103. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 26a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

13/2022 FORU LEGEA, maiatzaren 12koa, guztira 4.761.112 euroko kreditu berezi bat ematekoa, finantzatze aldera Nafarroako Gobernuko zenbait departamenturen beharrizanak eta Ukrainako gerraren ondorio ekonomikoek ukitutako Nafarroako Foru Komunitateko udal eta kontzejuenak.

14/2022 FORU LEGEA, maiatzaren 12koa, 2022rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 18/2021 Foru Legea aldatzen duena.

3/2022 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, maiatzaren 18koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

111/2022 EBAZPENA, maiatzaren 13koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, hautaproba hauen deialdia onesten duena: udaltzain laguntzailearen ikastaroa egiteko deialdia, ondoren udaltzain laguntzailearen gaikuntza lortzeko.

1045/2022 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko goi mailako kirol teknikari izateko hiru lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian.

306/2022 EBAZPENA, maiatzaren 18koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten eta argitaratzen baita Nafarroako zenbait toki erakundetan kontu-hartzaileen 10 lanpostu (A mailakoak) barne igoerako prozedura murriztuan eta oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda. Horrekin batera, Langileria Batzordeak hautaturiko epaimahaikideak izendatzen dira, eta proba egiteko eguna, ordua eta tokia ezartzen.

924/2022 EBAZPENA, maiatzaren 13koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa-prozesurako deia egiten da jarduera zientifiko-teknikoen kontratu bidez honako ikerketa-proiektu hau garatzeko: “APPLECUTPID2019-108081RR-22, (MCIN/AEI/10.13039/50110001103)”.

926/2022 EBAZPENA, maiatzaren 13koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa-prozesurako deia egiten da jarduera zientifiko-teknikoen kontratu bidez honako kontratu hau garatzeko: “OTRI 2020907087-Vitis Navarraren tenpranillo barietateko biotipoek eta RG txerto-euskarriek muztioen eta ardoen pH-a murrizteko duten potentziala ebaluatzea”.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Ekonomiaren eta Profesionalen Kudeaketarako Zerbitzuko buruaren martxoaren 7ko 92/2022 Ebazpenaren aurka, zeinaren bidez onetsi baitzen osasun publikoko ikuskatzaileen (farmazia-medikuntza) lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA administrazio publikoko teknikarien (arlo juridikoa) deialdiko bigarren probaren behin betiko emaitzen aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

6/2022 EBAZPENA, maiatzaren 5ekoa, Migrazio Politiketako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deklaratzen baita eman gabe gelditu dela Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko Kulturen arteko Bizikidetzarako eta Arrazismoaren eta Xenofobiaren aurkako Borrokarako Zerbitzuan aritzeko prestakuntza beka bat Informazio Zientzietan, Komunikazioan eta/edo antzeko titulazioetan gradua duten pertsonentzat, Migrazio Politiketako zuzendari nagusiaren otsailaren 16ko 3E/2022 Ebazpenaren bidez onetsi zena.

2132E/2022 EBAZPENA, martxoaren 31koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez langile autonomoek eta mikroenpresek beren ekoizpena ekonomia berde eta digitalerantz eraldatzea errazteko jarduketetarako dirulaguntzen 2022ko gastua onesten baita, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. Dirulaguntza horiek Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen abenduaren 31ko 5628E/2021 Ebazpenaren bidez arautu ziren. DDBN identifikazioa: 616270.

873/2022 EBAZPENA, maiatzaren 14oa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoretza aurreko kontratuen 2022-2023 ikasturterako deialdia onetsi eta gastua baimentzen da. DDBN identifikazioa: 626638.

1.7. BESTELAKOAK

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen bateratua emateko espedientea, Calidad, Organizacion y Vivienda SLk sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

OIBAR

2022rako lan publikoaren eskaintza

ALLO

2022rako lan publikoaren eskaintza

ALTSASU

ATABO ALTSASU S.L.
Lan publikoaren eskaintza 2022rako

MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA
2022rako lan publikoaren eskaintza

2022rako lan publikoaren eskaintza

ARANO

Lan eskaintza publikoa 2022rako

ARTAXOA

2022rako lan publikoaren eskaintza

AIEGI

2022rako lan publikoaren eskaintza

BARAÑAIN

2022rako lan publikoaren eskaintza

BAZTAN

Akats zuzenketa 2022rako lan publikoaren eskaintzan

BURLATA

2022rako lan publikoaren eskaintza

CABANILLAS

2022rako lan publikoaren eskaintza

CAPARROSO

Akats zuzenketa 2022rako lan publikoaren eskaintzan

CASTEJÓN

2022rako lan publikoaren eskaintza

CINTRUÉNIGO

Lan publikoaren eskaintza partziala, dagokiona abenduaren 28ko 20/2021 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari (lege horrek hizpide ditu premiazko neurriak, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko)

EUGI

2022rako lan publikoaren eskaintza

LARRAUN

2022rako lan publikoaren eskaintza

LESAKA

2022rako lan publikoaren eskaintza

LODOSA

2022rako lan publikoaren eskaintza

LUZAIDE

2022rako lan publikoaren eskaintza

MENDABIA

2022rako lan publikoaren eskaintza

NABASKOZE

Akats zuzenketa 2022rako lan publikoaren eskaintzan

OTSAGABIA

ZARAITZUKO IBAXA ZAHAR ETXEA
2022rako lan publikoaren eskaintza

OLAZTI

2022rako lan publikoaren eskaintza

ORKOIEN

2022rako lan publikoaren eskaintza

IRUÑA

Deialdia, Lorategietako zerbitzuburuaren lanpostu 1 oposizio bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda eta azterketaren data

TUTERA

2022rako lan publikoaren eskaintza

UNTZUE

2022rako lan publikoaren eskaintza

URDAZUBI

2022rako lan publikoaren eskaintza

URDIAIN

2022rako lan publikoaren eskaintza

URRAULGOITI

2022rako lan publikoaren eskaintza

2022rako lan publikoaren eskaintza

ALESBES

2022rako lan publikoaren eskaintza

ZIZUR NAGUSIA

Lan publikoaren eskaintza partziala, abenduaren 28ko 20/2021 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari dagokiona (lege horrek hizpide ditu premiazko neurriak, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko)

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

BASABURUKO ETA IMOZKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

Akats zuzenketa 2022rako lan publikoaren eskaintzan

HILARION ESLAVA MUSIKA ESKOLA

2022rako lan publikoaren eskaintza

NAFARROAKO IPARRALDEKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

IRURTZUN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

HEGO NAFARROA KIROL MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

QUEILES IBARRA GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Akats zuzenketa 2022rako lan publikoaren eskaintzan

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Behin betiko onespena

ABERIN

Aldaketa egituratzailea Udal Planean (124.b) eta 133.c) artikuluak). Hasierako onespena

OIBAR

1. poligonoko 699. lurzatiaren kalifikazio juridikoaren aldaketa. Hasierako onespena

ARANGUREN

14. lokalaren salmenta, Mutiloako 2. poligonoko 1987. lurzatian (10. azpieremuko 11. hiri-unitatea eta 11. azpieremuko 16. hiri-unitatea), Irulegiko Gazteluaren plazan

BARAÑAIN

Ikastetxeetan jateko dirulaguntzen eskaera eta emakida arautzen duen deialdiaren laburpena. 2022/2023 ikasturtea

CADREITA

2. poligonoko 1424. lurzatia soberako lurzati deklaratzea. Behin betiko onespena

CORTES

Epatze-deia, 22/00572 gora jotzeko errekurtsoan, 3. poligonoko 39. eta 140. lurzatiak banantzeko eskaera ukatzeari buruz

ESTERIBAR

Xehetasun-azterketa, Eugiko 33. poligonoko 130. lurzatian. Hasierako onespena

GALAR

Xehetasun-azterketa, Ezkirozko 2. poligonoko 117. lurzatian. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, Getze Galarko 4. poligonoko 9. lurzatian, eta hirigintza-hitzarmena, dirutan emateko plan bereziak ekarritako obligazioak. Hasierako onespena

IRURTZUN

Hirigintzako jarduketak izapidetzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren interpretazioa. Hasierako onespena

LARRAGA

Mugikortasunaren eta trafikoaren ordenantza orokorra, Ibilgailuak espaloietan eta bide publikoan (pasabideak) sartu eta irteteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala eta Ibilgailuak bide publikotik kendu eta ondoren gordetzeko eta ibilgetzeko zerbitzuaren eskubideak eta tasak arautzen dituen ordenantza fiskala. Hasierako onespena

LEGARIA

Aldaketa, Udal Plan Orokorraren ordenantzan, eraikinen isolamendu termikoari eta autokontsumorako instalazio fotovoltaikoei buruz. Hasierako onespena

MENDABIA

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 1145., 1146., 2773.-2780., 2782., 2783. eta 2785.-2788. lurzatietan. Hasierako onespena

METAUTEN

Balorazio txostenaren berrikuspen-proiektua. Jendaurrean jartzea

MONTEAGUDO

Indargabetzea Bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza.
Hasierako onespena

MURIETA

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Behin betiko onespena

IRUÑA

Udal Planaren aldaketa xehatua, katastroko 6. poligonoko 1045. lurzatian (Serafín Argaiz Santelices Fundazioa), erabilerak gehitzeko, zuzkidura-lurzati pribatuaren erabilera xehatuan

Irabazi-asmorik gabeko entitateei zuzendutako dirulaguntzak 2022, euskara sustatzeko proiektuak egin ditzaten. Laburpena

TORRES DEL RÍO

Enkante publikoa, 1. poligonoko 71. lurzatia besterentzeko

TUTERA

Ordenantza, hiriko ingurumena zarata eta bibrazioen kontra babesteko. Hasierako onespena

TULEBRAS

Indargabetzea Bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza.
Hasierako onespena

UKAR

Xehetasun-azterketa, 1-154 lurzatian. Hasierako onespena

URDIAIN

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 1115. eta 1116. lurzatietan. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Deialdia, intereseko gizarte-entitateei dirulaguntzak emateko 2022an. Laburpena

Deialdia, helduen euskarazko klaseetarako dirulaguntzak emateko. Laburpena

VALTIERRA

UE-22 exekuzio unitatea birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Hiri-jarduketarako plan berezia, Lorea 2 komunitatean, Erreniega parkeko 27, 29, 31 eta 33 zenbakietan. Hasierako onespena

IRUNBERRIKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022ko prezio publikoak. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Subasta de bien inmueble

ARAKIL

Diligencia de comunicación sobre herencia yacente
Referencia: E025000/00013/2022

BARAÑÁIN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E266000/00019/2022

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE TRASLAPUENTE

Junta general ordinaria