10. ALDIZKARIA - 2017ko urtarrilaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BURLATA

Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordeak 2016ko martxoaren 11n hartutako erabakiak, sail dokumentalen ebaluazioari buruzkoak

Udal honetako alkateak, 2016ko abenduaren 1ean, 1049/2016 Ebazpena eman zuen. Hona hemen haren testua:

“Legeak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz, honako hau ebatzi dut:

1. Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordeak 2016ko martxoaren 11n hartutako 1/2016, 2/2016, 3/2016 eta 4/2016 erabakiak onestea. Sail dokumentalen ebaluazioari buruzkoak dira, eta ebazpen honen ondoren azaltzen dira.

2. Hartutako erabakiak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3. Ebazpen hau igortzea Nafarroako Gobernuko Nafarroako Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuko zuzendariari eta Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Ataleko buruari, baita udal honetako Kontu-hartzailetza Departamentuari ere.

Erabakiaren zenbakia

001

Erabakiaren eguna

2016ko martxoaren 11

Identifikazioa

Sailaren izena

Diru-sarreren kontabilitateko manamenduak.

Hasierako/bukaerako data

Sail irekia.

Organo sortzailea

Udaleko Kontu-hartzailetza.

Irizpena

Transferentzia

Ekitaldi ekonomikoa amaitu eta bi urtera.

Hautapen mota

Zati bat deuseztatzea.

1982a baino lehenagoko dokumentazio guztia behin betiko gordetzea.

Ekitaldi bakoitzean 6. kapitulua (udal ondasunen eskualdaketa) behin betiko gordetzea.

Gainerako dokumentazioa deuseztatzea.

Epea

Ekitaldi ekonomikoa amaitu eta 15 urtera.

Laginketa mota

5 urtetik batean.

Sarbidea

Epea

Aldez aurretik ponderazio arrazoitua eginda.

Oharrak

Erabakiaren zenbakia

002

Erabakiaren eguna

2016ko martxoaren 11

Identifikazioa

Sailaren izena

Ordainketen kontabilitateko manamenduak.

Hasierako/bukaerako data

Sail irekia.

Organo sortzailea

Udaleko Kontu-hartzailetza.

Irizpena

Transferentzia

Ekitaldi ekonomikoa amaitu eta bi urtera.

Hautapen mota

Zati bat deuseztatzea.

1982a baino lehenagoko dokumentazio guztia behin betiko gordetzea.

Ekitaldi bakoitzean 1. kapitulua (langileria) behin betiko gordetzea.

Gainerako dokumentazioa deuseztatzea.

Epea

Ekitaldi ekonomikoa amaitu eta 15 urtera.

Laginketa mota

5 urtetik batean.

Sarbidea

Epea

Aldez aurretik ponderazio arrazoitua eginda.

Oharrak

Erabakiaren zenbakia

003

Erabakiaren eguna

2016ko martxoaren 11

Identifikazioa

Sailaren izena

Aurrekontutik kanpoko diru-sarreren kontabilitateko agiriak.

Hasierako/bukaerako data

Sail irekia.

Organo sortzailea

Udaleko Kontu-hartzailetza.

Irizpena

Transferentzia

Ekitaldi ekonomikoa amaitu eta bi urtera.

Hautapen mota

Zati bat deuseztatzea.

1982a baino lehenagoko dokumentazio guztia behin betiko gordetzea.

Fidantzei buruzko agiriak eta saldoa mantentzen dutenak behin betiko gordetzea.

Gainerako dokumentazioa deuseztatzea.

Epea

Ekitaldi ekonomikoa amaitu eta 15 urtera.

Laginketa mota

5 urtetik batean.

Sarbidea

Epea

Aldez aurretik ponderazio arrazoitua eginda.

Oharrak

Erabakiaren zenbakia

004

Erabakiaren eguna

2016ko martxoaren 11

Identifikazioa

Sailaren izena

Aurrekontutik kanpoko ordainketen kontabilitateko agiriak.

Hasierako/bukaerako data

Sail irekia.

Organo sortzailea

Udaleko Kontu-hartzailetza.

Irizpena

Transferentzia

Ekitaldi ekonomikoa amaitu eta bi urtera.

Hautapen mota

Zati bat deuseztatzea.

1982a baino lehenagoko dokumentazio guztia behin betiko gordetzea.

Fidantzei buruzko agiriak eta saldoa mantentzen dutenak behin betiko gordetzea.

Gainerako dokumentazioa deuseztatzea.

Epea

Ekitaldi ekonomikoa amaitu eta 15 urtera.

Laginketa mota

5 urtetik batean.

Sarbidea

Epea

Aldez aurretik ponderazio arrazoitua eginda.

Oharrak”

Burlatan, 2016ko abenduaren 1ean.–Alkatea, José María Noval Galarraga.

Iragarkiaren kodea: L1613789