18. ALDIZKARIA - 2002kootsailaren11

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

26/2002 FORU AGINDUA, urtarrilaren 25ekoa, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak emana, zerga arloko arau-hauste soilengatik, diru-zehapenak ezartzeko eskumena delegatzen duena.

7/2002 FORU AGINDUA, urtarrilaren 25ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana. Arautzen du Nafarroako Foru Komunitatean diru publikotik ari diren irakaskuntza ez-unibertsitarioko ikastetxeetan Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ikasleak 2002/2003 ikasturtean onartzeko prozedura.

7/2002 FORU AGINDUA, urtarrilaren 10ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, Europako Gizarte Fondoaren 3. helburuan eta Nafarroako Enplegurako Planean aurreikusi diren etengabeko prestakuntza ekintzetarako laguntzak emateko prozedura arautzen duena.

Agintariak eta Langileak

9/2002 FORU AGINDUA, urtarrilaren 30ekoa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, Mercedes Pérez Valencia andrea, berak eskatuta, Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko Justiziako Langileri Bulegoko burutzatik kentzea xedatzen duena.

10/2002 FORU AGINDUA, urtarrilaren 30ekoa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, Belén Villar Isabella andrea Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko Justiziako Langileri Bulegoko buru izendatzen duena.

17/2002 FORU AGINDUA, urtarrilaren 29koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Roberto San Martín Casi jauna, berak eskatuta, Ondare Bibliografikoaren Bulegoko burutzatik kentzea xedatzen duena. Erabaki horrek urtarrilaren 31tik aurrera izanen ditu ondorioak.

154/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Yolanda Adrián Ruiz andrea Nafarroako Ospitaleko Langileriaren Kudeaketarako Ataleko burutzatik kentzen duena.

155/2002 EBAZPENA, abenduaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Yolanda Adrián Ruiz andrea Nafarroako Ospitaleko Langileriaren Administraziorako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

156/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Juan Antonio García García jauna Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zuzendaritza Kudeatzailetzako Ebazpenak Kudeatzeko Unitateko burutzatik kentzen duena.

157/2002 EBAZPENA, abenduaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Juan Antonio García García jauna Nafarroako Ospitaleko Langileria Kudeatzeko Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

158/2002 EBAZPENA, abenduaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Jesús Lacalle Asiáin andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zuzendaritza Kudeatzailetzako Ebazpenak Kudeatzeko Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko psikologo izateko bi lanpostu, oposizio bidez, betetzeko deialdia. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko aholkulari juridikoak izateko bi lanpostu huts oposizio bidez betetzekoa. Izendapenaren proposamena.

DEIALDIA, Nafarroako Parlamentuaren zerbitzuko transkriptore lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapena.

DEIALDIA, Nafarroako Parlamentuaren zerbitzuko bi legelari lanpostu huts lekualdatze-lehiaketaren bitartez betetzekoa. Mahaikidea aldatzea

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

18/2002 FORU AGINDUA, urtarrilaren 29koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, "Teresarrak ikastetxea- Ezpeleta Kondearen jauregia" izenez ezagutua den eraikinaren birmoldaketa-egokitzapen lanak egiteko proiektua eta administrazio klausula partikularren plegua onesten dituena. Aipaturiko lanen xedea da Iruñeko "San Frantsizko" Haur eta Lehen Hezkuntzako I.P.a bertan kokatzea.

22/2002 FORU AGINDUA, urtarrilaren 30ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Azkoiengo Ikastetxe Publikoko Haur Hezkuntzako 2. Zikloko eraikina zaharberritzeko eta handitzeko lanen proiektua eta administrazio klausula partikularren plegua onesten dituena.

69/2002 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Ekonomia eta Europako Aferen zuzendari nagusiak emana, Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Pertsona Fisikoen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen Kanpaina Atalerako Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergak adierazteko inprimakiak erosteko hornidura lehiaketa bidez kontratatzea xedatzen duena.

75/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, historiarekiko sentsibilizazio programa bat egiteko zerbitzua 2002. urtean kontratatzeko espedientea onesten duena. Sentsibilizazio programa hori, Nafarroako Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleentzat prestatua eta "El Tesoro de la Historia" izenekoa, 2000. urtetik 2003ra bitarteko jarduketen barrenean dago.

76/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, natur ingurunearekiko sentsibilizazio programa bat egiteko zerbitzua 2002. urtean kontratatzeko espedientea onesten duena. Sentsibilizazio programa hori, Nafarroako Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleentzat prestatua eta "El Tesoro del Bosque" izenekoa, 2000. urtetik 2003ra bitarteko jarduketen barrenean dago.

84/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Artista Gazteen 2002ko Jardunaldien prestaketa, difusio, sustapen eta edizio zerbitzua, lehiakeka-mota guztietan, kontratatzea onesten duena.

285/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Famili Topagunearen zerbitzua kudeatzeko itun bat, lehiaketa publiko irekiaren bidez, egiteko espedientea onesten duena.

31/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 9koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Kimika Aplikatuko Sailerako pasteurizazio/esterilizazio ekipo pilotu baten erosketa Techni-Process, S.A. enpresari esleitzen diona. PNSP29/2001 espedientea.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2001eko abenduaren 26koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Tafallan eta Erriberrin, "La Nava" industrialdea handitzeko Udalez Gaindiko Plan Sektoriala onesten duena, Nafarroako Gobernuko Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuak sustaturik.

ERABAKIA, 2002ko urtarrilaren 14koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "N-121-A errepidea moldatzea, 65 k.p.tik Bera bitartean" izeneko obrarako alternatiba guztien Proiektua, Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatua, Udalez gaindiko Proiektu Sektorial deklaratu eta espediente hori jendaurrean jartzen duena, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legean ezarritako ondorioetarako eta, halaber, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioaren prozeduraren ondorioetarako.

1202/2001 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, 2001/2002 ikasturterako baimendu Lanbide Hastapeneko Programei 2001eko diru laguntza moduluaren % 40a ordaintzeko baimena ematen duena.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

L E I T Z A

Hasierako onespena, 2001eko aurrekontuaren aldaketari

I R U Ñ A

Lizentziak etetea, telefonia mugigarriko instalazioetarako eta uhin elektromagnetikoen transmisioa eta harrera euskarri dituzten gisa bereko guztietarako

Hegoaldeko Planean Udalak dituen lurzoruen erabileraren emakidarako deialdi publikoa

Ordenantza fiskalak eta prezio publikoen Arau Erregulatzaileak Hutsegite materiala zuzentzea, 20 zk.ko Ordenantza fiskalaren tarifen eranskinean

TORRALBA DEL RIO

Torralba del Rioko Herriko Etxeko fatxadak zaharberritzeko obren enkante publikoaren deialdiaren iragarpena

O I B A R

A-1 Amalur unitateko 3 eta 4. lurzatien xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

2001eko aurrekontuko aldaketa hasiera batez onetsita

A R G U E D A S

Planeamenduko arau subsidiarioetako aldaketa

A R R O I T Z

4. unitateko aldaketa eta urbanizazioa

M O R E N T I N

Hirilurreko ondasunen balorazio txostenaren lehenengo berrikuspena behin betiko onetsita

B E R T I Z A R A N A

Bertizaranako Arau Subsidiarioak hasiera batean onetsirik

B U R G I

Hasierako onespena Udal Planeko aldaketari

A R A N G U R E N

Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, administrari laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

C A S T E J O N

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta berori betearazteko oinarriak hasiera batez onetsita

2002ko plantilla organikoa hasiera batez onetsita

L O D O S A

Administrazioko langileen 2002ko egutegia, bere jaiegun eta lanegunekin

V A L T I E R R A

Aurrekontuko aldaketak hasiera batez onetsita

T U T E R A

E D I K T U A

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

2002ko aurrekontuak

E R R O I B A R

Sorogaingo taberna-jatetxe eta Aterpearen errentamendua

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Obren lizitazioa

B E R A

U.U.7.1 eta U.U.7.2-ko xehetasun azterlana hasiera batez onestea: J. Zozaya (Izotzaldea)

A R R O I T Z

2002ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

M E N D A B I A

Kreditu gaikuntzak eta gehikuntzak Udalaren 2001eko ekitaldiko aurrekontu orokor arrunteko kontusailetan

BIDAUSI MANKOMUNITATEA

Aurrekontuko aldaketak hasiera batez onetsirik

L O R K A

2002. urteko uraren tarifak hasiera batez onetsirik

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

Hornidura lehiaketa

Hornidura lehiaketa

B E R U E T E

Oihan enkantea

I G A R I

Oihan enkantea

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko ebazpen proposamenen jakinarazpena

D E S O J O

Iragarkia bertan behera utzia

B U R L A T A

Zaharberritzeko laguntzen udal ordenantzaren berrikuspena hasiera batean onetsirik

Indarra duen H.A.P.O.ko "N-12" hirigintzako unitatea urbanizatzeko proiektua behin betikoz onetsirik

O R K O I E N

Hirilurreko ondasunen balorazio txostenaren berrikuspena behin betiko onetsita

TIEBAS-MURU ARTEDERRETA

Udalaren Planeko aldaketa hasiera batez onetsita

T U L E B R A S

Urbanizazio proiektua hasiera batez onetsita

Z I Z U R

Borondatezko birzatiketa proiektua hasiera batez onetsita

Hasierako onespena urbanizazio proiektuari

E L I A

Hasierako onespena, 2002ko aurrekontu orokorrari

Hasierako onespena, 2001eko aurrekontuan aldaketa egiteko II. espedienteari

I B I R I K U

Behin betiko onespena 2002ko aurrekontu orokorrari

I R U Ñ A

01-1287 gora jotzeko errekurtsoa. Legearen araberako jakinarazpena, aurkitu gabeko interesatuentzat

MIRANDA-ARGA

Adostasun txostena 2000ko kontu orokorrari

2002ko udal zergen karga-tasak indizeak eta portzentajeak

T U T E R A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko salaketen jakinarazpena

Antsoaingo, Berriobeitiko, Berriozarko, Itzako eta Txulapaingo Udalen Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatea

Antsoaingo, Berriobeitiko, Berriozarko, Itzako eta Txulapaingo Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatearen zerbitzuko famili langile izateko lanpostu bat, lan-kontratu finkoa duena, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia

A L L I N

Jarduera sailkatua

B A Z T A N

Jarduera sailkatua

B E R A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

C I N T R U E N I G O

Jarduera sailkatua

L A K U N T Z A

Jarduera sailkatua

L O N G I D A

Jarduera sailkatua

M I L A G R O

Jarduera sailkatua

O R K O I E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

S A N T A K A R A

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

V I A N A

Jarduera sailkatua

E R R R O I B A R

Behin betiko onespena, Erroibarko Udalaren Ikasketetarako dirulaguntzan ordenantzari

E R R O I B A R

Ezkondu gabeko bikote egonkorren Erroibarko Udalaren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena