63. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARELLANO

Espedientea irekitzea, 1. poligonoko 213. lurzatiaren
kalifikazio juridikoa aldatzeko. Jendaurrean jartzea

Udalak, 2021eko martxoaren 4an egin osoko bilkuran, ondoko erabakia hartu zuen:

ERABAKIA:

1. Onestea “Estudio 5” enpresak Arellanoko soberako lurzatiari buruz egindako txostena.

2. Irekitzea aipatu txostenean adierazitako soberako lurzatiaren deklarazioaren espedientea.

3. Espedientea jendaurrean izatea hilabetez, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko iragarki-taulan argitaratu ondotik.

Arellanon, 2021eko martxoaren 4an.–Alkatea, Iñaki Urriza Arrastia.

Iragarkiaren kodea: L2103948