73. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 12a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

26/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 15ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 bitarte hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren autolikidaziorako 220 eredua onesten duena tributazioa zerga-kontsolidazioaren araubidean egiten duten talde fiskalentzat, eta aitorpenak aurkezteko arauak ematen dituena.

46/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 6koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zenbait produktu energetikoren azken prezioaren aparteko eta aldi baterako hobaria kudeatu eta itzultzeko prozedura arautzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

675/2022 EBAZPENA, 2022ko martxoaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana, unibertsitateko irakaskidegoetako lanpostu bat betetzeko lehiaketarako deia egiten duena.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erradiodiagnostikoko teknikari espezialisten 7 lanpostu betetzeko oposizio-lehiaketaren oposizioaldiko behin betiko emaitzen aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

58/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 14koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita adingabeen babesaren esparruan aritzen diren irabazi-asmorik gabeko entitateentzako dirulaguntzen deialdia eta 2022. urterako gastua baimentzen baita. DDBN identifikazioa: 615120.

72/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 24koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, gizarte inklusiorako aparteko laguntzen zenbatekoak eguneratzen dituena 2022rako.

24E/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntza-deialdi honen oinarriak onesten baitira: deialdia, egun kirol zerbitzuak egiten dituzten Nafarroako enpresei eta irabazi-asmorik gabeko Nafarroako kirol entitateei dirulaguntzak emateko, kirolean hasteko jardueren heziketa eta kirol programak aurrera eraman ditzaten 2021-2022 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeentzat. DDBN identifikazioa: 614855.

26E/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak, 2022an kirol instalazioen tokiko plana egin dezaten beren eraginpeko eremu geografikoan. DDBN identifikazioa: 614891.

34E/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 28koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, “ÁGORART 2022. Arte ikasketetan sakontzeko bekak” deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 617919.

28E/2022 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi hau eta zuzenduko duten oinarriak: “PIRIBIZI 2022 Pirinioetako Planaren lurralde eremuan etxebizitzarako sarbidea sustatzeko eta, hala, biztanleria finkatzeko dirulaguntzak”. DDBN identifikazioa: 615222.

29E/2022 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi hau eta zuzenduko dituen oinarriak: “Pirinioetako Planaren lurralde eremuan inskribatutako toki erakundeentzako dirulaguntzak, etxebizitza eta enplegua lotzen dituzten, biztanleriaren finkapena eta inguruko lurralde garapena sustatzen dituzten eta bizitzeko eta lan egiteko espazio baten sorrera bultzatzen duten proiektuen ziozko inbertsioetarako”. DDBN identifikazioa: 615235.

129/2022 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita “Bultzada bonuak” dirulaguntzaren 2022ko deialdia. DDBN identifikazioa: 616653.

32E/2022 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita gizarte erantzukizuna sustatzeko dirulaguntzen deialdia. DDBN identifikazioa: 616117.

33E/2022 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erakunde sindikalentzako drulaguntza deialdi bat onesten baita laneko arriskuei buruzko proiektuak aurrera eramateko. DDBN identifikazioa: 616130.

33E/2022 EBAZPENA, martxoaren 24koa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ebazten baita “Nafarroako unibertsitateetako katedrek egindako proiektuetarako dirulaguntza. 2022. urtea” izeneko deialdia.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

56C/2022 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Orkoiengo Oltzaleku SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

59C/2022 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Vegetales de Navarra SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko martxoaren 30ean hartua, zeinaren bidez deklaratzen baita Nafarroako Foru Komunitateko San Martin Unxeko eta Leozko udal mugarteetako abelbideetako mugarriak sailkatzeko eta berritzeko eta haien inbentarioa egiteko proiektuan azaltzen diren zabalera, trazadura eta gainerako ezaugarri fisikoko abelbideak badirela.

14/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Irunberriko hirigune historikoa lehentasunez birgaitu beharreko eremu deklaratzen duena.

59/2022 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiaren otsailaren 22ko 31/2022 Ebazpena, 2022. urtean Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko heziketa zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probetarako deia egin eta proba horien egutegia ezartzen duena Nafarroako Foru Komunitatearen esparrurako.

560/2022 Ebazpena, 2022ko martxoaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko graduko eta unibertsitate masterreko ikasketen arauak onesten dituena”, Gobernu Kontseiluak 2022ko martxoaren 15ean hartu zuen erabakiaren bidez onetsia.

TRANSFERENTZIEN BATZORDEAREN OSOKO BILKURAREN AKORDIOA.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, Udaleko artxibozain lanpostu 1 oposizio bidez betetzeko, Iruñeko Udalaren zerbitzurako

Deialdia, Lorategietako zerbitzuburu lanpostu 1 oposizio bidez betetzeko, Iruñeko Udalaren zerbitzurako

Deialdia, Iruñeko Udaltzaingoko 9 inspektoreorde-lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

TUTERA

Deialdia, izangaien bi zerrenda eratzeko, Zuzenbideko lizentziadun lanpostua aldi baterako betetzeko. Onartuen behin betiko zerrenda

BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

ELIZAGORRIKO, LODOSAKO, MENDABIAKO, SARTAGUDAKO ETA SESMAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko familia-langilearen lanpostu bat, eta eratzeko izangaien zerrenda bat. Onartuen behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

Bukaera ematea Lizarrako Jabetza Erregistroarekiko lankidetza-hitzarmenari

ANTZIN

Lizarrako Jabetza Erregistroarekiko
lankidetza-hitzarmena bukatzea

Udal ordenantza, arautzen duena autokarabana eta bizitegi-ibilgailuendako zerbitzugunea, horretarako gaitutako eremuan. Hasierako onespena

Aldaketa, Bideen udal ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Udalaren Eraikingintza-ordenantzan. Hasierako onespena

ANUE

2022ko zerga-tasak

ARANGUREN

3 zenbakiko lokalaren salmenta, Mutiloako 2. poligonoko 1976. lurzatian (3. azpieremuko 21. hiri unitatea), Anaitasuna etorbidean

Jarduera-lizentzia ematea. Emakumeentzako osasun-zentroa

ARANTZA

Administrazio elektronikoa arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena.

Arantzako Udaleko bikote egonkorren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

Ordenantza fiskalaren aldaketa. Hasierako onespena

ARELLANO

2022rako karga-tasak

ARESO

Lurzoruaren aprobetxamendu tasaren hasierako onespena

ARROITZ

Jarduera-lizentzia ematea. Landare-kontserben industria handitzea

ARTAXOA

1. aldaketa zahar-egoitzaren 2022ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Bono-taxia erabiltzeko 2022. urtean banakako laguntzak emateko oinarri arautzaileak. Laburpena

Prezio publikoen aldaketa 2022. urterako Lagunak udal zerbitzuan. Behin betiko onespena

Arga Ibaiaren plazako 6-13 zenbakietako Hiri Jarduketako Plan Bereziaren hasierako onespena

BAZTAN

Hiri Jarduketarako Plan Berezia Iruritako 68. poligonoko 80 lur-zatian. Hasierako onespena

BERASKOAIN

Karga-tasak eta egutegi fiskala 2022rako

Ordenantza, udal hilerriaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

Aldaketa, Udal aretoen eta lokalen erabilera arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

Aldaketa 2020ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

Jarduera-lizentziaren eskaera.
Taberna, kategoria berezia

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Behin betiko onespena

BURLATA

Nazioarteko lankidetza-senidetzeetarako 2022ko laguntzak. Laburpena

CAPARROSO

Jarduera-lizentzia ematea. Padel-pistak estaltzeko nabea

CÁRCAR

8. poligonoko 1059. lurzatiaren okupazioa, 8. poligonoko 1060. lurzatian legar ustiapena errazteko, Nafarroako ubideko eremu ureztagarriaren lehen faseko handitze lanak egiteko. Jendaurrean jartzea

OLTZA ZENDEA

Jarduera-lizentzia ematea.
Automobilgintzako piezak mihiztatzea, erabilera logistikoa eta automobilen osagarrietarako biltegia

Aldaketa, Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

GESALATZ

Jarduera-lizentziaren eskaera. Gaztandegia

IGANTZI

Larreen herri-aprobetxamenduaren espedientea jendaurrean jartzea

ITZA

Deialdia, 2022an kultura eta kirol jardueretarako dirulaguntzak emateko. Laburpena

Deialdia, kontzejuei laguntzak emateko, 2022an kontzejuen intereseko obrak/jarduketak egin ditzaten. Laburpena

Deialdia, kontzejuei laguntzak emateko, 2022an argiak para ditzaten hilerrietan. Laburpena

LARRAGA

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa

LEITZA

Leitzako Udalaren bulegoetako egutegia 2022rako

Jarduera-lizentzia ematea. Ardi-aziendarentzako nabea

LEZAUN

Balorazio txostenaren proiektua jendaurrean

MURIETA

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

MURILLO EL CUENDE

1/2022 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

IRUÑA

Deialdia, norgehiagokako araubidean diru-laguntzak emateko kirol-erakundeei, parte hartzeagatik eliteko lehiaketa nazional ofizial ez-profesionaletan, kategoria absolutuetan, 2021/22 denboraldian. Laburpena

Deialdia, irabazi-asmorik gabeko elkarteei eta beste entitate batzuei dirulaguntzak emateko, 2022. urterako. Laburpena

AZKOIEN

Herri-lurretako aprobetxamenduak. Eskaerak aurkeztea

Indargabetzea, Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen udal ordenantzarena. Hasierako onespena

GARES

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 295. lurzatian. Hasierako onespena

ZANGOZA

Ehiza barrutia eratzeko proiektua

TUTERA

Aldaketa birpartzelazio proiektuan, 4. unitate integratuko 1. sektorean, U2.2.2.1, U2.2.2.2, U2.5.1, U2.6.1 eta U3.14-1 partzeletan. Jendaurrean jartzea

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1738. lurzatian. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1627. lurzatian. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1739. lurzatian. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Hiri-jarduketarako plan berezia, Ardoi sektoreko H-9 eta H-17 unitate morfologikoetan. Hasierako onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Taxi-gidari profesionalaren baimena ematea

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Ordenantza, kirol ikastaro eta jardueretan izena eman edo matrikulatzeko prezio publikoak arautzen dituena. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2022-OC-106

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2022-OC-113