10. ALDIZKARIA - 2017ko urtarrilaren 16a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

214/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 27koa, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak emana. Honen bidez sortzen da Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuari dagokion Egoitza Judizial Elektronikoa.

147/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan atzerriko hizkuntzak ikasteko programen oinarrizko alderdiak arautzen dituena eta zenbait ikastetxeri haiek emateko baimena ematen diena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

494/2016 FORU AGINDUA, azaroaren 2koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Luis García Ortego jauna Gizarteratzeko eta Babes Sozialerako Zuzendaritza Nagusiko Garapeneko Lankidetzaren eta Ekintza Humanitarioko Programen Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

143/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Fabiola Azpilikueta Erro andrea, Hezkuntza Departamentuko Prestakuntza Ataleko burua, kargutik kentzea xedatzen duena.

144/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Carlos Astrain Goñi jauna Hezkuntza Departamentuko Prestakuntza Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

145/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Xabier Guibelalde Otermin jauna, Hezkuntza Departamentuko Irakasleentzako Laguntza Zentroen eta Berriztapen Proiektuen Bulegoko burua, kargutik kentzea xedatzen duena.

146/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Pilar Mayo Falque andrea Hezkuntza Departamentuko Bizikidetza Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

88/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 27koa, Osasuneko kontseilariak emana, José Antonio García Erce jauna Nafarroako Odol eta Ehun Bankuko zuzendari izendatzen duena.

1223/2016 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Concepción Molina Pérez andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Herritarraren Arretarako Unitateko burua, kargutik kentzen duena.

1224/2016 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, M.ª Teresa Basterra Martínez de Estíbariz andrea Nafarroako Ospitaleguneko Herritarraren Arretarako Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1225/2016 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Concepción Molina Pérez andrea Nafarroako Ospitaleguneko Herritarren Arretarako eta Irisgarritasunerako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1226/2016 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Berta Gloria Olondriz Astiz andrea Nafarroako Ospitaleguneko Eguneko Ospitaleen Agendak Kudeatu eta Koordinatzeko Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1227/2016 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ana Unanua Santesteban andrea Nafarroako Ospitaleguneko Ospitaleko Harrera Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1232/2016 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ainara Valencia Cabodevilla andrea Burlatako OOLTko Administrazio Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

579/2016 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, hezkuntza bereziko beken eta hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleendako laguntzen deialdia onesten duena 2016-2017 ikasturterako.

Laburpena, Hezkuntzako zuzendari nagusiak abenduaren 30ean emandako 579/2016 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez hezkuntza bereziko beken eta hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleendako laguntzen deialdia onesten da 2016-2017 ikasturterako.

1.7. BESTELAKOAK

1/2017 EBAZPENA, urtarrilaren 5(e)koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana. Horren bidez, deialdia egiten da 2017-2018 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde eremuan diren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak atzerriko hizkuntzak ikasteko programetan sartzeko edo ateratzeko.

23E/2016 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez Ingurumen ukipenetarako baimena ematen zaio proiektu honi: lurrak botatzea Zuriaingo harrobi zaharrean. Sustatzailea Apezetxea Anaiak SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

2017ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

2017ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2017ko karga-tasak

ALTSASU

2016ko ekitaldiko aurrekontuan kreditu bereziaren bidez aldaketa egiteko 38/2016 espedientea. Behin betiko onespena

ARAS

Datu pertsonalen fitxategiak sortzeko erabakia

ARTAXOA

Zerga-tasak, 2017. urterako

ATETZ

2017ko aurrekontua. Hasierako onespena

Ordenantza, Atetzen animalia arriskutsuak eta bestelakoak edukitzea arautzen duena. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Ordenantza fiskala, Barañaingo Udaleko Hezkuntza
eta Prestakuntza Alorrak antolatzen dituen kirol jokoetan izen emateko eta parte hartzeko prezio publikoak arautzen dituena. Aldaketaren hasierako onespena

BARASOAIN

2017ko aurrekontua. Hasierako onespena

2017ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BERRIOZAR

2017ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

BIURRUN-OLKOTZ

Udal ordenantza, Euskara ikasteko diru-laguntzak arautzen dituena. Behin betiko onespena

BUÑUEL

Udalaren San Gregorio zahar etxea
Datu pertsonalak babesteko fitxategiak sortu eta aldatzea

BURGI

Burgi, Bidankoze eta Gardeko Udalen Batasunaren funtzionamendu arauak onestea

BURLATA

Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordeak 2016ko martxoaren 11n hartutako erabakiak, sail dokumentalen ebaluazioari buruzkoak

CASTEJON

Jarduera sailkaturako lizentzia. Eskaera

ESLABA

Bide publikoen erabilera arautzen duen ordenantza.
Behin betiko onespena

EULATE

Datu pertsonalen fitxategiak sortzeko erabakia

FUNES

2017ko lan egutegiaren onespena
(Alkatetzaren 390/2016 ebazpena, 2016/11/30)

GIRGILLAO

Prezio publikoak, tasak, kargak, zergak
eta kontribuzioak 2017ko ekitaldirako. Onespena

Aldaketa Udal Planean, Eraikuntzaren gaineko ordenantza orokorraren 9. artikuluari dagokienez. Hasierako onespena

UHARTE

2017ko lan egutegia

IRAÑETA

2016ko aurrekontuko 12.etik 15.era bitarteko aldaketen espedientea. Hasierako onespena

ITZALLE

1/2016 aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

2017ko aurrekontuak. Hasierako onespena

TXULAPAIN

2017ko zerga-tasak. Onespena

LEDEA

Aldaketa 2016ko aurrekontuan. Hasierako onespena

LODOSA

2017rako egutegia eta lanaldia

2017ko aurrekontua. Hasierako onespena

2017ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana 3. poligonoko U.C.11n, 179, 178, 177, 176, 171, 172, 173, 174 eta 175.eko lurzatietan. Behin betiko onespena

LOS ARCOS

Bideen eta eremu publikoen garbiketari buruzko udal ordenantza. Behin betiko onespena

MILAGRO

Hirigintzako hitzarmena, 2. poligonoko 5 lurzatiri dagokiona. Hasierako onespena

Udal zergen eta tasa eta prezio publikoen 2017ko ekitaldirako portzentajeak eta karga-tasak. Hasierako onespena

Aurrekontuko 1/2016 aldaketa. Hasierako onespena

2017ko lan egutegiaren onespena
eta egun baliogabeen deklarazioa

ERRIBERRI

2017ko plantilla organikoa eta lan publikoaren eskaintza.
Hasierako onespena

OLLOBARREN

2017ko aurrekontu arrunta. Hasierako onespena

OROTZ-BETELU

2017ko aurrekontuak. Behin betiko onespena

2017ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

AZKOIEN

2017ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Udalaren eta musika eskolaren aurrekontu orokorra 2017rako. Hasierako onespena

UHARTE ARAKIL

Aurrekontuko 11/2016 aldaketa. Hasierako onespena

2017ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Diru-laguntzen ordenantza orokorra. Hasierako onespena

UNDIO

2017ko aurrekontuak. Hasierako onespena

UNTZUE

Aurrekontuko 3/2016 aldaketa. Hasierako onespena

URRAULGOITI

Zerga-tasak, 2017. urterako

2017ko ordenantza fiskalak

URRAULBEITI

Zerga-tasak, 2017. urterako

2017ko ordenantza fiskalak

OLLARAN

2017ko ekitaldirako karga-tasak eta prezio publikoak

Udalbatzako kideen ordainsariak

2017ko aurrekontua. Hasierako onespena

2017ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

VILLATUERTA

2017ko ekitaldiko aurrekontu arrunta. Hasierako onespena

2017ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ALLO, ARELLANO, ARROITZ, DEIKAZTELU ETA LERIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2017ko aurrekontua. Hasierako onespena

MALERREKAKO ZERBITZU OROKORREN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

ERRIBERRI ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

8 eta 9. aldaketen hasierako onespena. 2016ko aurrekontua

2017ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.
Hasierako onespena

2017ko plantilla organiko eta funtzionala. Hasierako onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. 717/2016 judizio monitorioa

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 7. EPAITEGIA

Ediktua. 347/2016 prozedura. 272/2016 epaia

Ediktua. 30/2016 prozedura. 273/2016 epaia

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 3. EPAITEGIA

2898/2016 judizioa, delitu arinen gainekoa. Zitazio zedula

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 743/2016 prozedura arrunta

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 465/2015 prozedura arrunta

Jakinarazpen ediktua. Titulu judizialak betearazteko
65/2016 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 610/2016 prozedura arrunta

Zitazio ediktua. 339/2014 ofiziozko prozedura

BILBOKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Ediktua. 791/2016 prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

LODOSA

Notificación de resoluciones

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

VIVIR EN BERRIOSUSO S. COOP. DE PAMPLONA

Disolución de la sociedad