221. ALDIZKARIA - 2018ko azaroaren 15a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

85/2018 FORU DEKRETUA, urriaren 17koa, Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorra egintzak administrazio bidean berrikusteari dagokionez garatzeko Erregelamendua onesten duena.

86/2018 FORU DEKRETUA, urriaren 24koa, Nafarroako Foru Komunitateko igerilekuek bete beharreko higiene eta osasun baldintzak eta segurtasun baldintzak ezartzen dituena.

88/2018 FORU DEKRETUA, urriaren 24koa, zeinaren bidez aldatzen baita azaroaren 24ko 344/1997 Foru Dekretua, Nafarroako Adinekoen Kontseilua sortu zuena.

89/2018 FORU DEKRETUA, urriaren 31koa, hein batean aldatzen duena Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuaren egitura organikoa onetsi zuen irailaren 21eko 78/2016 Foru Dekretua.

1.1.3. Foru Aginduak

123/2018 FORU AGINDUA, urriaren 31koa, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak emana, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariaren apirilaren 5eko 74/2016 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa ezarri zen bulegoen mailan.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

87/2018 FORU DEKRETUA, urriaren 24koa, Cristina Toledano Montoya andrea Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuko Toki Azpiegituren Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

276/2018 FORU AGINDUA, urriaren 23koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Cristina Toledano Montoya andrea, Toki Azpiegituren eta Obren Azterketa, Plangintza eta Aholkularitzarako Ataleko burua, kargutik kentzen duena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2453/2018 EBAZPENA, urriaren 22koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, batetik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko euskara itzultzaile izateko lau lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten da, eta, bestetik, oposizioko lehenengo proba egiteko eguna, tokia eta ordua finkatzen dira, eta deialdiaren 5.1 oinarria, kalifikazio epaimahaiaren osaketari buruzkoa, aldatzen da.

1945E/2018 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda honako deialdi honetan: dietista-nutrizionista izateko lanpostu huts bat betetzeko oposizio-lehiaketa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomorako.

DEIALDIA, Nafarroako Kontuen Ganberaren zerbitzuko legelari izateko lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

2711/2018 EBAZPENA, urriaren 25ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez arautzen baitira nekazaritzaren sektorean kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak. DDBN identifikazioa: 421627.

1342/2018 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen baitira ekido abandonatuak hartzeko edo biltzeko zentro gisa sailkatutako ustiategientzat, eta onesten baitu 2018rako deialdia. DDBN identifikazioa: 422448.

Laburpena, UHUNeko Tuterako zentro elkartuak 2018ko urriaren 15ean ikerketa sari berezirako egin deialdiaren oinarri arautzaileena. DDBN identifikazioa: 419515.

Laburpena, UHUNeko Tuterako zentro elkartuak 2018ko urriaren 15ean egin deialdiaren oinarri arautzaileena; deialdiaren helburua da ikerketarako laguntzak ematea. DDBN identifikazioa: 419509.

1.7. BESTELAKOAK

82/2018 EBAZPENA, urriaren 3koa, Garraio Zerbitzuko zuzendariak emana, deialdia egiten duena errepide bidezko salgai edo bidaiari garraiorako ibilgailu zenbaiten gidarien hasierako kualifikazioa frogatzen duen lanbide gaitasunaren agiria lortzeko 2019. urtean Nafarroako Foru Komunitatean eginen diren probetarako.

44/2018 EBAZPENA, urriaren 26koa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara igortzen baita espediente administratibo bat, 331/2018 administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzkoa (prozedura arrunt gisa tramitatua). Federación de Asociaciones Culturales Radiotelevisión Adventista España (FACRAE) izeneko elkarteak jarri zuen errekurtso hori, presuntzioz ezetsi egin baitzitzaion lizentzien lehiaketarako deialdi eskaera, soinuzko irrati-hedapenerako ikus-entzunezko komunikaziorako.

45/2018 EBAZPENA, urriaren 26koa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara igortzen baita espediente administratibo bat, 332/2018 administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzkoa (prozedura arrunt gisa tramitatua). Logondi Comunicación SLk jarri zuen errekurtso hori, presuntzioz ezetsi egin baitzitzaion jarritako gora jotzeko errekurtsoa, eta errekurtso hori jarri zuen isilbidez ezetsi izanaren aurka lizentzien lehiaketarako deialdi eskaera, soinuzko irrati-hedapenerako ikus-entzunezko komunikaziorako.

323E/2018 EBAZPENA, urriaren 18koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona Conservas Asensio SAri autokontsumorako instalazio fotovoltaikoa ezartzeko proiekturako, Larragako udal-mugartean. Sustatzailea Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SL da.

360E/2018 EBAZPENA, urriaren 22koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, aldaketa nabarmena baimentzen duena Tafallako udal-mugartean burdina urtu eta motorrak fabrikatzeko instalazio batean. Instalazioaren titularra Fagor Ederlan Tafalla S. Coop. da.

809E/2018 EBAZPENA, urriaren 22koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Ingurumen baimen integratua ematen duena Tuterako udal-mugartean dagoen pentsua ekoizteko instalazio baterako. Titularra Piensos Muga SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERRIOZAR

Deialdia, Berriozarko Udal Haur Eskolan euskara nahitaezkoa ez den haur hezitzaileen lanpostuetan aldi baterako aritzeko izangaien zerrenda egiteko

LIZARRA

Lan eskaintza publikoa

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Ordenantza, Ur hornidura arautzen duena. Hasierako onespena

AGOITZ

Aldaketa, Agoizko kirolgunearen barne araubidearen erregelamenduan. Hasierako onespena

3/2018 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa plantilla organikoan. Hasierako onespena

2/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Aldaketa, Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu berezien tasa arautzen duen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

ARAKIL

Jarduera-lizentziaren eskaera. Aldaketa

ARANTZA

Aldaketa 2018ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

ATETZ

Udal ordenantza, Administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

AZAGRA

Birzatitzeko proiektua UE-30 unitatean. Behin betiko onespena

UE 30 urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Laburpena, ikastetxeetan 2018-2019 ikasturtean eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko diru-laguntzak emateko deialdiarena

12/2018 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

13/2018 aurrekontu-aldaketa, Lagunak Udal Zerbitzua. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

Laburpena, eskola-umeei 2018-2019 ikasturtean kirol jarduerak egiteko diru-laguntzak emateko deialdiarena

CAPARROSO

Interesdunak epatzea, Haur Hezkuntzako lehen zikloko zentroaren zerbitzu-emakidaren kontratua luzatzeari buruzko gora jotzeko errekurtsoan

CÁRCAR

Interesdunak epatzea, osoko bilkuretara bertaratzeagatik ordaindutako zenbatekoen atxikipenari buruz Nafarroako Administrazio Auzitegian aurkezturiko gora jotzeko 18-02142 errekurtsoan

CASTEJÓN

Ekonomia-jardueren gaineko 2018ko zerga borondatez ordaintzeko epea

CINTRUÉNIGO

Jarduera-lizentzia. Eskaera

ENERITZ

2018ko 3. eta 4. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

EZKAROZE

2019rako ekitaldiko karga-tasak eta tasak

FALTZES

2018ko 7., 8., 9. eta 10. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

GOIZUETA

9/2018 aurrekontu-aldaketa: kreditu-gehigarria. Hasierako onespena

ITZA

Jarduera-lizentzia. Ematea

Egoitza elektronikoa sortzea

Egiaztapen-kode segurua sortzea

LEITZA

2018. urteko 9. aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LOS ARCOS

Lurraren gaineko kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea. 2018ko bigarren seihilekoa

MUES

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ORKOIEN

Jarduera-lizentzia. Eskaera

IRUÑA

Xehetasun-azterketa, Txantrea plazako 5. eta 7. zenbakietan oztopo arkitektonikoak kentzeko. Hasierako onespena

Aldaketa, San Frantzisko Xabierkoa zentro psikogeriatrikoaren barne eraberritzeko plan berezian eta Katalogoaren V3 fitxan. Hasierako onespena

Gizarte Ekimenetarako Zentroen zerrenda

AZKOIEN

Laburpena, kirolerako diru-laguntzak emateko Udalaren 2018ko deialdiarena

RIBAFORADA

13/2018 eta 14/2018 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ZANGOZA

2., 3., 4. eta 5. aldaketak Udalaren Kirol Patronatuaren 2017ko aurrekontuan, 2018ra luzatuan. Hasierako onespena

2018ra luzatutako 2017ko aurrekontuko aldaketak: 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36 eta 38. Hasierako onespena

UHARTE ARAKIL

4/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ULTZAMA

UE.02 unitatea urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

URDAZUBI

1/2018 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena Eliz-Aldea SLrekin. Behin betiko onespena

UE-2 eta UE-3 unitateak urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena. Behin betiko onespena

URRAULGOITI

1/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

7/2018 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

VALTIERRA

2018ko 4-7 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Akats zuzenketa, langabeen kontratazioa sustatzeko 2018. urteko diru-laguntzen deialdiaren laburpenaren iragarkian

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2/2018 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

VALLE DE EGÜÉS

Notificación de requerimiento de prueba

VIANA

Notificación de expedientes sancionadores

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Despido número 738/2018