46. ALDIZKARIA - 2007ko apirilaren 13a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru Legeak eta Legegintzako Foru Dekretuak

AKATS ZUZENKETA, Zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeko martxoaren 17ko 18/2006 Foru Legearena.

1.1.4. Ebazpenak

820/2007 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2007an hirugarren adinaren alorrean aparteko laguntza ekonomikoak emateko irizpideak, gehieneko mugak eta baremoak onesten dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

826/2007 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Horren bidez bukatutzat ematen da hein batean Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 94 atal, bulego eta unitate parekaturen burutza merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdia, eta Miguel Donézar Díez de Ulzurrun izendatzen da Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuko Nekazaritzako Baliabideak Ebaluatzeko Ataleko buru.

827/2007 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez bukatutzat ematen da, hein batean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren 104 atal, bulego eta unitate parekaturen burutza merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdia eta Carlos Reta Aizpún jauna Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuko Etxebizitzak Finantzatzeko Bulegoko buru izendatzen da.

828/2007 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Haren bidez ebazten da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Nafarroako Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaileen 12 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

893/2007 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko albaitari izateko 3 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta oposizioaren lehenbiziko ariketa noiz eginen den ezartzen duena.

894/2007 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko artxiboetako erdi mailako teknikari izateko 4 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta oposizioaren lehenbiziko ariketa noiz eginen den ezartzen duena.

917/2007 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko kimikari izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu direnen behin betiko zerrenda, aldatzen da deialdiaren 6. araua eta finkatzen da oposizioaren lehenbiziko ariketarako eguna.

492/2007 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Maisu-maistren Kidegoan sartzeko deialdia onesten duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

134/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 14koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Iruñeko Udal Plana Landabengo 7. poligonoko 1376. lurzatian aldatzeko espedientea, Gorvi, S.A.k sustatua, behin betikoz onesten duena.

140/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 14koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Basaburuko Udal Plana Igoako 9. poligonoko 141. lurzatian aldatzeko espedientea, Eugenio Azpíroz Aldareguia eta María Soledad Urriza Huarte jaun-andreek sustatua, behin betikoz onesten duena.

141/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 14koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana. Haren bidez hasiera batez onesten da Sarrigurengo Ekohiriaren EP-11 eta DD-12 lurzatien xehetasun azterlana, Anaia Maristek sustatua.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

ERABAKIA, 2007ko martxoaren 26koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "NA-3040 Tulebras-Malón eta NA-3041 Barillas-Ablitas errepideak zabaldu eta hobetzea" izeneko proiektuko lanek ukituriko ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena.

46/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "A-21 Pirinioetako Autobia, 3. tartea: Izko-Judasen Benta" proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honetako eranskinean ageri da.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

83/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 8koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana. Haren bidez onesten dira 2007rako, Nafarroako Foru Komunitatean familiaren esparruan aritzen diren entitateentzako dirulaguntzen deialdiaren arauak.

84/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 8koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana. Haren bidez onesten dira, 2007rako, Nafarroako Foru Komunitatean adingabeen esparruan aritzen diren entitateentzako dirulaguntzen deialdiaren arauak.

288/2007 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana. Haren bidez onesten da 2007. eta 2008. urteetan ezponda harritsuak egonkortu eta neurri zuzentzaileak hartzeko Nafarroako Toki Entitateentzako dirulaguntzen deialdia.

INDUSTRI ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA ET LAN DEPARTAMENTUA. ETEen nazioarteko lankidetza bultzatzeko I+G+I proiektuak finantzatzeko programak.

1.3.6. Beste batzuk

870/2007 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, 450/2006 prozedura arruntean gauzatu den espediente administratiboa igortzen duena. LAB sindikatuak aurkeztu du Nafarroako Gobernuak 2006ko maiatzaren 15ean harturiko Erabakiaren kontra. Erabaki horren bidez ez zen onartu Domingo González Martínez jaunak LAB sindikatuaren izenean aurkeztu zuen gora jotzeko errekurtsoa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak abenduaren 12an eman 167/2005 Foru Aginduaren kontra. Foru agindu horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako 2006rako lan egutegia onetsi zen.

87/2007 EBAZPENA, martxoaren 13koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona Angel Guillén Ansari, 3.500 m³ lur botatzeko Eusako (Ezkabarte) 8. poligonoko 265. eta 266. lurzatietan, horiek saneatzeko.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Repsol-Butano, S.A.k eskatutako administrazio baimenari buruzkoa, Iturenen (Nafarroa) 86 etxebizitzatarako eta merkataritzarako 2 lokaletarako petrolio-gas likidotuaren biltegia eta propano komertzialaren banaketa sarea jartzeko.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

BUÑUEL

2007rako zerga-tasak, tasen tarifak, prezio publikoak, herrilurretako kanona eta gainerako ordainarazpenak

ZIZUR

Hirigintzako araudia

LIZARRA

Udal Planeko aldaketa xehekatua. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Ardoi sektoreko plan partzialaren aldaketa. Hasierako onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

MURILLO EL CUENDE

Administrari laguntzailearen izendapena

GARES

Udaleko euskara teknikaria. Izendapen proposamena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

ARANO

2007ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

CABANILLAS

Cabanillasko 2007ko plantilla organikoko aldaketa eta lan eskaintza publikoa. Hasierako onespena

CINTRUENIGO

Deialdia, Cintruenigoko Udaleko administrari laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko

Deialdia, administrari-ofizial lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko

ZIZUR

Zizur Zendeako Udaleko albiente-zerbitzuetako arduradun izateko lanpostu bat, C mailakoa, betetzeko deialdia, Zizur Zendeako Udaleko D mailako lan-kontratudunendako murriztua

IRUÑA

Deialdia, musika eskolako irakasle izateko lanpostu bat, Musika Hizkuntza espezialitatekoa, oposizio bidez eta lanaldi partzialeko lan-kontratuarekin betetzeko, Iruñeko Udalaren zerbitzuan

ITZAGA GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda, familia-langile izateko bost lanpostu, lanaldi erdiko araubidean, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko deialdian

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak

BERRIOGOITI

Aurrekontuen hasierako onespena

Aurrekontuko aldaketaren hasierako onespena

LEKUNBERRI

2006ko aurrekontuaren espedientea. Behin betiko onespena

2.3.5. Beste batzuk

ETXALAR

Xehetasun azterlanaren behin betiko onespena

EZKURRA

Herrian ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

IRUÑA

Z2/U.I.XVI-Arrosadia-Lezkairu unitatearen xehetasun azterlana (Club de Tenis, bolumen eraikigarriak). Behin betiko onespena

TUTERA

Ondasunen enkante-iragarkia

Tuteran prebentzio, sustapen eta gizarte-lankidetzarako proiektuak edo jarduerak garatzen dituzten entitateei (partehartze sozialeko eta irabazi asmorik gabeko entitateei) dirulaguntzak emateko arauetako aldaketa. Behin betiko onespena

Urbanizazio proiektua eta eranskina, Cofrete kaleko 16.ean

Xehetasun azterlana eta jarduketa sistemaren aldaketa, 1211 eta 1215. lurzatietan eta bide-lurzatian, 242. etxe-sailean, AR-3-b banaketa eremuan, AA-12 jarduketa eremuan, Juan Antonio Fernández, Cascante eta Urzante kaleetan, hori guztia Tuterako HAPOri dagokionez

GESALATZ

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

TUTERA

Xehetasun azterlana

VILLAFRANCA

UO-19 eta UR-10 jarduketa unitateak urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

LEKUNBERRI

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

VILLAFRANCA

UR-23 exekuzio unitatearen borondatezko birzatiketa. Behin betiko onespena

UR-22 exekuzio unitatearen borondatezko birzatiketa. Behin betiko onespena

Alesves II industrialdeko UO-A eta UO-B unitateak borondatez birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

TAFALLA

URM-5 unitatearen konpentsazio batzordearen estatutuak. Hasierako onespena

BUÑUEL

EDIKTUA

MENDABIA

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

ULTZAMA

Planeamenduko Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala. Behin betiko onespena

MURUGARREN

Herrilurretako lurzatiaren hasierako desafektazioa

MURIETA

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

ARBIZU

Aldaketa egituratzailea 2. poligonoko 722. lurzatian, UE-8an. Behin betiko onespena

FONTELLAS

Urbanizazio proiektua. Behin betiko onespena

ARESO

Xehetasun azterlanaren behin betiko onespena

GALAR

Deialdia, hirugarren munduaren arloan lan egiten duten elkarteei dirulaguntzak emateko

Deialdia, irabazi asmorik gabeko elkarteei dirulaguntza emateko

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona (Juzgado de Familia)

EDICTO

Juzgado de lo Mercantil número Uno de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Uno de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Tudela

EDICTO

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

EDICTO

Cédula de Notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edictos de notificación

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de deudas

ARANGUREN

Notificación de sanción

Notificación de resolución

Notificación de infracción

CINTRUENIGO

EDICTO

CIZUR

EDICTO

EGÜES

Notificación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Ayuntamiento del Valle de Egüés

Notificación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Ayuntamiento del Valle de Egüés

HUARTE

Notificación de sanción

NOAIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

ORKOIEN

Notificación de baja por caducidad inscripciones padronales

PAMPLONA

Denegación tarjetas de residente

EDICTO

Imposición de sanciones de Ordenanzas municipales

Imposición de 3.ª multa coercitiva por incumplimiento de requerimientos de ejecución de obras de mantenimiento

Imposición de sanciones de Ordenanzas municipales

Denegación tarjeta de estacionamiento persona con discapacidad

Anulación tarjetas de residente

Notificación de requerimientos

Notificación de resoluciones

TUDELA

Notificación de sanción

VALTIERRA

EDICTO

YESA

EDICTO

Dirección Provincial del Instituto de Empleo Subdirección de Prestaciones

Remisión de resolución de percepción indebida de prestaciones por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Remisión de notificación de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

EDICTO

COMUNIDAD DE REGANTES DE MIRANDA DE ARGA

Convocatoria Junta General Ordinaria