59. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 20a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

23/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

13/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, Egoitz Albarracín Albiztur jauna Kudeaketa Ekonomiko-finantzariorako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

37/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Alma María Sánchez Martínez andrea Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusiko Kudeaketa Administratiboaren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

17E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 5ekoa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, Memoria Historikoaren arloko Koordinazio Batzorde Teknikoko kideak izendatzen dituena.

22/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita espezialitate berria eskuratu duten maisu-maistren kidegoko karrerako funtzionarioen behin betiko zerrenda, bai eta eskuratu ez dutenena ere, horren arrazoia adierazita.

1535/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari atxikitako haur eskoletako haurrentzako ikaspostuen 2020-2021 ikasturteko deialdia kudeatuko duen Hautapen Batzordeko kideak izendatu, eta batzordeari zenbait eginkizun esleitzen dizkiona.

168/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita M.ª Concepción Vázquez Preciado andrea Nafarroako Ospitaleguneko N-2 Solairuko Erizaintza Unitateko burua, berak eskatu baitu.

169/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Gonzalo Esparza Imas jauna Nafarroako Ospitaleguneko N-2 Solairuko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

193/2020 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Elena Galé Oneca andrea Ultzamako OOLTko zuzendari izendatzen duena.

194/2020 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak eskatu baitu, Carmen Napal Ros andrea, Alde Zaharreko OOLTko Erizaintza Unitateko burua.

195/2020 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Lourdes Iribarren Lizarraga andrea Alde Zaharreko OOLTko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

DEIALDIA, Nafarroako Kontuen Ganberaren zerbitzuko auditoretzako teknikari izateko bost lanpostu huts oposizio bidez betetzeko (horietako baterako euskaraz jakin behar da). Behin betiko izendapena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

203/2020 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2020rako gastua baimentzen duena ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko dirulaguntzen deialdirako (DDBN kodea: 498277); abuztuaren 20ko 2297/2018 Ebazpenaren bidez onetsi ziren dirulaguntza horiek.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

5D/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, “Asociación de Empresas de la Zona Media de Navarra” (AEZMNA) enpresa elkartearen estatutuen aldaketa gordailutu dela iragartzen duena (gordailu zenbakia: 31000211, lehengo gordailu zenbakia: NA/319).

7D/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, aditzera ematen duena Asociación de Empresarios de Enoturismo de Navarra izeneko enpresa elkartea eratu dela (gordailu zenbakia: 31100043).

1.7. BESTELAKOAK

1536/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, 2020-2021 ikasturterako ikaspostu hutsen eskaintza onesten duena Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari atxikitako haur eskoletako haurrentzako ikaspostuen deialdirako.

1537/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren menpeko Haur Eskoletako tarifak ezartzen dituena 2020-2021 ikasturterako.

19E/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Zuntz optikoa kanalizatzeko proiektu teknikoa, konexiorako, Cascante eta Murchante artean (Nafarroa)”, Cascanteko udal-mugartean. Sustatzailea Lyntia Networks SAU da.

43E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ukatzen baita Ecoiruña Tratamiento de Residuos SLk egindako eskaera Iruñeko udal-mugartean hondakinak kudeatzeko daukan instalazioaren ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko.

236E/2020 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, ingurumen baimen integratua ukatzen duena Berbintzanako udal-mugartean zerriak gizentzeko dagoen ustiategi baten instalaziorako. Titularra Aitor Lucea Chocarro da.

40/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez espedientea irekitzen baita “Zaldua multzoa, Auritzen eta Erroibarren (Aurizberriko Kontzejua)” izeneko eremu arkeologikoa interes kulturaleko ondasun deklaratzeko. Haren deskribapena eta ezaugarriak espedientean daude.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ALTSASU

Hiri Jarduketarako Plan Berezia 3. poligonoko 3125. lurzatian. Hasierako onespena

ANUE

Hiri-jarduketarako plan berezia, Udal Planeko aldaketa xehatua 11. poligonoko 448. lurzatian. Hasierako onespena

AGOITZ

Jarduera lizentzia. Eskaera

Aldaketa plantilla organikoan. Hasierako onespena

ARAITZ

Akats zuzenketa 2020ko aurrekontuaren behin betiko onespenean

ARAKIL

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARIBE

Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 19. lurzatian. Hasierako onespena

2020rako karga-tasak eta tasak

ARTAXOA

Akats zuzenketa, 2020rako tasa eta prezio publikoetan tarifa batzuk ez sartzeagatik

ARTAZU

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. 2020. urtea

AIEGI

Ordenantza fiskala, tasak arautzen dituena agiriak egiteko eta tramitatzeko. Behin betiko onespena

BAKAIKU

Ezkontza zibilak egiteko eskumena eskuordetzea

BARAÑAIN

Luis Morondo Udalaren Musika Eskolako prezio publikoak, 2020-2021 ikasturterako. Behin betiko onespena

BARASOAIN

2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa. Zuzenketa

Aldizkako karga-tasen diru-bilketarako 2020ko egutegia. Zuzenketa

BASABURUA

Aldaketa udal planean, jarduera ekonomikoen gunea sortzeko

BAZTAN

Alkatetzaren eskuordetza kanpoan egoteagatik

Hirigintza-hitzarmena 12. poligonoko 7. lurzatian. Jendaurrean paratzea

BEIRE

Herritarren parte-hartze prozesua

BERRIOBEITI

2020ko lan egutegia

BERRIOZAR

Bake epailearen kargua hutsik

BUÑUEL

Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerga-tasak, tasen tarifak, prezio publikoak, herri-lurretako kanona eta gainerako ordainarazpenak, 2020ko ekitaldirako

CASTEJÓN

2020ko lan egutegia

OLTZA ZENDEA

Asiaingo 10. poligonoko 88. lurzatiaren desjabetze-espedientea. Behin betiko onespena

ZIGANDA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ZIRAUKI

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. 2020. urtea

CORTES

12/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ETXARRI

Udalbatzako kideen ordainsariak. Hautetsien konpentsazioak

ESPARTZA GALAR

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

EZKABARTE

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

EZKAROZE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

FONTELLAS

Herri-lurrak desafektatzea parke fotovoltaikoa paratzeko. Hasierako onespena

GENEVILLA

Jarduera-lizentzia. Baimena

GIRGILLAO

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. 2020. urtea

IBIRIKU DEIERRI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IRUÑELA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LAKAR

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LANTZ

5. poligonoko 194., 196. (zati bat) eta 261. herri-lurzatien desafektazioa, erabilera lagatzeko

LARRAUN

Egoitza elektronikoa sortzea

LEITZA

Leitzako Udal Planeko aldaketa puntual xehatua 1. poligonoko 106. lursailean. Hasierako onespena

LERGA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LEDEA

Herri-lurren okupazioa, 3. poligonoko 54., 403. eta 411. lurzatietan. Hasierako onespena

MADOTZ

2019rako aurrekontua. Hasierako onespena

MAÑERU

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. 2020. urtea

MARTZILLA

El Campillo industrialdeko SI-10 sektorea borondatez birzatitzea. Hasierako onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, El Campillo poligonoan. Hasierako onespena

MENDABIA

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko eraikingintza-ordenantzan. Hasierako onespena

MILAGRO

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

MIRANDA ARGA

Udalaren kirol instalazioak (udal igerilekuak eta pilotalekua) erabiltzeko tasak, 2020an

MUGIRO

2019rako aurrekontua. Hasierako onespena

2020rako aurrekontua. Hasierako onespena

MURCHANTE

2020ko tasak eta zerga-tasak

NOAIN (ELORTZIBAR)

2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

OTSAGABIA

Aldaketa, zenbait ordenantzatan. Behin betiko onespena

IRUÑA

Sanduzelaiko VI. unitate integratuko ZNO-1 unitatea urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

ERREZU

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

TUTERA

Okupatu aurreko aktak egiteko deialdia. A-68aren zerbitzu-errepidea. II. fasea

UXUE

Bake epaile titularraren eta bake epaile ordezkoaren karguak hutsik

EGUESIBAR

Jarduera-lizentzia. Eskaera

VALTIERRA

Akats zuzenketa, jarduerarako lizentzia emateko iragarkian

VILLATUERTA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ATARRABIA

Ordenantza, arautzen duena Administrazio elektronikoaren erabilera. Hasierako onespena

DEIERRI

Borondatezko birpartzelazioa, Zurukuaingo UE-ZUR-14 unitatean, Maitan Eraso Azkonak sustatua. Behin betiko onespena

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ESA

Aldaketa, Esako bazkalekuko larreen adjudikazioa eta aprobetxamendua arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Pasabideen tasa 2020rako

CINTRUENIGOKO ETA FITEROKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza, arautzen duena etxeko laguntza zerbitzua. Hasierako onespena

IRUNBERRIKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Irunberriko “San Isidro” zahar etxean adinekoentzako zerbitzuak emateko prezio publikoak 2020rako. Hasierako onespena

ERRIBERRI ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

DONEZTEBEKO ETA ELGORRIAGAKO UDALEN BATASUNA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena