104. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 28a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

129/2002 FORU DEKRETUA, ekainaren 17koa, tributu arloko zenbait prozeduraren gehieneko epeak eta administrazioaren isiltasunak sortutako ondorioak arautzen dituena.

133/2002 FORU DEKRETUA, ekainaren 17koa, Saso Pedrizen (Ablitas) lurzatien berrantolamenduaren bitartez ureztaketa-sistema tradizionala berrituz azpiegituretan esku hartzea onetsi eta eskuhartze hori onura publikokoa dela adierazten duena.

144/2002 FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa, urriaren 30eko 348/2000 Foru Dekretua aldatzen duena, non Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta bere erakunde autonomoetako funtzionarioei opor, lizentzia eta baimenetarako zer araubide aplikatu behar zaien arautzen baita.

Agintariak eta Langileak

148/2002 FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa. Honen bidez kentzen da Javier Baigorri López jauna Hezkuntza eta Kultura Departamentuko Lanbide Heziketa Berriztatu eta Garatzeko Atalburutzatik. Erabaki honek uztailaren 2tik aurrerako ondorioak ditu.

149/2002 FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa. Honen bidez izendatzen da Javier Baigorri López jauna Nafarroako Kualifikazioen Institutuko Lanbide Kualifikazioen Ataleko buru. 2002ko uztailaren 2tik aurrera izanen ditu ondorioak izendapen honek.

1350/2002 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, organo beraren martxoaren 1eko 269/2002 Ebazpena aldatzen duena. Haren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko gizarte langile izateko 5 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onetsi zen.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

692/2002 EBAZPENA, uztailaren 30koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Honen bidez ebazten da jendaurreko fasea eta behin betikoz onesten da "Mendillorrin, iparraldeko aterabidearen eta Telleriako biribilgunearen artean Bide Berria Bikoizteko" proiektua.

693/2002 EBAZPENA, uztailaren 30ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Nafarroako etorbidea moldatzea (Iruñeko mendebaldeko saihesbidea), I. fasea: Azpilagañako eta Eneko Aritza kaleko biribilguneak" izeneko proiektuaren jendaurreko aldia ebatzi eta proiektua behin betikoz onesten duena.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko uztailaren bian Nafarroako Gobernuak hartua. Honen bidez ematen zaio hasiera "Mendillorriko Etxebizitza Eremuaren Udalez gaindiko Plan Sektoriala Aldatzeko" espedienteari, Planaren IV. Faseko E.1.2 kirol ekipamenduaren lurzatian. Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak eta Navarra de Suelo Residencial, S.A. (NASURSA) enpresa publikoak sustatu dute, eta espedientea jendaurrean jartzen da Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintzari buruzko uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legean ezarritakoa betetzeko.

417/2002 FORU AGINDUA, abuztuaren 7koa, Toki Administrazioko kontseilariak emana, Aratzuri-Orkoien industrialdearen eragina dela medio, Oltzako Zendeako eta Orkoiengo Udalei eta Aratzuriko Kontzejuari entzunaldia ematen diena, Oltzako Zendeako eta Orkoiengo udal mugapeen aldaketari buruzko espedientearen barnean, sortuko diren industri lurzatiak guztiak udal mugape berean egon daitezen.

418/2002 FORU AGINDUA, abuztuaren 7koa, Toki Administrazioko kontseilariak emana, Toki Administrazioko zuzendariak ekainaren 18an eman zuen 419/2002 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen haren bidez onetsi zen toki entitate mailako zerbitzu publikoak berritu eta haien kalitatea sustatu eta garatzeko 2002. eta 2003. urteetan egiten diren jardueretarako dirulaguntzak emateko deialdia.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen-espedienteen ebazpenak.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

A R E S O

2002ko aurrekontua hasiera batez onetsita

Usategiak enkantean

T U T E R A

Hornidura kontratua

Obren proiektua kontratatzea

L E K U N B E R R I

"Lekunberriko Ertzillako hornidura, 3. fasea" izeneko proiektuko lanak kontratatzea

O R K O I E N

Lizitazio iragarkia

B A S A B U R U A

Itsasoko 1. sektorea urbanizatzeko lanen lizitazioa

Birzatiketa proiektuaren hasierako onespena

Bi xehetasun azterlanen hasierako onespena

Hirigintza hitzarmenaren hasierako onespena

E S T E R I B A R

2001eko ekitaldiko kontu orokorrak

I R U Ñ A

Zehapen espedienteak abiarazi direlako jakinarazpena

Lehiaketa publikoaren deialdia, Iturraman apartamentu babestuak egiteko lanak kontratatzeko

Lehiaketa publikoaren deialdia, Txantrea auzoko Arriurdiñeta plazan liburutegia eraikitzeko lanak kontratatzeko

ITZAGA GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Famili langile lanaldi erdian izateko lau lanpostu betetzeko oposizio-lehiaketa

E L O

Lehiaketa, pilotaleku estalia egiteko obrak esleitzeko

B A D O S T A I N

2002ko aurrekontua hasiera batez onetsirik

O L O R I T Z

Olorizko Barrutiko Udalaren 2002ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

A Z K O I E N

Agiriak luzatu eta izapidatzeko ordenantza fiskaleko aldaketa hasiera batez onetsirik

T R A I B U E N A S

2002ko aurrekontu orokorra hasiera batez onetsirik

VILLAMAYOR DE MONJARDIN

Villamayor de Monjardingo Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen udal ordenantza

A R R O I T Z

7 unitatearen aldaketa puntuala

E Z K A B A R T E

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

A Z K O I E N

Obra eta zerbitzuen arduradunaren izendapena

Albientearen izendapena

I R U Ñ A

Bizilagun txartelak baliogabeturik

Arrotxapeko P.P.ko P-9A birzatiketa (akta): akats materialen zuzenketa eta zenbait argibide, erregistroan kontuan hartzeko

A R A N G U R E N

Zehapenaren jakinarazpena

Arau-hausteen jakinarazpena

I R I B A R R I

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betiko onetsita

G E S A L A T Z

Larreen aprobetxamendua

Z I O R D I A

2002ko aurrekontu orokorra

Zoladura emateko obren adjudikazioa

L I Z A R R A

Zehapenen jakinarazpena

I R U Ñ A

Zehapen espedienteetako zehapenen jakinarazpena

Z A B A L T Z A

2001eko kontuen onespena

2002ko Aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

2001eko kontu orokorren onespena

2002ko plantilla organikoa

2002ko aurrekontua. Hasierako onespena

D E I K A Z T E L U

Ordenantzaren hasierako onespena

L A R R I O N

E D I K T U A

L E R G A

Ordenantza fiskala aldaturik

I R U Ñ A

Zehapen espedienteak abiarazi direla jakinaraztea

Zehapen ebazpenak jakinaraztea

U H A R T E

Salaketen jakinarazpena

Ebazpen proposamenaren jakinarazpena

A Z A G R A

Hirilurreko ondasunen balorazio txostenaren berrikuspena behin betiko onetsita

B I O T Z A R I

Obrak adjudikaturik

L E R I N

2001eko aurrekontu orokor eta bakarra

T U T E R A

E D I K T U A

B E R R I O Z A R

Aurrekontu aldaketak hasiera batean onetsirik, 2002ko aurrekontu orokor eta bakarrean

2001/2002 ikasturteko musika ikasketetarako dirulaguntzen deialdia

2002ko aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketak hasiera batean onetsirik

E G U E S I B A R

Gorraizko xehetasun azterlaneko aldaketa hasiera batean onetsirik

B A K A I K U

Oihan enkantea (ehuneko hogei merkeago)

Z I L D O T Z

Oihan enkantea, ehuneko hamar merkeago

E L I Z A G O R R I A

E D I K T U A

BIDAUSI MANKOMUNITATEA

Aurrekontuak behin betikoz onetsirik

KODES MENDIKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aurrekontuko 1-02 aldaketa hasiera batean onetsirik

A Z K O I E N

2002ko ekitaldiko aurrekontuko aldaketak hasiera batean onetsirik

ETXARRI-ARANATZ

Izangai onartu eta/edo baztertuen behin-behineko zerrenda, administrari laguntzaile lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko deialdian

ZIZUR NAGUSIA

Plantilla organikoa aldaturik

G A L A R

SGU.1-Arlegiko Sistema Orokorra besterentzeko prozedura

Borondatezko birzatiketa proiektua. Behin betiko onespena

Urbanizazio proiektuaren behin betiko onespena

Urbanizazio proiektuaren hasierako onespena

Udal Planaren hasierako onespena

H U A R T E

Aurrekontuko aldaketak

U H A R T E

Ugarrandiko Plan Partzialeko aldaketa hasiera batean onetsirik

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

ZIZUR NAGUSIA

Mikel Lorda Beola jauna udal funtzionario izendatzea, udaltzain lanpostuan ari dadin

2002ko ekitaldiko aurrekontuko zenbait aldaketa onetsirik

Jesús María Larumbe Fernandino jauna udal funtzionario izendatzea, udaltzain lanpostuan ari dadin

A R A K I L

Alkatetzaren 48. ebazpena, 2002ko ekainaren 10ekoa, Ihabarko minizentral hidroelektrikorako proiektua, Yabar Molino, S.L.k sustatua, jendaurrean jartzen duena

L E O T Z

Aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsita

Leozko Udaleko Bikote egonkorren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

2001eko kontuen espedientea hasiera batez onetsita

M E N D A B I A

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

A Z K O I E N

Trafikoko salaketak

B E R I A I N

Deialdia, zerbitzu anitzetako peoi izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko

B E R R I O Z A R

Deialdia, Berriozarko udaltzain izateko lau lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

Berriozarko udaltzainen izendapena

I R U Ñ A

E D I K T U A

Iruñeko Udalaren "Intendentziako orubea" izeneko lurzatia enkante publiko bitartez adjudikatuta

G A Z T E L U B E R R I

E D I K T U A

A R A N T Z A

Jarduera sailkatua

B E T E L U

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

C A P A R R O S O

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

M U R I E T A

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

V I A N A

Jarduera sailkatua