56. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

15/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 17koa, zeinaren bidez aldatzen baita abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorra, Tributuei buruzkoa, garatzen duen Erregelamendua. Aldaketa egintzak administrazio-bidean berrikusteari buruzkoa da (erregelamendua urriaren 17ko 85/2018 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen).

16/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 24koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

17/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 24koa, Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Next Generation Bulegoaren eta Kontu-hartzailetza Nagusiaren izenak aldatzen dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

386/2021 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegira igortzen baita 333/2020 prozedura laburtuan bideratutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko espediente administratiboa. Errekurtso hori Marta Segura Belío andreak jarri zuen, Iván Azcona Vicuña jaunaren izenean eta hura ordezkatuz.

254/2021 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “0011-1411-2020-000079-EMOTIONAL FILMS”.

255/2021 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “0011-1411-2020-000079-EMOTIONAL FILMS”.

258/2021 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da, honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “PC121-122 MEATSENSE”.

259/2021 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “0011-1365-2020-000055-BEEF+ Haragi osasungarria ekonomia zirkularraren bidez”.

443/2021 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana, betebehar espezifikoko kontratupeko irakasle doktore bat kontratatzeko lehiaketarako deia egiten duena.

563/2021 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez igortzen baita Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara José Javier Duque Ancheta jaunak jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko administrazio espedientea, 17/2021 prozedura arruntean gauzatua.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erdi mailako teknikaria-osasun hezitzaileen lehiaketako merezimenduen balorazioaren aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

17/2021 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, beka bat emateko deialdia onesten duena. Beka hori Lurralde Kohesiorako Departamentuko Toki Azpiegituren Zerbitzuan aritzeko da. DDBN identifikazioa: 549183.

371/2021 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreak emana, zeinaren bidez Navarra de Servicios y Tecnologías SA (NASERTIC) enpresak finantzatutako laguntza baten deialdia onesten baita Konputazioaren Zientzia eta Adimen Artifiziala jakintza-arloarekin loturiko doktoretza aurreko kontratu bat finantzatzeko.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

2D/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, iragartzen duena “ADEMAN-Asociacion de Empresarios de la Madera de Navarra” izeneko enpresa elkartearen estatutuen aldaketa gordailutu dela (gordailu zenbakia: 31000136; lehengo gordailu zenbakia: 31/5).

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko otsailaren 24an hartua, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako langileentzat ezarritako 2020ko ordainsariak ehuneko 0,9 igotzen dituena, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko otsailaren 24an hartua, Iruzurraren eta Ezkutuko Ekonomiaren kontra Borrokatzeko Batzordearen osaketa aldatzen duena.

40/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Biurrungo Alaiz zentroko egoitza-plazei 2021ean aplikatuko zaien prezio publikoa finkatzen duena.

52/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean gizarte zerbitzuen zainketen arloan eta esku-hartze sozialaren sektorean arreta emateko funtsezko gutxieneko zerbitzuak arautzen dituena, 2021eko martxoaren 4rako egindako greba deialdia dela eta.

140/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, proiektu honetako lanek ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko dei egiten duena: “Luizia egonkortzeko eraikitze proiektua NA-5310 errepideko 5+000 kilometro puntuan, Uxuen (Nafarroa)”.

9/2021 EBAZPENA, 2021eko otsailaren 12koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, Allotz-Zirauki-Mañeru zirkuituan (Nafarroa) 13,2 kV-eko goi tentsioko aireko lineako 26. euskarria aldatzeko proiektuaren okupazio aurreko aktak egiten duena (SAT 11083 espedientea).

55/2021 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bitartez behin betiko onespena ematen baitzaio “Galarko udal-mugarteko Comarca 2 industria eremuaren Udalez gaindiko Plan Sektorialaren aldaketa eta zabaltzea” izenekoaren desjabetze esparrua mugatzeko proiektuari, baita proiektu horrek ukitutako titularren, ondasunen eta eskubideen zerrendari ere.

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. Erantzukizun mugatuko Cigudosa ENSa inskribatzea (755 NA).

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “Camino Javier” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Chilos Solar 1 SLk sustatua, Zangozako udal mugartean. (5093-CE espedientea).

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “Andosilla I” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Compactaciones y Nivelaciones Pardo SLk sustatua, Carcarko udal mugartean. (5094-CE espedientea).

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “IFV Corella” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Chilos Solar 2 SLk sustatua, Corellako udal mugartean. (5103-CE espedientea).

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “IFV Navas” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Chilos Solar 2 SLk sustatua, Corellako udal mugartean. (5102-CE espedientea).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ADIOS

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

AMESKOABARRENA

Artazako UE-4 unitatea borondatez birpartzelatzeko proiektua. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Hiri-jarduketarako plan berezia Taxoareko katastroko 3. poligonoko 47. lurzatian. Hasierako onespena

ARBIZU

Jarduera-lizentzia. Eskaera

ATETZ

Aldaketa egituratzailea Udal Planean, Beuntzako UE-BEU-2 exekuzio unitateari dagokionez. Hasierako onespena

Aroztegiko ARO-7 exekuzio unitatea urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

BERBINTZANA

Akats zuzenketa Udalaren Antolamendu Planeko determinazio egituratzaileen aldaketaren hasierako onespenean

BERRIOBEITI

Xehetasun-azterketa, 8. poligonoko 27. eta 28. lurzatietan. Hasierako onespena

BURLATA

Deialdia, Nazioarteko lankidetza-senidetzeetarako laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena 2021. urterako. Laburpena

CORELLA

Herri-lurra okupatzeko espedientea, 15. poligonoko 641. lurzatian. Hasierako onespena

DONEZTEBE

Aldaketa, Udal Planeko UC-6, UN-3, UN-7, UN-8, AR-4 eta AR-5 unitateetako erabileretan. Hasierako onespena

LIZARRA

Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, lokal zati baten desjabetzearen ondorioz, Logroño Bidea kaleko 2ko eraikinean igogailua paratzeko. Behin betiko onespena

EULATE

Herri-lurraren okupazioa, 2. poligonoko 308A lurzatian. Hasierako onespena

UHARTE

Lizentziak etetea lurren birpartzelazioak egiteko, eraikitzeko
eta eraisteko Artadiburua kalean, hiri-jarduketarako plan berezia onetsi aurretik

IRURTZUN

2021erako tasen tarifak eta zerga-tasak ezartzen dituzten ordenantza fiskalen aldaketaren behin betiko onespena

TXULAPAIN

Udal ludotekaren funtzionamendua arautzen duen ordenantza behin betiko onestea

NOAIN (ELORTZIBAR)

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 111. lurzatian. Hasierako onespena

ORKOIEN

Udalaren deialdia, gizarte-inklusio eta -larrialdi prozesuetarako laguntzak arautzen dituena (Orkoiengo OGZ). Laburpena

IRUÑA

Desjabetzeak ukitutako titular, ondasun eta eskubideen zerrenda, Txapitela kaleko 8-10 eraikineko oztopo arkitektonikoak kentzeko plan bereziarena. Behin betiko onespena

Deialdia, irabazi-asmorik gabeko entitateei diru-laguntzak norgehiagokako araubidean emateko, 2021. urtean gazte-jardueren urteko programak egin ditzaten

ERROMANTZATUA

Udal ordenantza, Administrazio elektronikoaren eta egoitza elektronikoaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

SAN ADRIÁN

Udal Plan Orokorreko S-5 sektoreko UTE 2.2 unitatearen birpartzelazioaren behin betiko likidazioaren kontua.
Hasierako onespena

TAFALLA

Dirulaguntzak ematea, kirol ekitaldiak antolatzeko eta txapelketa nazionalen eta nazioartekoen azken faseetan parte hartzeko 2021ean. Laburpena DDBN identifikazioa: 550129.

TUTERA

Jarduera sailkaturako lizentzia. Eskaera

UKAR

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

UNTZUE

Kultura, hezkuntza, kirol, laguntza, giza eta gizarte xedeetarako ematen diren dirulaguntzak 2021. urterako. Deialdiaren laburpena

Herri-lurra okupatzeko agiria, 2. poligonoko 319. lurzatian. Aldaketaren hasierako onespena

URDAZUBI

Balorazio txostena berrikusteko proiektua. Jendaurrean jartzea

EGUESIBAR

Deialdia, Eguesibarko kontzejuei dirulaguntzak emateko,
2021. urtean kultur jarduerak egin ditzaten. Laburpena

Laburpena, 2021ean kultura jarduerak egiten dituzten pertsona eta entitateentzako dirulaguntzena

Deialdia, Eguesibarko sorkuntza artistikorako laguntzak emateko. Laburpena

Laburpena, autoenplegua sustatzeko laguntzen 2021. urterako deialdiarena eta oinarriena

Ekintzaileei dirulaguntzak ematea lokalak alokatu eta erosteko. Deialdiaren laburpena

VALTIERRA

Hiri-jarduketarako plan berezia 3. poligonoko 961. lurzatian. Hasierako onespena

ALESBES

Urbanizatzeko proiektua, Alesbesko UBLE-31A azpiunitateari dagokiona. Hasierako onespena

VILLATUERTA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 884., 885., 886. eta 887. lurzatietan. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Eraikinak birgaitzeko eta hiri-berroneratzeko dirulaguntzen 2021eko deialdia. Laburpena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Laburpena, euskarazko ikasleentzako dirulaguntzen deialdiarena

Laburpena, Sakanako euskaltegietan helduak euskalduntzeko dirulaguntzak emateko deialdiarena

Laburpena, euskarazko errotulaziorako dirulaguntzak emateko deialdiarena

Lapurpena, ikastaro teknikoak edo hizkuntza gutxituei buruzkoak egiteko dirulaguntzren deialdiarena

Laburpena, Sakanako euskarazko hedabideei dirulaguntzak emateko deialdiarena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Iragarkia, Gobernuak Zaragozan duen Azpiordezkaritzako Industria eta Energiaren Arlo Funtzionalarena eta Nafarroako eta Errioxako Gobernu Ordezkaritzena. Horren bidez, jendaurrean jartzen dira aurretiazko baimen administratiboa ematearen eta ingurumen-inpaktuaren adierazpena egitearen eskaera haize-parke hauetarako eta haiekin loturiko energia ateratzeko azpiegituretarako,: Valentuña (100 MW). Lorbes (50 MW), Salto del Lobo (100 MW), Miramón (72 MW) eta Sangorrín (100 MW). Parkeok Zaragoza, Errioxa eta Nafarroan daude eta sustatzaileak Opdenergy taldeko sozietate hauek dira: Opde 40 SL, Opde 41 SL, Opde 39 SL, Opde 37 SL eta Opde 36 SL eguzki-instalazioak. Peol-409 AC espedientea

Iragarkia, Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzako Industria eta Energiaren Arlo Funtzionalarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita honako honen aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren eskaera:
“El Portillejo-6 eguzki instalazio fotovoltaikoa, 49,99 MW-ekoa”
eta haren ebakuazio azpiegiturak