130. ALDIZKARIA - 2006ko urriaren 30a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru Legeak eta Legegintzako Foru Dekretuak

11/2006 FORU LEGEA, urriaren 20koa, 2007-2010 eperako Nafarroako estatistika planari buruzkoa.

1.1.2. Foru Dekretuak

72/2006 FORU DEKRETUA, urriaren 16koa, Farmaziako laguntzari buruzko azaroaren 16ko 12/2000 Foru Legea, farmaziei buruzkoa, garatzeko arauak ematen dituen 197/2001 Foru Dekretua aldatzen duena.

1.1.4. Ebazpenak

1009/2006 EBAZPENA, urriaren 10ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, ikastetxe itunduetako Eskola Kontseiluak hautatu, partez berritu eta eratzeko eta zuzendaria izendatzeko jarraibideak onesten dituena.

1010/2006 EBAZPENA, urriaren 10ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko eta Tuterako Hizkuntza Eskola Ofizialetako Eskola Kontseiluak hautatu, partez berritu eta eratzeko jarraibideak onesten dituena.

1011/2006 EBAZPENA, urriaren 10ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako, Hezkuntza Bereziko ikastetxe publikoetako eta Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetako Eskola Kontseiluak hautatu, partez berritu eta eratzeko jarraibideak onesten dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

382/2006 FORU AGINDUA, urriaren 13koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Jon Ander Pérez-Ilzarbe Saragüeta, Hirigintza eta Etxebizitzako Araubide Juridikoaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

71/2006 FORU DEKRETUA, urriaren 16koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena, Foruzaingoko Aurrea Hartzeko Brigadako langileen lanpostuaren osagarria berrikusteko.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

361/2006 FORU AGINDUA, urriaren 5ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Iruñeko Udal Planeko Hirigintzako Araudi Orokorreko 31., 32. eta 35. artikuluak aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

1.3.2. Kontratazio administratiboa

1206/2006 EBAZPENA, urriaren 5ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasketak Tuteran jartzeko beharrezkoak diren eraikinen plangintzako exekuzio-tresnak idazteko lanak eta eraikinen proiektua prestatu eta eraikuntza burutzeko lanen kontratazioa U.T.E. FCC Construcción, S.A.-S.A. Navarra de Construcciones (SANCO) enpresari esleitzen diona.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

ERABAKIA, 2006ko urriaren 9koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Faltzesko hondakin urak Arga Behereko araztegia erabiliz kudeatzeko sistema integratua" izeneko proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena, nahitaezko desjabetzapena egiteko.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

949/2006 EBAZPENA, irailaren 28koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe itunduetan kultura arteko hezkuntzako esperientziak eta proiektuak garatzeko 2006/2007 ikasturterako dirulaguntzen deialdia onesten duena.

1013/2006 EBAZPENA, urriaren 13koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan kultura arteko hezkuntzako esperientziak eta proiektuak garatzeko 2006/2007 ikasturterako dirulaguntzen deialdia onesten duena.

2925/2006 EBAZPENA, urriaren 18koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, "Lantegi-eskolak eta lanbide-etxeak, sustapen eta garapen unitateak eta enplegu-lantegiak" programetako laguntzak emateko deialdia onesten duena. Laguntza horiek aurreikusirik daude lantegi-eskolen, lanbide-etxeen eta Sustapen eta Garapen unitateen programa arautu eta programa horiei dirulaguntza publikoak emateko arauak ezartzen dituen Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 2001eko azaroaren 14ko Aginduan, eta Enplegu-lantegien programari dirulaguntza publikoak emateko arauak ezartzen dituen otsailaren 22ko 282/1999 Errege Dekretua garatzen duen Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 2001eko azaroaren 14ko Aginduan.

1.3.6. Beste batzuk

278/2006 EBAZPENA, irailaren 29koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana, Eguesibarko udal mugapeko 14. poligonoko 277.etik 283.era bitarteko lurzatietan, biak barne, "Eguesibarren nekazaritzako finkak hobetzea" izeneko proiektuaren arabera margak botatzeko ingurumeneko ukipenetarako baimena ematen duena. Proiektua "Agrupación San Pedro-Olaz Txipi" izeneko elkarteak sustatu du.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

AURITZ

Behin betikoz onetsirik Mendi pisten eta herrilurretako finketara sartzeko bideen erabilera arautzen duen udal ordenantza

BARAÑAIN

Behin betikoz onetsirik Barañaingo udal esparruan euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen ordenantzako aldaketa

BURGI

Behin betikoz onetsirik Burgiko Udal Planeko aldaketa xehekatua

EGUESIBAR

Eguesibarko udal kiroldegiko barne araubidearen erregelamenduko aldaketa. Behin betiko onespena

NARBARTE

Aldaketa hasiera batean onetsirik Edateko uraz hornitzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean

IRUÑA

Behin betiko onestea Iruñeko Azpilagañako Haur Eskola berriaren zerbitzu publikoa arautzen duen ordenantza

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
NOAIN

Udaltzainen izendapena

BERRIOZAR

Alkatetzaren eskuordetza

Batzordeburutzarako eskuordetzea

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
DONEZTEBE

Jarduera sailkatua. Baimena

MONTEAGUDO

Jarduera sailkatua. Eskaera

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua. Baimena

TUTERA

Jarduera sailkatua. Eskaera

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
MARAÑON

Akats zuzenketa

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Hasiera batean onetsirik kreditu gehikuntzaren espedientea

Hasiera batean onetsirik kreditu bereziaren espedientea

Hasiera batean onetsirik kreditu gehikuntzaren espedientea

SUNBILLA

2005eko kontu orokorra

2.3.5. Beste batzuk
AURITZ

Arau subsidiarioen aldaketaren behin betiko onespena

Xehetasun azterlanaren aldaketaren behin betiko onespena

AIEGI

Xehetasun azterlanaren behin betiko onespena

CASTEJON

Behin betikoz onetsirik Castejongo Arau Subsidiarioetako aldaketa xehekatua

Behin betikoz onetsirik Castejongo Arau Subsidiarioetako aldaketa xehekatua

Behin betikoz onetsirik Castejongo Arau Subsidiarioetako aldaketa xehekatua

CINTRUENIGO

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik, 2. eremuko 2.1. eta 2.2. sektoreetan berdeguneetako mugak berriz ere definitzeko

ZIZUR ZENDEA

Hasiera batean onetsirik antolamenduko determinazio egituratzaileetako aldaketa puntuala

ELGORRIAGA

Behin betikoz onetsirik Estatutuen eta Jarduketa Oinarrien proiektuak

LODOSA

U.E.-3 unitatea urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

NOAIN

Hasierako onespena. Noain-Elortzibarko Udal Planeko Zuluetako 3. eremuko U.E. 3.7.1 exekuzio unitateko 7, 8 eta 12. lurzatien xehetasun azterlana, Nueva Albañilería, S.L.k sustatua

Hasierako onespena. Noain-Elortzibarko Udal Planeko Elorzko 3. eremuko U.E. 3.3. exekuzio unitateko P-10 eta P-18 lurzatien zein U.E. 3.1. exekuzio unitateko P-6 eta P-10 lurzatien aldaketa xehekatua, Noain-Elortzibarko Udalak sustatua

Hasierako onespena. Noain-Elortzibarko Udal Planeko Dorreko 37. katastro lurzatiaren xehetasun azterlana, Luis Martínez Valls jaunak sustatua

Hasierako onespena. Dorreko 5. poligonoko 372. katastro lurzatiaren xehetasun azterlana, Noain-Elortzibarko Udal Planeko Dorreko 2. eremuko U.E. 2.6 exekuzio unitateari dagokiona, Promociones Elorz DyG S.L.k sustatua

Behin betiko onespena. Iharnozko 10. poligonoko 7 eta 156. lurzatiak urbanizatzeko proiektua, PYC-E.G.S., S.L.k sustatua

Behin betiko onespena. Zuluetako Udal Planeko aldaketa xehekatua, Zuluetako hiriguneko U.E.1.11 exekuzio unitateari dagokiona _Zuluetako San Esteban, 27_ Celia eta eta Jesús Iribarren anai-arrebek sustatua

Hasiera bateko onespena. Akta eta Noain-Elortzibarko Udal Planeko Zuluetako 6. eremuko U.E. 6.1 exekuzio unitatea birzatitzeko proiektua, Zuluetako 6. eremuko U.E. 6.1 exekuzio unitateko Konpentsazio Batzordeak sustatua

Hasierako onespena. Noain-Elortzibarko Udal Planeko Zuluetako 6. eremuko U.E. 6.1 exekuzio unitatea .urbanizatzeko proiektua, Zuluetako 6. eremuko U.E. 6.1 exekuzio unitateko Konpentsazio Batzordeak sustatua

Hasierako onespena. Noain-Elortzibarko Udal Planeko Iharnozko 10. poligonoko 1. lurzatiaren B eta C azpilurzatietako aldaketa egituratzailea, Biurrun Echarte senideek sustatua

IRUÑA

Urte bat baino gehiagorako dirulaguntzak, lehia bidez, toki garapenerako lankidetza proiektuak egiteko (2006-2008)

Eskolaz kanpoko jarduerak egiteko dirulaguntzak

Prodinver, S.L.: hitzarmena, Ezkabako U.I.V/SO-1 unitateko 3-A lurzatiko eraikuntzak ukitutako eremua urbanizatzeko. Behin betiko onespena

Bayoher, S.L.: hirigintzako hitzarmena, Alemanes-eko 1.2 B lurzatiko eraikuntzak ukitutako eremua urbanizatzeko. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana, eraikin batean oztopo arkitektonikoak kentzeko, U.I._VI unitateko Z-1eko kanpoko lerrokadura (etxe-saileko patiokoa) aldatuta (Juaristi doktorearen kalea, 12 eta Labayen doktorearen kalea, 1). Hasierako onespena

VILLATUERTA

Datu pertsonalak dituzten fitxategi automatizatuen arauketa

DEIERRI

Murelu-Deierriko U.E. 2 birzatitzeko proiektuaren hasierako onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Información pública

Información pública

CONSEJO REGULADOR D.O.CA. RIOJA

Oficio-circular número 10/2006: Declaración de cosecha y elaboración. Oficio-circular número 11/2006: Declaración de cosecha y elaboración titulares con compra-venta de mostos

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona

EDICTO

EDICTO

En Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona, a 5 de mayo de 2006.

Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona (Juzgado de Familia)

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Dos de Pamplona

Cédula de citación

Juzgado Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tudela

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Tudela

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de citación

Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

Edicto de notificación

Juzgado de lo Social número Uno de San Sebastián

Cédula de notificación de sentencia

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE SALUD

Edicto de notificación

ARANGUREN

Notificación de sanción

ARGUEDAS

Notificación de sanción

EGÜES

EDICTO

EDICTO

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

GALLIPIENZO

Notificación de declaración de ruina

NOAIN

Notificación de infracción

PAMPLONA

Requerimiento al edificio número 55 de calle Nueva y número 56 de calle Zapatería

Notificación de denuncias por infracciones de tráfico

SAN ADRIAN

Notificación baja por caducidad en el Padrón de Habitantes

VILLAFRANCA

Notificación de sanción

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Secretaría General

EDICTO

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

Edicto sobre notificación a deudores

Dirección Territorial - Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra

Cédula de notificación Actas de infracción y liquidación

SINDICATO DE RIEGOS DEL CANAL DE TAUSTE

EDICTO