134. ALDIZKARIA - 2005eko azaroaren 9a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.4. Ebazpenak

513/2005 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Familiaren zuzendari nagusiak emana, Toki Administrazioko Departamentuko Kalitate eta Modernizazio Zerbitzuaren esku uzten duena 012 Informazio Zerbitzuaren kudeaketa.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

2541/2005 EBAZPENA, urriaren 17koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko sistema informatikoetako ofizial tekniko izateko 4 lanpostu huts lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko deialdia bukatutzat ematen duena.

1668/2005 EBAZPENA, urriaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko lan terapeuta izateko lanpostu huts bat merezimenduzko lekualdatze lehiaketaren bidez esleitzen duena.

4516/2005 EBAZPENA, urriaren 26koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Mercedes Martínez Iribarren andrea Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Elbarriak Lan-mundura Sartzeko Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

2730/2005 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak urriaren 3an emandako 2456/2005 Ebazpenaren bidez onetsiriko deialdian atzeman diren akatsak zuzentzen dituena. Haren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari, telefonista-ofizial eta koordinazioko operadore-ofizial izateko 130 lanpostu, C maila edo taldekoak, barne igoerako txanda murriztuan eta oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten da.

1003/2005 EBAZPENA, abuztuaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko botikari izateko 1 lanpostu huts merezimenduzko lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1320/2005 EBAZPENA, urriaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko fisioterapeuta izateko 13 lanpostu huts merezimenduzko lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1333/2005 EBAZPENA, urriaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko gizarte-langile izateko 12 lanpostu huts merezimenduzko lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1334/2005 EBAZPENA, urriaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Anatomia Patologikoko teknikari espezialista (APTE) izateko 9 lanpostu huts merezimenduzko lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1335/2005 EBAZPENA, urriaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun hezitzaile izateko 3 lanpostu huts merezimenduzko lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1336/2005 EBAZPENA, urriaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zerbitzu anitzetako enplegatu izateko 9 lanpostu huts merezimenduzko lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak irailaren 26an emandako 2374/2005 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko soziologo izateko lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak urriaren 17ko 2561/2005 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko erdi mailako teknikaria izateko lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.2. Kontratazio administratiboa

195/2005 FORU AGINDUA, urriaren 25ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, "Zarrakazteluko lurzati berrantolamenduaren eremuko bide eta hustubide sarea (gainerakoa)" izeneko obretarako proiektua onetsi eta kontratatzeko espedientea irekitzen duena.

323/2005 EBAZPENA, urriaren 27koa, Justizia zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko organo jurisdikzionalek Justizia Zuzendaritza Nagusiari eskatzen dizkioten itzulpen eta interpretazio lanak lehiaketa irekiaren bidez kontratatzeko espedientea onesten duena.

1.3.6. Beste batzuk

479/2005 FORU AGINDUA, urriaren 26koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" izeneko kontratuko 3. tarte orokorrean "Deierrira doan NA-7320 errepidea, Lakarko saihesbide berriaren eta Aritzalaren artean, berritzea" proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta behin betikoz onesten duena.

480/2005 FORU AGINDUA, urriaren 26koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" izeneko kontratuko 5. tarte orokorrean "Armañantzasera iristeko NA-7251 errepidea egokitu eta sendotzea" proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta behin betikoz onesten duena.

481/2005 FORU AGINDUA, urriaren 26koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" izeneko kontratuko 3. tarte orokorrean" "NA-7123 errepideko Allotz-Allozko monasterioa tartea berritzea" proiektuaren jendaurreko epea ebatzi eta behin betikoz onesten duena.

1094/2005 EBAZPENA, urriaren 26koa,Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren Legearen 48. artikuluko 1., 3. eta 4. idatz-zatietan xedatutakoa betez eta Toki Administrazioko kontseilariak ekainaren 13an eman 163/2005 Foru Aginduaren aurka Nafarroako Idazkari eta Kontu-Hartzaileen Elkargo Ofizialak paratutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ikusirik, erabaki horren espediente administratiboa Nafarroako Auzitegiko Administrazioarekiko Auzien Salara hogei eguneko epean igortzea onesten duena. Halaber, interesaturik egon daitezkeenei, ediktu bidez, epea jartzen zaie, agertu eta aritu ahal izan daitezen, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko Legearen 49. kapituluan xedatutakoarekin bat.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

B U Ñ U E L

Herrilurren aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzako aldaketa. Behin betiko onespena

E R R I B E R R I

Erriberriko Udal Plana hasiera batean onetsirik

I M O T Z

Ordenantza behin betiko onetsirik

U R Z A I N K I

Urzainkiko Hirigintzako Udal Planeko 1. aldaketa behin betiko onetsita

A L L I N

Hasiera batean onetsirik Agiriak luzatu eta tramitatzeko tasak arautzen dituen udal ordenantzako aldaketa

C I N T R U E N I G O

1.4 sektoreko Plan Partziala hasiera batean onestea

1.1 sektoreko Plan Partziala hasiera batean onestea

E Z K A B A R T E

Udal Plana hasiera batean onetsirik

Udal Plana hasiera batean onetsirik

Udal Plana hasiera batean onetsirik

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
E Z K A R O Z E

Hautetsien ordainsariak

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
Z A N G O Z A

Zerbitzu orokorretako lanpostu bat, arduradun eginkizunekin, oposizio-lehiaketaren bidez eta lan-kontratu finkoarekin betetzeko deialdia, "Zangozako Udalaren Zahar Etxea" erakunde autonomorako

T U T E R A

2005eko plantilla organikoa

IZARBEIBARKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Mankomunitateko Lehendakaritzaren ebazpena: administrari laguntzailearen oposizio-lehiaketan onartu eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onetsita

B U Ñ U E L

Izangaien behin betiko zerrenda, Udalaren "San Gregorio" Zahar Etxearen zerbitzuko klinikako laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdian

C A R C A R

Izangaien behin betiko zerrenda eta epaimahaiaren izendapena, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat betetzeko oposizio-lehiaketan

V A L T I E R R A

2005eko plantilla organikoaren aldaketa onetsirik

L E D E A

2005eko urteko plantilla organikoa

A Z A G R A

Plantilla organikoa hasiera batean onetsirik

A G O I T Z

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onetsirik, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

Zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia. Epaimahaikoak ordezturik

Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, D mailako lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko deialdian

B U Ñ U E L

2005eko plantilla organikoko aldaketa hasiera batean onetsirik

NOAIN ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOAREN MANKOMUNITATEA

Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, famili langile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

L I Z A R R A

Deialdia, Lizarrako Udalaren zerbitzuko administrari-ofizial izateko bi lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
A Ñ O R B E

Jarduera sailkatua. Eskaera

O R K O I E N

Jarduera sailkatua

S A N T A K A R A

Jarduera sailkatua. Eskaera

O T S A G A B I A

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

O R K O I E N

Jarduera baimena

F A L T Z E S

Jarduera sailkatua. Eskaera

SAN ADRIAN

Jarduera sailkatua

T A F A L L A

Jarduera sailkatua

C I N T R U E N I G O

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

C A S C A N T E

Jarduera sailkatua. Baimena

T U T E R A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua. Baimena

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

E Z K A B A R T E

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua. Baimena

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua. Baimena

E R R I B E R R I

Jarduera sailkatua. Eskaera

B E R B I N T Z A N A

Jarduera sailkatua

L E I T Z A

Jarduera sailkatua

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
G O I Z U E T A

L E H I A K E T A

B E I R E

Obra kontratua adjudikaturik

M E L I D A

Obrak adjudikaturik

V I A N A

Obra kontratua adjudikaturik

A Z K O I E N

Kontratua adjudikaturik

2.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak
NOAIN (ELORTZIBAR)

2005eko ekitaldiko aurrekontuko aldaketak hasiera batez hasiera batean onetsirik

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ARRIBE-ATALLUKO KONTZEJU BATUAK

2005eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

U L T Z A M A

2004ko ekitaldiko aurrekontu luzatuko 005/2005 aldaketa

S A R T Z E

2005eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

2005eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

E S P A R T Z A

2005eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak Behin betiko onespena

L E D E A

2006ko zerga-tasak

T U T E R A

Udalaren Ur Batzordearen 2005eko aurrekontuko kreditu gehikuntzen espedientea. Behin betiko onespena

Z U Ñ I G A

2005eko aurrekontu orokor eta bakarra aldatzeko espedientea. Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
I R U Ñ A

Lurzati baten kalifikazio juridikoa aldatzea, San Joan Bosco kalean

L I Z A R R A

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

NOAIN (ELORTZIBAR)

Hirigintza hitzarmena hasiera batean onetsirik

Zenbait lurzatitako aldaketa xehekatua. Behin betiko onespena

Urbanizazio proiektua behin betikoz onetsirik

Iharnozko 153. lurzatiaren aldaketa egituratzailea. Hasierako onespena

Udal Planeko aldaketa xehekatua. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana behin betiko onetsirik

Imarkoaingo 5. eremuko U.E.5.1eko estatutuen proiektua eta jarduketa oinarriak. Behin betiko onespena

A G O I T Z

URI-3 exekuzio unitateko Konpentsazio Batzordea eratzeko Estatutuak eta Jarduketa Oinarriak onetsirik

AR2ko xehetasun azterlanaren behin betiko onespena. Lurzatiak: B1etik B18ra, D1etik D18ra eta F1etik F14ra

F U N E S

Funesko 4. poligonoko 218, 385, 386 eta 387. lurzatietako arau subsidiarioen aldaketa. Hasierako onespena

I R U Ñ A

Hirigintza hitzarmena, Iruñeko Udalaren, Orkoiengo Udalaren eta Iruñeko Udalaren Hirigintza Gerentziaren artean, San Makario aldean hirigintza garatzeko (U.I.X - Landaben) Behin betiko onespena

G A L A R

Urbanizazio proiektua hasiera batean onetsirik

A Z A G R A

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

O T S A G A B I A

Bake epailearen kargua hutsik

F U N E S

Funesko Arau Subsidiarioen San Colombar poligonoko 2. unitatea borondatez birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

Hirigintzako hitzarmena, San Colombar poligonoko 2. unitateko Birzatiketa Batzordearen eta Funesko Udalaren artekoa. Hasierako onespena

Funesko San Colombar poligonoko 2. unitatearen Birzatiketa Batzordearen Estatutuak. Hasierako onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Secretaría General

Circular número 3. Anuncio sobre propaganda comercial aérea

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

E D I C T O

Resolución de aprobación de la tarifa de utilización del agua del Canal de Lodosa año 2005

Resolución de aprobación de la tarifa de utilización del agua del Canal Imperial de Aragón año 2005

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

E D I C T O

E D I C T O

Información pública

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Audiencia Provincial de Navarra Sección Tercera

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona (Juzgado de Familia)

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Seis de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Instrucción número Uno de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Instrucción número Dos de Pamplona

Cédula de citación denunciado

Cédula de citación denunciado

Cédula de citación denunciado

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estella

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tafalla

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de citación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

Cédula de citación

Cédula de citación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Juzgado de lo Social número Uno de Logroño

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Tres de Elche

E D I C T O

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y JUVENTUD

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Notificación de acuerdos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes

Notificación de acuerdos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes

ZIZUR MAYOR

Notificación de denuncia

A N T S O A I N

Zehapenen jakinarazpena

L I Z A R T Z A

E D I K T U A

L E S A K A

Zehapenen jakinarazpena

Arau-hausteen jakinarazpena

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Edicto de notificación

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA
N O T I F I C A C I O N E S

E D I C T O

R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

N O T I F I C A C I O N E S

E D I C T O

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01

E D I C T O

E D I C T O

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/03

E D I C T O

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/04

E D I C T O

Dirección Provincial de Navarra del Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Dirección Territorial - Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra

Cédula de Notificación - Actas de infracción

R E S O L U C I O N E S

Cédula de notificación

JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL VAL

E D I C T O

COMUNIDAD DE REGANTES DE CARCAR

Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES NUMERO 1 DEL CANAL DE BARDENAS

E D I C T O