97. ALDIZKARIA - 2005eko abuztuaren 15a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

97/2005 FORU DEKRETUA, uztailaren 4koa, etxebizitza arloko jarduketa babesgarrietarako mailegu kualifikatuei aplikatuko zaien urteko korritu-tasa efektiboa finkatzen duena, 1997an finantza-entitateekin eginiko lankidetza hitzarmenen gerizan.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

61/2005 FORU AGINDUA, uztailaren 28koa, Toki Administrazioko kontseilari eta Gobernuaren eledunak emana, Francisco Javier Rey Bacáicoa, Argitalpenak Sustatu eta Zabaltzeko Bulegoko burua, kargutik kentzen duena. Kargu-uzte horrek uztailaren 1etik aurrera izanen ditu ondorioak.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

DEIALDIA, Nafarroako Foruzaingoko 111 polizia lanpostu oposizio bidez betetzekoa.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.2. Kontratazio administratiboa

784/2005 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoretza eraikineko klimatizazioaren instalazioa berritzeko lanen kontratazioa Soniclima Industrial, S.L. enpresari adjudikatzen diona, C0004/05 espedientea.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

1385/2005 EBAZPENA, uztailaren 20koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, merkataritzan kalitatea sustatzeko programarako dirulaguntzak emateko 2005eko deialdia onesten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

597/2005 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko "Kirol zerbitzuen eta ekipamenduen enpresa kudeatzaileak" sektorerako lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 70/2005).

1.3.6. Beste batzuk

381/2005 FORU AGINDUA, uztailaren 14koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" izeneko kontratuko 5. tarte orokorrean "Armañantzasera iristeko NA-7251 errepidea egokitu eta sendotzea" proiektuari onespen teknikoa ematen diona eta hura jendaurrean jartzen duena.

382/2005 FORU AGINDUA, uztailaren 14koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" izeneko kontratuko 3. tarte orokorrean "NA-7123 errepideko Allotz-Allozko monasteria tartea berritzea" proiektuari onespen teknikoa ematen diona eta hura jendaurrean jartzen duena.

383/2005 FORU AGINDUA, uztailaren 14koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" izeneko kontratuko 3. tarte orokorrean "Deierrira doan NA-7320 errepidea, Lakarko saihesbide berriaren eta Aritzalaren artean, berritzea" proiektuari onespen teknikoa ematen diona eta hura jendaurrean jartzen duena.

780/2005 EBAZPENA, uztailaren 6koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Ollokiko Kontzejua iraungitzeko espedientea jendaurrean jarri eta Esteribarko Udalari eta Ollokiko Kontzejuari entzutea ematea xedatzen duena.

131/2005 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Garraio zuzendari nagusiak emana, errepideko garraio publikoan aritzeko behar den lanbide gaitasuna lortzeko probak gainditu dituzten izangaien zerrenda onesten duena.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Repsol-Butano, S.A.k eskatutako administrazio baimenari buruzkoa, Lapoblaciongo udalerriko herrigunean 14 etxebizitzatarako eta egun dauden beste 6 etxebizitzatarako petrolio-gas likidotuaren biltegia eta hodi bidezko propano komertzialaren banaketa sarea jartzeko.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Repsol-Butano, S.A.k eskatutako administrazio baimenari buruzkoa, Sesmako udalerriko herrigunean (Nafarroa) 14 etxebizitzatarako petrolio-gas likidotuaren biltegia eta hodi bidezko propano komertzialaren banaketa sarea jartzeko.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

C A S C A N T E

Cascanteko Udal Planeko Alde Zaharreko hirigintzako araudi partikularreko aldaketa, Udalak berak sustatua, behin betiko onetsita

E Z K A B A R T E

Udal Plana hasiera batean onetsirik

Udal Plana hasiera batean onetsirik

O R B A I T Z E T A

Orbaitzetako udal hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantza onetsirik

I R U Ñ A

E D I K T U A

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
A R A S

86/2005 Alkatetzaren Ebazpena: udalerritik kanpo izateagatik, alkatea ordezkatzea

C I N T R U E N I G O

296/2005 Ebazpena

299/2005 Ebazpena

297/2005 Ebazpena

O B A N O S

Jarduneko alkatearen izendapena

C I N T R U E N I G O

298/2005 Ebazpena

O R K O I E N

Alkatetzaren eskuordetza

ZIZUR NAGUSIA

E D I K T U A

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
F O N T E L L A S

Udalaren 2005eko plantilla organikoa behin betikoz onetsirik

G A R I N O A I N

2005. urteko plantilla organikoa

O R B A I T Z E T A

Aldaketa plantilla organikoan

O R I S O A I N

2005. urteko plantilla organikoa

A Z K O I E N

Plantilla organikoa eta 2005eko lan-eskaintza publikoa

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
G A L A R

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera baimena

Jarduera baimena

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

Obrak esleiturik

BIDASOA ETA BERROARAN MENDIETAKO BILTZARRA

E D I K T U A

A R T A X O A

0-3 urte bitarteko haurrendako ikastetxearen proiektua burura eramateko obra lehiaketa, Artaxoan

C A B R E D O

Oihan enkantea

C O R E L L A

Obra kontratua adjudikaturik, Corellako (Nafarroa) "José Luis Arrese" ikastetxeko markesina egiteko

E G I A R R E T A

Lehiaketa, Egiarretako hilerria egokitzeko lanak kontratatzeko

G E N E V I L L A

Oihan enkantea

G O I Z U E T A

Oihan enkantea % 10 merkeago

I T U R E N

Obrak esleiturik

L A P O B L A C I O N

Oihan enkantea

L O D O S A

Obra lizitazioa

I R U Ñ A

Lehiaketa publikorako deialdia, Sanduzelaiko eta Mendillorriko gizarte eta kultur etxeetarako altzarien, seinaleztapenaren eta osagarrien hornidura kontratatze aldera

Lehiaketa publikoaren deialdia, Azpilagañako Haur eskolako obretarako

S A R A T S A

Usategiak errentan

V I A N A

Erosketa kontratua adjudikaturik

B A R A Ñ A I N

Kontratua esleiturik

V A L T I E R R A

Oihan enkantea

TIEBAS-MURU ARTEDERRETA

Obra lizitazioaren iragarkia

IRUÑEKO UDALAREN HAUR ESKOLAK

Lizitazioaren iragarkia

V I A N A

Obra lehiaketa

B A S A B U R U A

Obrak esleiturik

L I Z A R R A

Kontratuen esleipena

EL BUSTO

Obra kontratua esleiturik

M A R A Ñ O N

Obra kontratua esleiturik

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
B E R A

2005eko aurrekontu orokorraren behin betiko onespena

G O I Z U E T A

2005eko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEAKO ETA ORKOIENGO MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUA

2005/06 ikasturteko tasak onetsirik

G O I Z U E T A

2004ko kontuen behin betiko onarpena

HIRIBERRI-DEIERRI

2005eko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta haren betearazpen oinarriak onetsirik

E R A U L

2005eko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta haren betearazpen oinarriak onetsirik

A L L O

Aurrekontuko aldaketak behin betikoz onetsirik

V I L L A F R A N C A

2005eko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

U N T Z U E

2005eko aurrekontua behin betikoz onetsirik

O R I S O A I N

2005eko aurrekontua behin betikoz onetsirik

I T U R M E N D I

2005eko aurrekontu orokor eta bakarra onetsirik

E T A I O

2005eko aurrekontu orokor eta bakarra behin betikoz onetsirik

M U R U G A R R E N

2004ko ekitaldiko kontu orokorrak onetsita

2.3.5. Beste batzuk
A Z A G R A

Udal Planeko aldaketa behin betikoz onetsirik

B U R L A T A

B.B.P.B.ren berrikuspeneko U.A. 1 unitatean kokaturiko plazako urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

G A L A R

Xehetasun azterlana behin betiko onetsirik

Xehetasun azterlana behin betiko onetsirik

Unitate bateko aldaketa behin betikoz onetsirik

Unitate bateko aldaketa behin betikoz onetsirik

E R R I B E R R I

UE Avenida Peralta unitateko urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

O L A I B A R

Urbanizazio proiektuak hasiera batean onetsirik

A I E G I

U.E.I.1 unitateko xehetasun azterlana eta 1108.a 1. poligonotik bereiztea. Hasierako onespena

G A L A R

Plan partziala hasiera batez onetsita

Plan partzialeko aldaketa hasiera batez onetsirik

C A D R E I T A

Cadreitako udal planeko UVO-10 unitatearen mugapenaren aldaketa behin betiko onetsita

B E R R I O B E I T I

Berriobeitiko xehetasun azterlana behin betiko onetsirik

Hirigintza hitzarmena hasiera batean onetsirik

Berriobeitiko Udal Planeko aldaketa puntuala, Artikan. Hasierako onespena

U H A R T E

2005. urteko jarduera ekonomikoen zerga

ETXARRI-ARANATZ

Bake epailearen hautaketa

A I E G I

E D I K T U A

B E R R I O B E I T I

Borondatezko birzatiketa proiektua, Artikan, behin betiko onetsirik

Hasiera batez onetsita Garapenerako Plan Berezia, eskualdeko kirol eremuan, Artikan

O L T Z A

Behin betiko onetsirik Arazuri-Orkoiengo industrialdeko 3.3 lurzatiaren xehetasun azterlana

C O R E L L A

Urbanizazio proiektua behin betikoz onetsirik

M I L A G R O

Kalifikazio juridikoa aldatzeko espedientearen hasiera

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona

Cédula de notificación

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Instrucción número Cuatro de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Tudela

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Uno de Navarra

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Dos de Navarra

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Tres de Navarra

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Juzgado de lo Social número Dos de Logroño

Cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

L E S A K A

Arau-hausteen jakinarazpena

C I N T R U E N I G O

Notificacion resoluciones de tráfico

E G Ü E S

Notificación resolución recurso de reposición

B A R A Ñ A I N

E D I C T O

M E T A U T E N

Notificación de requerimiento sobre vehículo abandonado

Y E R R I

Edicto de notificación

T U D E L A

Notificación de sanción

Notificación de sanción

E G Ü E S

Notificación de sanción

A Ñ O R B E

Requerimiento obras urbanización

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Remisión de notificación de percepción indebida de prestaciones

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Edicto de notificación

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01

E D I C T O

E D I C T O

Dirección Provincial de Cantabria de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 3901

Notificación de requerimiento de bienes

Dirección Provincial de La Rioja de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 3

Edicto de notificación de actos de procedimiento ejecutivo

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN "NAVARRA"

Exposición pública de la circular número 6/2005