAGRO

Notificación de denuncia

OLITE

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Notificación de bajas por caducidad en Padron Municipal de habitantes

CENDEA DE OLZA

EDICTO

PAMPLONA

Notificación de Propuesta de Resolución en expedientes Sancionadores

Recurso contencioso-administrativo (P.O.) número 72/06-2, notificación a interesados no localizados en la forma legal establecida

EDICTO

Imposición de sanciones de Ordenanzas municipales

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

PERALTA

Negociado de denuncias

Negociado de denuncias

PITILLAS

Expedientes de Bajas de Oficio en el Padrón Municipal

SALINAS DE ORO

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

TAFALLA

Notificación de denuncia

EDICTO

TUDELA

Notificación de solicitud de licencia de actividad

Notificación de incoación de expediente por solicitud de Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

VALTIERRA

Notificación de incoación de expediente por solicitud de Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Notificación de incoación de expediente de Baja de Oficio en Padrón Municipal de Habitantes

VIANA

EDICTO

VILLAFRANCA

Notificación de requerimientos sobre vehículos abandonados

Notificación de sanción

Notificación de requerimientos sobre vehículos abandonados

Notificación de sanción

Notificación de infracción

VILLAVA

EDICTO

Notificación de resolución

ZIZUR MAYOR

Desestimación de recurso de reposición

Desestimación de recurso de reposición

MINISTERIO DE FOMENTO Dirección General de Carreteras

Resolución de la Unidad de Carreteras del Estado en Ourense sobre notificación de actos administrativos en expedientes de daños

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

NOTIFICACIONES

EDICTO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Secretaría General

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto sobre notificación a deudores

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01

ANUNCIO

ANUNCIO

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/04

ANUNCIO

Dirección Provincial de Tarragona de la Tesorería General de la Seguridad Social

EDICTO

Dirección Provincial de Navarra Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Dirección Territorial - Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra

Cédula de notificación Actas de infracción

Cédula de notificación Resoluciones actas de infracción

Cédula de notificación Actas de infracción

Cédula de notificación Actas de infracción

Cédula de notificación Actas de infracción

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA

Providencia de Apremio

Providencia de Apremio

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA

Extravío de título

AGRICOLA CAJA RURAL DE ARTAJONA SOCIEDAD COOPERATIVA SAN ISIDRO

ANUNCIO

SOCIEDAD COOPERATIVA SAN ISIDRO

ANUNCIO