51. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 13a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

47/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita COVID-19 dela-eta neurri batzuk hartzeko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen menpeko lantokietan.

2/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, koronabirusak (COVID-19) eragindako egoeraren eta bilakaeraren ondorioz zenbait irizpide eta jarraibide ezartzen dituena, Nafarroako Foru Komunitatean egitekoak diren kirol, gizarte, kultura, aisialdi ekitaldietarako eta zezen-ikuskizunetarako.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

19/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 26koa, Miguel Ángel Gurbindo Marín jauna, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen zuzendariordea, kargutik kentzen duena.

20/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 26koa, Olga Chueca Chueca andrea Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen zuzendariorde izendatzen duena.

42/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Iñaki Crespo San José jauna Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusiko Idazkaritza Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

7/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Beatriz Sanz Goñi andrea Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko Lurralde Plangintzaren eta Parte-hartzearen Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

12/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, departamentuaren ordezkariaren ziurtagiri digitala eduki behar duten langileak izendatzen dituena.

1/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Osasuneko kontseilariak emana, Yolanda Adrián Ruiz andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Langileriaren eta Lan Harremanen Zerbitzuko burua, kargutik kentzen duena, berak hala eskatu baitu.

69E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Osasuneko kontseilariak emana, Anastasio Rubio Arróniz jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Erradiofisikaren eta Babes Erradiologikoaren Zerbitzuko burua, kargutik kentzen duena, berak hala eskatu baitu.

72E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Osasuneko kontseilariak emana, Jaiotzeko Laguntza Gizatiartzearen aldeko Ekimena (IHAN) garatzen laguntzeko Adituen Batzordearen osaketa aldatzen duena.

73E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Osasuneko kontseilariak emana, Nancy Nelly Gonzalo Herrera andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Eriari Osasun Laguntza emateko Zuzendaritzako Osasun Laguntza Integraturako zuzendariorde izendatzen duena.

323/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario María Carmen González Martínez andrea Lurralde Kohesiorako Departamentuko Proiektuen Ataleko buru izendatzen duena, merezimendu-lehiaketa eginda, eta burutza bat bete gabe uzten duena.

324/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Iñigo Artázcoz Guereñu jauna, Nafarroako Kirolaren Institutuko Barne Kudeaketaren, Logistikaren eta Langileriaren Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

392/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, David Carabantes Bernal jauna, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko Enpresen Erregistroaren eta Industria Segurtasunaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1230/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Marta Sanz Muruzabal andrea Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako Administrazio Aferetarako Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1302/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Arantxa Campo Mayo andrea Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Kudeaketaren eta Baliabideen Zuzendariordetzako Langileria Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

48/2020 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile izateko lanpostu huts batzuk lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onetsi, epaimahaiaren osaketa aldatu, eta Langileen Batzordeak kalifikazio-epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren 8/2019 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoetan interesdun direnei.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

29E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Lakuntzako udal plan orokorrean akatsak zuzentzeko espedientea, Lakuntzako 2. poligonoko 1225., 1075. eta 548. industria lurzatien zonifikazio akustikoari dagokionez. Sustatzailea Lakuntzako Udala da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

444/2020 EBAZPENA, 2020ko martxoaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, deialdia onesten da bi sari emateko nekazaritzaren, nekazaritzako industriaren eta nekazaritzako kooperatibismoaren arloetako Ikasketa Amaierako Lan onenei, hots, 2017-2018 eta 2018-2019 ikasturteetan Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP) aurkeztu diren eta “gainditua” kalifikazioa lortu duten graduko eta masterreko edozein titulaziotako lan onenei.

1.7. BESTELAKOAK

18/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 21ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira 2020-2021 ikasturtean familiei aplikatu beharreko tarifak Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan.

18/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita 2019-2020 ikasturteko Metodologia Aktiboen V. Jardunaldia egitea Nafarroako Foru Komunitateko lanbide heziketako ikastetxeentzat, arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzetako ikastetxeentzat eta araubide bereziko kirol irakaskuntzetako ikastetxeentzat.

40/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2020-2021 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura arautzen duena.

50/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide batzuk onesten baitira 2020-2021 ikasturteko egutegia eta ordutegia prestatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetarako.

GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA. IRAGARKIA, Düsseldorfen azaroaren 16tik 19ra eginen den MEDICA 2020 azokan parte hartzeko eskaera egiteko epea irekitzeari buruzkoa.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, administrari laguntzailearen lanpostua betetzeko izangaien zerrenda bat eratzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda, epaimahaiaren behin betiko osaera eta probak egiteko eguna

Deialdia, gizarte-langilearen lanpostua betetzeko izangaien zerrenda bat eratzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda, epaimahaiaren behin betiko osaera eta probak egiteko eguna

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ADIOS

Aldaketa egituratzailea Udal Plan Orokorrean, SU2 sektorean. Hasierako onespena

ANTZIN

Xehetasun-azterketa 2. poligonoko 34. lurzatian.
Behin betiko onespena

Aldaketa, Hirigintzako tramitazioen tasak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

ARIBE

Administrazio elektronikoa arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

ARROITZ

Xehetasun-azterketa, AR-2 banaketa eremuko S-4 sektoreko UD-16B unitateko 4. eta 5. ondoriozko lurzatietan. Behin betiko onespena

BAZTAN

Aldaketak 2019ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

8/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BERUETE

Herriko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

BIDAURRETA

Udalbatzako kideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

BURLATA

Borondatez ordaintzeko epea, Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergarako, 2020an

OLTZA ZENDEA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

DONEZTEBE

Ordenantza, Hirigune Historikoaren Babeserako Plan Bereziaren eremuan etxebizitzak eraiki eta birgaitzeko laguntzak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ETXARRI

2020rako aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020rako karga-tasak

ETXARRI ARANATZ

Udalbatzako kideen ordainsariak 2020rako

EZKABARTE

Xehetasun-azterketa Arreko (Ezkabarte) 15. poligonoko 75. lurzatian. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Tasak eta prezio publikoak 2020rako

GAINTZA

Jendaurrean jartzea herri-lurren okupazioa

GESALATZ

10/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

IMARKOAIN

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IRURTZUN

Etxebizitza hutsen gaineko zerga arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

IZABA

Aldaketa 2018ko plantilla organikoan

Aldaketa 2019ko plantilla organikoan

LAKUNTZA

Aldaketa egituratzaileak Udal Plan Orokorrean, 2. poligonoko 1225., 1075. eta 548. lurzatietan. Behin betiko onespena

MÉLIDA

Akats zuzenketa, 2020ko aurrekontuaren argitalpenean

MENDIGORRIA

Finken normalizazio espedientea, 2. poligonoko 275. lurzatirako. Entzute tramitea

MURIETA

Alkateordeen izendapena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Xehetasun-azterketa Gerendiaingo 13-1. poligonoko 13. lurzatian. Behin betiko onespena

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2020ko udal zerga (Zirkulazioaren gaineko zerga)

OLAGUE

Higiezina desafektatzea

ERRIBERRI

2020ko aurrekontua, plantilla organikoa eta langileen zerrenda. Hasierako onespena

ORKOIEN

Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 1470. lurzatian.
Behin betiko onespena

OTSAKAR

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

IRUÑA

Xehetasun-azterketa U.O.1 eta U.O.3/U.I.XIX unitateetako 1., 2., 3., 4. eta 8. lurzatietan (Milagrosako BBPB). Behin betiko onespena

ZANGOZA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko katastroko 633. hiri-lurzatian. Behin betiko onespena

DORRE

Ordenantza, arautzen duena herri-lurretako baratzeen aprobetxamendua. Hasierako onespena

TORRES DEL RÍO

2019ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

2020ko karga-tasak. Hasierako onespena

TUTERA

Aldaketa Tuterako Alde Zaharreko Barne Eraberritze eta Babeserako Plan Berezian (BEBPB), Cortadores kaleko 15eko higiezinaren hirigintza-fitxa aldatzeko. Behin betiko onespena

UBANI

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ULTZAMA

Borondatezko birzatitze proiektua eta hirigintza hitzarmena Larraintzarko 13. poligonoko 109. lurzatian. Hasierako onespena

Urbanizazio-proiektua Larraintzarko 13. poligonoko 109. lurzatian. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Akats zuzenketa, xehetasun-azterketan

VALTIERRA

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1766. eta 1767. lurzatietan. Behin betiko onespena

DEIERRI

Udalbatzako kideen ordainsariak 2020rako

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, Zuhaizpe osasun etxearen aprobetxamendurakoa. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia Eraulgo 17. poligonoko 35. lurzatian. Behin betiko onespena

Hirigintza-kudeaketako hitzarmena, Lorkako 10. poligonoko AA-LOR-12 lurzatirako. Behin betiko onespena

Aldaketa, hirigintzako araudi orokorraren 19. artikuluan. Hasierako onespena

BURLATAKO ETA ATARRABIAKO HILARIÓN ESLAVA MUSIKA ESKOLAREN PARTZUERGOA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ERRIBERAKO MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA COCHABAMBA

Disolución y liquidación de la sociedad

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

Oficio Circular 1/2020