81. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 13a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

636E/2021 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda eta aldatzen eta betetzen baita kalifikazio epaimahaiaren osaera honako deialdi honetan: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko larrialdietako mediku albokoen 7 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

637E/2021 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda eta betetzen baita kalifikazio epaimahaiaren osaera honako deialdi honetan: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko pediatriako barrutiko fakultatibo espezialisten 2 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

639E/2021 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda eta aldatzen baita kalifikazio epaimahaiaren osaera honako deialdi honetan: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko OOLTko pediatren eta ospitalez kanpoko larrialdietako pediatren 34 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: gora jotzeko errekurtsoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren otsailaren 25eko 65/2021 Ebazpenaren aurkakoa.

638E/2021 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda honako deialdi honetan: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko OOLTko medikuen, LZAko medikuen eta LZBko medikuen 107 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

20E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 8koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, Nafarroako udalerriei “Artea eta Kultura 2021” programako arte eta kultur jarduerak egiteko dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 552622.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

48C/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Gobernuarekin desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko ituna sinatu duten kudeaketa pribatuko zentroen sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

58C/2021 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Maquinaria y Servicios ECA SAL enpresaren hitzarmen kolektiboaren Batzorde Paritarioak hartutako akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

65C/2021 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Adimen-desgaitasuna edo garapenaren nahasmendua duten pertsonen eta haien familien aldeko Nafarroako Elkartea  (ANFAS) entitatearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

60C/2021 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Andamios y Montajes ECA SL enpresaren hitzarmen kolektiboaren Batzorde Paritarioak hartutako akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko martxoaren 31n hartua, zeinaren bidez presakotzat deklaratzen baita honako proiektu honen exekuzioak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaez desjabetzeko: “Arbeitza-Zubielkiko hondakin uren tratamendua”.

20/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena “NA-2131 errepidean eskola ibilbidea eraikitzeko proiektua, Erronkarin” izeneko proiektua.

48E/2021 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Iguzkitzako udal mugartean Iguzkitzako udal igerilekuetako saneamenduaren eta HUAren arteko konexioa egiteko proiektuari ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona. Sustatzailea Jurramendiko Mankomunitatea da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

Ordenantza, eguzki energia jasotzeko instalazioak arautzen dituena. Hasierako onespena

ADIOS

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ALTSASU

Deialdia, garapenerako lankidetza proiektuak egiteko 2021eko laguntzena. Laburpena

Deialdia, irabazi-asmorik gabeko erakundeei 2021ean laguntzak emateko. Laburpena

Akats zuzenketa, 2021eko ordenantza fiskaletan

ARGUEDAS

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 270. lurzatian. Behin betiko onespena

AURITZ

Herrian ehiza barrutia eratzeko proiektua

AGEZA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Aldaketa, Hirigintzako lizentziak eta erantzukizunpeko adierazpena behar duten egintzak izapidetzea arautzen duen udal ordenantzan (11. zenbakiduna). Hasierako onespena

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako udal ordenantza. Hasierako onespena

BASABURUA

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

BERIAIN

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 118. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 631. lurzatian. Behin betiko onespena

Bake epaile titularraren eta haren ordezkoaren karguak hutsik

BERRIOBEITI

Deialdia, dirulaguntzak emateko prebentzio, sustapen eta gizarte lankidetzarako proiektuak garatzen dituzten parte-hartze sozialeko eta irabazi asmorik gabeko entitateei. Laburpena

BUÑUEL

Jarduera-lizentzia aldatzeko eskaera

BURLATA

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

Udal igerilekuetan sartzeko eta berriz sartzeko kuotaren salbuespen partziala. hasierako onespena

CASTEJÓN

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

Aldaketa, Udalaren kirol instalazioetan zerbitzuak emateko tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

ZIRAUKI

Udalerriaren armarria. Hasierako onespena

LIZARRA

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko UC 15-2 ”EROSKI” oinarrizko unitatean. Behin betiko onespena

EULTZ

1., 2., 3. eta 4/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

GALAR

Xehetasun-azterketa, Cordovillako 1. poligonoko 613. lurzatian. Behin betiko onespena

GALOZE

2021erako karga-tasak. Hasierako onespena

1-7/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

GARINOAIN

Deialdia, familiei 2021ean dirulaguntzak emateko. Laburpena

GOÑERRI

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

GESALATZ

Jarduera-lizentzia. Eskaera

UHARTE

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 1030. eta 1031. lurzatiena. Behin betiko onespena

Deialdia, alokairu libreko 7 udal etxebizitza garajedun,
alokairuan jartzeko

IRURTZUN

Akats zuzenketa, Musika Eskolara joateagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean

Pikuberri elkartearekin sinatutako kudeaketa-hitzarmena. Behin betiko onespena

Jarduera-lizentziaren eskaera

IZABA

2021eko karga-tasak. Hasierako onespena

2021erako ordenantza fiskalak. Hasierako onespena

2021eko lan-egutegia

LAKUNTZA

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

LERIN

Herri-lurretako aprobetxamenduak enkante publikoan

LODOSA

Bake epailearen kargua hutsik

Alkatearen ordainsariak eta dedikazio araubidea

METAUTEN

2020ko aurrekontuko 12. eta 13. aldaketak. Hasierako onespena

5-11 aldaketak 2020ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

MUNETA

2021eko aurrekontuko 1. eta 2. aldaketak. Hasierako onespena

NARBARTE

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

OTSAGABIA

Aldaketa, Udalaren lokalen erabilera arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

Akats zuzenketa, Udalaren gimnasioko kirol instalazioen
erabilera arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren
behin betiko onespenean

ORISOAIN

Xehetasun-azterketa, AA6 eremuko 1. poligonoko 12. lurzatian. Behin betiko onespena

ORKOIEN

Laburpena, 2021ean kultura, hezkuntza, gizarte eta aisialdiko jarduerak sustatzeko dirulaguntzen deialdiarena

Laburpena, 2021ean kirol jarduerak sustatzeko
diru-laguntzen deialdiarena

IRUÑA

Xehetasun-azterketa, ARS-3 (Arrosadia-Lezkairu) banaketa eremuko Plan Partzialeko L-22 oinarrizko unitatearena. Behin betiko onespena

Iruñeko Udalaren Hirigintza Gerentziaren 2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

SANTAKARA

Akats zuzenketa, 2021erako zerga-tasa, tasa eta prezio publikoen behin betiko onespenean

SATRUSTEGI

Ordenantza fiskala, zeinaren bidez arautzen baita herriko jabari publikoaren aprobetxamendu berezia egiteko tasa, interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresentzat. Behin betiko onespena

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

UNTZITIBAR

Udal ordenantza, lizentziak oro har eta zehazki hirigintzakoak emateko tasak arautzen dituena. Hasierako onespena

Ordenantza fiskala, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duena. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Aldaketa, telelanaren erregelamenduan

VIANA

Enplegua eta autoenplegua sustatzeko kontratazioetarako
diru-laguntzen deialdia. Laburpena

ALESBES

Planeamenduko arau subsidiarioetako aldaketa abeltzaintzako ustiategien arteko distantzian. Behin betiko onespena

VILLATUERTA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 1854. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 2241. eta 2242. lurzatietan. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Laburpena, herriko saltokietan, ostalaritzan eta zerbitzuetan kontsumoa sustatzeko deskontu-bonuen
dirulaguntzen deialdiarena

NOAIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko 7. oinarrian.
Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 843/2020

Ejecución de títulos judiciales 3/2021

Ejecución de títulos judiciales 31/2021

Ejecución de títulos judiciales 13/2021

Procedimiento ordinario 749/2020

Citación. Despido objetivo individual 70/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 61/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Reclamación por despido objetivo individual número 41/2021

Ejecución de títulos judiciales 7/2021