6. ALDIZKARIA - 2022kourtarrilaren11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

1/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 5ekoa, Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez agintzen baita Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen titular diren toki-erakundeei 2022. urteari dagokion finantzaketaren ezohiko ordainketa egitea.

1.7. BESTELAKOAK

137/2021 EBAZPENA, abenduaren 20koa, Garraioen eta Mugikortasun Jasangarriaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Mugikortasun Aktiboaren Plan Zuzentzaileak (2022-2030) jendaurrean jartzen duena.

JENDAURREKO INFORMAZIOA: “Hibridación PV El Montecillo” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio azpiegiturak, Corellako udal mugartean, Renovables del Cierzo SLUk sustaturik (1169-2-CE espedientea).

JENDAURREKO INFORMAZIOA: “La Pedrera III” eguzki parke fotovoltaikoa eta haren ebakuazio azpiegiturak, Erriberriko udal mugartean, Energía Fotovoltaicas de Navarra SL enpresak sustaturik (5145-CE espedientea).

JENDAURREKO INFORMAZIOA: Baztanen goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari buruzkoa, proiektuaren onespenari buruzkoa eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. SAT11288 espedientea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABERIN

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

Aldaketa, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

2022ko karga-tasak

ALLO

Ordenantza, eguzki energia jasotzeko instalazioak arautzen dituena. Hasierako onespena

ANDOSILLA

2022rako lan-egutegia

ANTSOAIN

2022ko lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

AGOITZ

2022rako tasak eta zerga-tasak. Hasierako onespena

ARANARATXE

2022ko karga-tasak

ARANGUREN

Gainbalioaren koefizienteen aldaketa 2022rako. Hasierako onespena

ARELLANO

Bikote egonkorren udal erregistroa arautzen duen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

ARRUAZU

Izatezko bikoteen erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen udal ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

Auzolana arautzen duen udal ordenantza. Hasierako onespena

2022rako karga-tasak

BARAÑAIN

Plangintza eta kudeaketako hirigintza-hitzarmena, Eultza sektorea garatzeko. Behin betiko onespena

Hiri-lurraren gaineko kontribuzioaren karga-tasa 2022rako.
Behin betiko onespena

BARGOTA

2022ko zerga-tasak

BASABURUA

2022. urterako tasa eta zergak

BERASKOAIN

Aldaketa, Udal aretoen eta lokalen erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

BERBINTZANA

2022rako lan-egutegia

BERRIOZAR

2022rako karga-tasak. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskalen aldaketa 2022rako. Behin betiko onespena

BIDAURRETA

2022ko karga-tasak

Bikote egonkorren gaineko ordenantza.
Indargabetzea

ZIRAUKI

Jarduera-lizentzia. Baimena

CORELLA

Aldaketa, 2022rako tasetan eta zerga-tasetan.
Behin betiko onespena

CORTES

2022ko lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

DEIKAZTELU

Udal liburutegiaren erabilera arautzen duen erregelamendua. Hasierako onespena

Udalaren lokalen erabilera herritarren elkarteei lagatzeko arauak ematen dituen ordenantza. Hasierako onespena

ETXABARRI

10/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

2022ko tasak eta prezio publikoak

2022ko zerga-tasak

Udal bulegoetako 2022ko egutegiaren onespena eta egun baliogabeen deklarazioa

EULATE

2022ko karga-tasak

GALAR

2022ko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak

GALIPENTZU

2022ko karga-tasak

GALOZE

2022rako tasak eta zerga-tasak. Hasierako onespena

IRAÑETA

2022rako karga-tasak

ITZAGAONDOA

2022ko zerga-tasak

LARRAGA

Aldaketak, ordenantza orokorrean, arau eta ordenantza fiskaletan eta zerga-tasetan 2022rako. Hasierako onespena

LARRAGOA

2022ko karga-tasak

LEITZA

Aurrekontuko 8/2021, 9/2021 eta 10/2021 aldaketak.
Behin betiko onespena

Aurrekontuko 11/2021 aldaketa. Behin betiko onespena

LESAKA

2022ko lan-egutegia

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Oihan aprobetxamenduaren enkante publikoa

LODOSA

2022rako ordenantza fiskalak. Behin betiko onespena

Epatze-deia, 21-02117 gora jotzeko errekurtsoan, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergari buruz

LOS ARCOS

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 57. lurzatian.
Hasierako onespena

MENDABIA

Aldaketa xehakatua Udal Planean, UE-4.2.2 exekuzio unitateari dagokionez. Hasierako onespena

MURIETA

2022ko zerga-tasak

OBANOS

AE-8 plan partzialaren aldaketa, AR-4 banaketa eremuko 60.etik 63.era bitarteko lurzatietan. Aldaketa egin aurreko jatorrizko egoerara itzultzeko eskaera. Hasierako onespena

OKO

2022ko zerga-tasak

ORKOIEN

2022rako lan-egutegia

2022ko zerga-tasak, karga-tasak, tasak eta prezio publikoak

RIBAFORADA

2022ko lan-egutegia

ERROMANTZATUA

Larreak adjudikatzea. Herritarrendako zuzeneko adjudikazioa

SAN MARTIN UNX

2022rako ordenantza fiskalak. Hasierako onespena

SESMA

2022ko lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

SUNBILLA

2022rako lan-egutegia eta egun baliogabeen aitorpena

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

2022ko karga-tasak

2022ko lan-egutegiaren onespena

TORRALBA DEL RÍO

2022ko karga-tasak

TULEBRAS

Aldaketa udal ordenantzetan 2022rako.
Hasierako onespena

UHARTE ARAKIL

2022rako zerga-tasak

2022rako lan-egutegia

Izatezko bikoteen erregistroa arautzen duen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

UXUE

Jarduera-lizentzia. Eskaera

URRAULBEITI

2022ko zerga-tasak

EGUESIBAR

Tributu Ikuskapenerako Plana, 2022-2024 aldirako eta preskribatu gabeko aurreko ekitaldietarako

ZIZUR NAGUSIA

Akats zuzenketa, ordenantza fiskalen 2022rako aldaketaren
behin betiko onespenean

ZUBIELKI

1-8/2021 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Kreditu-gehigarriaren behin betiko onespena

Aldaketa Ur-horniduraren zerbitzuak (altan) emateagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren tarifetan. Hasierako onespena

MALERREKAKO ZERBITZU OROKORREN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean; 2022ko tasak.
Behin betiko onespena

AMESKOETAKO LIMITACIONES MENDIKO BATZARREA

Eguneratzea herri-larre eta -lurzatien aprobetxamendurako kanona