268. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 17a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

75/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 4koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, Getze Galar-Espartza Galar (Nafarroa) NA-6008 errepidea zabaldu eta hobetzeko proiektua behin-behinekoz onesten duena.

Proiektu hau aurkeztu da, behin-behinekoz onets dezaten: “Getze Galar-Espartza Galar (Nafarroa) NA-6008 errepidea zabaldu eta hobetzeko proiektua”.

Gaur egun NA-6008 errepidea oso trazadura mugatukoa da, bai oinplanoan bai altxaeran, eta haren zeharkako sekzioa ez da nahikoa, 1,60 metroko bi erreiko galtzada bakar bat eta gutxi gorabehera 0,10 metro zabaleko bazterbideak dituelako. Horren ondorioz sortzen den plataforma osoa 4 metro zabal baino gutxiago da, ez du bermerik bazterbideen alde banatan eta areka sakonak ditu tarteka. Horrenbestez, galtzadaren zabalera ez da nahikoa, eta zirkulazioa ez da segurua ez erosoa, ia ez baitu ahalbidetzen kontrako norabidean ibiltzen diren bi ibilgailu pasatzea. Egoera honek bide segurtasun falta nabarmena dakarkio errepide horretan ibiltzen den trafikoari.

Gainera, Arrizabalaga eta Etxabakoitz aldera doan NA-6000 errepidearekiko bidegurutzea, Espartza Galarko hirigunetik hurbil, 57 m-ko erradiokoa den eta %6,9ko goranzko malda duen bihurgune baten ingurunean dago, Etxabakoitzera bidean, eta ez du inolako erreirik bi errepideetan sartzeko eta ateratzeko.

Ezaugarri hauek guztiek istripuak izateko arrisku handia sortzen dute eremu horretan, bai ibilgailu arinen eta nekazaritzako ibilgailuen zirkulazioari dagokionez bai erabiltzaile zaurgarriei (moto gidariak, ziklistak eta oinezkoak) dagokienez.

Proiektatutako obra honetan datza: lehendik dagoen plataforma zabaltzea eta behar adinako ikuspenik ez dagoen tarte batzuetan trazadura hobetzea. Jarduketaren guztirako luzera, NA-6008 errepideari dagokionez, 2.419 metro ingurukoa da.

Proiektuak Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legean eskatutako dokumentazioa dauka.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzea, bai proiektuaren eduki teknikoari, bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta hark proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat,

AGINTZEN DUT:

1. Proiektu hau behin-behinekoz onestea: “Getze Galar-Espartza Galar (Nafarroa) NA-6008 errepidea zabaldu eta hobetzeko proiektua”.

2. Hasiera ematea proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari (eranskinean ageri da ondasun eta eskubide horien zerrenda).

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez, bai proiektuaren eduki teknikoari, bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko. Epe horretan, egokitzat jotzen diren ohar edo alegazioak egiten ahalko dira, idatziz. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Lurralde Kohesiorako Departamentuko Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiaren web orrian eta Galarko udaletxean.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari eta Galarko Udalari, eta azken hori premiatzea iragarki-taulan argitara dezan.

Iruñean, 2020ko azaroaren 4an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

“GETZE GALAR-ESPARTZA GALAR (NAFARROA) NA-6008 ERREPIDEA ZABALDU ETA HOBETZEKO PROIEKTUA”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

GALARKO UDAL MUGARTEA

GA-01

Getze Galarko Kontzejua

33

4

64 B

Larreak

GA-01Bis

Getze Galarko Kontzejua

1

4

64 A

Lurzorua

GA-02

Getze Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

45

4

317 A

Larreak

GA-03

Munárriz Agorreta, Ángel M.ª

151

4

316 C

Larreak

GA-04

Munárriz Agorreta, Ángel M.ª

48

4

316 B

Lehorreko alorra

GA-05

Munárriz Agorreta, Ángel M.ª

28

4

316 A

Lurzorua

GA-06

Erviti Iturmendi, Francisco Javier

146

4

315 A

Lurzorua

GA-07

Erviti Iturmendi, Francisco Javier

403

4

315 C

Larreak

GA-08

Torio Martínez de Irujo, María Luisa

83

4

314 A

Lehorreko alorra

GA-09

Garde de Miguel, María Carmen

584

4

313 B

Larreak

GA-09Bis

Garde de Miguel, María Carmen

1

4

313 A

Lehorreko alorra

GA-10

Erviti Iturmendi, Francisco Javier

212

4

312 B

Larreak

GA-11

Osinaga Ardanaz, Benedicto

486

4

50 A

Lurzorua

GA-12

Osinaga Ardanaz, Benedicto

2.403

4

50 B

Lehorreko alorra

GA-13

Osinaga Ardanaz, Benedicto

648

4

50 F

Larreak

GA-14

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Ana María

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Manuel

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Jaime

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Piedad

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, María Victoria

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Paloma

25

4

311 A

Lehorreko alorra

GA-15

Nafarroako Foru Komunitatea (Altxonbideak)

280

4

304 A

Altxonbidea

GA-16

Nafarroako Foru Komunitatea (Altxonbideak)

63

4

307 A

Altxonbidea

GA-17

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Ana María

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Manuel

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Jaime

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Piedad

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, María Victoria

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Paloma

1.434

4

510 A

Lehorreko alorra

GA-18

Aldave Agorreta, Juan Luis

1.147

4

286 A

Lehorreko alorra

GA-19

Juanco Galar, Maravillas

2.676

4

285 A

Lehorreko alorra

GA-20

Juanco Galar, Maravillas

4.519

4

509 A

Lehorreko alorra

GA-21

Setuain Irigoyen, María Jesús

1.620

4

289 A

Lehorreko alorra

GA-22

Martínez de Irujo Mezquiriz, María Socorro

1.119

4

290 A

Lehorreko alorra

GA-23

Munárriz Agorreta, Ángel María

1.056

4

296 A

Lehorreko alorra

GA-24

Goñi Gárriz, María Isabel

674

4

500 A

Lehorreko alorra

GA-25

Erviti Iturmendi, Francisco Javier

29

4

291 A

Alorra Lehorreko alorrak

GA-26

Garde de Miguel, María Carmen

207

4

294 A

Lehorreko alorra

GA-27

Garde de Miguel, María Carmen

1.592

10

773 A

Lehorreko alorra

GA-28

Garde de Miguel, María Carmen

1.544

10

773 C

Larreak

GA-29

Garde de Miguel, María Carmen

146

10

773 B

Larreak

GA-30

Goñi Gárriz, María Isabel

555

10

796 A

Lehorreko alorra

GA-31

Oroz Nuin, José Miguel

Oroz Lacunza, Enrique

4.000

10

795 A

Lehorreko alorra

GA-32

Bidegain Iragui, Julia María

839

10

794 A

Lehorreko alorra

GA-33

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

3.669

10

788 A

Larreak

GA-34

Potasas de Subiza SA

517

10

772 A

Elkorra

GA-35

Potasas de Subiza SA

1.230

10

772 F

Lehorreko alorra

GA-36

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

340

10

774 A

Lehorreko alorra

GA-37

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

69

10

774 B

Larreak

GA-38

Maquirriain Ascunce, María Jesús Trinidad

414

10

790 B

Larreak

GA-39

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

6

10

789 B

Lehorreko alorra

GA-40

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

1.505

10

878 A

Larreak

GA-41

Excavaciones y Obras Mel SL

590

10

775 B

Larreak

GA-42

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

772

10

787 A

Altxonbidea

GA-43

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

172

10

786 A

Larreak

GA-44

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

80

10

786 B

Bidea

GA-45

Sanz Eslava, Andrés

Sanz Eslava, Pedro María

258

10

785 B

Larreak

GA-46

Sanz Eslava, Andrés

Sanz Eslava, Pedro María

295

10

785 A

Lehorreko alorra

GA-47

Ariz Vidondo, María Isabel

Ariz Vidondo, Ana

Ariz Vidondo, María Mercedes

Ariz Vidondo, Santiago

Ariz Vidondo, Margarita

Ariz Vidondo, María Esther

Rodríguez Erdozain, María Luisa

Ariz Martínez, Gaizka

Ariz Martínez, Ibai

Ariz Vidondo, Carmen Esther

1.800

10

784 A

Lehorreko alorra

GA-48

San Martin Villanueva, Ricardo

263

10

780 E

Larreak

GA-49

San Martin Villanueva, Ricardo

995

10

780 A

Lehorreko alorra

GA-50

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

1.408

10

782 A

Altxonbidea

GA-51

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

383

10

781 A

Larreak

GA-52

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

1.293

10

783 A

Altxonbidea

GA-53

Aldaz Donamaría, María Rosario

1

10

817 A

Lehorreko alorra

GA-54

Aldaz Donamaría, María Rosario

160

10

817 B

Larreak

GA-55

Aldave Agorreta, Juan Luis

73

10

818 B

Larreak

GA-56

Ardanaz Gastón, José Carlos

Urricelqui Lizarraga, María Pilar

Ardanaz Gastón, Francisco Javier

44

10

819 A

Larreak

GA-57

Ardanaz Gastón, José Carlos

Urricelqui Lizarraga, María Pilar

Ardanaz Gastón, Francisco Javier

65

10

820 A

Larreak

Garbiguneak eta behin-behineko instalazioek ukitutako lurzatiak

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO

OKUPAZIOA (m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

GALARKO UDAL MUGARTEA

GA-40

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

4.074

10

878 A

Larreak

Errekazai sakanean markoa egokitzeko aldi baterako okupazioak ukitutako lurzatiak

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO

OKUPAZIOA (m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

GALARKO UDAL MUGARTEA

GA-41

Excavaciones y Obras Mel SL

386

10

775 B

Larreak

GA-42

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

140

10

787 A

Altxonbidea

Ukitutako zerbitzuak: oliobidearen kanalizazioa

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ERREGISTROAK Kop. m²

ZORTASUNA EZARTZEA

ml-m²

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

MOTA

ZERBITZUA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

GALARKO UDAL MUGARTEA

GA-17

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Ana María

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Manuel

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Jaime

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Piedad

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, María Victoria

Gutiérrez de Tovar Gaztelu, Paloma

1 - 4

401

Oliobidea

4

510 A

Lehorreko alorra

GA-18

Aldave Agorreta, Juan Luis

1 - 4

571

Oliobidea

4

286 A

Lehorreko alorra

Ukitutako zerbitzuak: telefoniaren kanalizazioa

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ERREGISTROAK Kop. m²

ZORTASUNA EZARTZEA

ml-m²

ALDI BAT. OKUPAZIOA

MOTA

ZERBITZUA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

GALARKO UDAL MUGARTEA

GA-47

Ariz Vidondo, María Isabel

Ariz Vidondo, Ana

Ariz Vidondo, María Mercedes

Ariz Vidondo, Santiago

1 - 4

34 - 101

195

Telefonia

10

784 A

Lehorreko alorra

Ariz Vidondo, Margarita

Ariz Vidondo, María Esther

Rodríguez Erdozain, María Luisa

Ariz Martínez, Gaizka

Ariz Martínez, Ibai

Ariz Vidondo, Carmen Esther

GA-49

San Martin Villanueva, Ricardo

4 - 16

71 - 212

393

Telefonia

10

780 A

Lehorreko alorra

GA-51

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

1 - 4

67 - 201

322

Telefonia

10

781 A

Larreak

Iragarkiaren kodea: F2013244