63. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 18a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan terapeuta okupazionalen 2 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko APTE-anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialisten lau lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamen osagarria.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

79E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 25ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez 2021eko dirulaguntzen deialdia onesten baita irabazi-asmorik gabeko entitateek gizarte intereseko programa komunitarioak egin ditzaten langabeen alde. DDBN identifikazioa: 550772.

80E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 25ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez irabazi-asmorik gabeko entitateentzako dirulaguntzen 2021. urterako deialdia onesten baita talde ahulenen gizarte-sustapenaren eta gizarte-inklusioaren arloko proiektuetarako. DDBN identifikazioa: 550768.

1E/2021 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita irailaren 21eko 8E/2020 Ebazpena, dirulaguntzen deialdi bat onetsi zuena Nafarroako toki entitateek gazteriaren arloko tokiko politika publikoak bultzatu eta babes ditzaten 2020ko azaroaren 1etik 2021eko urriaren 31ra. DDBN identifikazioa: 524729.

2E/2021 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez irailaren 21eko 7E/2020 Ebazpena aldatzen baita, dirulaguntzak emateko deialdi bat onesten zuena, Nafarroako Gazteen Entitateen Erroldan inskribaturik dauden entitateei eta Nafarroako gazteen beste entitate batzuei zuzendua, gazteriaren arloko programak gara ditzaten eta ekipamendua eros dezaten 2020ko azaroaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitarte. DDBN identifikazioa: 524720.

7E/2021 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita txikizkako merkataritza enpresen lehiakortasuna eta digitalizazioa hobetzeko eta merkataritzan ekintzailetza sustatzeko dirulaguntzen deialdia. DDBN identifikazioa: 550723.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko martxoaren 3an hartua, Nafarroako administrazio publikoen montepioetako klase pasiboen pentsioak eguneratzen dituena 2021. urterako.

489/2021 EBAZPENA, otsailaren 22koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, herri bakoitzeko herriko festetako zaindariaren eguna ezartzen duena Iruñean aritzen ez diren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileentzat.

32/2021 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako Foru Komunitatean unibertsitatean sartzeko Batxilergoko ebaluazioa egiteko jarraibideak 2020-2021 ikasturterako.

7/2021 EBAZPENA, 2021eko otsailaren 23koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez baso-sutearen arriskua sailkatzeko jarraibideak onartu baitira, jaso diren eskaera hauetarako: larre naturalak hobetzeko eta beste baso-lan batzuk gauzatzeko erreketak egiteko, eta baimen orokorra 1. eta 2. mailako arrisku mailak dituztenak.

22E/2021 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita Los Arcosko udal-mugartean landare olioen eta animalia koipeen hondakinak kudeatzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzetarako eskatutako aldaketa. Jardueraren titularra Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL da.

25E/2021 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez eskatutako aldaketa. Instalazioak hodi zentrifugatuak fabrikatzen ditu Murietako udal-mugartean, eta Schmidt-Clemens Spain SA da titularra.

27E/2021 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Alesbesko udal-mugartean zerriak gizentzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Cebapor SLU da.

30E/2021 EBAZPENA, otsailaren 23koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokionez eskatutako aldaketa. Instalazioak frutak eta barazkiak prestatzen eta kontserbatzen ditu Azagrako udal-mugartean, eta titularra Ultracongelados Virto SAU da.

32E/2021 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Alesbesko udal-mugartean dagoen zerri-ustiategi baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Cebapor SLU da.

96E/2021 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bitartez ingurumen baimen integratua ematen baita olio hondakinetatik oleinak ateratzeko, eskualanoa fabrikatzeko eta hidrogel desinfektatzailea egiteko instalaziorako. Instalazioa Tuterako udal-mugartean dago eta Oleofat Trader SL da titularra.

JENDAURREKO INFORMAZIOA Corellako udal-mugartean “Las Canteruelas” meatzaritzako ustiategia leheneratzeko planaren aldaketari buruz.

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. Urrutia ENSari dagokion inskripzioa (215-NA) deuseztatzea.

JENDAURREKO INFORMAZIOA: “Templarios” haize-parkea, Barasoain, Beire, Erriberri, Eslaba, Galipentzu, Garinoain, Lerga, Oloritz, Puiu, San Martin Unx, Tafalla, Tebas-Muru Artederreta, Uxue eta Untzueko udal mugarteetan (1181-CE).

JENDAURREKO INFORMAZIOA: “Lamparilla” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Solar Fotovoltaica Navarra SLk sustatua, Lodosako udal mugartean. (5080-CE espedientea).

JENDAURREKO INFORMAZIOA: “Alba Renova C1” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Solar Fotovoltaica Navarra SLk sustatua, Lodosako udal mugartean. (5016-CE espedientea).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Akats zuzenketa, bi udaltzain lanpostu
oposizio bidez betetzeko deialdian

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AMESKOABARRENA

Kudeaketako hirigintzako hitzarmena.
Behin betiko onespena

ARAKIL

Xehetasun-azterketa, Izurdiagako 5. poligonoko 83. lurzatian. Hasierako onespena

ARELLANO

Espedientea irekitzea, 1. poligonoko 213. lurzatiaren
kalifikazio juridikoa aldatzeko. Jendaurrean jartzea

BAKAIKU

Borondatezko birpartzelazio proiektua, UE-56 unitatean.
Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Aldaketa Eultza sektorean (UE-1 eta UE-2).
Hasierako onespena

BASABURUA

Aldaketa Igoako UA-3 unitatea urbanizatzeko proiektuan. Behin betiko onespena

BERA

1. poligonoko 14. partzelako xehetasun
azterlana hasiera batez onestea

OLTZA ZENDEA

Deialdi publikoa, dirulaguntza eman dadin jarduerak egin
daitezen kultura, kirol, hezkuntza, berdintasun,
euskara eta gazteria arloetan. Laburpena

DONEZTEBE

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 332. lurzatian
Behin betiko onespena

HIRIBERRI AEZKOA

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Behin betiko onespena

UHARTE

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, 2. poligonoko
388. eta 391. lurzatietan. Hasierako onespena

IBARGOITI

Ordenantza, Etxebizitzak zaharberritzeko laguntzak
arautzen dituena. Behin betiko onespena

IRURTZUN

Soberako lurzati deklaratzea Bi Ahizpe kaleko 11-B

ITUREN

Birzatitzeko proiektuaren aldaketa U.E.4 unitatean.
Hasierako onespena

XABIER

2021erako karga-tasak. Behin betiko onespena

LARRAGA

Aldaketa xehatua, UA-21 unitateko Plan Partzialean. Hasierako onespena

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Aldaketa egituratzailea Udal Planean. Hasierako onespena

MARTZILLA

Akats zuzenketa, jarduerarako lizentziaren eskaeraren gaineko iragarkian

NAZAR

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 59. lurzatian.
Hasierako onespena

OTSAGABIA

Ordenantza fiskala, Udalaren gimnasioko kirol instalazioen erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

IRUÑA

Plan berezia, irisgarritasuna hobetzeko Marcelo Celayeta etorbideko 144. zenbakiaren atzealdean (Errotazar kalea). Hasierako onespena

2021eko literatur lehiaketa. Laburpena

Gazteendako literatur lehiaketa, 2021. urtea. Laburpena

ZANGOZA

Bide publikoaren mugaketa administratiborako espedientea

TUTERA

Eólica Cascante SLUk Tuterako udal mugartean okupatutako
herri-lurrak, 66 kV-ko goi-tentsioko aireko linea paratu eta erabiltzeko, Cascante II haize-parkean sortutako
energia ateratzeko. Jendaurrean jartzea

10. poligonoko 76. lurzatiaren desafektazioa, ondoren 10. poligonoko 145. lurzatian egin asmo den landa-ostatuari jostetarako esparrutarako lagatzeko. Jendaurrean jartzea

Herri-lurraren okupazioa 115. poligonoko 26. lurzatian,
15 erlauntza paratzeko. Jendaurrean jartzea

URDIAIN

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Behin betiko onespena

URROZ

2021. urteko karga tasak

URROTZ-HIRIA

Ordenantza, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Hitzarmena, Elkanoko 8. poligonoko 52. lurzatian
Hiri-jarduketarako plan bereziaren ondorioz nahitaez lagatu beharreko aprobetxamenduaren %10 dirutan emateko.
Behin betiko onespena

VIANA

Laburpena, 2020-2021 ikasturteko laguntzen deialdiarena, unibertsitateko, batxilergoko eta graduko ikasketetarako

Laburpena, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileena, COVID-19aren osasun-krisiak eragindako larrialdi sozial eta ekonomikoa dela eta

ALESBES

Udal Plan Orokorra jendaurrean jartzea,
behin-behinean onetsi aitzin

Hiri-jarduketarako plan berezia UCA-51D unitatean.
Hasierako onespena

Aldaketa xehatua, zerri-haztegietako jarduerekin loturiko eraikuntzen inguruan.Hasierako onespena

VILLATUERTA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 1390. lurzatian.
Hasierako onespena

ESA

Aldaketa, Ur-horniduraren tasa arautzen duen ordenantzan.
Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko C-7 exekuzio unitatearen birpartzelazio proiektuan. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Jendaurreko informazioa Aixeindar SAk proiektu honi dagokionez eskatutako aurretiazko administrazio baimena eta ingurumen inpaktuaren adierazpena direla eta: Labraza haize-parkea, 40 MW-ekoa, Oionen (Araba) eta Aguilar Kodesen (Nafarroa), eta haren energia ateratzeko azpiegitura Kodesko Las Llanas transformazio azpiestazioa handituta (30/220 kV)

Jendaurreko informazioa, proiektu honi dagokion aurretiazko administrazio baimenaren, ingurumen inpaktuaren adierazpenaren, eraikitzeko administrazio baimenaren eta onura publikoaren deklarazioaren eskaera dela eta: FV Azkoien planta fotovoltaikoa (370 mwp) eta loturik dituen energia ateratzeko azpiegiturak