81. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EULTZ

1., 2., 3. eta 4/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia argitaratu zen 2020ko 288. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 15ean. Jendaurreko epean inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, aurrekontu-aldaketa behin betiko onesten da eta argitara ematen, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).

01/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 1650 63300

Kaleko argiteria

4.285,01

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izatea

4.285,01

02/20 ALDAKETA

Aparteko kreditua

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 4140 60900

Bideak konpontzeko obrak

5.040,05

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izatea

5.040,05

03/20 ALDAKETA

Aparteko kreditua

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 33700 62500

Kontzejuko zabuak berritzea

573,55

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izatea

573,55

04/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 9200 21200

Eraikinen mantentze-lanak

1.333,65

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izatea

1.333,65

Eultzen, 2021eko martxoaren 23an.–Kontzejuko burua, Lourdes Lana Goñi.

Iragarkiaren kodea: L2105107