268. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 17a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

81/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 4koa, “Nafarroako Ubidearen 1. fasea handitzea” proiektuko eremu ureztagarriaren eremu osagarriak Nafarroako Foru Komunitateko Ureztatze Planeko jarduketen zerrendan sartzea onesten duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1202E/2020 EBAZPENA, urriaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deklaratzen baita bete gabe gelditu direla deialdi honetako lanpostuak: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Erradiodiagnostikoko barrutiko fakultatibo espezialisten 6 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia.

1641E/2020 EBAZPENA, urriaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Kirurgia Ortopedikoko eta Traumatologiako barrutiko fakultatibo espezialisten 4 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1642E/2020 EBAZPENA, urriaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan fisioterapeuta izateko 24 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

19D/2020 EBAZPENA, urriaren 21ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, iragartzen duena Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios se Tudela (TUCC sigla duena) enpresa elkartearen estatutuen aldaketa gordailutu dela (gordailu zenbakia: 31000288; lehengo gordailu zenbakia: NA 247).

20D/2020 EBAZPENA, urriaren 28koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, irailaren 29ko 18D/2020 Ebazpenean atzeman den akatsa zuzentzen duena (Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiaren ebazpen horrek aditzera eman zuen Asociación Navarra Empresarial por el Baile –ANEB– izeneko enpresa elkartea eratu dela, 31100048 gordailu zenbakiarekin).

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko azaroaren 4an hartua, zeinaren bidez onesten baita Biurrun-Olkozko udalerria sartzea Iruñerriko Taxi Zerbitzu Bateratuaren Lurralde Eremuan.

75/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 4koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, Getze Galar-Espartza Galar (Nafarroa) NA-6008 errepidea zabaldu eta hobetzeko proiektua behin-behinekoz onesten duena.

508/2020 EBAZPENA, urriaren 17koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita lau prestakuntza beka emateko, Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuan aritzeko. DDBN identifikazioa: 531365.

2502/2020 EBAZPENA, urriaren 27koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Terapia Okupazionaleko diploma edo gradua sartzen duena Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduaren I. eranskinean jasota dagoen osasun langileen profilean. Foru agindu horren bidez, irakasleek frogatzen ahal dituzten berariazko profilak zehaztu ziren eta horiek egiaztatzeko prozedura ezarri zen.

143E/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ukatzen diona Urraulbeitiko udal-mugartean Nordex Energy Judas SLk sustatu duen “Estazio meteorologikoa (164 m): EM Judas” proiektuari.

145E/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Caparroson ura abeltegi batetik uraska berri batera eramateko proiektu baterako. Sustatzailea Caparrosoko Udala da.

272E/2020 EBAZPENA, urriaren 29koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Galarko udal mugartean berotan galvanizatzeko dagoen instalazioaren ingurumen baimen integratua eguneratzen duena. Instalazioaren titularra Galvanizados de Navarra SA da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Gonzalo Azcona Vidaurrek sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berritzeko eskaera, Mayor Oñate SLk egina.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, bi izangai-zerrenda hautaproben bitartez osatzeko, lan medikuntzako mediku espezialista lanpostuan aritzeko

Deialdia, Iruñeko Udalaren Kirol Zerbitzuko buruaren lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

Deialdia, Ziudadelako zerbitzuburuaren lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

TUTERA

Ediktua. Nafarroako Administrazio Auzitegian agertzea

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

Udalaren Erregelamendu Organikoa. Behin betiko onespena

ALTSASU

2020/30 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

AMESKOABARRENA

Udal ordenantza, Zakurrak eta etxeko beste animalia batzuk edukitzeari buruzkoa

ARANGUREN

Hiri-jarduketarako plan berezia Mutiloako 1. poligonoko
1032. lurzatian (P.18 lurzatia, Mutiloartea sektorea).
Behin betiko onespena

ARGUEDAS

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 270. lurzatian. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 120. lurzatian. Hasierako onespena

ARRUAZU

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

BERIAIN

Hiri-jarduketarako plan berezia 5. poligonoko 72. lurzatian.
Behin betiko onespena

BUÑUEL

Alkatetzaren eskuordetzea

CAPARROSO

Katastroko 9. poligonoko 737. lurzatiko 174,20 metro karraturen kalifikazio juridikoa aldatzea, soberako lurzati deklaratzeko. Hasierako onespen berria, azaleran akats zuzenketa egin da-eta

CASCANTE

7/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Aldaketa, Laborantza ureztatuko herri-lurrak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

2021eko zerga-tasak. Hasierako onespena

9/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

CASTEJÓN

Udal Musika Eskolako 1/2020 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena

2020ko aurrekontuko 6. aldaketa. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Xehetasun-azterketa, Ororbiako 3. poligonoko 436. lurzatiaren lerrokadurak aldatzeko eta fatxadak antolatzeko.
Behin betiko onespena

ZIAURRITZ

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aparkatzeko eta autobus geltokirako eremu bat prestatzeko obrak. Kudeaketa-esleipena

ZIRAUKI

4/2020 eta 5/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

DESOIO

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ESPRONTZEDA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

GARDE

1., 2. eta 3. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

UHARTE

Tasak, zergak eta prezio publikoak. Onespena

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

LEGARDA

3. eta 4/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

LODOSA

Aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena 3/2020 aldaketa

LUKIN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Hautetsien ordainsariak

LUZAIDE

5-7/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

METAUTEN

Hiri-jarduketarako plan berezia Ollobarrengo 3. poligonoko
71. lurzatiaren eta Ganuza bidearen arteko mugetan

MURCHANTE

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

MURIETA

1., 2. eta 3. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

OTSAGABIA

Aldaketa, Udalaren gimnasioko kirol instalazioen erabilera
eta hilerria arautzen dituzten udal ordenantzetan.
Behin betiko onespena

OTEITZA

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 737. lurzatian. Hasierako onespena

IRUÑA

2020ko aurrekontuaren aldaketa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontuaren aldaketa. Hasierako onespena

GARES

8-10/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ARRADA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

RIBAFORADA

21/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

JAITZ

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ZANGOZA

6-10/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

TAFALLA

2020ko 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

TEBAS

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

1/2020 aurrekontu-aldaketa, aparteko kredituaren bidezkoa. Onespena

TULEBRAS

2020ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Deialdi publikoa, norgehiagokako araubidean dirulaguntzak emateko kirol-instalazioetan abonatuta egon eta kuotaren ordainketa egunean duten pertsonei. Laburpena

MONTEAGUDOKO, BARILLASKO ETA TULEBRASKO UDALEN BATASUNA

Udal ordenantza, administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

NOAIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa 2020ko aurrekontuan, COVID-19aren ondoriozko larrialdiko laguntzei aurre egiteko. Behin betiko onespena

Aldaketa 2020ko aurrekontuan, COVID-19tik eratorritako gastuei aurre egiteko. Behin betiko onespena

KODES MENDIKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

CORELLA

Resolución en materia de urbanismo

HUARTE

Periodo de pago voluntario de la Contribución Urbana y Rústica Segundo semestre de 2020

Periodo de pago voluntario
del Impuesto de Actividades Económicas 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Recurso de suplicación 144/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 30/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 988/2019

Despidos/Ceses en general 380/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Despidos Ceses en general 335/2020

Ejecución de títulos judiciales 38/2020

Ejecución de títulos judiciales 67/2020

Ejecución de títulos no judiciales 69/2020

Citación. Despidos y ceses en general 532/2020

Citación. Procedimiento ordinario 417/2020