73. ALDIZKARIA - 2003koekainaren11

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

120/2003 FORU DEKRETUA, maiatzaren 19koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Oltza Zendeako eta Orkoiengo udal mugapeak aldatzeko espedientea ebazten duena, Arazuri-Orkoiengo industrialdearen eragina dela kausa, sortzen diren industri lurzati guztiak udal mugape bakarrean egon daitezen.

121/2003 FORU DEKRETUA, maiatzaren 19koa, Nafarroako Gobernuak emana, Galar eta Noain-Elortzibarko udal mugapeak aldatzeko espedientea ebazten duena, Noain-Ezkirotz industrialdeak ukitzen duen eremuari dagokionez.

122/2003 FORU DEKRETUA, maiatzaren 19koa, Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzak hobetzeko neurriei buruzko uztailaren 2ko 26/2002 Foru Legean ezarritako hezkuntza itunen modulu ekonomikoak eguneratzen dituena 2003. urterako.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

227/2003 FORU AGINDUA, ekainaren 10ekoa, Toki Administrazioko kontseilariak emana, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75.7 artikuluan aipatzen den Interesen Erregistro Berezia sortzen duena Nafarroako Foru Komunitaterako.

AKATS ZUZENKETA, Osasun kontseilariak otsailaren 10ean emandako 13/2003 Foru Aginduarena. Agindu horrek Sortzetiko Metabolopatiak Garaiz Atzemateko Programa berrantolatzen du.

Xedapen Orokorrak. Ebazpenak

545/2003 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza zuzendari nagusiak emana, 2003ko otsailaren 10eko 148 Foru Agindua Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea xedatzen duena. Foru Agindu horren bidez Igantziko Arau Subsidiarioak 2. poligonoko 255. lurzatian aldatzeko espedientea, Carmelo Miguelena Iguzquiaguirre jaunak sustatua, behin betikoz onetsi zen.

Agintariak eta Langileak

179/2003 FORU AGINDUA, apirilaren 28koa, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren menpeko ikastetxe publikoetan, 2003-2004 ikasturtean, kide bakarreko gobernu organoen izendapena luzatzeko eta organo horiek hautatu eta izendatzeko arauak onesten dituena.

EBAZPENA, 2003ko maiatzaren 26koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Nafarroako Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaileen 13 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

EBAZPENA, 2003ko maiatzaren 26koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Nafarroako Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaileen 13 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia onesten duena.

737/2003 EBAZPENA, maiatzaren 28koa, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoko karrerako funtzionarioek kidego berean espezialitate berriak hartzeko prozeduran onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrendak onetsi eta onartutakoei dei egiten diena, probaren lehenbiziko zatia egiteko.

741/2003 EBAZPENA, maiatzaren 30ekoa, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko Maisu-Maistren kidegoan sartzeko oposizio-lehiaketarako eta Maisu-Maistren Kidegoko karrerako funtzionarioek Kidego horretako espezialitate berriak lortu ahal izateko prozedurarako deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrendak onesten ditu, eta oposizio-lehiaketako deialdian onartutako izangaiei dei egiten zaie gaztelaniako proba, hala denean, eta oposizioko lehenengo proba egitera.

361/2003 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Administrazio eta Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Kirurgia Orokorreko eta Digestio Aparatuko barrutiko sendagile espezialista izateko lanpostu huts bat merezimendu lehiaketa eta lekualdatze bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

928/2003 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez onesten da deialdia, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zenbait zentrotan merezimendu-lehiaketaz 38 burutza betetzeko, osasun laguntzaz kanpoko atal eta unitateetakoak eta osasun laguntzako eta erizaintza unitateetakoak.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Urologiako Atalburutza bat oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

FORU AGINDUA, 2003ko maiatzaren 5ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, urriaren 31ko 1133/2002 Errege Dekretua garatzen duena. Dekretu horrek liburu genealogikoen araubide juridikoa, hazleen elkarteak eta arrazen ezaugarri zooteknikoak arautzen ditu zaldi arrazen arloan.

EBAZPENA, 2003ko apirilaren 11koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zenbait bulegotarako ekipamendu mikroinformatikoaren 1. lotearen hornidura, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez, "Computadores Navarra S.A." enpresari esleitzen diona.

EBAZPENA, 2003ko apirilaren 22koa, Lehendakaritzako zuzendari nagusiak emana, 2002ko ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergari buruzko publizitate kanpaina, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez, Intro Publicidad y Comunicación, S.A. enpresari adjudikatzen diona.

EBAZPENA, 2003ko apirilaren 22koa, Lehendakaritzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Parlamenturako eta kontzejuetarako 2003ko hauteskundeei buruzko publizitate kanpaina, prozedura irekiaren eta lehiaketa publikoaren bidez, Intro Publicidad y Comunicación, S.A. enpresari adjudikatzen diona.

733/2003 EBAZPENA, apirilaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Vianako Printzea Espezialitate Zentrorako ekografo bat erosteko kontratua adjudikatzen duena (OB1/2003 lehiaketa).

678/2003 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Balorazio Zentro Oinarrizkoan klimatizazioa instalatzeko proiektua eta obra horiek lehiaketa irekiaren bidez kontratatzeko espedientea onesten dituena.

681/2003 EBAZPENA, maiatzaren 5ekoa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Gutxitu Fisikoen Koordinadoraren egoitza handitzeko proiektua eta obra horiek lehiaketa irekiaren bidez kontratatu eta egiteko espedientea onesten dituena.

3104/2003 EBAZPENA, maiatzaren 23koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuaren mendeko haurtzaindegietako geletarako altzariak erosteko kontratazio espedientea onesten duena.

205/2003 EBAZPENA, martxoaren 21ekoa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Nagore-Artzibar, Artozki-Artzibar, Muniain-Artzibar, Itoitz-Longida, Orbaitz-Longida eta Gorritz-Longidako hilerrietako gorpuzkinak eramateko lanak" esleitzen dituena.

206/2003 EBAZPENA, martxoaren 21ekoa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Itoizko Urtegiko zuloan itxitako hilerriak hondeatu eta eraisteko lanak" esleitzen dituena.

620/2003 EBAZPENA, maiatzaren 27koa, Industriako zuzendari nagusiak emana, "Comarca II industrialdean eta Espartzako Kontzejuan gas naturala banatzeko sarea eta Galar Zendeako kontzejuetarako banaketa adarrak" proiektuko okupatu aitzineko aktak egitea onesten duena.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2003ko ekainaren 2koa, Nafarroako Gobernuak hartua, 394/03 administrazioarekiko auzi-helegiteari buruzko espediente administratiboa Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Sailera igortzen duena. Aipatu auzi-helegitea Lanaren Konfederakunde Nagusiko Sindikatuak jarri zuen, Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautzen duen otsailaren 10eko 29/2003 Foru Dekretuaren aurka.

615/2003 FORU AGINDUA, apirilaren 14koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Funesko Arau Subsidiarioak aldatzeko espedientea, Ramira Terés Navarro eta Jesús María Díaz Terés jaun-andreek sustatua, behin betikoz onesten duena. Horren bitartez kategoria aldatzen zaie 6. poligonoko 285. eta 310. lurzatiei, nekazaritzako ekoizpen handiko lurzoru urbanizaezin izatetik lurzoru urbanizaezin generikoa izatera pasa daitezen.

640/2003 FORU AGINDUA, apirilaren 25ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Fustiñanako Udal Plana ARI-1, UDE-1 eta UDE-2 unitateetan aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

52/2003 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Osasun kontseilariak emana, Osasun Zientzietako prestakuntzarako laguntzak profesionalei emateko 2003ko deialdia onesten duena.

53/2003 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Osasun kontseilariak emana, osasun arloko bilera zientifikoak antolatzeko laguntzetarako 2003ko deialdia onesten duena.

AKATS ZUZENKETA, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak martxoaren 6an emandako 25/2003 Foru Aginduan.

AKATS ZUZENKETA, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak martxoren 10ean emandako 122/2003 Foru Aginduan. Haren bidez 2003. urtean Nafarroako Unibertsitateen III. Udako Ikastaroak egiteari buruz Hezkuntza eta Kultura Departamentuak, Iruñeko Udalak eta Caja Navarra Fundazioak sinaturiko Lankidetza Hitzarmenaren testua onetsi zen.

652/2003 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza zuzendari nagusiak emana. Haren bitartez agintzen da Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzeko Lurraldearen Antolamenduko Batzordeak 2003ko martxoaren 11n hartutako erabakia, Vianako Udal Plana, Udalak berak sustatua, behin betikoz onesten duena.

310/2003 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Iruña-Jaca-Huesca Pirinioen Hegoaldeko Autobiaren Noain-Elo I. tartearen proiektuak" ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean egoteko aldia ebatzi, ukituriko ondasun eta eskubideen behin betiko zerrenda onetsi eta proiektua behin betikoz onesten duena.

LEHENDAKARITZA DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen ediktua.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Ingurumen arloko Baimen Osatuaren eta Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioaren eskabidea, Granja Cuartochico, S.L.k egina.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen ediktua.

NAFARROAKO KONTSUMOKO ARBITRAJE BATZORDEA. Kontsumoko Arbitraje Sistemari atxiki berriak.

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA. Ondasun higiezinen gaineko bahitura eginbidearen jakinarazpenak.

Ondasun higiezinen gaineko bahitura eginbidearen jakinarazpena

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

B A R A S O A I N

2003ko plantilla organikoa

B E R R I O Z A R

Zehapenen jakinarazpena

I R U Ñ A

2002ko ekainaren 20ko osoko bilkuran hartu erabaki honen zuzenketa: Intendentziako Orubea "El Corte Inglés" merkataritzako enpresari saltzea eta zortasuna ezartzea, Intendentziako Orubea eta Batzar Jauregia lurrazpitik lotzeko

Udalaren lurzoru ondarea zuzenean besterentzeko hitzarmena, Iruñeko Udalaren, UGT sindikatuaren eta Miluze kooperatibaren artekoa

Atzemandako akats material baten zuzenketa, Iruñeko Udalak eta Jaun Done Bikendi Paulekoaren Karitatearen Alaben Lagunarteak sinatzeko hitzarmenean (2003ko martxoaren 6ko osoko bilkuran onetsi baitzen) eranskineko planoan

M U R C H A N T E

"Charas" etxebizitzetako unitatearen sektorea birzatitzeko proiektua hasiera batez onetsirik

"Charas" etxebizitzetako unitatearen sektorea urbanizatzeko proiektua hasiera batez onetsirik

B E I R E

Beireko Udalaren 2002ko ekitaldiko aurrekontua behin betikoz onetsirik

2003ko plantilla organikoa onetsirik

2003ko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

O T S A G A B I A

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

C A S T E J O N

Obra kontratua adjudikaturik

I R U Ñ A

Ebazpenaren jakinarazpena

Ebazpenaren jakinarazpena

Ebazpenaren jakinarazpena

Arrotxapeako P-1A poligonoko 3S lurzatiaren urbanizazioa egiteko hitzarmena

Jarduera sailkaturako lizentzia eta irekitzeko lizentzia Irati Errekaren kalea, 10ean, Nafarroako Rural Kutxarendako

O L A Z T I

E D I K T U A

R I B A F O R A D A

Xehetasun azterlana behin betiko onetsirik

Hirigintza hitzarmena behin betiko onetsirik

Obrak adjudikaturik

E G U E S I B A R

E D I K T U A

E D I K T U A

A R A N G U R E N

Zehapenen jakinarazpena

Arau-hausteen jakinarazpena

A Z K O I E N

Ibilgailua abandonaturik

ZIZUR NAGUSIA

Musika Eskolako Patronatuaren eta Ardoi Kirol Patronatuaren 2003ko aurrekontuetako aldaketak hasiera batez onetsita

E G U E S I B A R

Gorraizko xehetasun azterlanaren aldaketa. Hasierako onespena

TORRES DEL RIO

Aurrekontuko 4/2003 aldaketa

V A L T I E R R A

Aurrekontuko aldaketa hasiera batez onetsirik

Kontratuaren esleipena: 6 koba-etxeren eta taberna baten errentamendua, eta ustiapena nahiz aprobetxamendua, turistikoa zein ostalaritzakoa

L E R G A

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

B U R L A T A

E D I K T U A

Ebazpen proposamenaren jakinarazpena

E Z K A R O Z E

2003. urteko aurrekontu orokor eta bakarra

Herrilurraren hasierako desafektazioa

G A R A I O A

2002ko kontu orokorra

E G U E S I B A R

2003. urteko aurrekontu orokorra behin betikoz onetsirik

BIURRUN-OLKOTZ

Olkozko 12-3 lurzatiaren xehetasun azterlana

E U G I

Lurzati bat enkantean Eugiko hiri lurzoruan

Antsoaingo, Berriobeitiko eta Berriozarko Udalen Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatea

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak hasiera batean onetsirik

2003ko plantilla organikoa hasiera batean onetsirik

B E R R I O Z A R

2003ko plantilla organikoa behin betikoz onetsirik

TIEBAS-MURU ARTEDERRETA

E D I K T U A

Xehetasun azterlana, Muru Artederretako Kale Nagusiko 8 zenbakian

Z I Z U R

Xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

Aurrekontuko aldaketak

A R A N G U R E N

Ibilgailu abandonatuen gaineko errekerimenduen jakinarazpena

A N D O S I L L A

2003ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

G A L A R

Hirilurraren balorazio txostena behin betikoz onetsirik

U H A R T E

2003ko aurrekontuak behin betikoz onetsirik

B U R L A T A

E D I K T U A

B E R U E T E

Oihan enkantea

B A R A S O A I N

Barasoaingo Udaleko 2003ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak behin betikoz onetsirik

T A F A L L A

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

Udalaren 2002ko aurrekontu arruntean kreditu transferentzia egiteko 29/2002 zenbakiko aldaketari buruzko espedientea behin betikoz onetsirik

A L T S A S U

Salaketen jakinarazpena

Zehapen ebazpena

E D I K T U A

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA

Deialdia, Nafarroako Erriberagoieneko H.H.S.en Mankomunitateko peoi izateko hiru lanpostu, lan-araubide finkoarekin, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

Deialdia, Nafarroako Erriberagoieneko H.H.S.en Mankomunitateko plantako peoi izateko lau lanpostu, lan-araubide finkoarekin, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

M E N D I G O R R I A

Landalurraren gaineko kontribuzioaren tasa, 2003ko bigarren seihilekorako

2003ko aurrekontua

2003ko aurrekontuko aldaketa

CINTRUENIGOKO ETA FITEROKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2003ko aurrekontua hasiera batean onetsirik

BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

Bortzirietako Euskara Mankomunitatearentzat arituko den euskara teknikari lanpostu finko bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia

E G U E S I B A R

Arkitektoaren izendapen proposamena, lan araubidean eta denbora mugarik gabe

E T X A L E K U

Enkante publikoa

P I T I L L A S

Obra kontratua

Konpentsazio batzordearen estatutuak eta jarduketa oinarriak, Pitillasko alde zaharraren eremuko 106. etxesailari dagozkionak. Proiektuaren hasierako onespena

S A L D I A S

Oihan enkantea

TAFALLAKO UDALAREN MUSIKA ESKOLA

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, musika hizkuntzako irakasle izateko lanpostu bat, txirulako irakasle izateko lanpostu bat, perkusioko irakasle izateko lanpostu bat eta txistuko irakasle izateko lanpostu bat betetzeko, lan-kontratu finkoarekin eta lanaldi partzialean

T U T E R A

Administrazio-kontzesioaren adjudikazioa, autobus geltokietako markesinetako publizitatea ustiatzeko

L U Z A I D E

Enkante publikoa, Gabarbide ehiza-barrutiko usategiak errentan emateko

Z U B I E T A

2003ko plantilla organikoa

G A S T I A I N

Deialdi publikoa, babes ofizialeko etxebizitza bat errentan emateko

L E I T Z A

Deialdia, Leitzako Udaleko kontu hartzaile-diruzain lanpostua, oposizio-lehiaketa bidez eta bitarteko moduan, betetzeko

I T Z A

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

U L T Z A M A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

M O N T E A G U D O

Jarduera sailkatua

L O D O S A

Jarduera sailkatua

O R K O I E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

V I A N A

Jarduera sailkatua

S A N T A K A R A

Jarduera sailkatua

TORRES DEL RIO

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

J A U R R I E T A

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

I R U R T Z U N

Jarduera sailkatua

M E N D A B I A

Jarduera sailkatua

E R R O N K A R I

Ordenantza fiskalen aldaketa behin betikoz onetsirik

O T E I T Z A

Herri larreen aprobetxamendua arautzen duen ordenantza hasiera batean onetsirik