97. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 19a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

12/2022 FORU LEGEA, maiatzaren 11koa, haur eta nerabeei arreta eta babesa eman eta haien familiak, eskubideak eta berdintasuna sustatzekoa.

ERABAKIA. Nafarroako Parlamentuko Osoko Bilkuraren erabakia. Horren bidez, baliozkotzen da 1/2022 Foru Lege-dekretua, apirilaren 13koa, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko premiazko neurriak hartzekoa Nafarroako Foru Komunitatean.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2914E/2022 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, 80/2022 prozedura laburtuko espedientea, Lorena Domínguez Cabrejasek, Silvia Garcia Sánchezek, Laura Iriarte Cerdánek eta Isabel Segura Pascualek sustatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari dagokiona, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegira igortzen duena.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko goi mailako kirol teknikarien hiru lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdiaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 12ko 81/2022 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoetan interesdun direnei. Ebazpen horren bidez, onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrendak onetsi ziren maisu-maistren kidegoan sartzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko hautapen prozeduren barruan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuei dagokienez.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

46E/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 13koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Erroko Udal Planaren determinazio egituratzaileen aldaketa behin betiko onesten duena, Aurizberriko 12. poligonoko 41. lurzatian. Sustatzailea Jose María Eciolaza Ochoa da.

60E/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 26koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Lesakako Udal Planaren aldaketa, SR-7 sektoreko UE-26 unitateari dagokiona (AR-4 eremuan), Lesakako Udalak sustaturik.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

58/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 6koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren irailaren 8ko 318/2016 Foru Aginduaren bidez araututako laguntzen 2022rako deialdia, hots, 2016-2020 aldian lanbide heziketako jardueretarako eta gaitasunak eskuratzeko jardueretarako laguntzak ematekoa. DDBN identifikazioa: 625383

270E/2022 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, deialdi hau ebazten duena: “Herritarren erakundeei dirulaguntzak emateko deialdia, gara ditzaten Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte-hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak”.

88/2022 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Nafarroako Foru Komunitatean 2020-2021 ikasturteari dagozkion sari bereziak esleitzen baitira hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako irakaskuntzetan (oinarrizko, erdi mailako eta goi mailako Lanbide Heziketa) eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzetan.

3507E/2022 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen baita honako dirulaguntza hauetan aplikatu beharreko modulu ekonomikoa handitzea: 2022an, langabeak kontratatzeko konpromisoa atxikia duten prestakuntza ekintzak gauzatzeko dirulaguntzak. DDBN identifikazioa: 609044.

1.7. BESTELAKOAK

32/2022 EBAZPENA, martxoaren 31koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deia egiten baita honako proiektu honen okupatu aurreko aktak egiteko: Jenáriz, Linte (1. fasea) eta San Marcos II haize-parkeak eta beren ebakuazio azpiegiturak (132/220 kV-ko “SET Olite” transformazio azpiestazioa eta 132 kV-ko aireko linea “SET Olite” azpiestazioraino), Berbintzana, Faltzes, Larraga, Miranda Arga, Erriberri eta Tafallako udal mugarteetan.

103E/2022 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz aldatzen baita Tuterako udal-mugartean beira laua egiten duen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Guardian Industries Navarra SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ANUE

2022rako lan publikoaren eskaintza

ARANARATXE

2022rako lan publikoaren eskaintza

ARGUEDAS

2022rako lan publikoaren eskaintza

AURITZ

2022rako lan publikoaren eskaintza

AZAGRA

Akats zuzenketa 2022ko lan publikoaren eskaintzan

AZUELO

2022rako lan publikoaren eskaintza

BARASOAIN

2022rako lan publikoaren eskaintza

BASABURUA

2022rako lan publikoaren eskaintza

BAZTAN

2022rako lan publikoaren eskaintza

BETELU

Lan publikoaren 2022ko eskaintza

ZARRAKAZTELU

2022rako lan publikoaren eskaintza

DONEZTEBE

2022rako lan publikoaren eskaintza

EULATE

2022rako lan publikoaren eskaintza

EZKABARTE

2022rako lan publikoaren eskaintza

FALTZES

2022rako lan publikoaren eskaintza

FUSTIÑANA

2022rako lan publikoaren eskaintza

UHARTE

2022rako lan publikoaren eskaintza

ITURMENDI

2022rako lan publikoaren eskaintza

LARRAGOA

2022rako lan publikoaren eskaintza

LEKUNBERRI

2022rako lan publikoaren eskaintza

ARALAR MUSIKA ESKOLA ERAKUNDE AUTONOMOA
2022rako lan publikoaren eskaintza

LOS ARCOS

2022rako lan publikoaren eskaintza

IRUNBERRI

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat betetzeko, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez. Izendapen proposamena

MURCHANTE

2022rako lan publikoaren eskaintza

MURUZABAL

2022rako lan publikoaren eskaintza

NABASKOZE

2022rako lan publikoaren eskaintza

NOAIN (ELORTZIBAR)

“JULIAN GAYARRE” MUSIKA ESKOLA
2022rako lan publikoaren eskaintza

IRUÑA

2022rako lan eskaintza publikoa

AZKOIEN

2022rako lan publikoaren eskaintza

ZANGOZA

2022rako lan publikoaren eskaintza

TAFALLA

Akats zuzenketa, kategoriaz igotzeko lehiaketa bidez Udaltzaingoko agente lehenaren lanpostu bat betetzeko deialdiarena

URRAULBEITI

2022rako lan publikoaren eskaintza

EGUESIBAR

SOCIEDAD PÚBLICA INSTRUMENTAL ANDACELAY SL
2022ko lan publikoaren eskaintza

VILLATUERTA

2022rako lan publikoaren eskaintza

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, izangaien zerrenda bat eratzeko, oposizio bidez, Zizur Nagusiko Udaleko kirol-koordinatzaile eta kirol-instalazioen kudeatzailearen lanpostua aldi baterako kontratuarekin betetzeko (A maila eta euskarako nahitaezko C1 maila)

ARGUEDASKO, VALTIERRAKO, ALESBESKO, MILAGROKO ETA CADREITAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIA

2022rako lan publikoaren eskaintza

BASABURUKO ETA IMOZKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

2022rako lan publikoaren eskaintza

BIDASOA ETA BERROARAN MENDIETAKO BILTZARRA

2022rako lan publikoaren eskaintza

ZARRAKAZTELU ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

ITZAGAKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

MALERREKAKO ZERBITZU OROKORREN MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

ERRIBERRI ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZORDEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

IZARBEIBARKO KIROL ETA OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

QUEILES IBARRA GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

Metro karratuen zuzenketa, 1. poligonoko 1916. lurzatiarekin muga egiten duen lur puska baten soberako lurzatiaren kalifikazioan. Hasierako onespena

ANTSOAIN

Deialdia, ikastetxeetan jateko dirulaguntzak emateko, 2022-2023 ikasturterako. Laburpena

Herritarrei euskara ikastaroak egiteko dirulaguntzak ematea, 2022. Laburpena

AGOITZ

Xehetasun-azterketa Irigai Auzoa karrikako 22an. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa Irigai Auzoa karrikako 27an. Hasierako onespena

ARANGUREN

Hiri-jarduketarako plan berezia UO11 MB unitatean, Mutiloako 2. poligonoko 1900. lurzatian. Jendaurrean jartzea

ARBIZU

1. poligonoko 441-446 bitarteko partzelen desafektazioa, Nasuvinsari doan lagatzeko. Hasierako onespena

ARGUEDAS

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 164. lurzatian. Hasierako onespena

BAZTAN

Hiri Jarduketarako Plan Berezia Elizondoko 16. poligonoko
215. lur-zatian. Hasierako onespena

Hiri Jarduketarako Plan Berezia Ordoki industrialdeko UE-1 egikaritze-unitatean. Hasierako onespena

BERIAIN

Birpartzelazio proiektua 5. poligonoko 72. partzelan. Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

Xehetasun-azterketa, 8. poligonoko 253., 27. eta 28. lurzatietan. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Berriozarko Mendialdea I eta II ikastetxe publikoetan bazkaltzeko dirulaguntzen deialdia. 2022-2023 ikasturtea. Laburpena.

BURGI

Hiri-jarduketarako plan berezia 16. poligonoko 610. eta 611. lurzatietan. Hasierako onespena

BURLATA

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 98., 99., 100. eta 101. katastro-lurzatietan, bide publikoaren okupazio iraunkorrerako, arkitektura-oztopoak kentzeko. Hasierako onespena

Deialdia, D ereduko ikasleendako 2021-2022 ikasturtean udako euskarazko kanpaldietarako dirulaguntzak emateko. Laburpena

Deialdi publikoa, ikastetxeetan jateko dirulaguntzak emateko, norgehiagokako araubidean (2022/2023 ikasturtea). Laburpena

CAPARROSO

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, Ronda kaleko obrak UE-R4 unitatea urbanizatzeko proiektuari gainjartzeari buruz. Jendaurrean jartzea

OLTZA ZENDEA

Asiaingo UE-1 exekuzio unitatearen borondatezko birpartzelazio proiektua. Hasierako onespena

Aldaketa Udal Plan Orokorreko determinazio egituratzaileetan, Izkueko 5. poligonoko 224., 225. eta 226. lurzatiei dagokienez. Hasierako onespena

ZIZUR

Xehetasun-azterketa, Zizur Txikiko 1. poligonoko 141. lurzatian. Hasierako onespena

DONEZTEBE

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, UN-9 unitatean. Behin betiko onespena

UN-9 exekuzio unitatearen birpartzelazio proiektua. Behin betiko onespena

GALAR

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, 10. poligonoko 8. lurzatian. Hasierako onespena

UHARTE

Areta Hegoaldeko plan partzialaren aldaketa. Hasierako onespena

Kultura, hezkuntza, berdintasuna, euskara eta gazteriaren arloan jarduerak eta proiektuak antolatzeko tokiko talde eta elkarteei zuzendutako dirulaguntza deialdia. Laburpena

ITZA

Aldaketa, hirigintzari buruzko araudiaren 33. eta 93. artikuluetan eta Udal Plan Orokorreko Eraikingintza-ordenantzaren 8., 39., 42., 43., 44. eta 57. artikuluetan. Hasierako onespena

LAKUNTZA

Herritarren Partaidetza Plana Udal Plan Orokorraren egitura aldatu aurrekoa, katastroko 2. poligonoko 378., 380., 381. eta 382. lurzatien eremuan

LEKUNBERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia, industria-lurzoruaren ordenantzaren esparruan (5. ordenantza). Hasierako onespena

Aldaketa xehatua Hirigintzako Udal Planean, 1etik 7ra bitarteko ordenantzetan, eguzki-plakak paratzeko. Hasierako onespena

LEOTZ

Taxi bonurako laguntzen 2022ko deialdia. Laburpena

2021-2022 ikasturtean musika ikasteko laguntza ekonomikoak emateko dirulaguntzen deialdia. Laburpena

2021-2022 ikasturtean euskara ikasteko laguntza ekonomikoen deialdia. Laburpena

Deialdia, laguntza ekonomikoak emateko, Tafallako Kirol kiroldegiko matrikula ordaintzeko 2022an. Laburpena

Deialdia, dirulaguntza emateko, udako igerilekuetako abonuak erosteko 2022an. Laburpena

Deialdia, laguntza ekonomikoak emateko, herrietako festak egiteko 2022an. Laburpena

LOS ARCOS

Herri-lurren desafektazioa, Los Arcos-Elizagorria hornidura-hodia berritzeko proiektua gauzatzeko

MARTZILLA

Xehetasun-azterketa, 4. poligonoko 130. lurzatian. Hasierako onespena

MENDABIA

2/2022 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

OLAIBAR

Aldaketa egituratzailea, Enderizko 1. poligonoko 38. eta 197. lurzatietan. Jendaurrean jartzea

ORKOIEN

Deialdia, laguntza ekonomikoak emateko, euskarazko kanpamentuak egiteko 2022ko udan. Laburpena

Deialdia, 2021-2022 ikasturtean euskara ikasteko bekak emateko. Laburpena

Hitzarmena ADACENekin, 1399. lurzatia lagatzeko. Behin betiko onespena

IRUÑA

Turismo arloko elkarteei laguntzak emateko deialdia, Iruñean turismoa dinamizatzeko ekitaldi edo proposamenak antola ditzaten. Deialdiaren laburpena

Deialdia, dirulaguntzak eman daitezen garapenerako sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuak egiteko, norgehiagokako araubidean, 2022rako. Laburpena

PUIU

Ikerketa, 1. poligonoko 459., 758. eta 766. lurzatien titulartasunari buruz. Jendaurrean jartzea

SANTSOL

Herri-lurren desafektazioa, 4. poligonoko 185 C, 185 D, 182 A, 178 A, 176 E, 176 G, 176 F, 176 D eta 176 A lurzatien erabilera lagatzeko. Jendaurrean jartzea

EGUESIBAR

Aldaketa, Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

DEIERRI

14 UE-ARA-7 poligonoko 182. eta 232. lurzatien birpartzelazio proiektua, Arandigoiengo Sol kaleko 19. zenbakian. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-477

KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

A/31/04297 JV/da espedientea. Jendaurreko informazioa

Jendaurreko informazioa
A/31/04321 NL/da espedientea