253. ALDIZKARIA - 2019ko abenduaren 27a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

336/2019 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

AKATS ZUZENKETA, azaroaren 13ko 317/2019 Foru Dekretuarena. Horren bidez Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen Europako atalaseak eguneratu ziren.

1.1.3. Foru Aginduak

148/2019 FORU AGINDUA, azaroaren 28koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana. Honen bidez Erakunde Ordaintzailearen Jarraipen Batzordea sortzen da Nafarroako Foru Komunitatean.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

334/2019 FORU DEKRETUA, abenduaren 11koa, Nafarroako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko kideak izendatzen dituena.

335/2019 FORU DEKRETUA, Miren Idoia Carricas García de la Vega andrea Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko Ayllu-Kulturen arteko Bizikidetzarako eta Arrazismoaren eta Xenofobiaren aurkako Borrokarako Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

41/2019 FORU AGINDUA, azaroaren 28koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, Pablo González Sánchez jauna Mendebaldeko Ustiapen Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

50/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 11koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, Ana Sainz Jiménez Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiko Industriaren, Energiaren eta Meatzeen Araubide Juridikoaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

17/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 11koa, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana, Juan Carlos López Taules Justiziako Ekonomiaren eta Kontabilitatearen Kudeaketa Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako. Bulego hori Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiari atxikita dago.

179/2019 FORU AGINDUA, azaroaren 27koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseiluko kideak izendatzen dituena.

191/2019 FORU AGINDUA, azaroaren 27koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Administrazioak Eskubide Sozialetako Departamentuko Segurtasun eta Osasun Batzordean izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

451E/2019 EBAZPENA, abenduaren 12koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Lizarrako Osasun Barrutiko Barne Medikuntzako Zerbitzu Asistentzialeko buru den María Luisa Abinzano Guillen andrearen izendapena luzatzen duena, kargua bitarte baterako esleitu baitzitzaion merezimendu-lehiaketaren bidez.

141/2019 FORU AGINDUA, azaroaren 26koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Amaya Casado Pérez andrea Ingurumen Ebaluazioaren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

153/2019 FORU AGINDUA, azaroaren 28koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Xabier Gómez Otano jauna Baliabideen Kudeaketarako eta Laguntzarako Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1452/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleguneko Onkologia Erradioterapikoaren Zerbitzuko Brakiterapiako Atal Asistentzialeko buru den Ana Elena Villafranca Iturre andrearen izendapena luzatzen duena, kargua bitarte baterako esleitu baitzitzaion merezimendu-lehiaketaren bidez.

1453/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Lizarrako Osasun Barrutiko Laborategiko eta Analisi Klinikoaren Atal Asistentzialeko buru den Eva Ongay Burgui andrearen izendapena luzatzen duena, kargua bitarte baterako esleitu baitzitzaion merezimendu-lehiaketaren bidez.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

142/2019 FORU AGINDUA, azaroaren 26koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, ureztatzaile-elkarteek nekazaritzako azpiegiturak konpontzen eginiko gastuak estaltzeko salbuespenezko dirulaguntzen oinarri arautzaileak onesten dituena, foru agindu honen I. eranskinean ageri den moduan. Nafarroako Erdialdean 2019ko uztailaren 8an izandako ohiz kanpoko eurite eta uholdeen ondorioz egin ziren gastu horiek. DDBN identifikazioa: 486162.

162/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 10ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez oinarri arautzaileak onesten baitira salbuespeneko laguntza batzuk emateko, toki entitateen titulartasunekoak diren eta 2019ko uztailaren 8an Nafarroako Erdialdean izandako ohiz kanpoko euri-jasen eta uholdeen ondorioz kaltetu ziren nekazaritzako azpiegiturak konpontzeko gastuak diruz laguntzeko. Foru agindu honen I. eranskinean jaso dira oinarri arautzaile horiek. DDBN identifikazioa: 486152.

164/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 10ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira deialdi bat eta haren oinarri arautzaileak, hain zuzen ere 2019ko uztailaren 8an Nafarroako Erdialdean izandako ohiz kanpoko euri-jasen eta uholdeen ondorioz nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietan kaltetutako elementuak konpontzeko laguntzak emateko, foru agindu honen I. eranskinean jaso bezala. DDBN identifikazioa: 486140.

1.7. BESTELAKOAK

156/2019 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ireki eta jarduteko baimen berria ematen baitzaio Iruñeko “The British School of Navarra” espainiar eta atzerritar ikasleentzako atzerriko ikastetxe pribatuari, helbidea aldatu duelako.

164/2019 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Antsoaingo “Cinco Sentidos” Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxe pribatuaren baimena azkentzen duena, jarduerari uzteagatik.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

1, 2 eta 3/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ALLIN

Udal Planeko aldaketa egituratzailea, Arbeitzako 625. eta 740. lurzatietan. Hasierako onespena

ANTZIN

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2, 3, 4, 5 eta 6/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020rako zerga-tasak

Aldaketa Hirigintzako tramitazioen tasak arautzen
dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 34. lurzatian.
Hasierako onespena

ARANO

2020 urteko udal zergen karga tasak

2020rako Udal tasak eta prezio publikoak

ARIA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARTIKA

2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa.
Hasierako onespena

7 eta 8/2019 aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

BARAÑAIN

Aldaketa, Merkataritza ez egonkorra arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

BARASOAIN

2020rako zerga-tasak

BASABURUKO UDALA

Xehetasun-azterketa 3. poligonoko 34. lurzatian.
Behin betiko onespena

BERA

Plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BERTIZARANA

Udalbatzako kideen ordainsariak

BURGI

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

KASEDA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko zerga-tasak. Hasierako onespena

CINTRUÉNIGO

2020rako karga-tasak

Musika eskolaren 2020ko tarifak

DONEZTEBE

3/2019 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena

ETXABARRI

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

GALAR

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

GARDE

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

GESALATZ

2020ko tasak eta prezio publikoak

UHARTE

Ordenantza, Apustu-lokalei eta ausazko jokoei buruzkoa. Hasierako onespena

IGUZKITZA

2020rako karga-tasak

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

4/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

TXULAPAIN

2020rako zerga-tasak

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2019ko 2., 3. eta 4. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

LANA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020rako karga-tasak

LARRAUN

2019. ekitaldiko aurrekontuaren 1. aldaketa. Behin betiko onespena

2019. ekitaldiko aurrekontuaren 2. eta 3. aldaketak. Behin betiko onespena

LERGA

Aldaketak aurrekontuan. Behin betiko onespena

LUZAIDE

2019ko 2., 3., 4., 5., 6., 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

MARTZILLA

2020ko tasak eta prezio publikoak. Hasierako onespena

MENDABIA

Hiri-jarduketarako plan berezia ZO-1.14 eremuan, katastroko
6. poligonoko 1714. lurzatian. Hasierako onespena

MURIETA

1, 2, 3, 4 eta 5/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketa, Udalaren Kirol Patronatuaren estatutuetan. Hasierako onespena

OLORITZ

Alkatetzaren eskuordetzea

IRUÑA

Aldaketa, Barne Eraberritze eta Babeserako Plan Berezian eta Udal Planeko katalogoan (Salestarrak)

ZANGOZA

Informazio batzordeetako burutzak beste batzuen esku uztea

Ezkontza zibilak egiteko eskumena eskuordetzea

TAFALLA

2020rako karga-tasak

TEBAS

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

TIRAPU

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

TUTERA

Ordenantza fiskala, Muñoz Sola arte modernoko museoan
bisita gidatuak eta beste jarduera batzuk egiteko 2020ko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

2020rako aldaketak “Laborantzako herri-lurren aprobetxamendua arautzen duen ordenantzan”. Behin betiko onespena

2020rako aldaketak ordainarazpenen eta prezio publikoen ordenantzetan. Behin betiko onespena

UKAR

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

UNTZUE

Alkatetzaren eskuordetzea

URRAULBEITI

2020rako zerga-tasak

2020ko ordenantza fiskalak

EGUESIBAR

Kultur ikastaro eta jardueretako bizikidetzari buruzko ordenantza. Hasierako onespena

Aldaketa enpresa mintegiaren erabilerak eta funtzionamendua arautzen dituen erregelamenduan. Hasierako onespena

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1764. eta 1765. lurzatiena. Behin betiko onespena

ESA

2020ko tasak eta prezio publikoak

2020rako zerga-tasak

2020rako aurrekontua. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

DONEZTEBEKO ETA ELGORRIAGAKO UDALEN BATASUNA

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BIDASOA ETA BERROARAN MENDIETAKO BILTZARRA

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena