256. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 3a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

15/2020 FORU LEGEA, urriaren 26koa, aparteko kreditu bat ematekoa, 100.000 eurokoa, haren bidez bizikletentzako bi bide finantzatzeko, Zuñigan eta Metautenen.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

181/2020 EBAZPENA, urriaren 23koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, Barneko zuzendari nagusiak irailaren 29an emandako 152/2020 Ebazpenaren edukia osatzen duena. Ebazpen horren bidez, prozedura ebatzi zen Nafarroako Foruzaingoko polizia lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko. Haren deialdia martxoaren 21eko 71/2019 Ebazpenaren bidez egin zen.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile izateko 38 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian epaimahai kalifikatzaileak onetsitako behin betiko emaitzen aurkakoa.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 20ko 61/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

358/2020 FORU AGINDUA, urriaren 22koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, dirulaguntzen deialdi bat onesten duena aparteko laguntzak emateko COVID-19aren ondorioz aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eraginpean dauden langileei. DDBN identifikazioa: 529700.

371/2020 FORU AGINDUA, urriaren 28koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Eskubide Sozialetako kontseilariaren urriaren 22ko 358/2020 Foru Aginduaren eranskina aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, dirulaguntzen deialdi bat onetsi zen aparteko laguntzak emateko COVID-19aren ondorioz aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eraginpean dauden langileei. DDBN identifikazioa: 529700.

180/2020 FORU AGINDUA, urriaren 22koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, aldatzen duena Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak irailaren 8an emandako 318/2016 Foru Agindua, zeinaren bidez arauak ezarri baitziren 2016-2020 aldian lanbide heziketako eta gaitasunak eskuratzeko jardueretarako laguntzak erregulatzeko, eta laguntzen deialdia onesten duena 2020. urterako. DDBN identifikazioa: 529776.

136E/2020 EBAZPENA, urriaren 7koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, aldatzen duena MOVES 2020 deialdiaren lehenbiziko oinarriko 3. apartatua.

390E/2020 EBAZPENA, urriaren 7koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Turismo, Merkataritza eta Kontsumo zuzendari nagusiaren irailaren 7ko 325E/2020 Ebazpena. Ebazpen horren bidez, deialdi bat onetsi zen, dirulaguntzak eman daitezen 2020an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek Plan Estrategikoaren eta COVID-19 Ekintza Planaren ondorioz turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako.

3351E/2020 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen martxoaren 7ko 251/2018 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen hartan Nafarroako toki-erakundeendako dirulaguntzak arautu ziren interes orokorreko edo sozialeko obra eta zerbitzuak egiteko langabeak kontratatzeko. DDBN identifikazioa: 494871.

3391E/2020 EBAZPENA, urriaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimena kentzen baitzaio martxoaren 21eko 195E/2019 Ebazpenaren bidez onetsitako dirulaguntzen partidaren gastuari. Nafar Lansare Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emandako ebazpen horren bidez arautu ziren Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan enplegua bultzatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko egiten diren inbertsioetarako dirulaguntzak. DDBN identifikazioa: 493724.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

93C/2020 EBAZPENA, irailaren 25ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez erabakitzen da Bacaicoa Industrias Plásticas SA enpresaren Orikaingo lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

94C/2020 EBAZPENA, irailaren 25ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Polyone España SL enpresaren Orikaingo lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

95C/2020 EBAZPENA, irailaren 25ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Ezkabarteko Polyone SARL Sucursal en España enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

96C/2020 EBAZPENA, irailaren 25ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez erabakitzen da Procgeri Gestión XXI SL enpresaren San Adriángo egoitzarako eta eguneko zentrorako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

99C/2020 EBAZPENA, irailaren 25ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Nafarroako ardogintzaren industrien sektoreko hitzarmen kolektiboko soldatak 2020an berrikusteari buruzko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

101C/2020 EBAZPENA, urriaren 5ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Productos Naturales de la Vega SL enpresaren Lodosako lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

301E/2020 FORU AGINDUA, urriaren 20koa, Osasuneko kontseilariak emana, 2020ko urriaren 29ko greba orokorrerako deialdia dela eta, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun zentro eta establezimenduetan hirugarrenek egindako funtsezko gutxieneko zerbitzuak ezartzen dituena.

309E/2020 EBAZPENA, urriaren 5ekoa, Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Telefónica Móviles Españak Nafarroako Foru Komunitateko bere azpiegituren lurralde plana aldatzeko eta eguneratzeko aurkeztu duen 8. espedientea, 3100702-Burlada-Centro estazioari dagokionez.

358/2020 EBAZPENA, urriaren 7koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren abuztuaren 17ko 270/2020 Ebazpena, ebazten duena Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Batxilergoko, Hezkuntza Bereziko, DBHko eta Lanbide Heziketako hezkuntza itunak aldatzea, 2020-2021 ikasturterako.

965/2020 EBAZPENA, urriaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2020ko urriaren 27rako deitutako greba dela-eta erakunde autonomo honen funtsezko gutxieneko zerbitzuen funtzionamendua bermatu eta haiek artatzeko behar diren langileak zehazten dituena.

994E/2020 EBAZPENA, urriaren 9koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira, 2020-2024 aldirako, Iruñerriko hiri aglomerazioko zaratari buruzko ekintza planak, Iruñerriko hiri aglomerazioko zarata-mapa estrategikoaren lurralde eremuari dagozkionak.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Akermendia haize-parkea, udal-mugarte hauetan: Puiu, Artaxoa eta Garinoain (1191-CE).

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Valdetina haize-parkea eta haren ebakuazio-azpiegiturak, honako udal-mugarte hauetan: Puiu, Tafalla, Artaxoa, Garinoain, Barasoain, Oloritz, Untzue eta Tebas-Muru Artederreta.

EPATZE-DEIA 404/2020 prozedura arruntean. Prozedura hori Mendigorriko Udalak sustatu du, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuari 2020ko uztailaren 10ean egindako errekerimenduaren isiltasun administratiboaren aurka, Mendigorriko Julián María Espinal Olcoz HLHIP ikastetxean D hizkuntza-eredua jartzeari dagokionez, eta zeharkako errekurtsoa uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretuaren aurka, zeinaren bidez antolatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoen sarea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BURLATA

Lorezaintzako Ofizialaren izendapena (C maila)

CÁRCAR

Deialdia, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez bete dadin zerbitzu anitzetako arduradun izateko lanpostu bat

NOAIN (ELORTZIBAR)

Udaltzain-agentearen izendapena

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udaltzaingorako 9 lanpostu huts, gero 20 izan direnak, oposizio bidez betetzeko. Epatzea

Deialdia, Iruñeko Udalaren zerbitzurako partaidetzako 4 teknikari lanpostu betetzeko. Izendapen-proposamen osagarria

TAFALLA

Berraztertzeko errekurtsoa baiestea, deialdi honi dagokionez: deialdia, izangaien zerrenda bat eratzeko, gizarte integratzaileen lanpostuan aritzeko aldi baterako kontratuaren bidez

TUTERA

Udaltzaina izendatzea (C maila)

EGUESIBAR

2020ko lan publikoaren eskaintza

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

Ekonomia eta finantza plana 2020rako eta 2021erako. Onespena

AÑORBE

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

AGOITZ

Xehetasun-azterketa Mendiburua kaleko 2an.
Behin betiko onespena

ARANGUREN

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ARATZURI

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ARTIKA

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BARASOAIN

Egoitza elektronikoa sortzea

BARGOTA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BAZTAN

2020ko 37/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BEARIN

1., 2. eta 3. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

BERASKOAIN

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 137. lurzatian.
Behin betiko onespena

BERA

2020/8 aurrekontu-aldaketa. Aparteko kredituak.
Hasierako onespena

BERIAIN

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

DONEZTEBE

2020ko 7. aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LIZARRA

Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 1. lurzatian (Zaldu kalea, 24). Behin betiko onespena

ETXALAR

2020ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 18. lurzatian. Behin betiko onespena

2020-2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa. Onarpena

EZKABARTE

Hiri-jarduketarako plan berezia Soraurengo 14. poligonoko 26. lurzatian. Behin betiko onespena

FUNES

Udal hilerria arautzen duen udal ordenantza.
Behin betiko onespena

UHARTE

2021erako tasak eta koefizienteak. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 266. lurzatian.
Behin betiko onespena

IGANTZI

Ordenantza, Herri-ondasunen aprobetxamendua arautzen duena. Behin betiko onespena

ITZA

Jarduera-lizentzia. Baimena

LEGASA

Ordenantza fiskala, zeinaren bidez tasak arautzen baitira Kontzejuak ur banaketa eta saneamendua emateko eta zerbitzu egiteko. Behin betiko onespena

LEITZA

2020ko 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

LEKUNBERRI

2020ko 3. eta 4. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

MÉLIDA

2020/II eta 2020/III aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

MENDABIA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, 9. poligonoko 1512. lurzatian,
Las Eras ZUC eremuan. Behin betiko onespena

MURILLO EL CUENDE

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketa, Gerendiaingo 13. poligonoko 13. lurzatiaren xehetasun-azterketan. Behin betiko onespena

ODIETA

Ostizko OS.1.1 (iparraldea) exekuzio unitatearen jarduketa oinarriak eta estatutuak. Behin betiko onespena

ORKOIEN

Prezio publikoak onestea, 2020-2021 ikasturteko kirol, kultura eta prestakuntza jardueretarako

9/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

IRUÑA

Aldaketa, Sarrigurengo errepideko 1-10 bitarteko plan berezian. Behin betiko onespena

Aldaketa, ARS-3 banaketa eremuaren plan partzialean, hirugarren sektoreko erabilera duten lurzatietan. Behin betiko onespena

PITILLAS

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ARRIPODAS

Ordenantza, bide publikoak arautzen dituena. Hasierako onespena

SAN MARTIN UNX

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

SORLADA

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021. urteko karga-tasak

TAFALLA

Hiri-jarduketarako plan berezia, 34. poligonoko 105. eta 106. lurzatietan. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontuko 7., 8., 9. eta 10. aldaketak.
Hasierako onespena

TIRAPU

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

TUTERA

Aldaketak ordainarazpenen ordenantzetan, 2021eko urtarrilaren 1ean indarra har dezaten. Hasierako onespena

UHARTE ARAKIL

4/2020 eta 5/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ULTZAMA

6/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

URRAULBEITI

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia Elkanoko 8. poligonoko
365. lurzatian. Behin betiko onespena

VIANA

13/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1425., 1426.
eta 1427. lurzatietan. Hasierako onespena

ATARRABIA

Udal ordenantza, Hiria berroneratzerako laguntza arautzen duena. Hasierako onespena

ZUBIETA

2020ko 2., 4., 5., 6. eta 7. aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

01/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

EZKA-ZARAITZUKO HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa larrialdiko laguntzak emateko ordenantzan.
Behin betiko onespena

2020/01 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MALERREKAKO ZERBITZU OROKORREN MANKOMUNITATEA

3. eta 4. aldaketak 2020. urteko aurrekontuan.
Behin betiko onespena

AMESKOAKO LIMITACIONES MENDIKO BATZARRA

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU

Pasabideen gaineko 2020ko kuotak borondatez ordaintzeko epea

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 2961/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 58/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Citación. Reclamación de cantidad 369/2020

Ejecución de títulos judiciales 117/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Despido objetivo individual 506/2020

Procedimiento Ordinario 176/2020

Citación. Procedimiento ordinario 564/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Actos preparatorios 879/2019

BILBOKO LAN-ARLOKO
2 ZENBAKIKO EPAITEGIA

Ediktua

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE GUADALARAJA

Ejecución de títulos judiciales 7/2020

JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Emplazamiento. Concurso voluntario 338/2014