146. ALDIZKARIA - 2000ko abenduaren 4a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

424/2000 FORU AGINDUA, azaroaren 17koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Hezkuntza eta Kultura kontseilariaren azaroaren 10eko 383/1999 Foru Agindua aldatzen duena. Foru Agindu horren bidez, Hezkuntza eta Kultura Departamentuko Bulego eta Unitate Teknikoen atxikipena arautu eta eginkizunak finkatu ziren.

FORU AGINDUA, 2000ko azaroaren 23koa, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariaren 1999ko azaroaren 23ko Foru Aginduaren zati bat aldatzen duena. Foru Agindu horren bidez lanerako prestakuntza ekintzetarako laguntzak emateko prozedura arautu zen. Ekintza horiek lanik gabe dauden pertsonentzat dira eta Europako Gizarte Fondoko 3. helburu berrian eta Nafarroako Enplegu Planean aurreikusita daude.

Agintariak eta Langileak

357/2000 FORU DEKRETUA, azaroaren 20koa, Iñaki Biain Salaberria jauna Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Hizkuntza Garapen eta Hobekuntzaren Ataleko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

425/2000 FORU AGINDUA, azaroaren 17koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Ángel Arrondo Segura Estatistikako Unitate Teknikoko buruaren kargu-uztea xedatzen duena.

426/2000 FORU AGINDUA, azaroaren 17koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Ángel Arrondo Segura jauna Eskolatze Bulegoko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

334/2000 FORU AGINDUA, azaroaren 24koa, Osasun kontseilariak emana. Honen bidez kargutik kentzen da José Escribano Jarauta jauna, Nafarroako Laguntza Sozio-sanitariorako Planaren koordinatzailea.

DEIALDIA, Nafarroako Parlamentuaren zerbitzuko teknikari-lanpostu bat, euskara itzultzaile lanpostu huts bat, oposizio-lehiaketaren bidez betetzekoa. Izendapena.

AKATS ZUZENKETA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak 2000ko urriaren 23an emandako Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Zerbitzu Orokorretako hogeita zortzi lanpostu, E mailakoak, oposizio bidez betetzeko deialdia onetsi zen.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

999/2000 FORU AGINDUA, azaroaren 21ekoa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, Itoizko Urtegiak ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei dei egiten diena ordainketa eta okupazio aktak egiteko.

EBAZPENA, 2000ko azaroaren 22koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, 2001. urtean Nafarroako Lan Osasunaren Institutuaren informazio sistemetarako aholku teknikoa emateko lanak prozedura irekiaren bidez kontratatu eta lehiaketa bidez adjudikatzeko espedientea onesten duena.

1588/2000 EBAZPENA, azaroaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ubarmin Klinikako Kirurjia Arloko obraren proiektuaren erredakziorako eta obraren zuzendaritzarako laguntza kontratatzeko gastua baimendu (OB17/2000 lehiaketa) eta kontratazio espedienteari hasiera ematen diona.

1106/2000 EBAZPENA, azaroaren 8koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Bi proiektu hauen jendaurreko fasea ebatzi eta behin betikoz onesten ditu: "Iruña-Lizarra autobia: Garesko saihesbidea egitea (Arga ibaiaren gaineko zubia izan ezik)" eta "Iruña-Lizarra autobia: Arga ibaiaren gaineko zubia egitea Garesko saihesbidean".

1141/2000 EBAZPENA, azaroaren 15ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "N-232 errepidean (Tuterako saihesbidea) galtzada bikoizteko eraikuntza proiektuak" ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda osatu ondoren, irekitako jendaurreko epean aurkeztu diren alegazioei erantzun eta okupazio aurreko aktak egiteko deia egiten duena.

1144/2000 EBAZPENA, azaroaren 11koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Tutera-Tauste NA-126 errepideko zorua, Fustiñana eta Zaragozako probintziako muga artean, egokitu eta sendotzeko lanak (11+500 k.p.tik 23+000 k.p.ra)" kontratatzeko espedientea onesten duena.

918/2000 EBAZPENA, azaroaren 14koa, Industri zuzendari nagusiak emana, Tiebasen okupatu aitzineko aktak egiteko egunak finkatzen dituena, Canteras de Echauri y Tiebas, S.A.k eskaturik.

949/2000 EBAZPENA, azaroaren 14koa, Industri zuzendari nagusiak emana, Artzin eta Orotz-Betelun goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko baimena eman, dagokion proiektua onetsi eta, zehazki, haren onura publikoa deklaratzen duena.

961/2000 EBAZPENA, azaroaren 14koa, Industri zuzendari nagusiak emana, Ibargoitin, Ezporogin, Leatxen, Oibarren eta Orotzen goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko baimena eman, dagokion proiektua onetsi eta, zehazki, haren onura publikoa deklaratzen duena.

EBAZPENA, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Landa Ingeniaritza eta Proiektuen Sailerako Renishawren Cyclone digitalizazio makinarentzat gaikuntza kit bat erosteko gastua baimendu eta esleipen espedienteari hasiera ematen diona.

ADMINISTRAZIO BAIMENA, Donamarian instalazio elektrikoa jartzeko, eta zehazki hark dakarren onura publikoaren deklarazioa. 6798 G.T. - JAA/al espedientea.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Repsol-Butano, S.A.k eskatutako administrazio baimenari buruzkoa, Goizuetako herrigunean (Nafarroa) petrolio-gas likuatuaren biltegia eta hodi bidezko propano komertzialaren banaketa sarea jartzeko.

Beste Xedapenak

1293/2000 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Tuterako "Azucarera-Prado" Plan Berezia aldatzeko espedientea, APISAk sustatua, behin betikoz onesten duena.

3646 EBAZPENA, 2000ko azaroaren 20koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Laneratzeko Prestakuntza Plan Nazionalaren Nafarroako entitate eta zentro laguntzaileei dei egiten die Lanerako Prestakuntza ekintzen 2000. urteko programazioan parte har dezaten.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteen ebazpena.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

L O D O S A

Hirigintzako hitzarmena

A Z K O I E N

Udal igerilekuetako ontziaren kontratua esleiturik

U T E R G A

2000ko ekitaldiko aurrekontuaren behin betiko onespena

I R U Ñ A

2000ko plantilla organikoa aldaturik

C A S C A N T E

Behin betiko onespena aurrekontuko aldaketen 1/00 espedienteari

Aurrekontuko aldaketen hasierako onespena

Aurrekontuko aldaketen hasierako onespena

C I N T R U E N I G O

Aurrekontuko aldaketak

E G U E S

Hasierako onespena, Gorraizko plan partzialeko U.3 eta C.1 unitateetako finken normalizazioari

L I Z A R R A

Alkatetzaren dekretua

L A P O B L A C I O N

Behin betiko onespena, 2000ko aurrekontuari

ZANGOZA ALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Hiri hondakin solidoak biltzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa

O T E I T Z A

Hasierako onespena, xehetasun azterlanari

Behin betiko onespena, xehetasun azterlanari

P I T I L L A S

Behin betiko onespena, aurrekontuko aldaketari

Behin betiko onespena, 2000ko aurrekontuari

R I B A F O R A D A

Plantilla organikoa aldaturik

V I L L A F R A N C A

Alkateordeen izendapena

Behin betiko onespena, 2000ko aurrekontu orokor eta bakarrari

Z I O R D I A

Aurrekontua aldatzeko espedientea

A B A R T Z U Z A

2001. urteko karga tasak

Hasierako onespena eta Ordenantzako aldaketa

L A N A

2001. urteko karga tasak

R I B A F O R A D A

Hasierako onespena, 2001eko urtarrilaren 1etik aitzina indarra izanen duten Udalaren eta haren Erakunde Autonomo Administratiboen zerga dirusarreren arautzeari

A R A K I L

2000. ekitaldiko aurrekontu bakarraren onespena

A T A R R A B I A

Lehiaketa, Atarrabiako "Indurain Anaiak" udal kiroldegirako rokodromoa erosteko eta paratzeko

A R M A Ñ A N Z A S

2001eko ekitaldirako karga tasak

E L I Z A G O R R I A

2001eko ekitaldirako karga tasak

U L T Z A M A

Ordenantza fiskalen hasierako onespena

Karga-tasak, indizeak eta ehunekoak

Xehetasun azterlanaren behin betiko onespena

A L T S A S U

UE-17-A exekuzio unitateko konpentsazio batzordearen estatutuen proiektua eta jarduteko oinarriak

L I Z A R R A

Lizarrako Remontival karrikan Udalak duen lurzati batean frontoi estaliaren eraikuntza, zuzendaritza eta segurtasunaren eta osasunaren koordinazioa prestatzeko proiektuaren kontratazioa

B A R A Ñ A I N

Barañaingo Los Sauces ikastetxe publikoko komunak berritzeko obren kontratoa adjudikatzeko lehiaketa, presako izapidaketa

A L L I N

2001eko ekitaldirako karga-tasak

M U R I E T A

Hasierako onespena, hirilurra desafektatzeari

Udal Planeko aldaketa puntuala

A N T S O A I N

E D I K T U A

I R U Ñ A

Lehiaketa publikoa

Lehiaketa publikoa

Lehiaketa publikoa

L I Z A R R A

Lizarrako Udalerako laguntza teknikoa lizitatzea

A B A I G A R

Lau lurzati urbanizagarri salgai

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Kirol teknikari lanpostua betetzeko deialdia. Izendapen proposamena

E Z K A B A R T E

2001erako tasak, prezio publikoak eta tarifak

Aurrekontuko aldaketak

Aurrekontuko aldaketak

L A P O B L A C I O N

2001eko indize eta karga-tasen onespena

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

Uraren ziklo integrala arautzen duen ordenantza fiskala

T U T E R A

Obra kontratazioa

I R U Ñ A

Laguntza teknikoa esleitzeko lehiaketa publikorako deialdia, zuzeneko kudeaketako zerbitzuetan prozesuak zehaztu, abiarazi eta automatizatzeko

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

B U Ñ U E L

Jarduera sailkatua

E Z K A B A R T E

Jarduera sailkatua

F U N E S

Jarduera sailkatua

A L T S A S U

Jarduera sailkatuak

B E R I A I N

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

C A B A N I L L A S

Jarduera sailkatuak

D E I K A Z T E L U

Jarduera sailkatuak

F U S T I Ñ A N A

Jarduera sailkatuak

MIRANDA-ARGA

Jarduera sailkatuak

L E S A K A

Jarduera sailkatuak

G A R E S

Jarduera sailkatuak

T U T E R A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

A L T S A S U

Jarduera sailkatuak

B E R A

Jarduera sailkatuak

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatuak

C I N T R U E N I G O

Jarduera sailkatuak

ETXARRI-ARANATZ

Jarduera sailkatuak

O R K O I E N

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

I R U Ñ A

Jarduera sailkatuak

SAN ADRIAN

Jarduera sailkatuak

T U T E R A

Jarduera sailkatuak

D E I E R R I

Jarduera sailkatuak

B A S A B U R U A

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

E R R O I B A R

Jarduera sailkatua

L I Z A R R A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatuak

B A Z T A N

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

E R R O I B A R

Jarduera sailkatua

M E N D A B I A

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

U R D A Z U B I

Jarduera sailkatua

ZIZUR NAGUSIA

Jarduera sailkatua

L O D O S A

Trafikoko Legearen aurkako arau-hausteen zerrenda. (Salaketak)

Trafikoko Legearen aurkako arau-hausteen zerrenda. (Ebazpenak)

Trafikoko Legearen aurkako arau-hausteen zerrenda. (Ebazpen proposamenak)

SAN ADRIAN

Behin betiko onespena

A N D O S I L L A

Ordenantzen behin betiko onespena

C I N T R U E N I G O

Udal hilerria erabiltzea eta hura erabiltzeko eta zerbitzua emateko eskubideak eta tasak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena